Kinh Dạy Mười Một Phương Pháp Chăn Trâu Trong Đạo Phật

Đã đọc: 916           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Là người tu giỏi, người xuất sĩ luôn ý thức rằng nếu những phẩm vật tốt mà người đàn việt cúng dường cho người xuất sĩ thì người xuất sĩ không nên khởi tâm tham lam. Ngược lại, nếu những phẩm vật không tốt mà người đàn việt cúng dường cho người xuất sĩ thì người xuất sĩ ý thức rõ không khởi tâm chê bai.

Như vầy tôi nghe. Một thời Đức Thế Tôn đang lưu trú ở Tinh xá Kỳ Viên do vị cư sĩ Tu-đạt Cấp-cô-độc và thái tử Kỳ-đà phát tâm hiến cúng. Vào một ngày đẹp trời, Đức Phật tập hợp và dạy các đệ tử các phương pháp điều phục thân tâm để làm đẹp cho tự thân và cho tha nhân qua mười một phương pháp chăn trâu như sau.[1]

1. Những người chăn trâu giỏi phải biết nhận diện rõ các màu sắc con trâu. Cũng vậy, những người tu giỏi phải biết nhận diện rõ bốn yếu tố lớn gồm có đất tượng trưng cho chất cứng như (xương, răng, móng), nước - chất lỏng (máu, nước miếng), lửa – nhiệt độ, hơi ấm, gió - sự chuyển động (hơi thở vào, ra) và liên hệ mật thiết với năm nhóm thân tâm gồm có thân thể, cảm thọ, tri giác, tâm hành, và thức biết để thấy rõ các bản chất của sự nóng, lạnh, bệnh tật, bất tịnh, sự sinh, sự già, sự chết, khổ đau, vô thường, duyên sinh, duyên khởi, và vô ngã.

2. Người chăn trâu giỏi phải biết phân biệt và chọn lọc các hình tướng tốt và xấu, mạnh và yếu, lành và dữ của con trâu. Cũng vậy, người tu giỏi phải biết phân biệt và chọn lọc giữa các nghiệp tốt và xấu, nghiệp tối và sáng, nghiệp củ và mới, nghiệp thiện và ác của thân, khẩu, và ý do mình tạo ra. Những nghiệp tốt, lành, và sáng thì tiếp tục duy trì và phát triển, ngược lại, những nghiệp xấu, ác, bất thiện, và tối thì quyết tâm dừng lại, đoạn trừ, và chuyển hóa.

3. Người chăn trâu giỏi phải biết cách kỳ cọ và tắm rửa cho trâu. Cũng vậy, người tu giỏi phải biết cách chăm lo sức khỏe cả vật chất lẫn tinh thần cho thân tâm, tiếp thu và chọn lọc các tin tức lành mạnh cho thân tâm, biết nhận diện và chuyển hóa các tập khí tham lam, sân giận, si mê, bạo động, hận thù, biết ăn năng, sám hối, và sửa đổi những lỗi lầm đã phạm.

4. Người chăn trâu giỏi phải biết xức thuốc và băng bó vết thương cho trâu để khỏi bị muỗi mồng cắn, đốt. Cũng vậy, người tu giỏi phải biết hộ trì Sáu Căn để khỏi ngoại cánh bên ngoài chi phối. Sáu căn gồm có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, và ý. Sáu trần (six sense objects) gồm có hình dáng - màu sắc, âm thanh – thiền định, mùi hương – giải thoát, lưỡi nếm – pháp vị, xúc chạm – cảm giác, những đối tượng của tâm ý như màu sắc, hình ảnh, âm thanh để thân tâm khỏi bị tán loạn và chi phối. Sáu căn có hai loại khác nhau được gọi là sáu nội căn và sáu ngoại căn tiếp xúc với sáu trần sinh ra sáu thức:

Ayatana có nghĩa là “Cơ sở giác quan” “Phương tiện giác quan,” hay là “lãnh vực giác quan.”

Mắt / thị giác tiếp xúc với màu sắc / hình thức hoặc các đối tượng nhìn thấy (thị giác) (rapa-ayatana) sinh ra nhãn thức

Tai / thính giác tiếp xúc với âm thanh (thính giác) (abda-ayatana) sinh ra nhĩ thức

Mũi / khứu giác tiếp xúc với mùi (khứu giác) (gandha-ayatana) sinh ra tỷ thức

Lưỡi / vị giác tiếp xúc với hương vị (gustatory) (rasa-ayatana) sinh ra thiệt thức

Cơ thể / xúc chạm tiếp xúc với các đối tượng hữu hình (xúc giác) (spara-ayatana) sinh ra thân thức

Ý tiếp xúc với các đối tượng của tâm (mano-ayatana) sinh ra ý/ tâm thức.

5. Người chăn trâu giỏi phải biết cách dùng rơm xông khói để cho trâu tránh được muỗi mòng chích đốt, biết tắm rửa cho trâu, và biết cắt cỏ cho trâu ăn khi trâu bị bệnh. Cũng vậy, người tu giỏi phải biết tu tập, nuôi dưỡng, và phát triển Giới Đức, Thiền Định, và Trí Tuệ để mình tránh được các điều bất hạnh và khổ đau, và tự thân tỏa hương thơm ngát để làm lợi ích cho tha nhân bằng tinh thần nhập thế, dấn thân, và phụng sự cho số đông ngay trong cuộc sống hiện tại.

6. Người chăn trâu giỏi phải biết tìm con đường an toàn cho trâu đi. Cũng vậy, người tu giỏi phải biết chọn con đường cao thượng có tám phương pháp tu tập chân chánh và an toàn cho mình đi, đứng, nằm, ngồi, nói năng, áp dụng, và thực hành Phật Pháp vững chãi vào trong đời sống hằng ngày nhằm hướng tới an vui và hạnh phúc đích thực ngay trong đời sống hiện tại để tránh tham gia các nơi bạo động, quán bar, quán rượu, sòng bạc, v.v...

7. Người chăn trâu giỏi phải biết thương yêu trâu bằng cách tìm chỗ thích hợp cho trâu ở. Cũng vậy, người tu giỏi phải biết trân quý thân vật lý này để tu tập và làm lợi ích cho gia đình, học đường, và cho cả xã hội bằng cách nương tựa vào hơi thở chánh niệm, lời nói ái ngữ, và hành động dễ thương cho nhiều người. Hơn nữa, người tu giỏi phải biết trân quý những món quà an vui và hạnh phúc do chính mình tu học và thực hành đem lại, không do một đấng thần linh tối cao ban tặng. Trong khi học Pháp, nghe Pháp, và hiểu Pháp, mình sinh tâm hoan hỷ tin tưởng, tiếp nhận, áp dụng, và thực hành Phật Pháp vào trong đời sống hằng ngày để làm lợi ích cho tha nhân. Từ việc tu tập thuần thục và chín mùi, Pháp hỷ, Pháp học, Pháp hành, và Pháp lạc có khả năng thấm nhuần và làm mát dịu thân tâm.

8. Người chăn trâu giỏi phải biết tìm bến tốt cho trâu qua sông, biết cách hướng dẫn những con trâu nhỏ nương tựa những con trâu lớn để qua sông an toàn và những con trâu lớn dẫn đầu làm gương cho những con trâu nhỏ noi theo. Cũng vậy, người tu giỏi phải biết học hỏi, phát huy, duy trì, và phát triển Bốn Chân Lý Thánh để làm nền tảng căn bản và yếu tố then chốt cho mình sống đời sống cao thượng, thánh thiện, an vui, và hạnh phúc. Những người lớn phải làm gương cho những người nhỏ noi theo.

9. Người chăn trâu giỏi phải biết tìm ra những đồng ruộng nước cho trâu uống và những đồng cỏ xanh cho trâu ăn. Cũng vậy, người tu giỏi phải tìm ra Bốn lãnh vực quán niệm: Niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, và niệm Pháp làm những đề mục Thiền Chỉ và Thiền Quán để giúp cho mình thấy rõ được chính mình và thấy rõ được đặc tính của vạn pháp.

10. Người chăn trâu giỏi phải biết vắt sữa con trâu mẹ vừa phải để con trâu mẹ còn sữa cho trâu con nó uống. Họ biết cách canh giữ trâu bằng dây cương, đừng để cho trâu dẫm đạp và phá phách ruộng vườn của người khác. Cũng vậy, người tu giỏi phải biết cách tiếp nhận và quyên góp những phẩm vật cúng dường của người đàn việt vừa phải để người đàn việt vẫn dành tài sản và vật chất để chăm lo cho gia đình và những người thân thương của họ.

Bốn phẩm vật mà người đàn việt thường cúng dường cho người xuất sĩ thường gồm có đồ ăn thức uống, thuốc men, đồ ăn mặc và ngủ nghỉ, và các phương tiện đi lại.

Là người tu giỏi, người xuất sĩ luôn ý thức rằng nếu những phẩm vật tốt mà người đàn việt cúng dường cho người xuất sĩ thì người xuất sĩ không nên khởi tâm tham lam. Ngược lại, nếu những phẩm vật không tốt mà người đàn việt cúng dường cho người xuất sĩ thì người xuất sĩ ý thức rõ không khởi tâm chê bai.

Hơn nữa, người tu giỏi phải biết cách chăm sóc và bảo hộ thân tâm của mình đừng để làm tổn hại người khác bằng cách thực hành năm điều đạo đức trọn vẹn.

Để giữ niềm tin chân chánh cho người thí chủ, người hành giả không nên lợi dụng tín tâm của người thí chủ để trục lợi cho cá nhân. Người tu giỏi phải biết lượng sức mạnh và phúc đức của mình khi thọ nhận phẩm vật cúng dường của người đàn việt. Những gì người đàn việt cúng dường, người hành giả khéo léo sử dụng của cúng dường của người đàn việt để làm lợi ích cho nhiều người, như làm từ thiện, giúp các sinh viên nghèo hiếu học, xây dựng nhà tình nghĩa, Chùa chiền, in Kinh sách, v.v…

 

11. Người chăn trâu giỏi biết chăn sóc những con trâu chúa đầu đàn không để cho chúng ốm yếu và tiều tụy. Cũng vậy, người tu giỏi phải biết phụng sự, cúng dường, tôn kính, và quý trọng những bậc Trưởng lão đạo cao đức trọng để học hỏi những kinh nghiệm tốt từ nơi các vị. Quý ngài là những tàng cây cổ thụ có khả năng che mát cho hàng con cháu và các hàng hậu học. Chúng ta không nên xem thường quý ngài là những người lớn tuổi ốm yếu không giúp gì cho tuổi trẻ thì chúng ta sẽ bị tổn phước và tổn đức. Nương tựa vững chãi nơi quý ngài, chúng ta có thể học hỏi những điều hay điều tốt từ nơi các vị và thỉnh cầu các vị soi sáng cho mình những điều tốt để mình phát huy và những điều lỗi lầm để mình sửa đổi. Quý ngài vừa là điểm tựa tâm linh cao thượng, vừa sống đời sống gương mẫu cho những các thế hệ trẻ noi theo.

Những người tu giỏi học và thực hành mười một điều nêu trên tốt đẹp, thì họ chính là những kẻ chăn trâu có khả năng chăn dắt và làm chủ con trâu tâm của mình một cách thuần thục, thông minh, và khéo léo. Họ có khả năng nhận diện và chuyển hóa con trâu đen thành con trâu trắng, con trâu buông lung thành con trâu khéo huấn luyện. Khi hiểu và thực hành được như vậy, họ có khả năng gặp hái những hoa trái an vui và hạnh phúc cho tự thân và cho tha nhân ngay tại thế gian này.

Mười một phương pháp chăn trâu do chính Đức Phật khéo thuyết giảng cho những kẻ chăn trâu nhằm để dạy bảo các hàng đệ tử biết chăn dắt và chăm sóc con trâu tâm của mình từ con người chưa hoàn thiện tới hoàn thiện và hoàn hảo. Thực vậy, nhờ tu học và thực hành Phật Pháp vào trong đời sống hằng ngày, nên chúng ta có thể nhận diện và chuyển hóa các loại nghiệp đen thành nghiệp trắng, nghiệp xấu thành nghiệp tốt để làm lợi ích cho tự thân và cho tha nhân ngay bây giờ và ở đây trong cuộc sống hiện tai.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

 

By Thích Trừng Sỹ

 

Tham khảo:

Tăng Nhất A Hàm, Tập 3, số 49.1

Trung Bộ Kinh số 33 và 34

 

 

 

 

Discourse on Teaching the Eleven Methods of Herding Buffaloes in Buddhism

 

Thus have I heard. On one occasion, the World-Honored One was staying at the Jetavana Monastery offered by Suddata Anathapindika and Prince Jeta. On a beautiful day, the Buddha gathered and taught his disciples the following methods of controlling the body and mind to beautify oneself and other people through the eleven methods of herding buffaloes as follows.[2]

1. Good buffalo herders must know to recognize the colors of the buffaloes clearly. Likewise, good cultivators must know to clearly recognize the four great elements including earth which represents solids (such as bone, teeth, nails, etc.,), water – liquids (blood, saliva), fire – temperatures, warmth, wind – motions (such as in-breaths and out-breaths), and interrelating very closely to the five bodily and mental aggregates which consist of body, sensation, perception, mental formations and conscious awareness to clearly see the essence of the hot, the cold, sickness, impurity, birth, aging, death, suffering, impermanence, interdependent arising, interdependent origination, and non-self.

2. Good buffalo herders must know to distinguish and select the good and bad, strong and weak, good and evil forms of buffaloes. Likewise, good cultivators must differentiate and select between good and bad karma, dark and light karma, old and new karma, good and evil karma of their bodies, speeches, and minds created by themselves. The good, wholesome, and bright karmas continue to maintain and develop, on the contrary, the bad, evil, unwholesome, and dark karmas are determined to stop, eliminate, and transform.

3. Good buffalo herders must know how to scrub and wash the buffalo. Likewise, good cultivators, who must know how to take care of both physical and mental health, absorb and select healthy news for the body, mind, and recognize and transform habits of greed, anger, ignorance, violence, hatred, know to repent, perform penitence, and correct mistakes made.

4. Good buffalo herders must know how to anoint and bandage the buffaloes’ wound to avoid being bitten and stung by mosquitoes. Likewise, good cultivators must know how to uphold the six sense-bases/ organs to avoid being dominated by the external scenes: eyes, ears, nose, tongue, body, and mind when touching the six sense objects; color/form or visible objects, sound, odor, flavors, tangible objects, and mental objects so that their bodies and minds will not be distracted and dominated. Six sense-bases have two different kinds that are called six sense internal bases and six sense external bases contact six sense objects arouse six consciousnesses:

Ayatana means “sense base,” “sense-media” or “sense sphere.”

Eye/ sight in contact with color/form or visible objects (visual) (rapa-ayatana) that generate eye-consciousness

Ear/ hearing in contact with sound (auditory) (abda-ayatana) that generate ear-consciousness

Nose/ smell in contact with an odor (olfactory) (gandha-ayatana) that generate nose-consciousness

Tongue/ taste in contact with flavors (gustatory) (rasa-ayatana) that generate tongue-consciousness

Body/ touch in contact with tangible objects (tactile, haptic) (spara-ayatana) that generate body-consciousness

Mind in contact with mental objects (mano-ayatana) that generate mind-consciousness.

5. Good buffalo herders must know how to use straws or other things to smoke for the buffaloes so that the buffaloes will not be bitten by mosquitoes, know how to bathe buffaloes, and know how to cut grass for buffaloes to eat when they are sick. Likewise, good cultivators must know how to practice, nurture, and develop Virtue, Meditation, and Wisdom in order to avoid unhappiness and suffering, and they themselves radiate a rich fragrance to benefit other people by the spirit of engaging in life, commitment, and service to the many right in the present life.

6. Good buffalo herders must know how to find a safe way for buffaloes to go. Likewise, good cultivators must know how to choose the noble path with the eight methods of right and safe cultivation for themselves to walk, stand, lie down, sit, speak, apply, and practice the Buddhadharma stably in everyday life towards authentic peacefulness and happiness right in the present life to avoid participating in violent places, bars, pubs, casinos, etc.

7. Good buffalo herders must know how to love the buffalo by finding a suitable place for the buffalo to live in. Likewise, good cultivators must cherish this physical body in order to practice and benefit families, schools, and the whole society by relying on mindful breathing, loving speech, and cute act for many people. Moreover, good cultivators must know how to treasure the gifts of joy and happiness brought by their own study and practice, not granted by a supreme divine being. While studying the Dhamma, listening to the Dharma, and understanding the Dharma, we generate a joyful mind that believes, accepts, applies, and practices the Buddhadharma in everyday life to benefit other people. From mature and ripe practice, Dharma joy, Dharma study, Dharma practice, and Dharma happiness have the ability to permeate and cool the body and mind.

8. Good buffalo herders, who must know how to find a good wharf for the buffalo across a river, know how to guide small buffaloes to take refuge in big buffaloes to cross the river safely and the big buffaloes leading the example for the small buffaloes to follow. Likewise, good cultivators must learn, maintain, and develop the Four Noble Truths to make the stable foundation and key factor for them to live a noble, holy, peaceful, and happy life. Adults must be exemplary people for young people to follow.

9. Good buffalo herders must know to find water fields for buffaloes to drink and green pastures for buffaloes to eat. Likewise, good cultivators must find out the four fields of contemplation: Contemplation of body, contemplation of feeling, contemplation of mind, and contemplation of mental objects making the headings of samadhi meditation and vipassana meditation to help them see themselves clearly and see the characteristics of all things clearly.

10. Good buffaloes herders must know how to milk the mother buffaloes moderately so that the mother buffaloes still have milk to feed the baby buffaloes. The good buffaloes herders know how to keep the buffaloes with their reins, do not let the buffaloes trample and destroy other people’s fields and gardens. Likewise, good cultivators have to know how to accept and raise the offerings from almsgivers moderately so that the almsgivers still save their property and materials to take care of their families and loved ones.

The four things make offerings to monastic people by four things often consist of food and drinks/ medicine/ clothing and sleeping things,/ and means of transportation.

As good cultivators, monastic people are fully aware that if the good things almsgivers make offerings to monastic people, then monastic people should not arouse a greedy mind. Conversely, if the non-good things almsgivers make offerings to monastic people, then monastic people are fully aware not to arouse a disparaging mind.

Moreover, good cultivators must know how to take care of and protect their bodies and minds from harming other people by practicing the five ethical trainings fully.

To stably keep the right confidence for almsgivers, practitioners should not take advantage of the donors’ devout belief to seek profits for the individual. Good practitioners must know to estimate or think about their amount of strength and virtuous merit when receiving the offerings from almsgivers. What almsgivers make offerings, practitioners skillfully use the offerings from the almsgivers to benefit many people, such as doing charity, helping poor students be fond of study, building houses of gratitude, Temples, printing Scriptures, etc.

11. Good buffalo herders know how to take care of the top buffaloes not to let them be sick and emaciated. Likewise, good cultivators must know how to serve, make offerings, respect, and esteem highly moral and virtuous Elders in order to learn about good experiences from them. They are ancient trees with the ability to shade the descendants and young generation. We should not consider them as weak Elders who do not help something for youths, we will lose the merit and blessings. Taking stable refuge in the Elders, we can learn good things from them and request them to enlighten ourselves with good things for us to promote and mistakes for us to correct. The Elders are both noble spiritual fulcrums and live their exemplary lives for younger generations to follow.

The proficient cultivators study and practice these eleven things above mentioned well, they are the very buffalo herders with the ability to herd and master their own mind buffaloes maturely, intelligently, and skillfully. They have the ability to identify and transform black buffaloes into white buffaloes, and unwell-tamed buffaloes yet into well-tamed buffaloes. When understanding and practicing like this, they have the ability to reap the fruits and flowers of happiness and happiness for themselves and for other people right here in this world.

The eleven methods of herding buffaloes well preached by the Buddha himself to the buffalo herders in order to teach the disciples to know to herd and take care of their own mind buffaloes from incomplete people yet to complete and perfect people. Indeed, thanks to learning and practicing the Buddhadharma in daily life, we can identify and transform all kinds of black karmas into white karmas, bad karmas into good karmas to benefit ourselves and other people right now and right here in the present life.

Namo The Original Master Sakyamuni Buddhaya

By Thích Trừng Sỹ

 

References:

Ekottarãgama Volume 3, number 49.1

Majjhima Nikāya No. 33 & 34

 [1] https://phapnhan.org/tv/kinh-day-muoi-mot-phuong-phap-chan-trau/

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập