Tìm hiểu do đâu chú Đại Bi in thiếu

Đã đọc: 9053           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Trong bài Chú Đại Bi hay Đại Bi Thần Chú, chúng tôi nhận thấy hầu hết kinh tụng chữ Việt ngày nay đều bị thiếu 5 âm Na ma bà tát đa (那摩婆萨多), Vấn đề này, chúng tôi đã có đề cập tới trong một bài viết cách nay hơn mười năm, nhưng bài viết ấy chưa được phổ biến rộng rãi, cho nên đến nay trên những kinh vẫn còn thiếu 5 chữ này.

Để kiểm chứng lại, trước tiên chúng tôi lên Mạng, tìm nguyên bản chữ Phạn, bản phiên âm chữ Hán, để thấy những bản đó đã ghi đầy đủ.

Chúng ta biết rằng Chú Đại Bi vốn lấy ra từ Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà Ra Ni, hiện nay chúng tôi tìm thấy có ba bản dịch:

a)     Bản dịch của Hòa Thượng Thích Thiền Tâm, có thể xem tại:

http://www.buddhismtoday.com/viet/niemphat/thienthuthiennhan.htm

b)    Bản bài giảng của Hòa Thượng Tuyên Hóa ở Vạn Phật Thánh Thành (chỉ có 5 phần, nên còn thiếu), có thể xem tại đây:

http://www.dharmasite.net/daibidalani1.htm

a)     Bản dịch của Bồ Tát Giới Tại Gia, Ưu Bà Tắc Nguyên Thuận, có thể xem tại:

http://dharmasound.net/Tripitaka/Viet/?f=Kinh-Thien-Thu-Thien-Nhan-Quan-The-Am-Bo-Tat-Quang-Dai-Vien-Man-Vo-Ngai-Dai-Bi-Tam-Da-La-Ni

Ba Bản dịch này đều có đủ 5 âm nêu trên.

Chúng tôi cũng tra cứu những kinh tụng in từ trước cho đến hiện nay, có ba loại: một loại có in bài Chú Đại Bi đầy đủ, một loại có in bài Chú Đại Bi nhưng thiếu 5 âm và một loại không có in bài Chú Đại Bi, cụ thể như sau:

1)    Chúng tôi có những Kinh, in Chú Đại Bi đầy đủ là:

-         Kinh DI ĐÀ - HỒNG DANH – VU LAN - PHỔ MÔN, không thấy ghi tác giả, chỉ có ghi Pháp danh THIỆN HIỂN “Hộ Niệm” dưới có hàng chữ Kinh Này Ấn Tống (không được phép bán), In Tại Nhà In THẠNH MẬU 147 đường Quản hạt số 1 GIA ĐỊNH (Có thể là đường Nơ Trang Long ngày nay ?). Quyển Kinh này trong phần Khai kinh có in ĐẠI BI CHÚ ở trang 9, có đủ 5 âm, mà những kinh khác sau này in thiếu: … Nam mô na ra cẩn trì, hê rị ma ha bàn đá sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà tát đa, na ma bà dà. Ma phạt đạt đậu, …

-         KINH THỦY SÁM, dịch giả THIỀU CHỬU, chùa ĐỨC HÒA, Suối Lồ Ồ, Biên Hòa Ấn Tống, in Phật Lịch 2514.

-         NGHI THỨC TỤNG NIỆM, Chùa Việt Nam SEATTLE, in Phật Lịch 2532 – 1988 (Quyển này tái bản từ bản Kinh của Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam, có thêm Hòa Thượng Thích Thiện Hòa chứng minh và thêm 5 âm thiếu của bản gốc)

2)    Những kinh in thiếu 5 âm trong Chú Đại Bi, chúng tôi có gồm:

-         NGHI THỨC TỤNG NIỆM, của Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam Xuất Bản, do Hội Phật Học Nam Việt Ấn Hành. Đây là quyển Kinh tái bản in chui sau nằm 1975, nên không có ghi năm in, và in tại nhà in nào, nhưng chắc chắn bản gốc in trước năm 1964, vì Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam được thành lập từ năm 1951 đến cuối năm 1963.

Bản này không rõ vị nào soạn nhưng được ghi chư Hòa Thượng chứng minh: Thích Tịnh Khiết, Thích Giác Nhiên, Thích Khánh Anh, Thích Giác Nguyên.

-         TỪ BI TAM MUỘI THỦY SÁM, dịch giả Thích Huyền Dung, Thích Tuệ Hải xuất bản, in Phật lịch 2506 - 1962

-         KINH NHỰT TỤNG, in Phật Lịch 2531 và quyển khác in Phật Lịch 2533, cả hai quyển này dành cho tu sĩ, ngoài Nghi thức Hồng Danh Sám Hối, Cầu An, Cầu Siều, Vu Lan, còn có Công Phu Khuya, An Vị Phật, Quá Đường, Cúng Ngọ, Phóng Sanh …

-         NGHI THỨC TỤNG NIỆM, Chùa Vĩnh Nghiêm, Pamona, Cali, in Phật Lịch 2530 - 1986

-         KINH LƯƠNG HOÀNG SÁM , Trí Quang dịch, Phật Học Viện Quốc Tế Xuất Bản, in Phật Lịch 2534 – 1990

-         CỐT TỦY NGHI LỄ PHẬT GIÁO, soạn giả Thích Tín Nghĩa, Hội Phật Giáo Ba La Mật in Phật lịch 2535 – 1991

-         NGHI THỨC TỤNG NIỆM, Của Gia Đình Phật Tử, NXBTPHCM, in năm 1998.

3)    Những kinh tụng in không có bài Chú Đại Bi, như:

-         ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN, Thích Trí Tịnh, Nhà in Sen Vàng tái bản, in năm 1967

-         KINH PHÁP HOA, Thích Trí Tịnh, Phật Học Viện Quốc Tế Xuất Bản, in Phật Lịch 2537 – 1993

-         ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM KINH, Thích Trí Tịnh, THPGTPHCM, in Phật lịch 2538 – 1994

Theo sự phân chia bài Chú thành 84 hàng thì hàng thứ 16 bản phiên âm chữ Việt thiếu 5 âm so với các bản dịch và các bản Kinh tụng xưa.

………
12.Nam mô na ra cẩn trì
13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế
14.Tát bà a tha đậu du bằng
15.A thệ dựng
16.Tát bà tát đa Na ma bà tát đa
17.Na ma bà dà
18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha
………

Câu hỏi đặt ra là vì sao bài Chú in thiếu ? Chúng ta nên nhớ rằng trước khi có máy vi tính, muốn in một bản văn, người ta phải sắp chữ - chữ được đúc chì từng mẫu tự, những mẫu tự nào có dấu, chẳng hạn như á, ạ, ã, ă, â, ắ, ằ … đều phải đúc riêng như một mẫu tự hay phụ âm -  sắp chữ là  lấy những mẫu tự cái hay có dấu và phụ âm xếp thành chữ đặt vào khung, sau khi xếp chữ vào khung thành bản văn, từ khung đó đặt vào máy in, đó là in thường hoặc từ bản in thường thưòng người ta chụp hình làm ra phim rồi làm bản kẻm để in typo (mỗi lần in một màu) hay in offset (một lần in nhiều màu).

Do từ bản in sai đầu tiên, những bản sau người ta sắp chữ theo đó rồi in sai theo hoặc những bản sau do chụp ảnh làm bản kẽm từ bản sai nên in sai. Nguyên do có thể vì tin vào bản của Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam là đúng là mẫu mực đã được bốn vị Hòa Thượng chứng minh, nhất là trong đó có Hòa Thượng Thích Tịnh Khiết, Hội Chủ Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam, do vậy mà đã bị sai dây chuyền.

Chúng tôi viết bài này, mong được sự quan tâm của chư Tôn đức Tăng, Ni quý Cư sĩ in ấn Kinh, quan tâm bổ khuyết cho sự thiếu sót kể trên, để những bản kinh in sau này đúng với nguyên bản, kinh điển được in trang trọng hơn, không bị nạn “tam sao thất bổn” như trong thời gian qua.

Bởi vì Chú Đà La Ni là câu nói phát ra từ sự tu thiền định của chư Phật và Bồ Tát, đó là định lực của chư Phật và Bồ Tát để hộ trì cho người trì tụng chú, cho nên không thể thiếu được.

Có người cho rằng không cần thiết để bổ sung, vì từ gần nữa thế kỷ qua, người ta vẫn in thiếu vẫn đọc thiếu có sao đâu? Chúng tôi xin phép, nhắc lại một sự kiện:

Trong kiết tập lần thứ nhất, ngài Ðại Ca Diếp đưa ra ý kiến : "Nếu chúng ta xem học pháp là những giới nhỏ nhặt, có thể loại bỏ thì các Tỳ Kheo khác sẽ bảo: Bốn giới Ba La Ðề Ðề Xá Ni cũng là những giới nhỏ nhặt có thể loại bỏ. Nếu chúng ta bảo bốn giới Ba La Ðề Ðề Xá Ni là những giới nhỏ nhặt, thì các Tỳ Kheo khác sẽ bảo : Các giới Ba Dật Ðề cũng là những giớ nhỏ nhặt... Giờ đây chúng ta không thể khẳng định, giới nào là giới nhỏ nhặt mà loại bỏ một cách tùy tiện thì bọn ngoại đạo sẽ bảo : "Pháp của sa môn Thích tử giống như mây khói, khi thầy còn sống thì những pháp do thầy chế định các đệ tử tuân thủ một cách nghiêm túc, nhưng sau khi thầy nhập niết bàn, họ không chịu thực hành nữa" Do vậy, tôi khẳng định lại : "Những gì không do Phật chế thì không được tự ý chế định, và những gì do Phật chế định thì không được vi phạm. Chúng ta phải kính cẩn học tập những gì mà Phật đã truyền dạy".

Và chúng tôi cũng kèm theo những bản Chú, đã tìm thấy trên các Trang Mạng để quý vị độc giả khỏi phải tìm kiếm.

Louisville, ngày 5 tháng 1 năm 2011

Phạn ngữ

http://daitangkinhvietnam.org/nghien-cuu-phat-hoc/phat-hoc-can-ban/7235-chu-dai-bi-dien-nghia.html

नीलकण्ठ धारनी  Nīlakantha Dhāranī

namo ratnatrayāya namah ārya avalokiteśvarāya

नमो रत्नत्रयायनमह् अर्यअवलोकितेश्वराय

bodhisattvāya mahāsatvāya mahākārunikāya

बोधिसत्त्वायमहासत्वाय महाकारुनिकाय

oṃ sarvarabhaya sudhanadasye namaskrtvā imam

ॐसर्वरभय सुधनदस्ये नमस्क्र्त्वाइमम्

āryāvalokiteśvara raṃdhava namo narakindi.

आर्यावलोकितेश्वर रंधव नमोनरकिन्दि।

hrih mahāvadhasama sarva athadu śubhuṃ ajeyaṃ.

ह्रिह् महावधसमसर्व अथदु शुभुं अजेयं।

sarva satya nama, vastya namo vāka, mārga dātuh.

सर्व सत्य नम वस्त्य नमो वाक मार्गदातुह्। tadyathā

oṃ avaloki locate karate, e hrih

ॐ अवलोकि लोचते करते एह्रिह्

mahābodhisattva. sarva sarva, mala mala, mahima hṛdayam,

महाबोधिसत्त्व। सर्व सर्व मल मल महिमहृदयम्

kuru kuru karmuṃ, dhuru dhuru vijayate mahāvijayate,

कुरु कुरुकर्मुं धुरु धुरु विजयतेमहाविजयते

dhara dhara dhirīniśvarāya, cala cala, mama vimala muktele,

धरधर धिरीनिश्वराय चल चल मम विमल मुक्तेले

ehi ehi, śina śina, āraṣaṃ pracali viṣa viṣaṃ prāśaya.

एहि एहि शिन शिन आरषं प्रचलि विष विषंप्राशय |

huru huru mara hulu hulu hrih

हुरु हुरु मर हुलु हुलुह्रिह्

sara sara siri siri suru suru bodhiya bodhiya

सर सर सिरि सिरि सुरुसुरु बोधिय बोधिय

bodhaya bodhaya. maitriya nārakindi

बोधय बोधय । मैत्रियनारकिन्दि

dharṣinina bhayamāna svāhā siddhāya svāhā

धर्षिनिन भयमान स्वाहासिद्धाय स्वाहा

mahāsiddhāy svāhā siddhayogeśvarāya svāhā

महासिद्धाय्स्वाहा सिद्धयोगेश्वराय स्वाहा

narakindi svāhā māraṇara svāhā

नरकिन्दिस्वाहा मारणर स्वाहा

śira saṃha mukhāya svāhā sarva mahā asiddhāya svāhā

शिर संह मुखाय स्वाहा सर्व महा असिद्धायस्वाहा

cakra asiddhāya svāhā padma hastrāya svāhā

चक्र असिद्धाय स्वाहापद्म हस्त्राय स्वाहा

nārakindi vagalaya svāhā mavari śankharāya svāhā

नारकिन्दि वगलय स्वाहा मवरि शन्खरायस्वाहा

namaH ratnatrayāya namo āryavalokiteśvarāya svāhā

नमः रत्नत्रयायनमो आर्यवलोकितेश्वराय स्वाहा

oṃ sidhayantu mantra padāya svāhā

ॐ सिधयन्तुमन्त्र पदायस्वाहा

大悲咒(梵汉对照版) (Chú Đại Bi Phạn Hán Đối Chiếu)

http://www.diendanphatphaponline.com/trangchu/vuonhoagiaoluu/latest/show/sel-720.html


Maha^ka^run!ikacitta-dha^ran!i^。

1.NangMa-ohRaTa-nangTa-raYa-ahrYa
〈梵〉namoratna-trayaya
〈汉〉南无喝罗怛那哆罗夜耶
2.NangMa-arhAhrRa-ya-ahr
〈梵〉namoarya
〈汉〉南无阿唎耶
3.BaLa-ohKa-eeTa-ehShia-vaRa-ahrYa
〈梵〉valokite-svaraya
〈汉〉婆卢羯帝 烁钵罗耶
4.Ba-ohDaha-eeSaTa-va-ahrYa
〈梵〉bodhisattvaya
〈汉〉菩提萨埵婆耶
5.MaHaSaTa-va-ahrYa-ahr
〈梵〉mahasattvaya
〈汉〉摩诃萨埵婆耶
6.MaHa-ahrKa-ahrRa-ouNa-eeKa-ahrYa
〈梵〉mahakarunikaya
〈汉〉摩诃迦卢尼迦耶
7.O-anm
〈梵〉om
〈汉〉唵
8.SaRa-vaRaBahaYa-eh
〈梵〉sarvaraviye
〈汉〉萨皤罗罚曳
9.Shia-ouDahaNang-ahrDahrSa-ya
〈梵〉sudhanadasya
〈汉〉数怛那怛写
10.NangMaSa-ka-reTa-va-ahrEeMa-oh-anm
AhrRa-ya-ahr
〈梵〉namaskrtva imam arya
〈汉〉南无悉吉栗埵伊蒙阿唎耶
11.BaLa-ohKa-eeTa-ehShia-vaRa-ahr
La-anmDahaVa
〈梵〉valokite-svararamdhava
〈汉〉婆卢吉帝 室佛罗楞驮婆
12.NangMa-ohNangLa-ahrKa-eeDaha-ee
〈梵〉namonarakindi
〈汉〉南无那罗谨墀
13.Ha-re-ahrRi-eeMaHa-ahrVaDahaShaMa-eh
〈梵〉hrihmahavat-svame
〈汉〉醯唎摩诃皤哆沙咩
14.SaRa-vaAhrTuh-ahrDahr-ouShia-ouBaha-wu-anm
〈梵〉sarvaarthatosubham
〈汉〉萨婆阿他豆输朋
15.AhrZha-ehYa-anm
〈梵〉ajeyam
〈汉〉阿逝孕
16.Sa-ouRa-vaSaTa NangMa-ohBa-ahrSa-ta
NangMa-ohBaGa-ahr
〈梵〉sarvasat. namovasat. namovaka
〈汉〉萨婆萨哆 那摩婆萨哆 那摩婆伽
17.MaVaDahr-ouDaha-ou
〈梵〉mavitato
〈汉〉摩罚特豆
18.TaDahr-yaTuh-ahr
〈梵〉tadyatha
〈汉〉怛侄他
19.O-anmAhVaRa-ohKa-eh
〈梵〉om.avaloki
〈汉〉唵.阿婆卢醯
20.La-ohKaTa-eh
〈梵〉lokate
〈汉〉卢迦帝
21.KaRa-ahrTa-ahr
〈梵〉krate
〈汉〉迦罗帝
22.Eh-aiHa-re-eh
〈梵〉ehrih
〈汉〉夷醯唎
23.MaHaBa-ohDaha-eeSaTa-va-ahr
〈梵〉mahabodhisattva
〈汉〉摩诃菩提萨埵
24.Sa-ouRa-vaSa-ouRa-va
〈梵〉sarvasarva
〈汉〉萨婆萨婆
25.MaLaMaLa
〈梵〉malamala
〈汉〉摩罗摩罗
26.MaHa-ehMaHa-reDahrYa-anm
〈梵〉mahimahrdayam
〈汉〉摩醯摩醯唎驮孕
27.Ka-wuRa-ouKa-wuRa-ouKaRa-ma-anm
〈梵〉kurukurukarmam
〈汉〉俱卢俱卢羯蒙
28.Daha-ouRa-ouDaha-ouRa-ouBaZhaYaTa-ee
〈梵〉dhurudhuruvijayate
〈汉〉度卢度卢罚闍耶帝
29.MaHaBaZhaYaTa-ai
〈梵〉mahavijayate
〈汉〉摩诃罚闍耶帝
30.DahaRaDahaRa
〈梵〉dharadhara
〈汉〉陀罗陀罗
31.Daha-eeRa-eeNa-ee
〈梵〉dhrni
〈汉〉地唎尼
32.Shia-vaRa-ahrYa
〈梵〉svaraya
〈汉〉室佛罗耶
33.JiaLaJiaLa
〈梵〉calacala
〈汉〉遮罗遮罗
34.MaMaBa-ahrMaRa-ahr
〈梵〉mamavimala
〈汉〉麼麼罚摩罗
35.Ma-ouKa-ta-ehLa-eh
〈梵〉muktele
〈汉〉穆帝隶
36.EhHa-ehEhHa-ee
〈梵〉ehiehi
〈汉〉伊醯伊醯
37.Jia-eeNang-dahrJia-ee-anmDahr
〈梵〉sinasina
〈汉〉室那室那
38.AhrRa-sha-anmPar-raZhaLa-ee
〈梵〉arsamprasali
〈汉〉阿罗参佛罗舍利
39.BaShrBaShr-anm
〈梵〉visavisam
〈汉〉罚沙罚参
40.Par-raShia-ahrYa
