Phật hiện thân ở đời

Đã đọc: 3913           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Phật hiện thân ở đời

Hiệu là Phật Thích Ca

Ngài đản sanh ở lâmtyti

Cả trời người vui thay

Nhạc trời mừng vui vang

Hoa mạn đà la nở

Báo hiệu Phật ra đời

Khi sinh đi bảy bước

Một tay chỉ lên trời

Một tay chỉ xuống đất

Lúc Phật nhập Niết bàn

Thế gian đầy đau khổ

Trời người khóc than rằng

Rồi chúng sanh sẽ sao

Khi Phật không còn nữa

Theo pháp Phật cứ tu

Sẽ đạt được giải thoát

Phật hiện thân ở đời

Giữa màn đêm vô minh

Cứu vớt từng chúng sanh

Khi sanh được gặp Phật

Là điều khó vô cùng

Được học chánh pháp Phật

Sẽ không bị trầm luân

Nhằm sinh đời mạt pháp

Được làm đệ tử Phật

Là điều khó ngàn lần

Chánh pháp sâu rộng lớn

Mỗi người một cách tu

Phật giải bày phương tiện

Để ta nhìn rõ tâm

Trước khi Ngài thành Phật

Đã có ý xuất thế

Gặp cảnh già bệnh chết

Ngài sầu não vô cùng

Rằng mai mình cũng chết

Làm sao để tránh khỏi

Chỉ còn một cách tu

Nên Ngài đã bỏ ngôi

Sáu năm tu khổ hạnh

49 ngày ngồi thiền

Ngài đã chứng ngộ đạo

Hàng phục được ma quân

Chứng ngộ pháp vi diệu

Thoát hẳn sinh già chết

Ngài quan sát tư duy

Thấy người trong sáu nẻo

Luân hồi không ngừng nghỉ

Người đau xót vô cùng

Như mẹ hiền thương con

Không đành bỏ rơi con

Nên chỉ ro cách tu

Từng người được giác ngộ

Như kẻ khát gặp nước

Như kẻ đói được no

Ai cũng có ngọc quý

Mà đành bỏ rơi ngọc

Ai ai Phật cũng dạy

Không đành bỏ rơi con

Thế gian này khó gặp

Phật hiệu là Thích Ca

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập