Quy Sơn Cảnh Sách thi hóa

Đã đọc: 4829           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font

A -  Quyển Nhất : có chín mục

 

1 /  Nghiệp-nhơn khổ-quả :

 

Nghiệp Thân-Khẩu-Ý tác thành

Nhơn vì nghiệp đó mà sanh xưa rày

Khổ này phải chịu trách ai

Quả tươi không khổ xưa nay ẩn tàn

 

2 /  Sanh-Già-Bệnh-Chết :

 

Sanh ra thế giới Ta bà

Già đi mạng sống tà tà biếng tu

Bệnh tâm thân cũng lu bù

Chết chưa ! Tỉnh thức khéo tu kịp mà

 

3 /  Sanh-Diệt Thời Mau :  

 

Sanh ra trong cõi người ta

Diệt sanh bao kiếp thiết tha làm gì

Thời gian thắm thoát trôi đi

Mau hành bát chánh thực thi hạnh lành

 

4 /  Trái-Tục Vào-Đạo :

 

Trái dòng thế tục năm nao

Tục đời đạo lý thẩm vào hóa duyên

Vào trong pháp giới tịch nhiên

Đạo mầu thanh thoát bình yên cõi lòng

 

5 /  Danh-Lợi Lỗi-Đạo :

 

Danh sanh nghiệp chướng dư thừa

Lợi thêm phiền não không ngừa uổng thay

Lỗi lầm nhận thấy sám ngay

Đạo cao đức trọng trí khai mở đường

 

6 /  Mỏ-Bày Tam-học :

 

Mở ra đạo lý rõ ràng

Bày ra nghĩa việt song toàn hậu lai

Tam : < Văn - Tư -Tu >  Phật khai

Học nghe học nghĩ trải dài kiếp tu

 

7 /  Lỗi-không-Tu-Học :

 

Lỗi lầm ở chỗ khó tầm

Không ngờ thật tướng chân tâm lòng người

Tu tâm sửa tánh không lười

Học kinh thính pháp trọn đời xuất gia

 

8 /  Nghiệp-Quả-Thời-Đến :

 

Nghiệp đời vướng bận sợ chi

Quả nào nhân đó rõ thì nhận ra

Thời đâu lo sợ bao la

Đến câu niệm chánh lòng tà tiêu ngay.

 

9 /  Nhắc-Nhở-Khuyên-Tu :

 

Nhắc nhở bằng vần kệ thi

Nhở đâu tâm đắc, quả thì đẹp thay

Khuyên nhau tinh tấn từ nay

Tu tâm sửa tánh trí khai mà nhờ

 

B -  Quyển-Nhì :

 

 Có 3 chương : I . Hành-Đạo . II .  Thiền-giáo . III  Kiết-khuyến.

 

I /  Hành Đạo: có 6 mục

 

1 )  Lập-Hạnh-Hành-Đạo:

 

Lập thành trường phái văn vần

Hạnh lành cần phải ân cần thực thi

Hành thâm hạnh nguyện từ bi

Đạo thâm trí sáng tâm bi vào đời.

 

2 )  Răn-Dạy-Hành-Đạo:

 

Răn ngừa cẩn thận nghiệp nhân

Dạy câu nhân quả phải phân rõ ràng

Hành thâm ba tạng sẵn sàng

Đạo mầu truyền mãi lời vàng Mâu ni

 

3 )  Cầu-Đạo-Hành-Đạo :

 

Cầu nguyền thành nguyện từ tâm

Đạo tâm đã sẵn phật tâm đâu tìm

Hành trì không tánh bằng tim

Đạo cao thanh thoát lặng im thuở đầu

 

4 )  Chọn-Bạn-Hành-Đạo :

 

Chọn bài < Trạch-Pháp > Thanh văn

Bạn hiền thí pháp qua lăng kính màu

Hành theo < Lục-Độ > cùng nhau

Đạo không duyên pháp theo sau hành trì

 

5 )  Kết-Lời-Hành-Đạo :

 

Kết duyên đạo hạnh gần xa

Lời văn mộc mạc thi ca vào lòng

Hành văn nhiều lỗi ước mong

Đạo tâm thạt đức cảm thông lỗi lầm

 

 6 )  Chọn-Chỗ-Hành-Đạo :

 

Chọn đâu cũng vẫn thế thôi

Chỗ nào giàu có đãi bôi khó tầm

Hành như Phật thích sơn lâm

Đạo thành dưới cội sanh tâm Bồ đề

 

( còn tiếp )

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

4.61

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Previous
Next

Đăng nhập