Quy Sơn Cảnh Sách thi hóa phần 2

Đã đọc: 5645           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

 II . Thiền-Giáo : có 2 mục

 

1 / - Thiền-Giáo Thực-Hành :

 

Thiền là chỉ quán nghiệm ra

Giáo truyền qua định không xa trí mầu

Thực tâm thiển định nơi đâu

Hành thâm từng pháp lo âu chốn nào

 

Thiền-giáo thực-hành có : a và b

 

 a / - Phép dạy ngồi thiền :

 

Phép tu nào cũng trao truyền

Dạy thiền căn bản ngồi yên khởi đầu

Ngồi trên tọa cụ nhớ câu

Thiền na chỉ quán đạo mầu rõ phân

 

b / - Khen gắng học thiền :

 

Khen lòng đơn đọc sơ khai

Gắng gìn hơi thở ở ngay chính mình

Học nghe học nghĩ phân minh

Thiền hành trầm lặng cái nhìn thảnh thơi

 

2 / - Giáo-Lý Thực-chứng :

 

Giáo từ rộng mở lòng bi

Lý mầu  chiếu diệu khi đi đứng nằm

Thực hành lục độ thậm thâm

Chứng ngôi vô trụ âm thầm lịch qua

 

Giáo-lý thực-chứng có : a và b

 

a / - Nêu pháp giáo-lý :

 

Nêu ra thành quách chỉ là

Pháp mầu có một thật mà không ba

Giáo lý Phật đà chia ra

Lý mầu một vị mưa sa thấm lòng

 

b / - Răn-gắng giáo-lý :

 

Răn nhau cùng học cùng hành

Gắng lên bạn đạo tâm lành nở hoa

Giáo nào bằng giáo Thích ca

Lý mầu ấn chứng cành hoa mĩm cười

 

III . Phần kết khuyến  : có 5 mục

 

1 / - Mở Bày Giáo-Pháp :

 

Mở ra cảnh sách hậu lai

Bài ra văn vận ai ai dễ làu

Giáo từ hành giả kính nhau

Pháp Phật áo nghĩa học sao cho cùng

 

2 / - Nêu Cao Giáo-Pháp :

 

Nêu cao giáo pháp Phật đà

Cao thâm yếu nghĩa dạo mầu Thích ca

Giáo lý đại thừa tỏa ra

Pháp âm đồng vọng bay xa toàn cầu

 

3 / - Kết-Khuyên Tu-Học:

 

Kết nhau tâm nguyện đại hùng

Khuyên nhau tâm quyết đến cùng đẹp thay

Tu trì hành giữ hậu lai

Học hành Phật Pháp tương lai đại đồng

 

4 / - Chỉ Rỏ Nhân-Quả :

 

Chỉ bày tri kiến Phật đà

Rõ ràng sẵn có trong nhà đó thôi

Nhân thời cùng Quả đi đôi

Quả cùng Nhân xưa ở ngôi công bằng

 

5 / - Tự-Hành Hóa-tha :

 

Tự tâm nghiệm lấy chính mình

Hành thâm Tự tại tâm in Phật nhà

Hóa thân khắp nẻo Ta bà

Tha nhân đắc pháp hằng sa cõi trần

 

Kính-cẩn

T. Minh-Đức

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

4.46

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Previous
Next

Đăng nhập