Triết Lý Chữ An Trong Phật Pháp Song Ngữ

Đã đọc: 2157           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Nhờ khéo léo tu học và ứng dụng Giới pháp của Đức Phật vào trong đời sống hằng ngày; Giới pháp của Đức Phật có khả năng bảo hộ thân tâm, ta gọi là AN TOÀN và AN ỔN.

Qua quá trình tu, học, hiểu, ứng dụng, và thực hành Phật Pháp vào trong đời sống hằng ngày một cách tinh chuyên, uyển chuyển, thích hợp, và khéo léo, thì phiền não, lo lắng, và sầu muộn trong ta chắc chắn sẽ được nhận diện và chuyển hóa, tâm ta được AN LẠC.

Nhờ Phật Pháp được thấm nhuần và tưới mát trong ta, ta không bị dao động bởi những tiếng thị phi, khen, chê, và nghịch cảnh cuộc đời, tâm ta trở nên AN BÌNH.

Nhờ tu học các đức tính từ, bi, hỷ, xả, và tha thứ, sự vui vẻ, trẻ trung, và khỏe mạnh trong ta luôn biểu hiện trên nét mặt tươi đẹp, tâm ta được AN VUI.

Nhờ học, hiểu, áp dụng, và thực hành ba môn học Đạo Đức, Thiền Định, và Trí Tuệ bao trùm tất cả các pháp học và pháp tu khác ở đời, tâm ta được AN TRÚ vững chãi trong Phật Pháp.

Nhờ siêng năng tu tập Thiền Chỉ và Thiền Quán mỗi ngày, ta có chánh niệm và tĩnh giác, sự căng thẳng và đau nhức trong ta được chuyển hóa, ta có AN THÂNAN TÂM ngay bây giờ và ở đây trong cuộc sống hiện tại.

Nhờ theo dõi hơi thở vào và hơi thở ra một cách đều đặn, chậm rãi, chánh niệm, và tỉnh thức, ta có khả năng nhận diện và chuyển hóa các tạp niệm, loạn niệm, và động niệm, tâm ta được AN NHÀN.

Nhờ ý thức thực tập các bước đi, đứng, nằm, ngồi, nói năng, suy nghĩ, và hành động một cách vững chãi, tự tại, và thảnh thơi, tâm ta được AN NHIÊN.

Nhờ tu học, hiểu, và thấm nhuần Phật Pháp; Phật Pháp có khả năng làm mát dịu thân tâm, ta gọi là AN LÀNH.

Nhờ siêng năng tu học và thực hành con đường cao thượng có tám phương pháp tu tập đúng, ta có cái biết đúng, suy nghĩ đúng, lời nói đúng, hành động đúng, nghề nghiệp mưu sinh đúng, tinh tấn đúng, nhớ nghĩ đúng, tập trung, và dừng lại đúng. Những gì xảy ra trong quá khứ và những dự án sẽ xảy ra trong tương lai, ta không bận tâm theo đuổi và dính mắc. Với tuệ quán, thiền định, và chánh niệm hiện tiền, ta gọi là AN ĐỊNH ngay trong cuộc sống hiện tại.

Nhờ khéo léo tu học và ứng dụng Giới pháp của Đức Phật vào trong đời sống hằng ngày; Giới pháp của Đức Phật có khả năng bảo hộ thân tâm, ta gọi là AN TOÀNAN ỔN.

Nhờ biết đủ và trân quý những gì mình đang có, tuy sống và làm việc ở những nơi đơn giản, ta vẫn cảm thấy an vui và thoải mái. Ta gọi là AN TÚC.

Nhờ có đủ duyên lành tu học và thực hành Phật Pháp mỗi ngày; Phật Pháp có công năng giúp chúng ta sống đời sống hạnh phúc. Ta gọi là AN HẠNH.

Nhờ xây dựng tình hòa hợp, tình đoàn kết, và tình huynh đệ trong tinh thần tương trợ, tương thân, và tương kính cho Tăng đoàn, cho gia đình, học đường, và cho xã hội, mọi người trong cộng đồng đều cảm thấy an vui và hạnh phúc. Ta gọi là AN HÒAAN HỢP.

Nhờ tu học và ứng dụng sáu pháp hòa kính vào trong đời sống hằng ngày gồm có:

1. Thân hòa cùng ở

2. Khẩu hòa không tranh cãi

3. Ý hòa cùng vui trong tinh thần tập thể

4. Giới hòa cùng tu tập và hành trì

5. Kiến hòa cùng giải thích, trao đổi, và thảo luận

6. Lợi hòa cùng chia sẻ,

ta gọi là AN THÂN, AN KHẨU, và AN Ý.

Nhờ học Pháp, hiểu Pháp, hành Pháp, hoằng Pháp, và hộ trì chánh Pháp, mình có chất an và chất lạc trong tinh thần tập thể và cá nhân, trong thời gian dài và ngắn, và trong trú xứ thiền môn mình đang sống. Ta gọi là AN CƯ

 

THƠ: SIÊNG NĂNG LÀM THIỆN

Biển cả Phật pháp mênh mông

Thân tâm an lạc, ta trông cứu người

Cuộc đời có lúc đầy vơi

Tình thương Tam Bảo suốt đời kính dâng.

 

Hoằng dương chánh Pháp xa gần

Siêng năng làm thiện ta cần khắc ghi

Từ bi, trí tuệ tu trì

Ứng dụng Phật Pháp thích nghi với đời.

By Thích Trừng Sỹ

 

https://phapnhan.org/tv/triet-ly-chu-an-trong-phat-phap/

 

_________________________

 

PHILOSOPHY OF THE WORD TRANQUILITY IN THE BUDDHA DHARMA

Through the process of cultivating, learning, understanding, applying, and practicing the Buddha Dharma in our daily lives diligently, flexibly, appropriately, and skillfully, afflictions, worries, and sorrows in us will certainly be recognized and transformed, our mind is at TRANQUILITY.

Thanks to the Buddha Dharma that is permeated and watered coolly in us, we are not shaken by the dissenting, praiseful, praiseless voices, and life's adversity, our mind becomes PEACEFUL TRANQUILITY.

Thanks to cultivating and learning the virtues of loving-kindness, compassion, joy, equanimity, and forgiveness, happiness, youth, and health in us always show on the beautiful face, and our minds are at JOYFUL TRANQUILITY.

Thanks to learning, understanding, applying, and practicing the three learning subjects of Virtue, Meditative concentration, and Wisdom that cover all the dharma practices and dharma studies, our mind is TRANQUILLY DWELLED in the Buddha Dharma.

Thanks to diligently practicing Samatha Meditation and Vipassana Meditation every day, we have right mindfulness and awareness, the tension and pain in us are transformed, we have the TRANQUIL MIND and BODY right here and right now in the present life.

Thanks to watching the in-breath and the out-breath steadily, slowly, mindfully, and attentively, we have the ability to recognize and transform distractions, upset, and moving thoughts, and our mind is at FREE TRANQUILITY.

Thanks to be aware to practice steps of standing, lying, sitting, speaking, thinking, and acting stably, freely, and relaxedly, our mind is at CALM TRANQUILITY.

Thanks to learning, understanding, and permeating the Buddha Dharma; the Buddha Dharma has the ability to cool the body and mind, we call it WHOLESOME TRANQUILITY.

Thanks to diligently studying and practicing the noble path with the eight methods of right cultivation, we have the right view, right thought, right speech, right action, right livelihood, right effort, right mindfulness, and right concentration. What happens in the past and projects will happen in the future, we do not bother to pursue and get involved. With wisdom of contemplation, meditative concentration, and right mindfulness in the present, we call it CONCENTRATIVE TRANQUILITY right in the present life.

Thanks to skillfully practicing and applying the Buddha's Dharma precepts in daily life; The Buddha's Dharma precepts have the ability to protect the body and mind, we call it SAFE and OKAY TRANQUILITY.

Thanks to knowing contentment and treasuring what we have, even though we live and work in simple places, we still feel happy and comfortable. We call it SUFFICIENT TRANQUILITY.

Thanks to having enough wholesome conditions to cultivate, learn, and practice the Buddha Dharma every day; The Buddha Dharma has the potential to help us live a happy life. I call it TRANQUIL CONDUCT.

Thanks to building the love of harmony, solidarity, and fraternity in the spirit of mutual assistance, mutual affection, mutual love, and mutual respect for the Sangha, family, school, and for society, everyone in the communities feels peaceful and happy. We call it TRANQUILITY of HARMONY and TRANQUILITY of CONCORD.

Thanks to cultivating, learning, and applying the six methods of harmony and respect in daily life, including:

1. Living in harmony

2. Speaking in harmony without dispute

3. Thinking harmoniously in the spirit of the collective

4. Precepts of harmony of joint cultivation and practice

5. View of harmony of jointly explaining, exchanging, and discussing

6. Benefits of harmony of jointly sharing,

we call it TRANQUILITY of THE BODY, SPEECH, and MIND.

Thanks to studying the Dharma, understanding the Dharma, practicing the Dharma, propagating the Dharma, and protecting the Dharma, we have the substance of peacefulness and happiness in the spirit of the collective and individual, for a long time and short time, and in the residence of the Temple where we are living. We call it TRANQUIL ABODE.

 

 

POEM: DILIGENTLY DOING GOOD

The open sea is immense

Peaceful body and mind, we look forward to saving people

Life is sometimes full and not full

The love of Three Jewels of lifetime is respectfully offered.

 

Spreading the Dharma is near and far

Diligently doing good we need to memorize so far

Compassion and wisdom in cultivation

The Buddha Dharma adapts to life in application.

 

BLESSING SONG

May I be well

May you be well

May all be well.

 

May I be happy

May you be happy

May all be happy.

 

May I be peaceful

May you be peaceful

May all be peaceful.

 

May I be healthy

May you be healthy

May all be healthy.

 

May all living things and living beings be well, happy, peaceful, and healthy.

By Ven. Thích Trừng Sỹ

https://phapnhan.org/en/philosophy-of-the-word-tranquility-in-the-buddha-dharma/

 

 

 

 

 

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập