Kính Ngũ Bách Danh Quán Thế Âm 3 ngôn ngữ

Đã đọc: 1059           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Xin xem tập tin đính kèm bên phải

Kinh Ngũ Bách Danh Quán Thế Âm
The Five Hundred Names of Avalokiteśvara Bodhisattva Sutra
五 百 名 觀 世 音 經
 
Author: Vietnamese Buddhist Monk (Anonymous)
Time: About the Trần dynasty, the thirteenth century
Biên soạn: Cao Tăng Việt Nam chưa rõ Pháp hiệu
Thời gian: Vào khoảng đời Nhà Trần, thế kỷ XIII
 
Advisors: Most Venerable Thích Thắng Hoan
Most Venerable Thích Phước Thuận
Most Venerable Thích Tín Nghĩa
Most Venerable Thích Minh Đạt
Most Venerable Thích Thái Siêu
Most Venerable Thích Nguyên Siêu
Most Venerable Thích Nhật Huệ
Most Venerable Thích Đồng Trí
Translator: Thông Đạo
 
Cùng Thập Phương Thiện Tín
Ấn Tống Cúng Dường
Tân Sửu (2021)

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập