Kinh dạy Mười Điều Đức Hạnh cho Nhà Vua / Nhà Lãnh Đạo

Đã đọc: 701           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Tôi nghe như vầy. Một thời Đức Thế Tôn đang lưu trú ở Chùa Kỳ Viên do vị nam cư sĩ doanh nhân Tu-đạt Cấp-cô-độc và thái tử Kỳ-đà phát tâm hiến cúng. Vào một ngày đẹp trời, Đức Thế Tôn tập hợp các chúng đệ tử và giảng dạy mười điều phi đạo đức mà nhà vua cần phải tránh.

Một là, khi gặp một điều gì bất toại nguyện hay không vừa ý xảy ra, vị quốc vương hay nhà lãnh đạo liền nổi cơn sân giận và thịnh nộ, không tìm hiểu rõ nguồn gốc của việc ấy, cơn sân giận và thịnh nộ kia sẽ đốt cháy tự thân, tha nhân, và môi trường xung quanh. Do vậy, niềm tin và uy tín của vua đối với thần dân sẽ bị tổn giảm. Sự hưng thịnh và giàu có của đất nước sẽ không tồn tại lâu dài.

Hai là, vị quốc vương hay nhà lãnh đạo khởi tâm tham đắm tài lợi, đưa đến sự tham nhũng, lợi dụng chức quyền chiếm đoạt tài sản của công thành tài sản của tư, và không quan tâm đến công việc của quốc gia và thần dân trong nước. Do vậy, niềm tin và uy tín của vua đối với dân chúng sẽ bị tổn giảm. Sự hưng thịnh và giàu có của đất nước sẽ không tồn tại lâu dài.

Ba là, vị quốc vương hay nhà lãnh đạo độc tài và bạo ngược, có nhiều nghi ngờ, không có từ bi và tuệ giác, không chịu tiếp thu và lắng nghe ý kiến hay của những người hiền tài và đức hạnh trong nước. Do vậy, niềm tin và uy tín của vua đối với dân chúng sẽ bị tổn giảm. Sự hưng thịnh và giàu có của đất nước sẽ không tồn tại lâu dài.

Bốn là, vị quốc vương hay nhà lãnh đạo xử oan dân lành giam cầm dân chúng một cách tùy tiện và phi pháp, đàn áp những người hiền tài quốc gia, không có công bằng và công lý. Do vậy, niềm tin và uy tín của vua đối với thần dân sẽ bị tổn giảm. Sự hưng thịnh và giàu có của đất nước sẽ không tồn tại lâu dài.

Năm là, vị quốc vương hay nhà lãnh đạo ưa thích tuyển dụng những kẻ nịnh hót, gian tham, thiếu tài, thiếu đức, thiếu tuệ, thiếu tu, và thiếu trình độ pháp luật hành chánh, ngược lại, những người tài đức và trí thức bị sa thải và loại trừ. Do vậy, niềm tin và uy tín của vua đối với thần dân sẽ bị tổn giảm. Sự hưng thịnh và giàu có của đất nước sẽ không tồn tại lâu dài.

Sáu là, vị quốc vương hay nhà lãnh đạo tham đắm nhục dục, đắm nhiễm hưởng thụ dục lạc, sống cướp vợ hay chồng người khác. Do vậy, niềm tin và uy tín của vua đối với thần dân sẽ bị tổn giảm. Sự hưng thịnh và giàu có của đất nước sẽ không tồn tại lâu dài.

Bảy là, vị quốc vương hay nhà lãnh đạo ưa thích sử dụng các chất say, thường xuyên say sưa nghiệm ngập. Tâm trí và tinh thần bị lu mờ, không đủ sáng suốt để lo cho dân và cho đất nước. Do vậy, niềm tin và uy tín của vua đối với thần dân sẽ bị tổn giảm. Sự hưng thịnh và giàu có của đất nước sẽ không tồn tại lâu dài.

Tám là, vị quốc vương hay nhà lãnh đạo ưa thích tổ chức nhạc hội, tiệc tùng, quà cáp quá nhiều và quá lớn, đưa tới tham nhũng, và làm thâm hụt ngân khố quốc gia. Do vậy, niềm tin và uy tín của vua đối với thần dân sẽ bị tổn giảm. Sự hưng thịnh và giàu có của đất nước sẽ không tồn tại lâu dài.

Chín là, vị quốc vương hay nhà lãnh đạo ăn chơi trác táng, như quán bar, quán nhậu, cờ bạc, mại dâm, mang nhiều bệnh tật cho tự thân và cho tha nhân, và vị ấy không thể điều hành và quản trị quốc gia. Do vậy, niềm tin và uy tín của vua đối với thần dân sẽ bị tổn giảm. Sự hưng thịnh và giàu có của đất nước sẽ không tồn tại lâu dài.

Mười là, vị quốc vương hay nhà lãnh đạo không biết sử dùng những người tài đức, không tin tưởng những người có lòng trung thành với đất nước, không có cố vấn giỏi và trợ lý chuyên môn, bản thân mình điều hành công việc quốc gia không có hiệu quả. Do vậy, niềm tin và uy tín của vua đối với thần dân sẽ bị tổn giảm. Sự hưng thịnh và giàu có của đất nước sẽ không tồn tại lâu dài.

Này các đệ tử, qua những gì Như Lai đã giảng dạy, là người điều hành và quản lý đất nước giỏi, nhà vua cần tránh xa mười điều phi pháp nêu trên. Sau nghe nghe Đức Phật giảng dạy xong, các đệ tử vâng theo lời Phật dạy, cùng nhau thực tập, và truyền bá Kinh này để làm lợi lạc cho quần sinh.

 Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật


  

DISCOURSE ON TEACHING THE 10 VIRTUOUS THINGS TO A KING/ A LEADER

Ekottarãgama Sutra / Chapter Ten Dharmas /

No. 46. The virtuous Quality / Sutra No. 7

 

Thus have I heard. On the occasion, the World-Honored One was staying at the Jetavana Monastery donated by his chief male lay businessman Sudatta Anathapindika and Jeta prince. On a beautiful day, the World-Honored One gathered his disciples and taught the ten non-virtuous things the king needs to avoid:

Firstly, when meeting something dissatisfied or discontented happens, a king or a leader suddenly gets angry and raged, does not investigate and understand the origin of it, the anger and rage will burn himself, other people, and surrounding environments. Therefore, his/her trust and prestige toward the people will be reduced. Her/ his country’s prosperity and wealth will not last long.

Secondly, a king or leader who arouses his/her greedy mind to lust for property and profits leading him to corruption, makes use of the authority to usurp collective assets into individual ones, and is not interested in his/her national affairs and people. Therefore, his/ her trust and prestige toward the people will be reduced. Her / his country’s prosperity and wealth will not last long.

Thirdly, a king or leader who is a dictator has many doubts, does not have compassion and insight, and refuses to absorb and listen to the good opinions of talented and virtuous people in the country. Therefore, his/ her trust and prestige toward the people will be reduced. Her / his country’s prosperity and wealth will not last long.

Fourthly, a king or leader who unjustly judges good people imprisons them arbitrarily and illegally, suppresses the country’s gentle and talented people, without fairness and justice. Therefore, his/ her trust and prestige toward the people will be reduced. Her / his country’s prosperity and wealth will not last long.

Fifthly, a king or leader prefers to recruit those who flatter are dishonest, greedy, incompetent, lack talent, virtue, wisdom, cultivation, and lack administrative-legal qualifications, on the contrary, talented people and intellectuals are dismissed and excluded. Therefore, his/ her trust and prestige toward the people will be reduced. Her / his country’s prosperity and wealth will not last long.

Sixthly, a king or leader who is passionate about sexual desire indulges in sensual pleasure, eats, plays depravity and debauchery, lives, and robs other people’s spouses. Therefore, his/ her trust and prestige toward the people will be reduced. Her / his country’s prosperity and wealth will not last long.

Seventhly, a king or leader who prefers to use intoxicants is frequently drunk and addicted. Her/ his mind and spirit, which are overshadowed, are not wise enough to take care of the people and of the country. Therefore, his/ her trust and prestige toward the people will be reduced. Her / his country’s prosperity and wealth will not last long.

Eighthly, a king or leader prefers to organize too many and too big music festivals, parties, and gifts that are given back and forth lead to corruption, and cause a deficit of the national treasury. Therefore, his/ her trust and prestige toward the people will be reduced. Her / his country’s prosperity and wealth will not last long.

Ninthly, a king or leader who plays the debauched things, such as bars, pubs, gambling, and prostitution brings many diseases for himself/ herself and for other people, and cannot run and govern the country. Therefore, his/ her trust and prestige toward the people will be reduced. Her / his country’s prosperity and wealth will not last long.

Tenthly, a king or a leader who does not know to use talented and virtuous people does not believe in those with loyal hearts to the country, does not have a good adviser and a professional assistant, and herself or himself manages the national work ineffectively. Therefore, his/ her trust and prestige toward the people will be reduced. Her / his country’s prosperity and wealth will not last long.

Dear disciples, through what the Tathagata has taught, as good country leaders and managers, the kings should stay away from the ten illegal things mentioned above. After listening to the Buddha’s teachings, the disciples obeyed the Buddha’s teachings, jointly practice, and spread this sutra to benefit living beings.

Namo The Original Master Sakyamuni Buddhaya

 

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập