Kinh Ưu Bà Tắc

Đã đọc: 4019           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Kinh Ưu Bà Tắc hay còn gọi là Kinh Người áo Trắng. Kinh đề cập đến các vị cư sĩ, những người tu học tại gia. Kinh Người áo trắng, không được biết rộng rãi vì không phải là Kinh nhật tụng. Tình cờ thấy bác sỹ CK2 Nguyễn Thị Ngọc Diễm, Pháp danh Diệu Thiện, mặc áo tràng màu trắng ngồi trong tư thế kiết già, tạo cho tôi ấn tượng mạnh mẽ.

Vì ấn tượng như vậy nên, dành chút thời gian để tìm và đọc tài liệu về vị cư sĩ mặc áo trắng. Kinh Vị Cư sĩ mặc áo trắng có tên là Kinh Ưu Bà Tắc nằm ở bản Trung A Hàm tập 49, trang 544 (bản khắc gỗ Càn Long ). Kinh nói về năm giới mà người cư sĩ hộ trì và lợi ích của việc hộ trì ngũ giới. Mời quý vị đọc. ( Dịch theo từng trang bản gỗ để dễ theo dõi). 

  

Trang 544

Đây là những điều tôi nghe Phật nói vào một thời mà người còn lưu trú tại tu viện Cấp Cô Độc, trong vườn cây Kỳ Đà. Hôm ấy, cư sĩ Cấp Cô Độc cùng với năm trăm vị cư sĩ khác đã tìm đến nơi cư ngụ của thầy Xá Lợi Phất. Các vị cúi đầu làm lễ thầy và ngồi xuống một bên. Tôn giả Xá Lợi Phất đã sử dụng nhiều phương tiện khéo léo để thuyết pháp cho các vị cư sĩ này, đem lại cho họ niềm vui và làm phát khởi nơi họ niềm khát ngưỡng đối với Tam Bảo và sự hành trì chánh pháp. Sau đó, tôn giả tới viếng Phật, làm lễ dưới chân Người và ngồi xuống một bên. Cư sĩ Cấp Cô Độc và năm trăm vị khất sĩ cũng theo gót thầy, đến viếng Phật, làm lễ dưới chân Người rồi ngồi xuống một bên Phật. Sau khi thấy mọi người đã an tọa, Phật bảo thầy Xá Lợi Phất:

“Này thầy Xá Lợi Phất, thầy có biết rằng nếu một vị đệ tử áo trắng đạo hạnh biết hộ trì năm Giới pháp và tu tập bốn tâm cao đẹp (tăng thượng tâm) thì có thể đạt tới khả năng an trú hạnh phúc ngay trong hiện tại rất dễ dàng, không khó khăn gì, và biết chắc chắn rằng mình sẽ không còn đọa lạc vào địa ngục, ngạ quỷ,bàng sinh và các nẻo ác khác trong tương lai?

Một người như thế là đã đắc quả Tu đà Hoàn  , không sợ còn bị rơi vào đường ác, chắc chắn đang đi về nẻo chánh giác. Người ấy chỉ cần qua lại tối đa là bảy lần nữa trong các cõi trời và người là có thể đạt tới biên Giới của sự hoàn toàn giải thoát diệt khổ.

Xá Lợi Phất, vị đệ tử áo trắng hộ trì năm Giới pháp tu tập và bốn tâm cao đẹp (tăng thượng tâm) như thế nào?

Vị đệ tử áo trắng xa lìa sự giết hại, chấm dứt sự giết hại, buông bỏ khí Giới, biết hổ thẹn, tập từ tập bi, bảo hộ cho mọi loài sinh vật, kể cả các loại côn trùng. Vị ấy diệt trừ tận gốc tâm niệm giết hại.

Đó là Giới pháp thứ nhất mà người đệ tử áo trắng hộ trì.

Vị đệ tử áo trắng xa lìa sự không cho mà lấy, chấm dứt sự không cho mà lấy, thường ưa bố thí, tìm niềm vui trong sự bố thí và bố thí mà không cầu đền đáp. Vị này không bị tâm trạng tham lam che lấp, luôn luôn bảo hộ sự liêm khiết của mình và diệt trừ tận gốc sự không cho mà lấy…/

 

Bản hán

大品優婆塞經第十二

 

我聞如是,一時,佛遊舍衛國,在勝林給孤獨園。爾時,給孤獨居士與大優婆塞眾五百人俱,往詣尊者舍梨子所,稽首作禮,却坐一面,五百優婆塞亦為作禮,却坐一面。給孤獨居士及五百優婆塞坐一面已,尊者舍梨子為彼說法,勸發渴仰,成就歡喜,無量方便為彼說法。勸發渴仰,成就歡喜已,即從座起,往詣佛所,稽首佛足,却坐一面。尊者舍梨子去後不久,給孤獨居士及五百優婆塞亦詣佛所,稽首佛足,却坐一面。尊者舍梨子及眾坐已定,世尊告曰:「舍梨子!若汝知白衣聖弟子善護行五法及得四增上心,現法樂居,易不難得。舍梨子!汝當記別聖弟子地獄盡,畜生、餓鬼及諸惡處亦盡,得須陀洹,不墮惡法,定趣正覺,極受七有,天上人間七往來已而得苦邊。舍梨子!云何白衣聖弟子善護行五法,白衣聖弟子者,離殺、斷殺,棄捨刀杖,有慙有愧,有慈悲心,饒益一切乃至蜫蟲。彼於殺生淨除其心,白衣聖弟子善護行,此第一法。復次,舍梨子!白衣聖弟子離不與取、斷不與取,與而後取,樂於與取,常好布施,歡喜無恡,不望其報,不以偷所覆,常自護已。彼於不與取淨………

 

Dịch Nôm

Đại phẩm Ưu Bà tắc  Kinh   đệ   thập nhị 

Ngã văn như thị, nhất thời  ,Phật du   Xá Vệ quốc ,tại   Thắng Lâm Cấp Cô Độc viên 。nhĩ thời  ,Cấp cô độc  cư sĩ dữ  đại  ưu bà tắc  chúng   ngũ bách  nhân   câu   ,vãng   nghệ   Tôn Giả xá  lợi  tử  sở   ,khể thủ  tác lễ  ,khước  tọa   nhất diện ,ngũ bách  ưu bà tắc  diệc   vi  tác lễ  ,khước  tọa   nhất diện 。Cấp cô độc  cư sĩ cập ngũ bách  ưu bà tắc  tọa   nhất diện dĩ   ,Tôn Giả xá  lợi  tử  vi  bỉ   thuyết Pháp ,khuyến phát  khát ngưỡng  ,thành tựu hoan hỉ  ,vô lượng  phương tiện  vi  bỉ   thuyết Pháp 。khuyến phát  khát ngưỡng  ,thành tựu hoan hỉ  dĩ   ,tức tùng toạ khởi ,vãng nghệ . Phật sở ,khể thủ  Phật túc  ,khước  tọa   nhất diện 。Tôn Giả xá  lợi  tử  tử  khứ  hậu  bất cửu  ,Cấp cô độc  cư sĩ cập ngũ bách  ưu bà tắc  diệc   nghệ   Phật sở   ,khể thủ  Phật túc  ,khước  tọa   nhất diện 。

 Tôn Giả xá  lợi  tử  cập chúng   tọa   dĩ định  ,Thế Tôn cáo  viết   :Tôn Giả xá  lợi  tử  !nhược tri   bạch y thánh đệ tử  thiện  hộ   hành ngũ pháp  cập đắc   tứ   tăng thượng tâm  ,hiện pháp  lạc cư  ,dịch  bất nan đắc 。Tôn Giả xá  lợi  tử  !nhữ   đương  kí biệt  thánh đệ tử  địa ngục  tận  ,súc sanh 、ngạ quỷ cập chư ác  xứ diệc   tận  ,đắc   Tu đà Hoàn  ,bất đọa  ác pháp  ,định  thú  chánh giác  ,cực  thọ thất hữu  ,Thiên   thượng nhân  gian  thất   vãng lai  dĩ nhi đắc   khổ   biên   。

 

Tôn Giả xá  lợi  tử  !vân hà bạch y thánh đệ tử  thiện  hộ   hành ngũ pháp  ,bạch y thánh đệ tử  giả ,ly sát  、đoạn  sát  ,khí xả  đao trượng  ,hữu  tàm   hữu quý  ,hữu  từ bi  tâm   ,nhiêu ích  nhất thiết nãi chí côn trùng  。bỉ   ư  sát sanh  tịnh   trừ   kỳ tâm ,bạch y thánh đệ tử  thiện  hộ hành,thử   đệ   nhất pháp  。

 

「phục thứ ,Tôn Giả xá  lợi  tử  !bạch y thánh đệ tử  ly   bất dữ thủ 、đoạn  bất dữ thủ ,dữ  nhi   hậu  thủ   ,lạc  ư  dữ  thủ   ,thường   hảo  bố thí  ,hoan hỉ  bố thí,bất vọng kỳ báo  ,bất dĩ  thâu   sở   phước  ,thường   tự   hộ   dĩ   。bỉ   ư  bất dữ thủ tịnh   ….

 

tiếp theo trang 545

 

 

…diệt trừ tận gốc sự không cho mà lấy. Đó là Giới pháp thứ hai mà người đệ tử áo trắng hộ trì.

Vị đệ tử áo trắng xa lìa tà dâm, chấm dứt sự tà dâm, bảo vệ cho bất cứ ai, dù người ấy nằm trong sự bảo hộ của cha, mẹ, hoặc cả cha lẫn mẹ, hoặc chị em, hoặc anh em, hoặc cha mẹ bên sui gia, hoặc gia đình sui gia, hoặc bởi người đồng tính, hoặc là vợ con hay chồng con kẻ khác, kể cả kẻ bị cuồng dâm khủng bố, hoặc kẻ bán phấn buôn hương. Vị này diệt trừ tận gốc tâm niệm tà dâm. Đó là Giới pháp thứ ba mà người đệ tử áo trắng hộ trì.

Vị đệ tử áo trắng xa lìa nói dối, chấm dứt sự nói dối, chỉ nói sự thật, tìm niềm vui trong sự nói lên sự thật, an trú nơi sự thật không lúc nào đổi dời, có thể được tin cậy hoàn toàn và không bao giờ dám miệt thị kẻ khác. Vị ấy diệt trừ tận gốc sự nói dối. Đó là Giới pháp thứ tư mà người đệ tử áo trắng hộ trì.

Vị đệ tử áo trắng xa lìa rượu, chấm dứt sự uống rượu, diệt trừ tận gốc thói quen uống rượu. Đó là Giới pháp thứ năm mà người đệ từ áo trắng hộ trì.

Này thầy Xá Lợi Phất, các vị đệ tử áo trắng làm thế nào thế để đạt tới bốn tâm cao đẹp (tăng thượng tâm) và an trú hạnh phúc trong hiện tại một cách dễ dàng và không có khó khăn? Trước hết, vị đệ tử áo trắng thực tập quán niệm về Như Lai. Vị ấy quán niệm như sau: Như Lai là bậc giác ngộ chân chính không còn dính mắc, là bậc Minh Hạnh túc, là bậc Thiện thệ, là bậc Thế gian giải, là bậc Vô thượng sĩ, là bậc Điều ngự trượng phu, là bậc Thiên nhân sư, là Phật, là Thế tôn. Quán niệm về Như Lai như thế thì những dục vọngxấu xa đều được tiêu diệt, trong tâm người quán niệm không còn những yếu tố bất thiện, uế nhiễm, sầu khổvà lo âu.

Nhờ tưởng niệm tới Như Lai mà tâm tư người ấy lắng trong, có được niềm vui, và người ấy đạt tới tâm cao đẹp thứ nhất, an trú trong hiện tại một cách dễ dàng, không khó khăn gì.

Xá Lợi Phất, vị đệ tử áo trắng thực tập quán niệm về Pháp. Vị ấy quán niệm như sau: Giáo pháp được đức Thế tôn giảng dạy là giáp pháp diễn bày khéo léo, có khả năng đưa tới giải thoát hoàn toàn, đưa tới trạng thái không phiền não, không nóng bức, có tính cách thường tại và không dời đổi. Quán niệm và giác tri như thế về pháp thì những dục vọng xấu xa đều được tiêu diệt, trong tâm người quán niệm không còn những yếu tố bất thiện, uế nhiễm và lo âu. Nhờ tưởng niệm tới Pháp mà tâm tư người ấy lắng trong, có được niềm vui và đạt tới tâm cao đẹp thứ hai, an trú hạnh phúc trong hiện tại một cách dễ dàng, không khó khăn gì.

Xá Lợi Phất, vị đệ tử áo trắng thực tập quán niệm về Tăng. Vị ấy quán niệm như sau: Thánh chúng của Như lai đang đi về nẻo thiện, đang đi trên đường chánh, đang hướng theo giáo pháp, đang thực tập theo giáo pháp và sống đúng tinh thần giáo pháp. Trong thánh chúng ấy có các bậc A la hán đã thành và đang thành, các bậc A na hàm đã thành và đang thành,

 

Bản Hán

 

除其心,白衣聖弟子善護行,此第二法。復次,舍梨子!白衣聖弟子離邪婬、斷邪婬,彼或有父所護,或母所護,或父母所護,或兄弟所護,或姉妹所護,或婦父母所護,或親親所護,或同姓所護,或為他婦女,有鞭罰恐怖,及有名雇債至華鬘親,不犯如是女。彼於邪淫淨除其心,白衣聖弟子善護行,此第三法。。

復次,舍梨子!白衣聖弟子離妄言、斷妄言,真諦言,樂真諦,住真諦不移動,一切可信,不欺世間。彼於妄言淨除其心,白衣聖弟子善護行,此第四法。 復次,舍梨子!白衣聖弟子離酒、斷酒。彼於飲酒淨除其心,白衣聖弟子善護行,此第五法。舍梨子!白衣聖弟子云何得四增上心,現法樂居,易不難得?白衣聖弟子念如來,彼如來、無所著、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師,號佛、眾祐。如是念如來已,若有惡欲即便得滅,心中有不善、穢污、愁苦、憂慼亦復得滅。白衣聖弟子攀緣如來,心靖得喜。若有惡欲即便得滅,心中有不善、穢污、愁苦、憂慼亦復得滅。白衣聖弟子得第一增上心,現法樂居,易不難得。 復次,舍梨子!白衣聖弟子念法,世尊善說法,必至究竟,無煩無熱,常有不移動。如是觀、如是覺、如是知、如是念法已,若有惡欲即便得滅,心中有不善、穢污、愁苦、憂慼亦復得滅。白衣聖弟子攀緣法,心靖得喜。若有惡欲即便得滅,心中有不善、穢污、愁苦、憂慼亦復得滅。白衣聖弟子得此第二增上心。復次,舍梨子!白衣聖弟子念眾,如來聖眾善趣正趣,向法次法,順行如法,彼眾實有阿羅訶、趣阿羅訶,有阿那含、趣

Bản Nôm

 

trừ kỳ tâm, Bạch y thánh đệ tử thiện hộ  hành, thử đệ nhị Pháp。

Phục thứ, Xá Lợi Tử!Bạch y thánh đệ tử ly tà dâm, đoạn tà dâm, bỉ hoặc hữu phụ sở hộ, hoặc mẫu sở hộ, hoặc phụ mẫu sở hộ, hoặc huynh đệ sở hộ , hoặc tỷ muội sở hộ , hoặc phụ phụ mẫu sở hộ, hoặc thân thân sở hộ, hoặc đồng tính sở hộ, hoặc vi tha phụ nữ, hữu tiên phạt khủng bố, cập hữu danh cố trái chí hoa man thân, bất phạm như thị nữ. Bỉ ư tà dâm tịnh trừ kỳ tâm, Bạch y thánh đệ tử thiện hộ hành, thử đệ tam Pháp.

 Phục thứ, Xá Lợi Tử!Bạch y thánh đệ tử ly vọng ngôn, đoạn vọng ngôn, chân đế ngôn , lạc chân đế, trú chân đế bất di động, nhất thiết khả tín, bất khi thế gian 。bỉ ư vọng ngôn tịnh trừ kỳ tâm, bạch y thánh đệ tử thiện hộ  hành , thử đệ tứ pháp 。

Phục thứ, Xá Lợi Tử!bạch y thánh đệ tử ly tửu , đoạn tửu 。bỉ ư ẩm tửu tịnh trừ kỳ tâm, bạch y thánh đệ tử thiện hộ  hành  , thử đệ ngũ pháp 。

 Xá Lợi Tử!Bạch y thánh đệ tử vân hà đắc tứ tăng thượng tâm, hiện pháp lạc cư, dịch bất nan đắc ? Bạch y thánh đệ tử niệm Như Lai , bỉ Như Lai, vô sở trước, đẳng chánh giác, Minh Hạnh thành vi, Thiện-Thệ, Thế gian giải, Vô thượng Sĩ, đạo pháp ngự, Thiên Nhân Sư, hiệu Phật, chúng hữu 。Như thị niệm Như Lai dĩ, nhược hữu ác dục tức tiện đắc diệt, tâm trung hữu bất thiện, uế ô, sầu khổ, ưu thích diệc phục đắc diệt。Bạch y thánh đệ tử phàn duyên Như Lai, tâm tĩnh đắc hỉ。Nhược hữu ác dục tức tiện đắc diệt, tâm trung hữu bất thiện, uế ô, sầu khổ, ưu thích diệc phục đắc diệt。Bạch y thánh đệ tử đắc đệ nhất tăng thượng tâm , hiện pháp lạc cư, dịch bất nan đắc 。

Phục thứ, Xá Lợi Tử!Bạch y thánh đệ tử niệm Pháp, Thế Tôn thiện thuyết pháp, tất chí cứu cánh, vô phiền vô nhiệt, thường hữu bất di động。Như thị quán, như thị giác, như thị tri, như thị niệm Pháp dĩ , nhược hữu ác dục tức tiện đắc diệt, tâm trung hữu bất thiện, uế ô, sầu khổ, ưu Thích diệc phục đắc diệt 。Bạch y thánh đệ tử phàn duyên Pháp, tâm tĩnh đắc hỉ 。Nhược hữu ác dục tức tiện đắc diệt , tâm trung hữu bất thiện, uế ô, sầu khổ , ưu thích diệc phục đắc diệt 。Bạch y thánh đệ tử đắc thử đệ nhị tăng thượng tâm 。

Phục thứ, Xá Lợi Tử!Bạch y thánh đệ tử niệm chúng, Như Lai Thánh chúng thiện thú chánh thú , hướng Pháp thứ Pháp, thuận hành như pháp, bỉ chúng thật hữu A la ha, thú A la ha, hữu A na hàm, thú….

 

trang 456

 

…được tam muội, được bát nhã, được giải thoát, được tri kiến giải thoát; thánh chúng này đáng được tôn kính, đáng được quý trọng, đáng được phụng sự, đáng được cúng dường, và đó là ruộng phước tốt đẹp cho cuộc đời.

Nhờ tưởng niệm tới tăng mà tâm tư người quán niệm lắng trong, có được niềm vui và người ấy đạt tới tâm cao đẹp thứ ba, an trú hạnh phúc trong hiện tại một cách dễ dàng, không khó khăn gì.

Xá Lợi Phất, vị đệ tử áo trắng thực tập quán niệm về Giới. Vị ấy quán niệm như sau: Giới luật này không có khuyết điểm, không bị sứt mẻ, không bị cấu uế, không bị ô trược, có khả năng giúp ta an trú trong lĩnh thổ của Như lai. Giới luật này không có tính cách giả dối, thường được các bậc hiền thánh khen ngợi, tiếp nhận, thực tập và hộ trì.

Nhờ tưởng niệm tới Giới mà tâm tư người ấy lắng trong, có được niền vui và người ấy dạt tới tâm tư cao đẹp thứ tư, an trú hạnh phúc trong hiện tại một cách dễ dàng, không khó khăn gì.

Xá Lợi Phất, thầy nên ghi nhớ rằng một người đệ tử áo trắng nếu thực tập được như thế là đã chấm dứt được sự sa đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và các đường dữ khác, đã chứng đạt được quả vị Tu đà hoàn, không còn thối đọa vào các ác pháp. Người ấy chắc chắn đang đi về nẻo chánh giác và chỉ cần qua lại tối đa là bảy lần nữa trong các cõi trời và người là có thể đạt tới biên Giới của sự hoàn toàn giải thoát diệt khổ.

Bấy giờ, Đức Thế Tôn nói bài tụng sau đây:

“Kẻ trí sống tại gia

Thấy sợ cảnh địa ngục

Nên thọ trì chánh pháp

Dứt trừ mọi nẻo ác.

Học hiểu mà hành trì

Không giết hại chúng sanh

Chân thật không nói dối

Không lấy của không cho.

Trung kiên bạn hôn phối

Thói tà dâm kìa bỏ

Nhất quyết không uống rượu

Để tâm chẳng loạn cuồng

Thường thực tập niệm Bụt

Thường thực tập niệm Pháp

Niệm Tăng và niệm Giới

Tâm an lạc thảnh thơi.

Muốn thực tập bố thí

Để vun trồng phước đức

Người ấy học tiêu chuẩn

Giải thoát và giác ngộ.

Xá Lợi Phất lắng nghe

Ta nói về điểm này

Hãy nhìn đàn bò kia

Và thử quan sát chúng:

Có con vàng, con trắng

Có con đỏ, con đen

Màu nâu có đốm vàng

 

Chữ Hán

阿那含,有斯陀含、趣斯陀含,有須陀洹、趣須陀洹,是謂四雙八輩。謂如來眾成就尸賴,成就三昧,成就般若,成就解脫,成就解脫知見,可敬可重,可奉可供,世良福田。彼如是念如來眾,有惡欲即便得滅,心中有不善、穢污、愁苦、憂慼亦復得滅。白衣聖弟子攀緣如來眾,心靖得喜,若有惡欲即便得滅,心中有不善、穢污、愁苦、憂慼亦復得滅。白衣聖弟子是謂得第三增上心,現法樂居,易不難得。復次,舍梨子!白衣聖弟子自念尸賴,此尸賴不缺不穿,無穢無濁,住如地不虛妄,聖所稱譽,具善受持。彼如是自念尸賴,若有惡欲即便得滅,心中有不善、穢污、愁苦、憂慼亦復得滅。白衣聖弟子攀緣尸賴,心靖得喜,若有惡欲即便得滅,心中有不善、穢污、愁苦、憂慼亦復得滅。白衣聖弟子是謂得第四增上心,現法樂居,易不難得。舍梨子!若汝知白衣聖弟子善護行此五法,得此四增上心,現法樂居,易不難得者,舍梨子!汝記別白衣聖弟子地獄盡,畜生、餓鬼及諸惡處亦盡,得須陀洹,不墮惡法,定趣正覺,極受七有,天上人間七往來已而得苦邊。於是,世尊說此頌曰: 慧者住在家, 見地獄恐怖, 因受持聖法, 除去一切惡。 不殺害眾生, 知而能捨離, 真諦不妄言, 不盜他財物。 自有婦知足, 不樂他人妻, 捨離斷飲酒, 心亂狂癡本。 常當念正覺, 思惟諸善法, 念眾觀尸賴,  從是得歡喜。 欲行其布施, 當以望其福, 先施於息心, 如是成果報。 我今說息心, 舍梨當善聽, 若有黑及白,

赤色之與黃,

Chữ Nôm

A-na-hàm ,hữu  Tư đà hàm  、thú  Tư đà hàm  ,hữu  Tu đà Hoàn  、thú  Tu đà Hoàn  ,thị  vị   tứ song bát bối  。vi Như Lai chúng   thành tựu thi   lại   ,thành tựu tam muội  ,thành tựu Bát-nhã  ,thành tựu giải thoát  ,thành tựu giải thoát tri kiến  ,khả  kính   khả  trọng  ,khả  phụng  khả  cung,thế   lương phước điền  。Bỉ   như thị niệm   Như Lai  chúng   ,nhược hữu ác dục  tức   tiện   đắc   diệt ,tâm   trung hữu  bất thiện  、uế   ô 、sầu   khổ 、ưu   Thích   diệc   phục  đắc   diệt   。bạch y thánh đệ tử  phàn duyên  Như Lai  chúng   ,tâm   tĩnh   đắc   hỉ  ,nhược hữu ác dục  tức   tiện   đắc   diệt   ,tâm   trung hữu  bất thiện  、uế   ô 、sầu   khổ   、ưu   thích   diệc   phục  đắc   diệt   。bạch y thánh đệ tử  thị  vị   đắc   đệ tam  tăng thượng tâm  ,hiện pháp  lạc   cư  ,dịch  bất nan đắc 。

Phục thứ ,Xá Lợi tử  !Bạch y thánh đệ tử  tự   niệm   thi   lại   ,thử   thi   lại   bất khuyết   bất xuyên   ,vô uế  vô  trược  ,trú   như   địa   bất hư vọng ,Thánh   sở   xưng dự  ,cụ   thiện  thọ trì 。bỉ   như thị tự   niệm   thi   lại   ,nhược hữu ác dục  tức   tiện   đắc   diệt   ,tâm   trung hữu  bất thiện  、uế   ô 、sầu   khổ   、ưu   Thích   diệc   phục  đắc   diệt   。Bạch y thánh đệ tử  phàn duyên  thi   lại   ,tâm   tĩnh   đắc   hỉ  ,nhược hữu ác dục  tức   tiện   đắc   diệt   ,tâm   trung hữu  bất thiện  、uế   ô 、sầu   khổ   、ưu   thích   diệc   phục  đắc   diệt   。bạch y thánh đệ tử  thị  vị   đắc   đệ tứ  tăng thượng tâm  ,hiện pháp  lạc/nhạc  cư  ,dịch  bất nan đắc 。

 

Xá Lợi tử  !nhược     tri   bạch y thánh đệ tử  thiện  hộ    hành   thử   ngũ pháp  ,đắc   thử   tứ   tăng thượng tâm  ,hiện pháp  lạc   cư  ,dịch  bất nan đắc giả ,xá  lê   tử  !nhữ   kí biệt  bạch y thánh đệ tử  địa ngục  tận  ,súc sanh 、ngạ quỷ cập chư ác  xứ   diệc   tận  ,đắc   Tu đà Hoàn  ,bất đọa  ác pháp  ,định  thú  chánh giác  ,cực  thọ/thụ   thất hữu  ,Thiên   thượng nhân  gian  thất   vãng lai  dĩ nhi đắc   khổ   biên   。Ư thị ,Thế Tôn thuyết  thử   tụng   viết   :

 

 

tuệ giả  trụ tại  gia  ,

 

kiến địa  ngục   khủng bố  ,

 

nhân   thọ trì thánh pháp  ,

 

trừ khứ  nhất thiết ác  。

 

bất sát  hại  chúng sanh ,

 

tri   nhi   năng  xả ly  ,

 

chân đế bất vọng ngôn  ,

bất đạo   tha  tài vật  。

 

tự hữu  phụ   tri túc  ,

 

bất lạc   tha nhân thê  ,

 

xả ly  đoạn  ẩm  tửu   ,

 

tâm loạn  cuồng   si   bổn  。

 

thường   đương  niệm   chánh giác  ,

 

tư tánh chư thiện  Pháp   ,

 

niệm   chúng   quán  thi   lại   ,

tùng  thị  đắc   hoan hỉ  。

 

dục   hạnh/hành/hàng  kỳ  bố thí  ,

 

đương  dĩ  vọng   kỳ phước ,

 

tiên  thí  ư  tức tâm  ,

 

như thị thành  quả báo  。

 

ngã   kim   thuyết  tức tâm  ,

 

xá  lê   đương  thiện  thính   ,

 

nhược hữu hắc  cập bạch   ,

 

xích sắc  chi dữ  hoàng  ,

 

 

 

Trang 457

 

 

…Hoặc màu chim bồ câu. 
Dù chúng màu sắc gì 
Hoặc xuất xứ từ đâu 
Giá trị thật của chúng 
Là ở sức chuyên chở. 
Những con nào mạnh khỏe 
Kéo xe mạnh và nhanh 
Chuyên chở được nhiều chuyến 
Là những con hữu dụng. 
Trong cõi nhân gian này 
Có các Giới phạm chí 
Sát đế lợi, cư sĩ 
Thương gia và công nhân. 
Những ai trì tịnh Giới 
Thực chứng được giải thoát 
Trở thành bậc cao đức 
Bậc Thiện thệ thảnh thơi. 
Cúng dường những bậc ấy 
Là được quả phúc lớn. 
Ta không cần phân biệt 
Giai cấp và nguồn gốc. 
Kẻ thiếu đức nghèo tuệ 
Không soi sáng cho ai, 
Cúng dường những kẻ ấy 
Quả phúc không đáng kể. 
Người con Bụt tu huệ 
Tâm hướng về Thế tôn 
Gốc lành thêm vững chãi 
Chỉ sinh về nẻo lành. 
Qua lại cõi nhân thiên 
Nhiều lắm là bảy lần 
Cuối cùng sẽ đạy được 
Cảnh Niết bàn tịnh lạc.”

Phật nói như thế, Tôn giả Xá Lợi Phất, các vị khất sĩ, cư sĩ Cấp Cô Độc và năm trăm vị cư sĩ khác nghe lời Phật dạy, vui vẻ làm theo./.

 

Chữ Hán

 

尨色愛樂色,

 

牛及諸鴿鳥。

 

隨彼所生處,

 

良御牛在前,

 

身力成具足,

 

善速往來快,

 

取彼之所能,

 

莫以色為非。

 

如是此人間,

 

若有所生處,

 

剎帝麗梵志,

 

居士本工師。

 

 

隨彼所生處,

長老淨持戒,

 

世無著善逝,

 

施彼得大果。

 

愚癡無所知,

無慧無所聞,

 

施彼得果少,

 

無光無所照。

 

若光有所照,

 

有慧佛弟子,

 

信向善逝者,

 

根生善堅住。

彼是生善處,

 

如意往人家,

 

最後得涅槃,

 

如是各有緣。」

 

佛說如是。尊者舍梨子及諸比丘,給孤獨居士、五百優婆塞,聞佛所說,歡喜奉行./.

 

Chữ Nôm

 

mang  sắc   ái lạc sắc   ,

ngưu   cập chư   cáp   điểu   。

tùy   bỉ   sở sanh xứ  ,

lương   ngự  ngưu   tại tiền  ,

thân  lực   thành  cụ túc ,

thiện  tốc   vãng lai  khoái   ,

thủ   bỉ   chi sở năng  ,

 

mạc  dĩ  sắc   vi  phi   。

 

như thị thử   nhân gian ,

nhược hữu sở sanh xứ  ,

 

sát   đế   lệ  Phạm-chí ,

 

Cư sĩ bổn  công   sư   。

 

tùy   bỉ   sở sanh xứ  ,

 

Trưởng-lão tịnh   trì giới ,

 

thế   Vô Trước Thiện-Thệ ,

 

thí  bỉ   đắc   đại quả  。

 

ngu si vô sở  tri   ,

 

vô tuệ  vô sở  văn  ,

 

thí  bỉ   đắc quả  thiểu  ,

vô  quang   vô sở  chiếu   。

 

nhược quang   hữu  sở   chiếu   ,

 

hữu tuệ  Phật đệ tử  ,

 

tín hướng  Thiện-Thệ giả ,

 

căn  sanh  thiện  kiên   trú   。

bỉ   thị  sanh  thiện xứ  ,

 

như ý  vãng   nhân   gia  ,

 

tối hậu  đắc Niết Bàn  ,

 

như thị các   hữu duyên  。」

 

Phật thuyết  như thị 。Tôn Giả Xá Lợi Tử cập chư   Tỳ kheo ,Cấp cô độc  Cư sĩ 、ngũ bách  ưu bà tắc  ,văn Phật sở thuyết ,hoan hỉ  phụng hành./.

 

Bến Tre, Ngày 9 tháng 5 năm 2019.

Hoàng Phước Đại – Đồng An.

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

2.00

Đăng nhập