Nghi thức của thầy Nhật Từ soạn dịch

02. Nghi thức cúng ngọ


09. Nghi thức Hô Chuông


13. Nghi thức phóng sanh


K03. Kinh Vu Lan báo hiếu


K07. Kinh Phổ Môn


K08. Kinh Dược Sư


K11. Kinh Địa Tạng


tổng số: 29 | đang hiển thị: 1 - 29

Bình luận cuối cùng

avatar Chính Phan Chí vào lúc 26/11/2023 13:54:45

Đăng nhập