〈梵〉prasaya
〈汉〉佛罗舍耶
41.Ha-ouRa-ouHa-ouRa-ouMaLa-ahr
〈梵〉huluhulumara
〈汉〉呼卢呼卢摩罗
42.Ha-ou-owRa-ouHa-ou-owRa-ouHi-ra-llalelue
〈梵〉huluhuluhrih
〈汉〉呼卢呼卢醯利
43.SaRa-ahrSaRa-ahr
〈梵〉sarasara
〈汉〉娑罗娑罗
44.Sa-eeRa-eeSa-eeRa-ee
〈梵〉sirisiri
〈汉〉悉唎悉唎
45.Sa-ouRa-ou-ahrSa-ouRa-ou
〈梵〉suru suru
〈汉〉苏嚧 苏嚧
46.Ba-ohDaha-eeYa-ahrBa-ohDaha-eeYa-ahr
〈梵〉bodhiya bodhiya
〈汉〉菩提夜 菩提夜
47.Ba-ohDahr-dahaYaBa-ohDahr-dahaYa-ahr
〈梵〉bodhayabodhaya
〈汉〉菩驮夜菩驮夜
48.Ma-aiTa-ra-eeYa
〈梵〉maitreya
〈汉〉弥帝唎夜
49.NangLaKa-ee-anmNang-ee-dahr-ee
〈梵〉narakindi
〈汉〉那罗谨墀
50.DahaRa-shr-eeNa-eeNang
〈梵〉dhrsnina
〈汉〉地利瑟尼那
51.ParYaMaNang
〈梵〉vayamana
〈汉〉婆夜摩那
52.Sa-va-ahrHa-ahr
〈梵〉svaha
〈汉〉娑婆诃
53.Sa-ehDahr-daha-ahrYa
〈梵〉siddhaya
〈汉〉悉陀夜
54.Sa-va-ahrHa-ahr
〈梵〉svaha
〈汉〉娑婆诃
55.MaHaSa-ehDaha-ahrYa
〈梵〉mahasiddhaya
〈汉〉摩诃悉陀夜
56.Sa-va-ahrHa-ahr
〈梵〉svaha
〈汉〉娑婆诃
57.Sa-eeDahr-daha-ahrYa-ohGa-eh
〈梵〉siddhayoge
〈汉〉悉陀喻艺
58.Shia-vaRaYa
〈梵〉svaraya
〈汉〉室皤罗夜
59.Sa-va-ahrHa-ahr
〈梵〉svaha
〈汉〉娑婆诃
60.NangRa-ahrKa-ee-anmNang-ee-dahr-ee
〈梵〉narakindi
〈汉〉那罗谨墀
61.Sa-va-ahrHa-ahr
〈梵〉svaha
〈汉〉娑婆诃
62.MaRaNangRa
〈梵〉maranara
〈汉〉摩罗那罗
63.Sa-va-ahrHa-ahr
〈梵〉svaha
〈汉〉娑婆诃
64.Sa-eeRaSa-anmAhrMa-ouKahaYa
〈梵〉sirasimhamukhaya
〈汉〉悉罗僧阿穆佉耶
65.Sa-va-ahrHa-ahr
〈梵〉svaha
〈汉〉娑婆诃
66.SaRa-vaMaHa-ahrAhSa-eeDahr-daha-ahrYa
〈梵〉sarvamahaasiddhaya
〈汉〉娑婆摩诃阿悉陀夜
67.Sa-va-ahrHa-ahr
〈梵〉svaha
〈汉〉娑婆诃
68.JiaKa-raSa-ehDahr-daha-ahrYa-ahr
〈梵〉cakraasiddhaya
〈汉〉者吉罗阿悉陀夜
69.Sa-va-ahrHa-ahr
〈梵〉svaha
〈汉〉娑婆诃
70.ParDahr-maKaSa-ta-raYa
〈梵〉padmakasiddhaya
〈汉〉波陀摩羯悉陀夜
71.Sa-va-ahrHa-ahr
〈梵〉svaha
〈汉〉娑婆诃
72.NangLa-aiKaNang-ee-dah-eeVaGa-ahrRaYa
〈梵〉narakindivagalaya
〈汉〉那罗谨墀皤伽罗耶
73.Sa-va-ahrHa-ahr
〈梵〉svaha
〈汉〉娑婆诃
74.MaBa-ahrRa-llalelueShiaNia-kaRa-ahrYa
〈梵〉mavarisankharaya
〈汉〉摩婆利胜羯罗夜
75.Sa-va-ahrHa-ahr
〈梵〉svaha
〈汉〉娑婆诃
76.NangMa-ohRaTa-nangTa-raYa-ahrYa
〈梵〉namoratna-trayaya
〈汉〉南无喝罗怛那哆罗夜耶
77.NangMa-arhRa-ya-ahr
〈梵〉manoarya
〈汉〉南无阿利耶
78.Ba-ahrRa-ohKa-ehTa-eh
〈梵〉valokite
〈汉〉婆罗吉帝
79.Shia-vaRa-ahrYa
〈梵〉svaraya
〈汉〉烁皤罗夜
80.Sa-va-ahrHa-ahr
〈梵〉svaha
〈汉〉娑婆诃
81.O-anmSa-eeDahr-daha-ya-anmNang-ta-ou
〈梵〉om sidhyantu
〈汉〉唵 悉殿都
82.MaNang-ta-ra
〈梵〉mantra
〈汉〉漫多罗
83.ParDaYa-ahr
〈梵〉padaya
〈汉〉跋陀耶
84.Sa-va-ahrHa-ahr
〈梵〉svaha
〈汉〉娑婆

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (2 đã gửi)

avatar
Hư Trúc 14/02/2011 09:08:41
Namo Amitabha
Đọc "Thiền Môn Nhật Tụng" của Phật Bửu Tự, đường Cao Thắng, quận 3, tp HCM, quý vị sẽ thấy không thiếu chữ nào.
Kính,
Hư Trúc
avatar
Quảng Minh 30/03/2011 01:18:04
Nhân đọc bài “Tìm Hiểu Do Đâu Chú Đại Bi In Thiếu”

Viết về chú Đại Bi, Huyền Thanh, tác giả biên dịch Thiên Thủ Thiên Nhãn Thanh Cảnh Quán Thế Âm Đại Bi Tâm Đà La Ni Kinh, có ghi như sau:

“Theo sự khảo cứu của chúng tôi thì bài Chú Đại Bi thường dùng chính là Tâm Chú của Đức Thanh Cảnh Quán Tự Tại Bồ Tát (Nìlakanïtïha Avalokite’svara Bodhisatva) và được lưu truyền dưới 2 dạng là bản dài với bản ngắn

1) Bản dài (Quảng Bản) được ghi nhận qua các bài : Thanh Cảnh Quán Tự Tại Bồ Tát Đà La Ni (Ngài Bất Không dịch) Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Nễ La Kiến Tha Đà La Ni (Ngài Kim Cương Trí dịch) Quán Tự Tại Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni (Ngài Chỉ Không dịch) Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Tự Tại Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni Chú (Ngài Kim Cương Trí dịch)

2) Bản ngắn (Lược Bản) được ghi nhận qua các bài : Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Tự Tại Vương Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Tự Tại Thanh Cảnh Đại Bi Tâm Đà La Ni (Ngài Bất Không dịch) Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Bi Tâm Đà La Ni (Ngài Bất Không dịch) Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni (Ngài Già Phạm Đạt Ma dịch)

Do các bản Chú Văn có nhiều loại phiên dịch nên chương cú cũng dựa theo các Kinh Văn mà có sự khác biệt kể cả số lượng câu và Phạn Ngữ.”

Dựa vào đây, tôi tìm xem các bản dài của chú Đại Bi ở trong đại tạng thì thấy:

Kinh số 1111: Thanh Cảnh Quán Tự Tại Bồ Tát Đà La Ni (Bất Không dịch), chú Đại Bi có 94 câu, phiên âm khác hoàn toàn với bản chú Đại Bi thường trì tụng.

Kinh số 1113A: Quán Tự Tại Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni (Chỉ Không dịch), chú Đại Bi có 91 câu, phiên âm khác hoàn toàn với bản chú Đại Bi thường trì tụng.

Kinh số 1060: Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni Kinh (Già Phạm Đạt Ma dịch), chú Đại Bi có 84 câu, có đủ 5 chữ “Na ma bà tát đa” ở câu 16, là bản mà Hòa thượng Thích Thiền Tâm dịch ra Việt văn.

Kinh số 1061: Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Tự Tại Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni Chú (Kim Cương Trí dịch), chú Đại Bi có 113 câu, phiên âm khác hoàn toàn với bản chú Đại Bi thường trì tụng.

Kinh số 1064: Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Bi Tâm Đà La Ni (Bất Không dịch), chú Đại Bi có 84 câu, là bản mà Phật tử Việt Nam thường trì tụng, không có 5 chữ “Na ma bà tát đa” ở câu 16. Bản này Huyền Thanh có dịch.
(http://quangduc.com/kinhdien/294thienthuthiennhan.html)

Kết luận: Chú Đại Bi mà Phật tử Việt Nam thường tụng thiếu 5 chữ “Na ma bà tát đa” là không phải lỗi in thiếu, mà bài chú đó nằm trong kinh số 1064 của Đại Tạng Kinh, tức Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Bi Tâm Đà La Ni do ngài Bất Không dịch. Các bản dịch Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà Ra Ni (do Hòa Thượng Thích Thiền Tâm dịch, Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng, Ưu Bà Tắc Nguyên Thuận dịch) mà tác giả Phúc Trung trưng dẫn trong bài Tìm Hiểu Do Đâu Chú Đại Bi In Thiếu, đều là bản kinh số 1060, do ngài Già Phạm Đạt Ma dịch. Như vậy, có sự sai khác trong nguyên bản được dịch chứ không phải chú Đại Bi bị in thiếu. Hơn nữa, trong Thủy Lục Chư Khoa (bản in năm 1840), khoa nghi sử dụng trong Thủy lục trai đàn, có in bài chú Đại Bi (trong Khai Phương Khoa), tra xét thì thấy bài chú Đại Bi không có 5 chữ “Na ma bà tát đa”, nghĩa là chư tôn túc khi xưa chuộng sử dụng bản của ngài Bất Không dịch, không phải “tam sao thất bổn”.

12/2/2011
Quảng Minh
tổng số: 2 | đang hiển thị: 1 - 2

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Previous
Next

Đăng nhập