Pháp thân, Ứng thân và Báo thân Phật trong Thi Ca Việt Nam

Đã đọc: 6356           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Pháp thân, Ứng thân và Báo thân Phật trong Thi Ca Việt Nam, qua vần thơ của Thầy Minh Đức, phổ theo phần diễn nghĩa trong phạn ngữ của TS Huệ Dân

Ứng thân Phật

 

Ứng thân Phật đúng thời cơ

Cũng đồng hóa phật cõi nhơ kiếp nguời

Đản sanh bảy bước tươi cười

Tu nhân trải nghiệm thành người độ sanh

Lòng từ trí tuệ tinh anh

Mỗi lời mỗi ý kết hành tạng kinh

Ngộ phần niệm xứ làm tin

Tin cần thể nghiệm tâm kinh hành thiền

Đầy đủ như ý thiện duyên

Năm phần căn bản tinh chuyên hộ trì

Bảy phần thánh đạo tức thì

Tám phần bát chánh ngay khi cũng vì

Ứng thân chuyển pháp từ bi

Theo dòng luân chuyển chấp chi não nề

Ứng thân quả thật bồ đề

Báo thân phật cũng hồi về pháp thân

 

Pháp Thân Phật

 

Phật thân tứ đại giống người

Pháp thân dầy kiếp nghìn đời tu nhân

Ai ai cũng có tự thân

Khơi nguồn giáo pháp chính thân thể này

Pháp thân vạn vật từ đây

Cũng từ pháp giới đông dầy tánh không

Chân như phật tánh đại đồng

Tạng tâm ngậm chứa tấm lòng chân như

Phân minh trí tuệ lòng từ

Không còn dơ sạch chân như hiển bày

Pháp thân vạn vật từ nay

Không màu không sắc không thay đổi vời

Duyên sanh vạn pháp nhất thời

Tánh không khắp nẻo tuyệt vời trần gian

Ngũ phần hương nguyện bình an

Nhập vào lý tánh xé tan não phiền

 

Báo thân Phật

 Hiện thân đức hạnh từ trong

Báo thân thành quả bón vun khởi đầu

Tô bồi phát triển thâm sâu

Tạo công bồi đức hàng đầu thánh vương

Trang nghiêm trí tuệ phi thường

Cũng từ giới hạnh con đường hoa khai

chuyển từ nghiệp xấu từ nay

Đạt thành thánh quả Như lai thuở nào

Ba hai tướng tốt làm sao

Tám mươi vẽ đẹp thanh cao hết lời

Sắc thân dẫu có cõi đời

Duyên sanh thay đổi rạng ngời thật chơn

Báo thân quả thật cõi nhơn

Mỗi người tỉnh thức đâu hơn cõi này

Pháp thân tánh tịnh xưa rày

Báo thân của Phật hóa ngay Ta bà

 

Thi hóa : T. Minh Đức

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

5.00

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập