Lời khuyến tu của tổ Quy Sơn Linh Hựu (Quy Sơn Cảnh Sách)

Đã đọc: 9809           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

LỜI KHUYẾN TU CỦA TỔ QUY SƠN LINH HỰU

(QUY SƠN CẢNH SÁCH)

Thích Nhật Từ dịch

Tháng 8-2012

 

 

1. NHẬN THỨC VÔ THƯỜNG

Vì nghiệp buộc mà nên thân vóc

Do hình hài khó thoát khổ thân

Tinh cha, trứng mẹ tạo nên

Cơm ăn, nước uống, nhờ duyên hình thành.

 

Bốn đại chủng tương quan, tương thuộc

Rồi đồng thời xung khắc lẫn nhau

Vô thường, già, bệnh đến mau

Sớm còn tối mất, giây sau đổi đời.

 

Như sương móc vừa rơi thắm thoát

Nắng đầu ngày bổng chốc thành không!

Giây leo, cây mọc bờ sông

Tuổi đời ngắn ngủi, vô thường đến nhanh.

 

Mỗi tâm niệm diệt sanh chóng mặt

Ngày tháng dường chỉ một sát-na

Kiếp người hơi thở vào ra

Chớ nên bỏ mặc, trôi qua biếng lười.

 

2. LÀM NGƯỜI THONG DONG

Xa cha mẹ, mấy khi phụng dưỡng

Lìa người thân, hương đảng, tông đường

Không còn nghĩa vụ nối dòng

Không màng chính trị, chuyên ròng công phu.

 

Quyết cạo tóc cầu sư học đạo

Giữ niềm chơn, hoằng pháp độ sinh

Chuyển nghiệp đời, quý hòa bình,

Hướng về giải thoát, rộng thênh con đường.

 

Vừa thọ giới tự phong “đại đức”

Chẳng nghĩ công đàn việt cúng dâng

Cơm: thí chủ, của: mười phương

Không tự dưng có, huênh hoang được gì!

 

Ăn vừa dứt, thị phi phù phiếm

Chụm đầu vào toàn chuyện thế gian

Ham vui, ấy chính khổ nhân

Nỗi trôi bao kiếp nhiễm trần, khó thông.

 

Thời gian mất, tháng năm lần lữa

Hưởng thụ nhiều, khó bỏ thói quen

Chạy theo danh sắc hại tâm

Chứa gôm tài vật, lụy thân huyễn này?

 

Xưa Phật dạy các thầy tu sĩ

Đạo trang nghiêm, thân thể tịnh thanh

Chuyện ăn, mặc, ngủ: chớ tham

Thường không đầy đủ; chuyên tâm tu hành.

 

Kẻ phàm tục đắm tham, khó dứt

Tháng ngày trôi, phút chốc bạc đầu.

Mới tu chưa hiểu đạo mầu,

Học tu, tham vấn; chớ sầu áo cơm.

 

3. VƯỢT THÓI PHÀM TỤC

Phật chế Luật khai tâm, chuyển hóa

Gìn oai nghi, sạch tựa tuyết băng

Dừng sai, giới hạnh trắng trong

Hiểu rành điều cấm để không phạm vào.

 

Quyết nuôi dưỡng “tâm đầu” gìn giữ

Tế hạnh đều đầy đủ hành trì

Niệm tâm trong lúc đứng, đi

Vượt qua thói tệ; Tỳ-ni nằm lòng.

 

Buông giới luật, không thông kinh giáo

Uổng một đời, láo ngáo luống trôi

Kệ kinh chẳng chút đoái hoài

Đạo mầu khó ngộ, tháng ngày khổ đau.

 

Tuổi tác lớn, tự cao, bụng rỗng

Không bạn lành; ngạo mạn, huênh hoang

Kinh chẳng thuộc, nghĩa chẳng thông

Chẳng hay tự chủ, buông lung tháng ngày.

 

Quen lớn tiếng, nói lời vô phép

Không kính, nhường hạ lạp thấp cao

Ăn xong dậy trước, bỏ sau

Uống ăn khua bát, ồn ào khó nghe.

 

Trái phép tắc, hạnh tu chẳng có

Ngồi, đứng, đi như thể người đời

Làm thì động chúng, rối bời

Sống không gương mẫu, không ai[1] nễ mình.

 

Được nhắc nhỡ, biện minh đủ lẽ

« Nào tôi tu núi cả, hang sâu »

Không rành pháp Phật nhiệm mầu,

Thói đời vẫn nhiễm, đạo cao chẳng rành.

 

4. KHÔNG HOANG PHÍ CUỘC ĐỜI

Đó là bởi sơ tâm biếng nhác

Chạy theo đời, nhiễm mắc thói đời,

Lớn già, quê kệch, lôi thôi

Gặp việc chẳng biết, hỡi ơi, bí lù.

 

Kẻ hậu học hỏi thưa rát cổ

Chẳng biết gì, nên chả giúp gì

Nói sai kinh, bị người chê

Cho là vô lễ, sân si, lấn người.

 

Một mai bệnh, hỡi ơi, khổ cực

Bao đớn đau trói buộc tấm thân

Sớm lo, tối hoảng tinh thần

Tương lai mờ mịt, biết đường nào đây ?

 

Ra nông nỗi, tiếc đời ta bạc

Đào giếng ư, lúc khát khô mồm ?

Hận mình chẳng sớm tu nhân

Đến khi già bệnh, lỗi lầm triền miên.

 

Khi chết đến, thân liền tan rã

Tâm hoang mang, lo sợ mà thôi

Cũng như lồng thủng chim bay

Tâm do nghiệp kéo, đầu thai tức thời

 

Như con nợ bị lôi, mất sức

Nghiệp nặng ghì, lê bước theo sau

Ác nhiều sinh ở cõi sầu

Thiện sinh cõi phúc, khổ đau giả từ.

 

Dòng tâm niệm trôi đi không dứt

Quỷ vô thường bất giác kề bên

Thời gian không kéo dài thêm

Mạng người sẽ chết, chớ quên điều này. 

 

Trong ba cõi luân hồi khó thoát

Phải tái sinh bao kiếp nỗi trôi

Nghiệp duyên, sinh tử vậy thôi

Trầm luân lên xuống, lâu dài biết bao.

 

Vì thương xót, lòng đau như cắt

Khó nín thinh, khuyên nhắc mấy lời

Chúng ta cách Phật bao đời

Sinh thời tượng pháp, nhiều người chẳng siêng

 

Chẳng quản ngại tài hèn, trí kém

Khuyên người sau tinh tấn tu thân

Nếu không bỏ thói kêu căng

Con đường chuyển hóa xa dần, khó xong.

 

5. GƯƠNG HẠNH THOÁT TỤC

Người tu học hướng phương trời rộng

Thân và tâm khác bọn phàm phu

Nối truyền giống Phật, dẹp ma

Bốn ân quyết trả, cứu ba đường phàm.

 

Chưa được thế, là tăng sĩ dỏm

Hạnh và lời trống rỗng, đáng thương

Tốn hao tín thí, cuống cuồng

Cả đời lựng khựng, tựa nương chỗ nào?

 

Làm tăng sĩ, hạnh cao, tướng đẹp

Do nhiều đời gieo hạt giống lành

Cớ sao chẳng quý thời gian!

Khoanh tay chểnh mãng, bỏ hoang cuộc đời?

 

Sự nghiệp đạo chẳng hoài, lười biếng

Chẳng công phu, tu tiến được sao?

Đời này luống uổng qua mau

Nhân nào quả nấy, đời sau tiêu tàn!

 

Mặc pháp phục, song thân từ giả

Hướng tâm về chí cả, trời cao

Sớm hôm nghĩ nhớ đạo mầu

Tiếc từng giây phút, lúc nào cũng tu.

 

Làm cho được cột nhà Phật pháp

Vì hậu sinh, gương mẫu tấm thân

Giữ gìn phong độ tu hành

Những người như thế xứng hàng chân tăng.

 

Mọi lời lẽ thấm nhuần kinh pháp

Luận đàm gì cũng khớp thánh nhân

Hình dung đỉnh đạc, đàng hoàng

Nêu cao chí khí, thênh thang đạo vàng.

 

Hành trình lớn, cần nương bạn tốt

Gạn đục trong, thanh lọc mắt, tai

Gần nhau, chọn bạn mà chơi

Biết điều chưa biết, sáng ngời thấy nghe.

 

Sanh thân vóc là do cha mẹ

Trưởng thành nhờ thầy cả, bạn hiền

Đi trong sương móc thường xuyên

Tuy không ước áo, lạnh mèm tấm thân.

 

Chơi kẻ ác lớn thêm nghiệp ác

Nhân xấu thường phải chuốt khổ đau

Chết rồi chìm đắm cõi sầu

Trôi lăn nhiều kiếp, biết bao giờ ngừng?

 

6. CĂN BẢN THIỀN TẬP

Lời ngay thẳng trái ngang thính giác

Nghe xong rồi khắc cốt ghi tâm

Vun trồng đức hạnh, ẩn danh

Lánh xa huyên náo, tinh thần sáng trong.

 

Khi đã muốn tham thiền, học đạo

Hãy vượt lên phương tiện sơ môn

Nghiên tầm nghĩa lý tâm tông

Đạo mầu tỏ ngộ, nguồn chơn nằm lòng.

 

Học thầy giỏi, sống nương bạn tốt.

Thiền tông cao khó đạt, khó thông

Dụng tâm tinh tế hết lòng

Chánh nhân đốn ngộ, thoát vòng trầm luân.

 

Đó là thoát hăm lăm cảnh giới

Không kẹt vào ba cõi bụi hồng

Trong ngoài các pháp đều không

Từ tâm biến hiện, danh suông thôi mà!

 

Tâm chẳng dính, sa đà theo cảnh

Thì cảnh nào bám dính được tâm

Nương theo pháp tánh thậm thâm

Chẳng buông, chẳng nắm cảnh trần thong dong.

 

Mắt thấy sắc, tai đương nghe tiếng

Gìn thản nhiên, chẳng vướng cõi lòng

Tích môn và cả bản môn

Ứng dụng đầy đủ, vẹn tròn đạo tâm.

 

Người như vậy xứng danh tu sĩ

Mặc pháp y chẳng phí chút nào

Trên đền đáp bốn ân sâu

Dưới thương ba cõi, dãi dầu độ sanh.

 

Nếu kiếp kiếp giữ tâm không chuyển

Quả Phật kia sẽ chứng được thôi

Ra vào ba cõi độ người

Noi gương mô phạm, cứu đời trầm luân.

 

7. TÂM NGUYỆN NGƯỜI TU

Lối học đó thậm thâm, mầu nhiệm

Lòng dặn lòng, thể nghiệm thực hành.

Hạng trung chưa thể tựu thành

Tâm nghiền thánh giáo, ôn tầm nghĩa chơn.

 

Nắm nghĩa lý, tuyên dương chánh pháp

Độ người sau, báo đáp Phật ân.

Chuyên tu, chớ phí thời gian

Nương công hạnh ấy, làm nhân cứu mình.

 

Biết nương tựa thắng nhân, hạnh tế

Xứng vào hàng pháp khí Tăng đoàn.

Nhìn xem dây sắn quấn quanh

Bám cây tùng bách, ngang tầm trời cao.

 

Để lợi ích, nương vào giới đức

Chớ buông lơi, thiếu sót, lỗi lầm

Giữ gìn phong cách tu tâm

Nhân nào quả nấy, thậm thâm khó lường.

 

Chớ luống uổng tháng năm vô ích

Dòng đời trôi vùn vụt qua nhanh

Quý từng tích tắc thời gian

Quyết lòng tu tiến, ngày càng thăng hoa.

 

Chớ lạm dụng đàn na cung dưỡng

Khó đáp đền bốn trọng ân kia

Chứa nhiều, tâm bít, u mê

Bị đời khinh rẻ, cười chê tháng ngày.

 

« Người trượng phu, ta đây cũng thế

Chớ khinh mình mà tự thoái lui. »

Bằng không luống uổng một đời

Tự ti vô ích cho người và ta.

 

Chí nguyện lớn phát ra mạnh mẽ

Hoài bão hùng, nối chí cao nhân

Chớ theo lè thói hư hèn

Đời ta ta quyết, chớ nương người ngoài.

 

« Dứt vọng thức, buông duyên ngoại tại

Cảnh và tâm hết đối chọi nhau

Tâm không, cảnh tịch: Nhiệm mầu. »

Chỉ vì bế tắc quá lâu, chẳng rành.

 

8. GIÚP NHAU THOÁT KHỎI SINH TỬ

Hãy nghiền ngẫm lời văn Cảnh sách

Giành chủ quyền coi sóc bản thân

Vượt qua lề thói nghiệp trần

Một khi quả trổ, trốn quanh khó lòng.

 

Âm thanh thuận tiếng vang hòa thuận

Hình thẳng ngay, bóng dáng thẳng ngay

Nhân nào quả nấy xưa nay

Không thể không sợ, có ngày đến ta.

 

Kinh đã dạy : « Trải qua ngàn kiếp

Nghiệp đã gieo chẳng mất đi đâu

Nhân duyên hội ngộ, đáo đầu

Ai làm nấy chịu, khổ đau bám rình. »

 

Trong ba cõi, nghiệp hình ràng buộc

Ám hại ta chẳng khác sát nhân

Ngày đêm nỗ lực chuyên cần

Kẻo không, năm tháng trôi nhanh được gì?

 

Thấy họa, tội, tôi đây tha thiết

Khuyên người sau tâm huyết thực hành

Làm bạn đạo khắp tử sinh

Tâm thành ghi lại lời Minh thế này:

 

“Thân huyễn khác nào nhà mộng,
Rỗng không hình hài bóng sắc
Truy nguyên quá khứ không cùng
Hướng về tương lai không chắc.

 

Ẩn hiện nơi này, nơi khác

Lên xuống ba đường cực nhọc

Nếu không thoát khỏi ba vòng

Khổ đau bao giờ mới dứt?

 

Mãi mê tham luyến thế gian

Năm uẩn gặp duyên chồng chất

Từ lúc sinh ra đến chết

Hầu như không gì giữ được!

 

Chỉ vì còn kẹt vô minh

Rốt cuộc chìm trong mê hoặc

Hãy quý từng phút từng giây

Cuộc đời vô thường bất trắc.

 

Đời này luống qua vô ích

Đời sau gặp nhiều ngăn lấp

Vướng kẹt mê này mê khác

Hoành hành đều do sáu giặc.

Qua lại, loanh quanh sáu đường

Ba cõi xuống lên lăn lóc

Quyết chí tầm sư học đạo

Siêng năng nương bậc cao đức.

 

Quán chiếu, làm chủ thân tâm

Diệt trừ tất cả gai góc

Đời như gió thổi mây bay

Trần lao quá nhiều áp lực.

 

Nghiên cứu thực hành Kinh Phật

Quyết lòng đạt được tuệ giác

Đến khi tâm cảnh đều quên

Xóa mờ làn ranh ký ức.

 

Dẹp yên sáu giặc giác quan

Đi, đứng, nằm, ngồi: Tĩnh mặc

Một khi tâm đã không sinh

Muôn pháp trong ngoài đều dứt. 


[1] Nguyên văn là kẻ tu sau, ý nói do tu thiếu oai nghi, phẩm hạnh, người tu sau và Phật tử không thể sinh tâm nễ trọng.

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

5.00

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Previous
Next

Đăng nhập