Kinh Tiểu Bộ Diễn Nghĩa Kệ Bāhiya Sutta

Đã đọc: 101           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

(Thể song thất lục song bát)

 

Trong cái thấy chỉ là cái thấy.

Trong cái nghe chỉ là cái nghe.

Trong thọ tưởng chỉ thọ tưởng.

Trong cái xúc giác chỉ là xúc giác.

Trong thức tri chỉ là cái thức tri.

*

Đau khổ rồi, không còn Khổ đau,

Chưa Đau khổ, không biết Khổ đau.

Đau khổ và chưa Khổ đau,

Thì Đau khổ cũng như chưa Khổ đau.

Cái đau Khổ chỉ là cái khổ Đau.

*

Sống rồi cũng như không có Sống.

Chưa Sống cũng không có cái Sống,

Ngoài Sống rồi và chưa Sống,

Thì khi Sống cũng không có cái Sống.

Trong cái sống cũng chỉ là cái sống.

*

Chết rồi thì không còn có Chết,

Chưa Chết cũng như không có Chết.

Ngoài Chết rồi và chưa Chết,

Thì khi Chết cũng không có cái Chết.

Khi không có cái Chết thì không Chết.

*

Tất cả đều Thật và đều Láo,

Cả hai Thật và Láo cả hai.

Không phải Láo cũng không phải là Thật,

Không phải Thật láo, không phải Láo thật,

  Đây là lối dạy kỳ cục của Phật.

*

Không có Ngã sở ở trong ấy,

Ngã không trụ vào trong chỗ ấy. 

Vô sở trụ, Ngã vô ngã,

Ngã không đời này, Ngã không đời nào.

Ngã không ở trước sau, chặng giữa vô Ngã.

*

Tất cả đều thật và không thật,

Cả hai thật và cả không thật.

Không phải không thật, phải thật,

Không phải không thật cũng không phải thật,

Đây là lối dạy bất nhị của Phật.

*

Đi rồi, cũng như không có đi.

Chưa đi, cũng không có cái đi,

 Ngoài đi rồi và chưa đi.

Thì khi đi cũng không có cái đi.

Khi chưa đi cũng không có chưa đi.

*

Tất cả điều như thị như rứa,

Nhưng không phải là giống như rứa.

Như rứa mà không như rứa,

Không như ri cũng không phải như rứa.

Không như Rứa thì nó như răng Rứa?

*

Đáo bĩ ngạn rồi, không bĩ ngạn. 

Chưa đáo bĩ ngạn, không bĩ ngạn.

 Bĩ ngạn rồi, đáo bĩ ngạn. 

Thì bĩ ngạn không có đáo bĩ ngạn.

Bĩ ngạn đáo cũng chưa đáo bĩ ngạn.

*

Không ở bến này, không bờ kia,

Không ở giữa dòng, không đầu cuối. 

Không có thọ vô nhất kiếp,

Kiếp này không ở đây, không về đâu.

Không hữu Không không, vô Không vô Hữu.

*

Tỉnh tỉnh lặng, Tỉnh tỉnh loạn tưởng,

Tịnh tịch tĩnh tỉnh, Lặng tỉnh tỉnh.

Lặng hôn trầm,Tịch hôn trầm.

Như vậy sẽ đoạn tận được khổ đau.

Đó là phật thuyết tuần tự nhi tiến.

*

Dù Ngộ rồi cũng không có Ngộ.

Chưa Ngộ cũng không có cái Ngộ.

Ngoài Ngộ rồi và chưa Ngộ.

Thì khi Ngộ cũng không có cái Ngộ.

Khi không Ngộ cũng như có Ngộ Không.

 

☆☆☆☆☆

 

Ghi Chú:

 

Những câu luận giải trên đây nêu lên bản chất của một hiện tượng bằng cách dựa vào phép, tôi gọi nó là “Ngũ” đoạn luận đã nói lên một sự quán thấy không nhất thiết biệt đãi hay thiên vị sở trụ vào một nơi chốn nào cả (Trung Quán) - tức là vượt lên trên cả hai vị thế đối nghịch nhị nguyên.  Trung Quán Luận Tụng của Long Thụ khá khúc chiết và cô đọng, không phải dễ hiểu và nhất là dịch thuật ra những ngôn ngữ khác.

 

Trong Tập Trung Quán Luận Tụng (Madhyamaka-karikas) là tập luận giải chủ yếu và độc đáo nhất của Long Thụ. Trong tập luận này, có một câu (tiết 15.8) có thể xem là tiêu biểu nhất phản ảnh học thuyết Trung Quán được Học Giả và Triết Gia Phật Giáo Guy Bugault dịch:

 

"Tout est bien comme il semble, rien comme il semble. À la fois comme il semble et non comme il semble. Ni l'un ni l'autre. Tel est l'enseignement progressif (anuśāsana) des Bouddha." (Stances du Milieu par excellence, Guy Bugault, Gallimard, Paris, 2002)

 

Tôi liều lĩnh dịch từ tiếng Pháp ra tiếng Huế: Tất cả là tốt giống như rứa, không phải giống như rứa.  Có lần giống như rứa và không giống như rứa. Không phải như ri cũng không phải như rứa.  Đó là thuyết tuần tự nhi tiến của Phật.

 

Câu tiết 15.8 trên của Tập Trung Quán Luận Tụng được Guy Bugault dịch sang tiếng Pháp khá văn chương và triết lý tuy nhiên câu dịch dưới đây của Thiền Sư và Triết Gia Phật Giáo Stephen Batchelor dịch từ tiếng Tây Tạng sang tiếng Anh đơn giản và dễ hiểu hơn:

 

"Everything is real, not real; both real and not real; neither not real nor real: this is the teaching of the Buddha." (Verses from the Center, Stephen Batchelor, Sarpham College, 2000)

 

Tôi xin dịch sát nghĩa như sau: Tất cả đều thật; không thật; cả hai thật và cả không thật; không phải không thật cũng không phải thật:  đây là lối dạy của Phật.

 

Hay, tất cả đều thật; đều láo; cả hai thật và láo cả hai; không phải láo cũng không phải thật:  đây là lối dạy kỳ cục của Phật.

 

Mong những lời diễn giải từ những bài thuyết pháp đơn giản của Đức Phật và luận lý tư nghị của Luận Sư Long Thụ trên đây làm cho tâm của Ta được giác ngộ, giải thoát khỏi các lậu hoặc và không có chấp thủ nữa.

 

Thực tại đang diễn dịch thay đổi trong vô thường nhưng tâm phan duyên của chúng ta không thấy như thị mà lại sở tùy và bám trụ vào sự vật thay đổi đó là nguyên nhân phát sinh đau khổ. 

 

Nhận thức như vậy được ghi rõ trong Kinh A Hàm, Đức Phật gọi là “không như thật tuệ tri” hay “Không như lý tác ý.” 

 

Thấy như vậy nhưng không phải như vậy.

 

Tương tự như ý Bùi Giáng: [Thực tại] lịch sử sang trang chạy quàng.  Đó là lịch sử [thực tại.]

 

Ngược lại, Trí Tuệ là cái thấy đúng như sự thật (như thật huệ tri,) hay cái thấy của Phật Nhãn “Như lý tác ý” đầy minh tâm.

 

(Tài LiệuKinh Tiểu Bộ, Kinh Bāhiya Sutta, Version 2, Tác Giả Lê Huy Trứtrule9@gmail.com, April 2, 2016)

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập