Bát Công Đức Thủy

Đã đọc: 13507           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

“Bát công đức thuỷ” có nghĩa là thứ nước chứa đầy đủ tám yếu tố, phẩm hạnh tốt đẹp.

Trong nghi thức sái tịnh của nghi lễ Phật giáo Bắc tông, thường xuất hiện cụm từ “bát công đức thuỷ” (八功德水). Vậy “Bát công đức thuỷ” mang ý nghĩa nội hàm như thế nào? Xin được giới thiệu ý nghĩa của cụm từ này với toàn thể đại chúng.

Trong kinh “Xưng tán tịnh độ Phật nhiếp thọ kinh” (稱讚淨土佛攝受經), Đức Thế Tôn giới thiệu về cảnh giới Cực Lạc có đoạn như sau: “Hựu Xá Lợi tử, Cực Lạc thế giới tịnh Phật độ trung, xứ xứ giai hữu thất diệu bảo trì, bát công đức thủy, di mãn kỳ trung. Hà đẳng danh vi bát công đức thủy: nhất giả trừng tịnh, nhị giả thanh lãnh, tam giả cam mỹ, tứ giả khinh nhuyễn, ngũ giả nhuận trạch, lục giả an hòa, thất giả ẩm thời trừ cơ khát đẳng vô lượng quá hoạn, bát giả ẩm dĩ định năng trường dưỡng chư căn tứ đại, tăng ích chủng chủng thù thắng thiện căn. Đa phước chúng sanh thường lạc thọ dụng” (又舍利子, 極樂世界淨佛土中, 處處皆有七妙寶池, 八功德水, 彌滿其中. 何等名為八功德水: 一者澄淨, 二者清冷, 三者甘美, 四者輕軟, 五者潤澤, 六者安和, 七者。飲時。除飢渴等無量過患, 八者。飲已。定能長養諸根四大, 增益種種殊勝善根. 多福眾生,常樂受用.) Dịch nghĩa: “Lại này nữa, tôn giả Xá Lợi. Cực lạc thế giới ở trong cõi Phật thanh tịnh là thế giới Cực Lạc. Khắp nơi đều có hồ bằng bảy chất liệu quý báu; trong hồ tràn đầy thứ nước với tám phẩm chất tốt đẹp. Vì sao có tên là “thứ nước với tám phẩm chất tốt đẹp”? Một là trong sạch, hai là tinh khiết, ba là ngon ngọt, bốn là mềm nhẹ, năm là tươi nhuận, sáu là an hoà, bảy là uống vào trừ được đói khát và mọi bệnh khổ, tám là uống vào, nhất định tăng trưởng các căn tứ đại và làm lớn mạnh, thù thắng chủng chủng thiện căn. Những chúng sanh nào có phước đức lớn lao thường vui vẻ sử dụng nước ấy”.

Như vậy “Bát công đức thuỷ” có nghĩa là thứ nước chứa đầy đủ tám yếu tố, phẩm hạnh tốt đẹp. Tám phẩm chất tốt đẹp ấy bao gồm:

 1. Trừng tịnh (澄淨): trong sạch hoàn toàn.
 2. Thanh lãnh (清冷): tinh khiết, mát mẻ.
 3. Cam mỹ (甘美): đặc tính ngon ngọt.
 4. Khinh nhuyễn (輕軟): ôn hoà, nhẹ nhàng.
 5. Nhuận trạch (潤澤): tươi nhuận tròn đầy.
 6. An hoà (安和): êm thuận, an ổn.
 7. Ẩm thời trừ cơ khát đẳng vô lượng quá hoạn (飲時。除飢渴等無量過患): uống vào, trừ được đói khát và mọi bệnh khổ.
 8. ẩm dĩ định năng trường dưỡng chư căn tứ đại, tăng ích chủng chủng thù thắng thiện căn (飲已。定能長養諸根四大。增益種種殊勝善根): uống vào, nhất định tăng trưởng các căn tứ đại và làm lớn mạnh, thù thắng chủng chủng thiện căn.

Vì thứ nước này có tám tính chất, tám mùi vị giúp người uống đạt được sự an ổn tuyệt diệu, nhẹ nhàng, trong sạch về thể xác cũng như tinh thần; nên còn được gọi bằng tên “Bát vị thuỷ” (八味水).

Trong kinh Di Đà, đức Phật Thích Ca khi giới thiệu về cảnh quan thế giới Cực Lạc có đoạn: “Hựu Xá Lợi Phất, Cực Lạc quốc độ, hữu thất bảo trì, bát công đức thuỷ, sung mãn kỳ trung” – (又舍利弗。極樂國土有七寶池。八功德水充滿其中). Dịch nghĩa “Lại nữa, này tôn giả Xá Lợi Phất, ở đất nước Cực Lạc, có ao làm bằng bảy thứ quý báu; nước có tám thứ phẩm chất tốt đẹp tràn đầy ở bên trong”. Do đó, “Bát công đức thuỷ” còn được biết đến với tên gọi: “Bát trì thuỷ” (八池水) – nước ao có tám đặc tính quý báu. Và hồ có thứ nước với tám phẩm chất tốt đẹp đó được gọi với tên là “Bát công đức trì” (八功德池), “Thất diệu bảo trì” (七妙寶池).

Với tám đặc tính vi diệu đó, nước bát công đức tương đồng với giọt cam lộ trên cành dương chi của đức Quán Thế Âm. Thứ nước này không chỉ có khả năng trừ diệt cấu uế, dơ bẩn của thế gian; mà còn có khả năng diệt sạch não phiền và cứu độ mọi hiểm nguy của chúng hữu tình.

Tuy nhiên, chúng ta cần cẩn trọng lưu ý. “Bát công đức thuỷ” không phải là “nước thánh”, “nước phép” của các bậc quyền năng, các đấng mặc khải ban cho loài người. Muốn có được tám đặc tính cao quý của thứ nước ấy phải nhờ vào năng lực tu tập, năng lực chú nguyện của vị Pháp Sư và toàn thể đại chúng. Chỉ có nhờ nhất tâm bất loạn, an trụ vào “Tánh không” mà gia trì thì mới biến nước trần gian thành thứ “Cam lồ tịnh thuỷ” mà thôi. Vì thế trong kinh có đoạn:

“Dương chi tịnh thuỷ

Biến sái tam thiên

Tánh không bát đức lợi nhân thiên

Pháp giới quảng tăng diên

Diệt tội tiêu khiên

Hoả diệm hoá hồng liên”

Kính dâng đức Quan Âm đại sĩ – vị toàn năng luôn cứu giúp mọi bệnh khổ, hoạn nạn của chúng sanh nhân ngày vía khánh đản của ngài

Tuệ Quý

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

 • Bold
 • Italic
 • Underline
 • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Previous
Next

Đăng nhập