126 Trang mạng Toàn Cầu Online NHIỀU Thơ Văn Mặc Giang

Đã đọc: 22534           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Có thể xem như ngoài vài trang mạng chính lâu nay, thì bây giờ có thêm một số trang nhà khác trực tiếp hoặc gián tiếp trích dẫn online bài vở khá nhiều.

 

Tạm lục ra và làm thành mục lục cho dễ trong việc theo dõi, xem như gia tài "không bóng không hình" trên mạng lưới công nghiệp điện tử toàn cầu để cống hiến cho Đạo cho Đời và cho mai sau.

 

Lưu ý:

* Phần đầu là hình ảnh Tết Canh Dần 2010 Chùa Pháp Quang online trên Youtube; 

* Phần kế là 126 trang mạng chính trực tiếp hay gián tiếp online Thơ MG, hoặc Góc Riêng Tác Giả trên các trang nhà này.

Khi có thời gian, xem sơ qua cho biết.

Thân mến

TNT Mặc Giang

 

* Trang nhà Tu viện Huệ Quang – Sài Gòn, Mục lục 1500 bài thơ của MG :

http://tuvienhuequang.com/van-hoc/tho-ca/1447-2011-04-18-02-26-21.html  

* Trang nhà Đạo Phật Ngày Nay - Mục lục 1500 bài thơ của MG :

Mục lục Tựa đề 1500 bài thơ, Từ Quyển 01 đến Quyển 15, mỗi quyển 100 bài của MG

http://www.daophatngaynay.com/vn/van-hoc/tho/7568-Muc-luc-Tua-de-1500-bai-tho-Tu-Quyen-01-den-Quyen-15-moi-quyen-100-bai-cua-MG.html

* Trang nhà Tạng Thư Phật Học - Mục lục 1500 bài thơ của MG :

Mục Lục Tuyển Tập Thơ Mặc Giang

http://www.tangthuphathoc.net/tacgia/macgiang/Muc%20luc%20_tuyentaptho.pdf

 

Đêm 30 Tết và Giao Thừa năm Canh Dần 2010 tại Pháp Quang

1. Chung Vui Tất Niên, chờ đón Giao Thừa, múa Tình Bắc Duyên Nam: 

http://www.youtube.com/watch?v=_urgqDWxpUk&feature=related

2. Đốt pháo, pháo bông, Múa Lân Đón Giao Thừa: 

a. http://www.youtube.com/watch?v=tNo8Z8tJiew

b. http://www.youtube.com/watch?v=tNo8Z8tJiew&feature=related

3. bài hát Miền Trung Quê Tôi - cảnh lũ lụt bi thương, thơ MG - Ns Tú Minh: 

http://www.youtube.com/watch?v=Kf_60VaScl0&feature=related 

4. Nhạc phẩm Hoa Trắng, thơMG-NsTúMinh-Ca sĩ Huy Chương:

a. http://www.encyclopedia.com/video/eQGBqNJZdhM-hoa-trng-nhc-t-minh.aspx

b. http://videos.apnicommunity.com/Video,Item,253495716.html  

c. http://www.youtube.com/watch?v=eQGBqNJZdhM

5. Nhiều bài hát phổ Thơ MG, online trên Youtube:

http://www.youtube.com/view_play_list?p=285AD81704DB745E

ThoNhacmacGiang CD Nhạc - 01 - Như Bóng Thời Gian

http://www.youtube.com/watch?v=wx01f89dHXU&list=PLA32F0BB5B22004DD

ThoNhacmacGiang CD Nhạc - TÌNH TỰ QUÊ HƯƠNG

http://www.youtube.com/playlist?list=PLE7EBFA03443F7866

 

Hình ảnh Tang Lễ Sc Liên Thi + bài ngâm thơ Xin góp mặt cuộc đời:

http://www.youtube.com/watch?v=vK4Nxu5JVKY

6. Những Nhạc phẩm về Tăng Ni và các bài khác:

http://www.youtube.com/results?search_query=ThichNhatTan

7. Igala Net - Những Nhạc phẩm về Tăng Ni và các bài khác:

http://igala.net/x16-thichnhattan

8. Jpidols.info - nhiều nhạc phẩm Online:

http://www.jpidols.info/jp-MacGiang

9. Video Việt Giải Trí - nhiều Nhạc phẩm Online:

http://www1.video.vietgiaitri.com/xem-phim-video/ThichNhatTan+ThichTueNghiem.vgt&tag=1

10. Youtube: thơ Mặc Giang, phổ nhạc: Ns Quý Luân. Trình bày:

Nhạc phẩm Công Đức Sinh Thành, Ca sĩ Khánh Sơn:

http://www.youtube.com/watch?v=VI3JwTJCotE&feature=related

Nhạc phẩm Công Đức Sinh Thành, Ca sĩ Hồ Anh Dũng:

http://www.youtube.com/watch?v=pgJ4wyVfhr8&feature=related

Nhạc phẩm Công Đức Sinh Thành – Ca sĩ Quý Luân:

http://www.youtube.com/watch?v=fZLI5Eo0Eao&feature=related

Diễn ngâm bài thơ Công Đức Sinh Thành - Nghệ sĩ Đài Trang:

http://www.youtube.com/watch?v=WUQli2ld5NE&feature=related

10. Link trên Youtube:

http://www.youtube.com/view_play_list?p=285AD81704DB745E

11. Facebook, những Nhạc phẩm và Ngâm thơ của MG:  

http://www.facebook.com/pages/Th%C6%A1-Nhac-M%E1%BA%B7c-Giang/134152159991757

http://vi-vn.facebook.com/pages/Th%C6%A1-Nhac-M%E1%BA%B7c-Giang/134152159991757

12. Video Ket Noi - Nhiều Nhạc phẩm MG ở đây:

http://s7.video.ketnooi.com/thichnhattan/

13. Youtube – 86 bài hát & ngâm thơ Mac Giang:

http://www.youtube.com/user/thonhacmacgiang

14. Twitter – Tho Nhac Mac Giang

http://twitter.com/#!/thonhacmacgiang

-----------

 

Bấm vào 4 chữ Non nước Việt Nam dưới đây, để đọc bài này, nhìn bản đồ VN, có đánh số mọi Tỉnh, Thành phố, muốn đọc, xem khái quát mọi điểm chính như diện tích, dân số, thắng cảnh, vân vân của Tỉnh, Thành nào thì bấm ngay tại đó.

-  Non Nước Việt Nam
Non Nước Việt Nam - Thơ Mặc Giang - Dien dan Van Tho Lac Viet 

Nghe ngâm thơ bài này qua Ns Đoàn Yên Linh & Thúy Vinh

--------------

Các trang mạng chính online Thơ Văn,

và các bài viết của mọi giới về Tác giả:

1. Trang nhà Tác giả:

www.phapquang.com.au/

2. Blog Tân Nhạc và Cổ Nhạc phổ từ Thơ MG:

http://thonhacmacgiang.wordpress.com/   

3. Link tác giả MG:

http://artsviet.com/PoemSubPage.aspx?ID=&First=M&PoemMaker=23

4. Trang nhà Quảng Đức:

a. http://www.quangduc.com/tacgia/thichnhattan.html

b. http://www.quangduc.com/VuLan/2010/15hieuhanh.html 

c. http://www.quangduc.com/photo/vannghegayquy/chuaphapquang/index.html

CD Nhạc Đạo - Trên Đỉnh Non Cao

5) Trang nhà Đạo Phật Ngày Nay:

a. www.daophatngaynay.com/tacgia/macgiang.htm 

Hơn 1000 bài thơ và các bài viết về MG nằm ở đây

b. http://www.daophatngaynay.com/vn/author/macgiang/ 

Một số lượng lớn Thơ Văn và bài vở viết về MG nằm ở đây

c. http://tusachphathoc.com/media/#Album,310

CD Vọng cổ Đóa Hoa Song Đường
d. http://tusachphathoc.com/media/#Album,314

Hai bài hát và một bài ca cổ Quán Âm Thị Kính Việt Nam 1 & 2

e. http://tusachphathoc.com/media/#Album,324

CD 12 Nhạc phẩm - Mênh mông Tình Cha Mẹ

f. http://tusachphathoc.com/media/#Album,327

CD 12 Nhạc phẩm - Như Bóng Thời Gian 
g. http://tusachphathoc.com/media/#Album,328

CD 12 Nhạc phẩm - Trên Đỉnh Non Cao

h. http://tusachphathoc.com/media/#Album,330

CD Nhạc - Hoa Song Đường

6. Trang nhà Tạng Thư Phật Học:

a. http://www.tangthuphathoc.net/tacgia/macgiang.htm 

Mục lục chung về Ngâm Thơ, hơn 1000 bài của MG, và những bài viết của mọi giới về MG, nằm ở địa chỉ này.

b. http://www.mevaquehuong.tangthuphathoc.net/mp3/ngamtho-00.htm

58CD ngâm thơ Mặc Giang online ở đây.

c. http://www.mevaquehuong.tangthuphathoc.net/tho/hanhtrinhqueme.htm

Tuyển tập thơ Hành Trình Quê Mẹ - viết về mọi Tỉnh, Thành nước Việt Nam

d. CD Tân Cổ Hoa Song Đường; CD Nhạc Mênh Mông Tình Cha Mẹ

Album Tân Cổ Hoa Song Đường

Mênh Mông Tình Cha Mẹ

7. Trang nhà Hoa Vô Ưu,

Link chính của tác giả:

http://hoavouu.com/D_1-2_2-44_10-386_12-1/

Tuyển tập Thơ Mặc Giang:

http://hoavouu.com/D_1-2_2-258_4-19891_5-15_6-1_17-307_14-2_15-2/tuyen-tap-tho-mac-giang.html

Hình ảnh Văn nghệ Quê Hương và Đạo Pháp 2:

http://hoavouu.com/D_1-2_2-94_4-22034_15-2/dem-van-nghe-que-huong-dao-phap-2-tai-chua-phap-quang-11-03-2012.html  

Link các CD Ngâm thơ của tác giả:

http://www.hoavouu.com/D_1-2_2-239/

http://www.hoavouu.com/D_1-2_2-44_5-50_6-1_17-88_14-2_15-2_10-386_12-1/#nl_list_bookmark

http://www.hoavouu.com/D_1-2_2-44_5-50_6-2_17-122_14-2_15-2_10-386_12-1/#nl_list_bookmark

http://www.hoavouu.com/D_1-2_2-44_15-2_5-50_6-3_17-122_14-2_10-386_12-1/#nl_list_bookmark

CD Ngâm thơ Đạo Pháp Số 01:

http://hoavouu.com/D_1-2_2-58_4-15438_5-15_6-3_17-292_14-2_15-2/

CD Ngâm thơ Đạo Pháp Số 02:

http://www.hoavouu.com/D_1-2_2-58_4-15439_5-15_6-1_17-295_14-2_15-2/

CD Ngâm thơ Đạo Pháp Số 03:

http://www.hoavouu.com/D_1-2_2-58_4-15440_5-15_6-1_17-295_14-2_15-2/

Mở Trang Hiếu Hạnh 1 – 10 bài:

http://www.hoavouu.com/D_1-2_2-222_5-15_6-1_17-12_14-2_4-6571_15-2/

Mở Trang Hiếu Hạnh 2 – 10 bài:

http://www.hoavouu.com/D_1-2_2-222_4-6582_5-15_6-1_17-12_14-2_15-2/

Mở Trang Hiếu Hạnh 3 – 10 bài:

http://www.hoavouu.com/D_1-2_2-222_4-6598_5-15_6-1_17-12_14-2_15-2/

Mở Trang Hiếu Hạnh 4 – 10 bài:

http://www.hoavouu.com/D_1-2_2-222_5-15_6-1_17-12_14-2_4-6609_15-2/

Thơ & Nhạc Mặc Giang:

http://www.hoavouu.com/D_1-2_2-44_10-386_12-1/

Nhạc phẩm Cửa Phật Từ Bi – Ca sĩ Bích Phượng: 

http://www.hoavouu.com/D_1-2_2-68_4-2917_5-20_6-3_17-282_14-2_15-2/

Các Tuyển tập thơ MG:

http://www.hoavouu.com/D_1-2_2-58_4-12647_5-15_6-1_17-255_14-2_15-2/

Tuyển tập 31 bài Chư Tôn Đức :

http://www.hoavouu.com/D_1-2_2-58_4-15515_5-15_6-1_17-295_14-2_15-2/

Tuyển tâp 30 bài Chư Phật, Bồ Tát, 10 đệ tử lớn:

http://www.hoavouu.com/D_1-2_2-58_4-15514_5-15_6-1_17-295_14-2_15-2/

8. Trang nhà Đất Quê – Link Nhạc MG:

http://www.datque.com/DienDanDQ/forum.asp?FORUM_ID=32

9. Trang mạng Lương Sơn: 

a. www.luongson.net/thidan/index.php?do=list&tid=414 

Trang văn học nghệ thuật Lương Sơn Thi Đàn - 207 bài

b.  www.luongson.net/thidan/index.php?do=list&tid=416 

Tuyển tập Việt Nam Thi Sử Hùng Ca

c.  www.luongson.net/thidan/index.php?do=list&tid=417 

Tuyển tập Hành Trình Quê Mẹ, mọi tỉnh thành VN, in 2008

d.  www.luongson.net/thidan/index.php?do=list&tid=418 

Tuyển tập Quê Hương Còn Đó, in 2006 

e.  www.luongson.net/thidan/index.php?do=list&tid=419 

Tuyển tập Quê Hương Nguồn Cội, in 2007.

f. http://www.luongson.net/thidan/index.php?do=list&tid=421

Tuyển tập Nhịp bước đăng trình, in năm 2008

Ghi chú : Trang mạng Lương Sơn Thi Đàn hay Lương Sơn Bạc ONLINE bài vở của hơn 400 thi nhân VN từ xưa tới nay. 

g. Bàn về hình tượng tư duy trong thơ Mặc Giang - Lương Sơn Bạc -

Vạn sự vạn vật trong thơ Mặc Giang, đôi khi là một hình ảnh rất nên thơ. ... Với thủ pháp biểu đạt ngôn ngữ tinh luyện, thi sĩ Mặc Giang đã tạo nên một hình ...
10. Trang mạng Công Hùng:

a. http://conghung.com/forum/index.php?showtopic=22603 

Mạng tỉnh Nghệ An, họ tự tuyển chọn hơn 100 bài từ ở đâu đó, có thể là Lương Sơn Thi Đàn

b. http://conghung.com/forum/index.php?showtopic=34693 

1000 bài thơ MG nằm ở đây. Bấm chữ Vườn Thơ để xem nhiều tác giả khác

c. http://conghung.com/forum/index.php?showtopic=36224 

Viết về Cha Mẹ, 68 bài

d. http://conghung.com/forum/index.php?showforum=23 

Mục lục các nhà thơ xưa nay trên mạng Công Hùng, Nghệ An

11. Trang mạng Đặc Trưng:

a. http://dactrung.net/dtphorum/m485767-p2-print.aspx Tác giả MG trên Đặc Trưng

b. http://dactrung.net/dtphorum/m518708.aspx 

Trình bày hay quá, có những Bìa của các tập thơ đã in ấn của tác giả

c. http://dactrung.net/dtphorum/tm.aspx?high=&m=517881&mpage=1#517884

d. http://dactrung.net/dtphorum/tm.aspx?high=&m=517881&mpage=2#519610

12. Trang mạng Thế Giới Người Việt:

a. http://www.thegioinguoiviet.net/forumdisplay.php?f=182 

b. Nhà Thơ Mặc Giang - Diễn Đàn Thế Giới Người Việt 

Góc riêng của MG trên Thế Giới Người Việt

c. Góc riêng của Mặc Giang - Diễn Đàn Thế Giới Người Việt

c'. http://www.thegioinguoiviet.net/showthread.php?t=14261

Tác phẩm Việt Nam Thi Sử Hùng Ca online

d. http://www.thegioinguoiviet.net/showthread.php?t=13774

bài hát và ca cổ Quán Âm Thị Kính VN 1&2, Tuổi trẻ PG, Nguyện cầu PĐản

e. http://www.thegioinguoiviet.net/showthread.php?t=13571

Góc riêng tác giả (mở link, bắt đầu trang 1, và nhiều trang sau tiếp theo)

f. http://www.thegioinguoiviet.net/showthread.php?p=33679

Góc riêng tiếp tục

g. http://www.thegioinguoiviet.net/showthread.php?p=33690

Góc riêng tiếp tục

h. http://www.thegioinguoiviet.net/showthread.php?p=33799

Góc riêng tiếp tục

i. http://www.thegioinguoiviet.net/showthread.php?p=33943#post33943

Trang ngâm thơ của MG, và cuối link, có ghi nối kết qua Tạng Thư Phật Học

k. http://www.thegioinguoiviet.net/showthread.php?p=31231

bài Tình ca muôn thuở của Người VN, và 10 bài Mười Thương (ngâm thơ)

l. http://www.thegioinguoiviet.net/showthread.php?p=29913

Quán Âm Thị Kính Việt Nam, nhạc và ca cổ

m. http://www.thegioinguoiviet.net/showthread.php?p=32121

Việt Nam Dân tộc anh hùng, Ba mươi lăm năm

n. http://www.thegioinguoiviet.net/showthread.php?p=32120

Ta còn Việt Nam Sông Núi Hồn Thiêng

o. http://www.thegioinguoiviet.net/showthread.php?p=32446

năm bài Chiêu hồn lịch sử, ... Đất Tổ Quê Cha, Gia tài của Mẹ

p. http://www.thegioinguoiviet.net/showthread.php?t=12142

Tình ca muôn thuở của Người Việt Nam, 10 bài Mười Thương - ngâm thơ

r. http://www.thegioinguoiviet.net/showthread.php?t=13845

CD Nhạc Phật Đản 2634 - năm 2010 do tác giả thực hiện

13. Trang mạng Trung học Lê Văn Duyệt:

a. http://www.levanduyet.net/cgi-bin/yabbSP1/YaBB.pl?num=1274688898/0#2

b. http://www.levanduyet.net/cgi-bin/yabbSP1/YaBB.pl?num=1274688898 

Góc riêng của MG trên Trung Học Lê Văn Duyệt

c. http://www.levanduyet.net/cgi-bin/yabbSP1/YaBB.pl?num=1189862287/240

Trung học Lê Văn Duyệt, 4 bài Nhị Sa yêu kiều, Lời Hịch cho Tàu Cộng, Bão thổi lên rồi, Lời Hịch muôn đời (Giang Mặc Tử)

d. http://www.levanduyet.net/cgi-bin/yabbSP1/YaBB.pl?num=1189862287/255

Trung học Lê Văn Duyệt, 2 bài Hỡi Người Em Cao Nguyên, Bớ cái anh Ba Tàu Trung Cộng (GMTử

14. Trang mạng Việt Linh:

VietLinhWeb -> Trang Đặc Biệt "Thi Sĩ Mặc Giang"

a. http://www.vietlinhweb.com/Diendan/index.php?showforum=260

* http://www.vietlinhweb.com/Diendan/lofiversion/index.php?f260.html

Góc riêng của MG trên trang mạng Việt Linh

b. VietLinhWeb -> Trang Đặc Biệt "Thi Sĩ Mặc Giang" 

c. http://www.vietlinhweb.com/Diendan/index.php?showtopic=11770&pid=20166&start=0&#entry20166

Phần giới thiệu Tác giả & Tác phẩm của MG trên mạng Việt Linh

d. http://www.vietlinhweb.com/Diendan/index.php?showtopic=11197

ba bài Sắc thân tam thể Việt Nam, Những vành hoa thế hệ, Một vạch ba thế hệ

e. http://www.vietlinhweb.com/Diendan/index.php?showtopic=11316&mode=threaded&pid=19483

bài Việt Nam Dân tộc Anh Hùng

15. Trang mạng Vietland:

* http://www.vietland.net/main/forumdisplay.php?f=32

Góc riêng Tác giả MG

* http://www.vietlandnews.org/forumdisplay.php?s=&daysprune=-1&f=114

Trang Thơ tác giả trên Đất Việt

* http://www.vietland.net/main/showthread.php?t=13377

100 bài Hoa Đạo Pháp online trên Đất Việt

* http://www.vietlandnews.org/showthread.php?p=42576

CD Nhạc Phật Đản do tác giả thực hiện

a. http://www.vietland.net/main/showthread.php?t=13262

Phần giới thiệu Tác giả & Tác phẩm của MG trên mạng Đất Việt

b. Tác Giả và Tác Phẩm Mặc Giang - Vietland Newspaper (DatViet) 

c. http://www.vietland.net/main/showthread.php?p=42143#post42143

Phần giới thiệu Tác giả & Tác phẩm của MG trên mạng Đất Việt

d. http://www.vietland.net/main/showthread.php?p=42130

Phần giới thiệu Tác giả & Tác phẩm của MG trên mạng Đất Việt

Ghi chú: hình như các Links a,b,c,d trên bị trục trặc, chưa hiển thị lại

e. http://www.vietland.net/main/showthread.php?p=42411

Tuyển tập 17 bài dành cho Tăng Ni onine ở đây 

f. http://www.vietlandnews.org/showthread.php?p=42338

Tân & Cổ Nhạc phổ thơ MG

g. http://www.vietlandnews.org/showthread.php?p=42545

Tuyện tập Kính Mừng Phật Đản 2634 - năm 2010

h. http://www.vietlandnews.org/showthread.php?p=42353

Bông hồng Hiếu Hạnh và 4 bài Vu Lan 2009

i. http://www.vietland.net/main/printthread.php?t=13205

Bông hồng trên Nấm Mồ Hoang
16. Trạng mạng Việt Nam Thư Quán:

a. http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=600770&mpage=2&key=&#603960

Phần giới thiệu Tác giả & Tác phẩm của MG trên Việt Nam Thư Quán

b. (URL) Nhà Thơ Mặc Giang Góc riêng MG trên Việt Nam Thư Quán

c. http://vnthuquan.net/tho/timkiem.aspx?chu=m%E1%BA%B7c+giang&theo=tacgia

Hoa Đạo Pháp - 150 bài online ở đây

c'. http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=603262&mpage=3&key=&#611685

Hoa Đạo Pháp và Việt Nam Thi Sử Hùng Ca

d. Cuộc Đời Đức Phật - Thơ Mặc Giang

e. Tôi chỉ là một Ông Thầy Tu - Thơ Mặc Giang

f. http://vnthuquan.net/(S(ojyxlm55icapzdi3jiionc45))/tho/tacpham.aspx?thisi=Mặc%20Giang

Mạng Việt Nam Thư Quán - Tuyển tập 15 bài về Phật Đản

f. http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=600770&mpage=2&key=&#602095

Giọt lệ hoài thương, Vọng giữa hư không, Một cái nhìn về Thơ Mặc Giang

g. http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237nvn1ntntn1n31n343tq83a3q3m3237nvn

bài Bông Hồng Hiếu Hạnh 

h. http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=602293&mpage=1&key=&#602293

Đích thực Cúng dường Phật Đản, Phật Đản muôn năm

http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=38433&mpage=14&key=&#607809

CD Vọng cổ Hoa Song Đường và bài Vọng cổ Quán Âm Thị Kính Việt Nam

i. http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=600894

Ngâm thơ những bài có chọn lựa, cần xem cho biết

17. Trang mạng Người Việt tại Na Uy:

a. http://www.viet.no/forum/viewtopic.php?t=2270&sid=eb6f9cf9388a18d630cb02669ec85ece

Góc riêng Tác giả & Tác phẩm của MG 

b. Hoa Đạo Pháp (1 đến 10) - TNT Mặc Giang

http://www.viet.no/forum/viewtopic.php?t=2308&start=5&sid=543e85a93f457339425af15dba75c569

c. Thơ Dành Chư Tôn Đức Tăng Ni - TNT Mặc Giang

d. http://www.viet.no/forum/viewtopic.php?p=12847#12847

18. Trang mạng Một Góc Phố: 

a. http://motgocpho.com/forums/showthread.php?15940-Non-n%26%23432%3B%26%237899%3Bc-Vi%26%237879%3Bt-Nam-M%26%237863%3Bc-Giang

CD ngâm thơ Non Nước Việt Nam, Ta còn VN sông núi hồn thiêng

b. http://motgocpho.com/forums/showthread.php?15940-Non-n%C6%B0%E1%BB%9Bc-Vi%E1%BB%87t-Nam-M%E1%BA%B7c-Giang&p=184873

Non Nước Việt Nam

c. http://motgocpho.com/forums/showthread.php?15924-Đch-thực-Cng-dường-Phật-Đản-Thơ-Mặc-Giang&p=184709#post184709

Đích thực Cúng dường Phật Đản

d. http://motgocpho.com/forums/showthread.php?16038-Nh%C3%A0-Th 

e. http://motgocpho.com/forums/showthread.php?15924-%C4%90%EDch-th%E1%BB%B1c-C%FAng-d%C6%B0%E1%BB%9Dng-Ph%E1%BA%ADt-%C4%90%E1%BA%A3n-Th%C6%A1-M%E1%BA%B7c-Giang&p=184780

f. http://motgocpho.com/forums/showthread.php?15467-Vi%E1%BB%87t-Nam-d%C3%A2n-t

Việt Nam Dân tộc anh hùng, Ba mươi lăm năm

g. http://motgocpho.com/forums/showthread.php?14706-T%ECnh-Ca-Mu%F4n-Thu%26%237903%3B-C%26%237911%3Ba-Ng%26%23432%3B%26%237901%3Bi-Vi%26%237879%3Bt-Nam-Th%26%23417%3B-M%26%237863%3Bc-Giang-(H%26%237891%3Bng-V%E2n-ng%E2m 

Tình ca muôn thuở của Người Việt Nam - ngâm thơ 

h. http://motgocpho.com/forums/showthread.php?13243-Hoa-T%E2m&p=179735

Quán Âm Thị Kính Việt Nam 1,2 - 2 bài hát - 1 bài Ca cổ

i. http://motgocpho.com/forums/showthread.php?15467-Vi

bảy bài Dân tộc anh hùng, 35 năm, Chiêu hồn lịch sử, ... Gia tài của Mẹ

19. Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu:

a. Mở Trang Hiếu Hạnh - Thơ Mặc Giang
b. http://tvvn.org/forum/showthread.php?12482-Mở-Trang-Hiếu-Hạnh-Thơ-Mặc-Giang 

c. http://tvvn.org/forum/showthread.php?12482-M%E1%BB%9F-Trang-Hi%E1%BA%BFu-H%E1%BA%A1nh-Th%C6%A1-M%E1%BA%B7c-Giang

20. Trang mạng Người Việt tại tỉnh Aure, Pháp quốc:

a. http://viettroyes.free.fr/forum/showthread.php?t=569

Góc riêng tác giả

b. http://viettroyes.free.fr/forum/showthread.php?t=634

Mở Trang Hiếu Hạnh 

c. http://viettroyes.free.fr/forum/showthread.php?p=1707&posted=1#post1707

bài Bông Hồng Hiếu hạnh 

21. Trang mạng Việt Báo - Hoa Kỳ:

* Góc riêng tác giả:

http://forums.vietbao.com/topic.asp?TOPIC_ID=63547

a. Ngưỡng vọng cuộc đời và hành trạng Đức Tăng Thống:

www.vietbao.com/?ppid=45&pid=45&nid=130949

b. các bài hát Tiếng sóng về đêm, Cát bụi lang thang:

www.vietbao.com/?ppid=45&pid=45&nid=96418 

c. Ân đức và Cuộc đời HT Mãn Giác:

www.vietbao.com/?ppid=45&pid=5&nid=96418

d. Âm vang hồn tử sĩ:

http://www.vietbao.com/?ppid=74&pid=123&nid=21535 

e. Thương người phế binh:

http://www.vietbao.com/?ppid=74&pid=123&nid=21314 

f. Ngưỡng vọng hành trạng Ngài Nhật Liên – TNT:

http://vietbao.com/?ppid=45&pid=115&nid=154368 

22. Trang mạng Văn Thơ Lạc Việt: 

Góc riêng Mặc Giang - Dien dan Van Tho Lac Viet 

http://vantholacviet.org/forum_org/forumdisplay.php?f=19

23. Trang mạng Thời-Nay:

Link chính: http://www.thoi-nay.com/the_gioi_tam_linh/index.asp

http://www.thoi-nay.com/the_gioi_tam_linh/nhanmuaphatdan2010.asp Tuyển tập 15 bài Phật Đản

http://www.thoi-nay.com/the_gioi_tam_linh/muaancukietha2010.asp Tuyển tập 15 bài An Cư Kiết Hạ

http://www.thoi-nay.com/the_gioi_tam_linh/bonghonghieuhanh_macgiang.asp Bông hổng hiếu hạnh

http://www.thoi-nay.com/the_gioi_tam_linh/motranghieuhanh1.asp 10 bài Mở Trang Hiếu Hạnh tập 1

http://www.thoi-nay.com/the_gioi_tam_linh/motranghieuhanh2.asp 10 bài Mở Trang Hiếu Hạnh tập 2

http://www.thoi-nay.com/the_gioi_tam_linh/motranghieuhanh3.asp 10 bài Mở Trang Hiếu Hạnh tập 3

http://www.thoi-nay.com/the_gioi_tam_linh/motranghieuhanh4.asp 10 bài Mở Trang Hiếu Hạnh tập 4

http://www.thoi-nay.com/the_gioi_tam_linh/hoadaophap1_1.asp 10 bài Hoa Đạo Pháp 01-1

http://www.thoi-nay.com/the_gioi_tam_linh/hoadaophap1_2.asp 10 bài Hoa Đạo Pháp 01-2

http://www.thoi-nay.com/the_gioi_tam_linh/hoadaophap1_3.asp 10 bài Hoa Đạo Pháp 01-3

http://www.thoi-nay.com/the_gioi_tam_linh/hoadaophap1_4.asp 10 bài Hoa Đạo Pháp 01-4

http://www.thoi-nay.com/the_gioi_tam_linh/hoadaophap1_5.asp 10 bài Hoa Đạo Pháp 01-5

http://www.thoi-nay.com/the_gioi_tam_linh/hoadaophap1_6.asp 10 bài Hoa Đạo Pháp 01-6

http://www.thoi-nay.com/the_gioi_tam_linh/hoadaophap1_7.asp 10 bài Hoa Đạo Pháp 01-7

http://www.thoi-nay.com/the_gioi_tam_linh/hoadaophap1_8.asp 10 bài Hoa Đạo Pháp 01-8

http://www.thoi-nay.com/the_gioi_tam_linh/hoadaophap1_9.asp 10 bài Hoa Đạo Pháp 01-9

http://www.thoi-nay.com/the_gioi_tam_linh/hoadaophap1_10.asp 10 bài Hoa Đạo Pháp 01-10

http://www.thoi-nay.com/the_gioi_tam_linh/hoadaophap1_11.asp 10 bài Hoa Đạo Pháp 01-11

http://www.thoi-nay.com/the_gioi_tam_linh/hoadaophap1_12.asp 10 bài Hoa Đạo Pháp 01-12

http://www.thoi-nay.com/the_gioi_tam_linh/hoadaophap1_13.asp 10 bài Hoa Đạo Pháp 01-13

http://www.thoi-nay.com/the_gioi_tam_linh/hoadaophap1_14.asp 10 bài Hoa Đạo Pháp 01-14

http://www.thoi-nay.com/the_gioi_tam_linh/hoadaophap1_15.asp 10 bài Hoa Đạo Pháp 01-15

http://www.thoi-nay.com/tho/tinhtuquehuong1.asp

24. Trang nhà Hoa Linh Thoại:

* CD Nhạc - Mặc Giang 01 - Như Bóng Thời Gian

(khi mở 1 bài, sẽ có những bài khác nằm phía dưới)

Nhạc phẩm Tiếng sóng về đêm - Ca sĩ Đoan Trang:

http://www.hoalinhthoai.com/?option=am_nhac&view=nghe_nhac&bh_id=861&lang=vn

* CD Nhạc - Mặc Giang 05 - Trên Đỉnh Non Cao:

(khi mở 1 bài, sẽ có những bài khác nằm phía dưới)

Nhạc phẩm Xưng tán Phật Mẫu Chuẩn Đề:

http://www.hoalinhthoai.com/?option=am_nhac&view=nghe_nhac&bh_id=877&lang=vn

Hoa Đạo Pháp, 15 tập từ 01-1 đến 01-15, mỗi tập 10 bài:
• Hoa Đạo Pháp 01-1
• Hoa Đạo Pháp 01-2
• Hoa Đạo Pháp 01-3
• Hoa Đạo Pháp 01-4
• Hoa Đạo Pháp 01-5
• Hoa Đạo Pháp 01-6
• Hoa Đạo Pháp 01-7
• Hoa Đạo Pháp 01-8
• Hoa Đạo Pháp 01-9
• Hoa Đạo Pháp 01-10
• Hoa Đạo Pháp 01-11
• Hoa Đạo Pháp 01-12
• Hoa Đạo Pháp 01-13
• Hoa Đạo Pháp 01-14
• Hoa Đạo Pháp 01-15

http://www.hoalinhthoai.com/?option=book_store&view=detail&book_id=59&lang=vn 

a) Mở Trang Hiếu Hạnh:: HOA LINH THOAI ::  10 bài tập 1

b) http://hoalinhthoai.com/?option=tho_van&view=view_detail&tv_id=1&post_id=376&lang=vn 
Mở Trang Hiếu Hạnh tập 2: 

Vu Lan nhớ Mẹ Hiền  Vu Lan, Cha có buồn không ?

Hoa Trắng thiên thu ; Gia tài của Mẹ 

25. Trang nhà Đại Tạng Kinh VN:

Tuyển tập thơ cúng dường Mùa An Cư Kiết Hạ - năm Canh Dần 2010

Tuyển tập thơ: Mở Trang Hiếu Hạnh - Tập Một

Mở Trang Hiếu Hạnh (Tuyển tập Hai - 10 bài)

Mở Trang Hiếu Hạnh (Tuyển tập Ba - 10 bài )

Mở Trang Hiếu Hạnh (Tuyển tập Bốn - 10 bài ) 

Bông Hồng Hiếu Hạnh

Tuyển tập thơ Mặc Giang: Hoa Đạo Pháp 01-2

Tuyển tập thơ Mặc Giang: Hoa Đạo Pháp 01-3

Tuyển tập thơ Mặc Giang: Hoa Đạo Pháp 01-4

Tuyển tập thơ Mặc Giang: Hoa Đạo Pháp 01-5

Tuyển tập thơ Mặc Giang: Hoa Đạo Pháp 01-6

Tuyển tập thơ Mặc Giang: Hoa Đạo Pháp 01-7

Tuyển tập thơ Mặc Giang: Hoa Đạo Pháp 01-8

Tuyển tập thơ Mặc Giang: Hoa Đạo Pháp 01-9

Tuyển tập thơ Mặc Giang: Hoa Đạo Pháp 01-10

Tuyển tập 10 bài Số 103 - thơ Mặc Giang (Từ bài số 1021 đến số 1030)

Tuyển tập 10 bài Số 104 - thơ Mặc Giang (Từ bài số 1031 đến số 1040)

Kính mừng Phật Đản: 

http://daitangkinhvietnam.org/van-hoc-va-nghe-thuat/phat-dan-va-vu-lan/4671.html

Phật Đản muôn năm:

http://daitangkinhvietnam.org/van-hoc-va-nghe-thuat/36-van-th-phat-giao/4490-phat-dan-muon-nam.html

bốn bài viết về Phật Đản:

http://diendan.daitangkinhvietnam.org/viewtopic.php?f=53&t=743&start=20

Dưới Bóng Cha Lành:

http://daitangkinhvietnam.net/van-hoc-va-nghe-thuat/phat-dan-va-vu-lan/4980-duoi-bong-cha-lanh.html

Phật Đản bất diệt:

http://daitangkinhvietnam.org/van-hoc-va-nghe-thuat/phat-dan-va-vu-lan/5029.html

Vô Ưu kết nụ Liên Đài:

http://daitangkinhvietnam.net/van-hoc-va-nghe-thuat/phat-dan-va-vu-lan/5028-vo-uu-ket-nu-lien-dai.html

Tuyển tập 10 bài Số 105 - thơ Mặc Giang (Từ bài số 1041 đến số 1050)

26. Trang nhà Cấp Cô Độc:

Bốn bài hát: PhậtGiáoVN muôn năm, GĐPTVN, Hoa Sen tám cánh, Tuổi trẻ PG:

Giới thiệu những sáng tác mới của Mặc Giang

Hai bài hát Là của Việt Nam, Ta đi trên nước non mình:

http://www.capcodoc.net/mp3player.xml/index.php?option=com_content&task=view&id=1266&Itemid=43

Trang Hiếu hạnh tập 1

Trang Hiếu Hạnh tập 2

Tuyển tập 10 bài Hoa Đạo Pháp 1

http://capcodoc.net/index.php?option=com_content&task=view&id=1232&Itemid=138

Kính mừng Phật Đản:

http://capcodoc.net/index.php?option=com_content&task=view&id=910&Itemid=138

Bông Hồng Hiếu Hạnh:

http://www.capcodoc.net/index.php?option=com_content&task=view&id=1217&Itemid=145

14 bài mới nhất của MG:

http://capcodoc.net/bbc/index.php?option=com_content&task=view&id=1297&Itemid=138&limit=1&limitstart=5

CHÙA TRONG THƠ

27. Trang nhà Liên Hoa:

Tôi chỉ là Một Ông Thầy Tu:

http://www.lien-hoa.net/ToiChiLaOngThayTu.html
Tôi chỉ là Một Người Việt Nam: 
http://www.lien-hoa.net/ToiChiLaNguoiVietNam.html

Mở Trang Hiếu Hạnh tập 1:

http://www.lien-hoa.net/Mo%20Trang%20Hieu%20Hanh%20-%2010%20bai%20Tuyen%20tap%201%20-%20Mua%20Vu%20Lan%202010.pdf

Mở Trang Hiếu Hạnh tập 2:

http://www.lien-hoa.net/Mo%20Trang%20Hieu%20Hanh%20-%20Tap%202%20-2010.pdf

Bảy bài Cúng dường Phật Đản:

http://www.lien-hoa.net/BayBaiThoCungDuongPhatDan.html

Tuyển tập 15 bài An Cư Kiết Hạ:

http://www.lien-hoa.net/Tuyen%20tap%2015%20bai%20-%20An%20Cu%20Kiet%20Ha%20-%20Nam%202010.pdf

 10 Tuyển Tập Thơ Nhạc Mặc Giang về Tình Cha Mẹ  

- Lời giới thiệu Tập thơ Hoa Song Đường của nhà thơ Mặc Giang -Mộng Bình Sơn

- Tuyển tập thơ 1: 10 Bài viết về Cha Mẹ -Mặc Giang 

- Tuyển tập thơ 2 : 10 Bài viết về Cha Mẹ -Mặc Giang 

- Tuyển tập thơ 3 : 10 Bài viết về Cha Mẹ -Mặc Giang 

- Tuyển tập thơ 4 : 10 Bài viết về Cha Mẹ -Mặc Giang 

- Tuyển tập thơ 5 : 10 Bài viết về Cha Mẹ -Mặc Giang 

- Tuyển tập thơ 6 : 10 Bài viết về Cha Mẹ -Mặc Giang 

- Tuyển tập thơ 7 : 10 Bài viết về Cha Mẹ -Mặc Giang 

- Tuyển tập thơ 8 : 10 Bài viết về Cha Mẹ -Mặc Giang 

- Tuyển tập thơ 9 : 10 Bài viết về Cha Mẹ -Mặc Giang 

- Tuyển tập thơ 10 : 10 Bài viết về Cha Mẹ -Mặc Giang 

Bông hồng hiếu hạnh -Mặc Giang - Lien-Hoa // www.lien-hoa.net

CD Vọng Cổ Hoa Song Đường online link:

http://www.lien-hoa.net/DoaHoaSongDuong.html

Ba bài về Gia Đình Phật Tử:

http://www.lien-hoa.net/GiaDinhPhattuVietNam.html

28. Trang nhà Phật Giáo Đại Chúng:

100 bài Hoa Song Đường viết về Cha Mẹ:

http://phatgiaodaichung.com/Bai2009/002hoasongduong_macgiang.htm

Bốn Tuyển tập Mở Trang Hiếu Hạnh:

http://www.phatgiaodaichung.com/Bai2010/002motranghieuhanh.htm

Câu thơ Tháng Bảy:

http://www.phatgiaodaichung.com/Bai2008/001_Cauthothangbay.htm

Tuyển tập 15 bài An Cư Kiết Hạ:

http://www.phatgiaodaichung.com/Bai2010/001ancukietha.htm

Nước mắt mùa lũ - về bão lụt Miền Trung:

http://www.lebichson.org/Quehuong/12Nuocmatmualu.htm

Chuyện một chiếc cầu - Mặc Giang

Lại thương về miền Trung - Mặc Giang

http://www.lebichson.org/Quehuong/12Laithuongvemientrung.htm

Đích thực Cúng dường Phật Đản, Phật Đản muôn năm: 

http://www.phatgiaodaichung.com/Bai2010/001cungduongphatdan_TNT.htm

Gia đình Phật tử VN, Hoa Sen tám cánh, Phật Giáo Việt Nam muôn năm:

http://www.phatgiaodaichung.com/Bai2010/001gdptvn_macgiang.htm

29. Trang nhà Chùa Bửu Minh, Gia Lai:

bài Phật Giáo Việt Năm Muôn Năm, trình bày khá hay:

- http://chuabuuminh.vn/PrintView.aspx?Language=vi&ID=73465A

Phật Giáo Việt Nam Muôn Năm- thơ: Mặc Giang- nhạc: Kiều Tấn Minh

bài Hoa Sen Tám Cánh, trình bày cũng được:

- http://www.chuabuuminh.vn/PrintView.aspx?Language=vi&ID=73445B

- Non nước Việt Nam – Tác Giả Nhà thơ Mặc Giang – Nghệ sĩ Thúy Vinh và Đoàn Yên Linh diễn ngâm

a. Mở Trang Hiếu Hạnh (Tuyển tập Một - 10 bài) - Chùa Bửu Minh
b. http://www.chuabuuminhgialai.com/tho/mo-trang-hieu-hanh.html Tập 2

c. Mở Trang Hiếu Hạnh Tuyển tập Ba

d. Mở Trang Hiếu Hạnh Tuyển tập Bốn - 10 bài

e. Bông Hồng Hiếu Hạnh

Tuyển tập 15 bài An Cư:

http://www.chuabuuminhgialai.com/tho/tuyen-tap-tho.tnt.-mac-giang.html

Tuyển tập Hoa Đạo Pháp 01-10:

http://www.chuabuuminhgialai.com/tho/10-bai-hoa-dao-phap-01-10.html

Tuyển tập Hoa Đạo Pháp 01-11:

http://chuabuuminh.vn/van-hoc/tuy-but-truyen-ngan-tho-van/734451_10_bai__hoa_dao_phap_01_11.aspx

30. Trang nhà Ni giới Ngày Nay:

CD Nhạc Mặc Giang 01 - Như Bóng Thời Gian:

http://www.nigioingaynay.com/loadpage.aspx?p=VH&ps=%&id=11394

10 bài thơ - Mùa Vu Lan - năm Canh Dần 2010 10 bài tập 1

http://www.nigioingaynay.com/loadpage.aspx?p=TR&ps=%&id=9913

10 bài thơ -Mùa Báo Hiếu - năm Canh Dần 2010 10 bài Tập 2

http://www.nigioingaynay.com/loadpage.aspx?p=TR&ps=%&id=10154

a.  Tuyển tập Vu Lan- tập 1

b.  Tuyển tập Vu Lan- tập 2

c.  Tuyển tập Vu Lan- tập 3

d. Tuyển tập Vu Lan- tập 4

e. Bông hồng hiếu hạnh:

http://www.nigioingaynay.com/loadpage.aspx?p=VH&ps=%&id=10467

Tuyển tâp 15 bài thơ mùa An cư Kiết hạ

Đích thực Cúng dường Phật Đản, Phật Đản muôn năm: 

http://www.nigioingaynay.com/loadpage.aspx?p=VH&ps=%&ID=9432

Nhiều bài trích thơ MG online:

http://www.nigioingaynay.com/loadpage.aspx?p=TR&ps=%&id=9446

Những bài viết về Phật Đản:

http://www.nigioingaynay.com/loadpage.aspx?p=TR&ps=%&id=9444

bài Gia đình Phật Tử Việt Nam, Tuổi trẻ Phật Giáo:

http://www.nigioingaynay.com/loadpage.aspx?p=TR&ps=%&id=9445

ba mươi bài Trường Ca Pháp Hoa:

Trường Ca Pháp Hoa

http://www.nigioingaynay.com/loadpage.aspx?p=TR&ps=%&id=8112

ba mươi lăm bài Thơ Mặc Giang:

http://www.nigioingaynay.com/loadpage.aspx?p=TR&ps=%&id=9447

10 bài Hoa Đạo Pháp- Mặc Giang 01-6

 10 bài – Hoa Đạo Pháp 01-7

 10 bài – Hoa Đạo Pháp 01-8

 10 bài – Hoa Đạo Pháp 01-9

 10 bài – Hoa Đạo Pháp 01-10

Chùa trong Thơ - Hương Tâm:

http://www.nigioingaynay.com/loadpage.aspx?p=VH&ps=%&ID=11369

31. Trang nhà Phật Học - Hà Nội:

a. Phật Học Online - Mở Trang Hiếu Hạnh - Tập 1

b. Phật Học Online - Mở Trang Hiếu Hạnh - Tập 2 

c. Phật Học Online - Mở Trang Hiếu Hạnh - Tuyển tập Ba

10 bài – Hoa Đạo Pháp 01-1

10 bài – Hoa Đạo Pháp 01-2

10 bài – Hoa Đạo Pháp 01-3

10 bài – Hoa Đạo Pháp 01-4

10 bài – Hoa Đạo Pháp 01-5

10 bài – Hoa Đạo Pháp 01-6

10 bài – Hoa Đạo Pháp 01-7

10 bài – Hoa Đạo Pháp 01-8

10 bài – Hoa Đạo Pháp 01-9

10 bài – Hoa Đạo Pháp 01-10

10 bài – Hoa Đạo Pháp 01-12

Tuyển tập 10 bài Hoa Đạo Pháp 01-13:

http://www.phathoc.net/PrintView.aspx?Language=vi&ID=5BC05A

10 bài – Hoa Đạo Pháp 01-14

Bước ra khỏi vỏ ốc mặc cảm:

http://phathoc.net/tu-hoc/phat-phap-ung-dung/7F5050_hay_buoc_ra_khoi_vo_oc_mac_cam.aspx

http://www.phathoc.net/PrintView.aspx?Language=vi&ID=7F5050

Vọng giữa hư không của Hồng Tâm:

http://www.phathoc.net/van-hoc-nghe-thuat/truyen-tuy-but/7B5251_vong_giua_hu_khong.aspx

Nhạc phẩm Tuổi Trẻ Phật Giáo:

http://phathoc.net/tuoi-tre/phat-giao-tuoi-tre/7B5213_tuoi_tre_phat_giao.aspx

32. Trang nhà Hoằng Pháp - Hà Nội:

a. Mở Trang Hiếu Hạnh - Tập 1

b. Mở Trang Hiếu Hạnh - Tập 2

c. Mở Trang Hiếu Hạnh. Tuyển tập Ba

10 bài – Hoa Đạo Pháp 01-1

10 bài – Hoa Đạo Pháp 01-2

10 bài – Hoa Đạo Pháp 01-3

10 bài – Hoa Đạo Pháp 01-4

10 bài – Hoa Đạo Pháp 01-5

10 bài – Hoa Đạo Pháp 01-6

10 bài – Hoa Đạo Pháp 01-7 

10 bài – Hoa Đạo Pháp 01-8

10 bài – Hoa Đạo Pháp 01-9

10 bài – Hoa Đạo Pháp 01-10

10 bài – Hoa Đạo Pháp 01-11

10 bài – Hoa Đạo Pháp 01-12

10 bài – Hoa Đạo Pháp 01-13

10 bài – Hoa Đạo Pháp 01-14

10 bài – Hoa Đạo Pháp 01-15

bài Đích thực Cúng dường Phật Đản:

http://hoangphaphanoi.com/PrintView.aspx?Language=vi&ID=56D411

Tuyển tập 17 bài viết về An Cư:

http://www.hoangphaphanoi.com/van-hoc/tho/5A541A_tuyen_tap_17_bai_tho_an_cu_kiet_ha__nam_canh_dan_2010.aspx 

33. Trang nhà Quán Thơ:

http://quantho.net/index.php?view=author&id=354

34. Trang nhà Sài Môn Thi Đàn:

http://www.saimonthidan.com/index.php?c=author&a=344

35. Trang nhà Vườn Tao Ngộ: Mở Trang Hiếu Hạnh tập 1,2,3,4:

http://love.easyvn.com/hoa_muon/thomoi/ancukietha.php?username=hoa_muon&file=thomoi/ancukietha.php&pass=0 

 

                                    Tuyển Tập 10 Bài 

 

                                          Mùa An Cư Kiết Hạ

 

                                        Mùa Hiếu Hạnh 2009

                                              Mùa Phật Đản

 

     

 

                                   Cúng Dường Phật Đản

 

                           Tuyển Tập 10 Bài  -  Hoa Đạo Pháp

 

                             Tuyển Tập 10 Bài - Hoa Đạo Pháp
                                                  (tiếp theo)

 

                             Tuyển Tập 10 Bài - Hoa Đạo Pháp
                                                   (tiếp theo)

 

                      Mùa An Cư Kiết Hạ  -  Mở trang Hiếu Hạnh
                                            

 

                                              Mùa Phật Đản

 

                                   Cúng Dường Phật Đản

 

                              Thơ Mặc Giang với nhiều Chủ Đề

 

                                        Mùa Hiếu Hạnh 2009

 

                                  Quán Âm Thị Kính Việt Nam

 

                               Thơ phổ Nhạc  -  Là của Việt Nam
                               Ns. Nguyễn Ngọc tài  -  Ca sĩ Anh Bằng

 

                       Thơ phổ Nhạc  -  Xin Chắp Đôi Bàn Tay
                            Ns. Trần Hữu Bích  -  Ca sĩ Tú Anh

 

                                 Thơ -phổ Nhạc  -  Từ Ly Ngày tàn
                             Ns. Trương Quang Lục  -  Ca sĩ Mai Hậu

 

          Thơ phổ Nhạc  -  Đi Đâu Cũng Nhớ Quê Hương Mình
                                Ns. Minh Tiến  -  Ca sĩ Ái Xuân

 

                                Thơ phổ Nhạc  -  Vũ Trụ Như Mơ
                           Ns. Trần Quang Huy  -  Ca sĩ Thu Giang

 

                                Thơ phổ Nhạc  -  Hương Quê
                         Ns.Phạm Đăng Khương - Ca sĩ Thùy Dương

 

                          Thơ phổ Nhạc - Điều Ước Dâng Mẹ
                           Ns. Phước Nguyên  -  Ca sĩ Hồng Mơ

 

                            Thơ phổ Nhạc - Chú Cuội Dỗi Hờn
                                   Ns. & Trình bày Minh Tiến

 

                    Thơ phổ Nhạc - Người Về Tôi Đi - Thơ Mặc Giang
                             Nhạc Phạm Đăng Khương - Ca sĩ Cẩm Vân

 

                      Thơ Phổ Nhạc  -  Miền Bắc Quê Hương Tôi
                                 Ns. Thanh Nga  -  Ca sĩ Nhất Sinh

 

                   Thơ Phổ Nhạc  -  Miền Trung Quê Hương Tôi
                              Ns. Hoàng Châu   -   Ca sĩ Mai Hậu

 

      Thơ phổ Nhạc - Miền Nam Quê Hương Tôi - Thơ Mặc Giang
                       Nhạc Hoàng Châu - Ca sĩ Thùy Trang

 

          Thơ phổ Nhạc - Tiếng Sóng Về Đêm  -  Thơ Mặc Giang
                           Nhạc Lê Quốc Thăng  -  Ca Sĩ Đoan Trang

 

          Thơ phổ nhạc  - Mơ Màng Ôm Vũ Trụ  -  Thơ Mặc Giang
                            Nhạc Thế Bảo  -  Ca Sĩ  Hương Giang

 

                          26 Bài Thơ trích từ 100 bài , quyển 5

 

                            20 Bài Thơ trích trong 100 bài , quyển 4

 

                                  7 Bài cuối tháng 4 và 5- 2009

 

                             25 Bài Thơ Trích Từ 100 bài , quyển 3

 

                   8 Bài Thơ Mặc Giang trích trong 100 bài -quyển 2

 

                            Tuyển Tập Thơ 1    -     Viết Về Cha Mẹ

 

                            Tuyển Tập Thơ 2     -     Viết Về Cha Mẹ

 

                            Tuyển Tập Thơ 3     -     Viết Về Cha Mẹ

 

                            Tuyển Tập Thơ 4     -     Viết Về Cha Mẹ

 

                            Tuyển Tập Thơ 5     -     Viết Về Cha Mẹ

 

36. Trang nhà Nữ Trung Học Qui Nhơn:

Bông Hồng trên nấm mồ hoang:

http://nthqn.org/community/viewtopic.php?f=2&t=403&p=1726#p1725

Ta còn VN sông núi hồn thiêng, Âm vang hồn tử sĩ, Tôi là người chinh nhân:

http://www.nthqn.org/community/viewtopic.php?f=2&t=332

PHẬT ĐẢN NHIỆM MẦU 

PHẬT ĐẢN THIÊNG LIÊNG

VÔ ƯU KẾT NỤ LIÊN ĐÀI

CÕI MỘNG CUỘC ĐỜI
BÔNG HỒNG HIẾU HẠNH

TA MÃI THIÊN THU
XIN CHẮP ĐÔI BÀN TAY

TÔI LÀ NGƯỜI GIÁO VIÊN

THƠ MẶC GIANG [TT] bài Nước non nhà

THƠ MẶC GIANG [TT]  4 bài Ấm lạnh tình quê, Non nước hữu tình,...

THƠ MẶC GIANG [TT]  5 bài Không bỏ cuộc, Một đời chưa trọn, Tìm một bóng hình

THƠ MẶC GIANG [TT] 3 bài Non nước VN, VN sông núi hồn thiêng, Ta đi trên nước non mình

THƠ MẶC GIANG [TT] 5 bài Cành hoa dâng Cha Mẹ, Đất Tổ Quê Cha, Gia tài của Mẹ,...

THƠ MẶC GIANG [TT] 5 bài Thăm cánh hoa này, Hoa Sen tám cánh,... Em tôi thường hỏi

THƠ MẶC GIANG [TT] 3 bài Sắc thân tam thể VN, Những vành hoa thế hệ, Một vạch ba thế hệ

THƠ MẶC GIANG [ TT] 3 bài Quán trọ vô thường, Biết thương cha mẹ, Quê hương yêu dấu

THƠ MẶC GIANG [TT] 3 bài Thăm lại trường xưa, Nhớ thuở học đường, Vui với học đơờng

THƠ MẶC GIANG 3 bài Ta còn VN sông núi hồn thiêng, Âm vang hồn tử sĩ, Tôi là người chinh nhân

MỘT TIẾNG TÌNH QUÊ

TỪ TẠ SONG ĐƯỜNG

THƠ TÔI

VIỆT NAM - ĐẤT NƯỚC -TÌNH YÊU 7 bài Tạ từ, Xin nguyện, Non nước, Miền Bắc, Miền Trung..

MƯỜI BÀI MƯỜI THƯƠNG

MIỀN TRUNG QUÊ HƯƠNG TÔI

BÌNH ĐỊNH QUÊ TÔI

37. Trang nhà Hộ Pháp:

Tiếng nói Không Cha:

http://www.hophap.net/hp/?act=XemChiTiet&Cat_ID=16&News_ID=642&LinksFrom=/hp/Default.asp 

Công đức sinh thành:

http://www.hophap.net/hp/?act=XemChiTiet&Cat_ID=16&News_ID=353&LinksFrom=/hp/Default.asp 

a. Thông Điệp Vu Lan -- Thích Nhật Tân

b. Hành trình Quê Mẹ & Đi Giữ Lòng Đất Mẹ -- Thơ Thích Nhật Tân

c. Đóa Hoa Hiếu Hạnh - Mặc Giang

d. Một Đóa Trắng - Hồng

e. Mỗi Mùa Hiếu Hạnh

f. Mở Trang Hiếu Hạnh -- Tập Thơ Mặc Giang Tập 1

g. Mở Trang Hiếu Hạnh Tuyển Tập 4 -- Tập Thơ Mặc Giang

bài Tiếng Nói Vô Ngôn:

http://www.hophap.net/hp/?act=XemChiTiet&Cat_ID=16&News_ID=1244&LinksFrom=/hp/Default.asp 

bài Nhớ về Đức Phật:

http://www.hophap.net/hp/?act=XemChiTiet&Cat_ID=16&News_ID=1247&LinksFrom=/hp/Default.asp

bài Tay trắng trắng tay.  và các bài khác xem chữ Cùng chủ đề cuối trang:

http://www.hophap.net/hp/?act=XemChiTiet&Cat_ID=16&News_ID=1249&LinksFrom=/hp/Default.asp

Tuyển tập 15 bài Thơ hay Mùa An Cư Kiết Hạ 2010 - T.T. Thích Nhật Tân

38. Trang nhà Tuổi Trẻ Việt Hải Ngoại:

a. Mở Trang Hiếu Hạnh - Tập 1:

TuoitreVHN - Mở Trang Hiếu Hạnh :Mùa Vu Lan - năm Canh Dần 2010

b. Mở Trang Hiếu Hạnh - Tập 2:

http://www.tuoitrevhn.com/?act=news&cat=88&sub=88&id=52975

c. bài Bông Hồng Hiếu Hạnh:

http://www.tuoitrevhn.com/?act=news&cat=88&sub=88&id=52974

d. 7 bài về Phật Đản:

http://www.tuoitrevhn.com/?act=news&cat=88&sub=88&id=47412

e. Nguyện cầu Phật Đản:

http://www.tuoitrevhn.com/?act=news&cat=88&sub=88&id=47410

Phật Giáo VN muôn năm, Gia đình Phật tử Việt Nam:

http://www.tuoitrevhn.com/index.php?act=news&cat=88&sub=88&id=56478

39. Mạng Tài liệu Du Lịch & Học Tập:

a. http://tailieudulich.wordpress.com/2010/01/26/tuyển-tập-thơ-que-hương-muon-thở-mặc-giang/ 

TUYỂN TẬP THƠ – QUÊ HƯƠNG MUÔN THỞ – MẶC GIANG

mạng Tài liệu Du Lịch, trích những bài các Tỉnh Thành Việt Nam

b. http://tailieudulich.wordpress.com/2010/01/ các bài Tỉnh Thành Việt Nam

c. http://tailieudulich.wordpress.com/2010/01/26/tuy%E1%BB%83n-t%E1%BA%ADp-th%C6%A1-que-h%C6%B0%C6%A1ng-muon-th%E1%BB%9F-m%E1%BA%B7c-giang/ 

mạng Tài liệu du lịch và học tập, trích các bài thơ về Tỉnh Thành VN 

40. Trang nhà Hương Đạo - Úc Châu:

Tuyển tập 17 bài về An Cư Kiết Hạ:

http://www.huongdaoonline.com.au/su-tm/5926-mua-an-c-kit-h-canh-dn-2010 

bài Bông Hồng Hiếu Hạnh:

http://huongdaoonline.com/chuyen-/63-bai-vit-/3539-bong-hng-hiu-hnh

Tuyển Tập Thơ Phật Đản

Mùa Vu Lan - Tuyển Tập Một - Canh Dần 2010

Mùa Báo Hiếu - Tuyển tập Hai - Canh Dần 2010

Mùa Báo Hiếu - Tuyển tập Ba - Canh Dần 2010

Mùa Báo Hiếu - Tuyển Tập Bốn - Canh Dần 2010

Tuyển tập 100 bài Tình Tự Quê Hương:

http://www.huongdaoonline.com.au/sach-truyn/74-childrenstories/6606-tuyn-tp-100-bai-tinh-t-que-hng-phn-ii

Hình ảnh Văn nghệ Quê Hương và Đạo Pháp 2:

http://www.huongdaoonline.com.au/tintuc/8477-hình-chùa-pháp-quang-văn-nghệ-quê-hương-đạo-pháp-2?showall=1&limitstart=

41. Trang nhà Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại VN:

Phật Giáo Việt Nam muôn năm:

http://www.giadinhphattu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=600 

Gia đình Phật Tử Việt Nam:

http://www.giadinhphattu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=598

Quán Âm Thị Kính Việt Nam 1 & 2:

http://www.giadinhphattu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=551

42. Trang nhà Gia Đình Phật Tử VN trên Thế Giới:

bài hát Nguyện cầu Phật Đản:

http://www.gdptthegioi.com/modules.php?name=Flash_Player&op=fp_file&id=174

bài hát Hoa Sen Tám Cánh:

http://www.gdptthegioi.com/modules.php?name=Flash_Player&op=fp_file&id=176

bài hát Tuổi Trẻ Phật Giáo:

http://www.gdptthegioi.com/modules.php?name=Flash_Player&op=fp_file&id=175

Phật Giáo Việt Nam muôn năm:

http://www.gdptthegioi.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2858

Gia Đình Phật Tử Việt Nam:

http://www.gdptthegioi.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2847

Tuổi Trẻ Phật Giáo:

http://www.gdptthegioi.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2637

Hoa Sen Tám Cánh:

http://www.gdptthegioi.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2592

Phật Đản nhiệm mầu:

http://www.gdptthegioi.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2912

Nhớ thời Đức Phật:

http://www.gdptthegioi.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3194

Đây Mùa Phật Đản:

http://www.gdptthegioi.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3054

Thông Điệp Phật Đản:

http://www.gdptthegioi.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2987

Vô Ưu kết nụ Liên Đài:

http://www.gdptthegioi.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3005

Dưới Bóng Cha Lành:

http://www.gdptthegioi.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2968

Phật Đản thiêng liêng:

http://www.gdptthegioi.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2940

Phật Đản bất diệt:

http://www.gdptthegioi.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2930

Kính mừng Phật Đản:

http://www.gdptthegioi.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2900

Phật Đản muôn năm:

http://www.gdptthegioi.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2886

Đích thực Cúng dường Phật Đản:

http://www.gdptthegioi.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2867

Ba Tháng An Cư:

http://www.gdptthegioi.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3150

An Cư Kiết Hạ:

http://www.gdptthegioi.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3133

Mở trang Hiếu Hạnh:

http://www.gdptthegioi.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3446

Cánh Hoa dâng Cha Mẹ:

http://www.gdptthegioi.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3412

Hành trình Quê Mẹ:

http://www.gdptthegioi.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3379

Còn đó Vu Lan:

http://www.gdptthegioi.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3364

Hoa Hồng muôn thuở:

http://www.gdptthegioi.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3340

Mẹ Cha là nhất trần gian:

http://www.gdptthegioi.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3315

Hoa Đàm một đóa:

http://www.gdptthegioi.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3300

Mẹ, tặng phẩm duy nhất trong đời:

http://www.gdptthegioi.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3291

Gia tài của Mẹ:

http://www.gdptthegioi.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3266

Đất Tổ - Quê Cha:

http://www.gdptthegioi.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3243

Quê Cha - Đất Mẹ:

http://www.gdptthegioi.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3217

hai bài Quán Âm Thị Kính Việt Nam 1&2:

http://www.gdptthegioi.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2443

Chùa trong Thơ của Hương Tâm:

http://gdptthegioi.org/modules.php?name=News&file=print&sid=3703

43. Trang nhà Gia Đình Phật Tử Đức Tâm tại  Sài Gòn:

Hai cái Links của tác giả:

a. http://gdptductam.com/tag/mac-giang

b. http://gdptductam.com/tag/tnt-mac-giang

Bông hồng Hiếu Hạnh:

http://gdptductam.com/tho-van/bong-hong-hieu-hanh-mac-giang.html

Kính mừng Phật Đản:

http://gdptductam.com/tho-van/kinh-mung-phat-dan.html

Gia đình Phật Tử Việt Nam:

http://gdptductam.com/tho-van/gia-dinh-phat-tu-viet-nam-gdpt.html

44. Trang nhà Tình Lam của Tổ chức Gia Đình Phật Tử:

Mở Trang Hiếu Hạnh tập 4:

http://tinhlam.blogspot.com/2010/08/mo-trang-hieu-hanh-tuyen-tap-bon-10-bai.html

Hoa Sen Tám Cánh:

http://tinhlam.blogspot.com/2010/06/hoa-sen-tam-canh.html

Hoa Sen Tám Cánh:

http://www.facebook.com/note.php?note_id=437990670658

Đây Mùa Phật Đản:

http://tinhlam.blogspot.com/2010/05/ay-mua-phat-lai-i-qua-ot-nen-tam-huong.html

Kính mừng Phật Đản:

http://tinhlam.blogspot.com/2010/05/kinh-mung-phat.html

http://www.facebook.com/notes/tinh-lam/kinh-mung-phat-dan/430712235658

45. Hương Lam - GĐPT tỉnh Bình Định – Tuyên Xưng Thông Điệp Phật Đản:

http://vn.360plus.yahoo.com/gdptbd/article?mid=397 

46. Trang nhà Gia Đình Phật Tử Giác Lâm - Kon Tum:

Ba tháng An Cư:

http://gdptgiaclam.org/diendan/showthread.php?t=173

47. Trang nhà Gia Đình Phật Tử Đức Hải:

Nhớ thời Đức Phật:

http://gdptduchai.co.cc/archives/1581

Phật Đản thiêng liêng:

http://gdptduchai.co.cc/archives/1473

48. Trang nhà Gia Đình Phật Tử Hưng Yên - Miền Bắc:

hai bài Gia đình Phật Tử VN ; Phật Giáo Việt Nam muôn năm:

http://music.easyvn.com/giadinhphattuhungyen/kinhmungphatdan/kinhmungphatdan.php?username=giadinhphattuhungyen&gb=0&pass=&id=2&file=kinhmungphatdan/kinhmungphatdan.php

Mở Trang Hiếu Hạnh tập 1:

http://music.easyvn.com/giadinhphattuhungyen/hopthu/hopthu.php?username=giadinhphattuhungyen&gb=0&id=8&file=hopthu/hopthu.php&pass=

49. Trang nhà Gia Đình Phật Tử Phú Lâu - Huế:

Nhiều bài trong Tuyển tập Phật Đản:

http://gdptphulau.hnsv.com/viewtopic.php?f=207&p=3128

Quán Âm Thị Kính Việt Nam 1 & 2:

http://gdptphulau.hnsv.com/viewtopic.php?f=97&t=1728

50. Trang nhà Gia Đình Phật Tử Hòa Đồng - Qui Nhơn:

Cánh Hoa dâng Cha Mẹ:

http://vn.360plus.yahoo.com/hoadong-thitanh/article?mid=2985&fid=-1

51. Gia đình Phật Tử Từ Ân, Cam Ranh:

Hoa Sen Tám Cánh:

http://gdpttuan.forumotion.net/forum-f48/topic-t362.htm

52. Trang nhà Vườn Lam, Hoa Kỳ:

* (Bấm mục Thơ Văn, hoặc Phật Giáo bên trái, sẽ thấy nhiều bài)

Lại Thương về Miền Trung:

http://www.vuonlam.us/vuonlam.htm

Tựa lưng vào cõi chết:

http://www.vuonlam.us/01_NAM2010/TRANG_CAP_NHAT/THANG_03/11_Tho_TuaLungVaoCoiChet/11_Tho_TuaLugVaoCoiChet.htm

TA BƯỚC ÐI - Mặc Giang

DÕNG DẠC TUYÊN NGÔN - Mặc Giang

TUYÊN NGÔN CỦA NƯỚC VIỆT NAM - Mặc Giang

HỒN NON NƯỚC - Mặc Giang

BÀI CA MẸ VIỆT NAM - Mặc Giang

TRẢ TA SÔNG NÚI - Mặc Giang

MỘT ĐÓA SONG ĐƯỜNG - Tuyển Tập Thơ Mặc Giang - 10 Bài viết về Cha Mẹ

53. Gia đình Phật Tử Tịnh Quang, tỉnh Quảng Trị: 

Phật Giáo Việt Nam muôn năm

http://tinhquang.0fees.net/modules.php?name=News&op=viewst&sid=37

Gia Đình Phật Tử Việt Nam  

http://tinhquang.0fees.net/modules.php?name=News&op=viewst&sid=24

Quán Âm Thị Kính Việt Nam 1&2

http://tinhquang.0fees.net/modules.php?name=News&op=viewst&sid=38

54. Gia Đình Phật Tử Khánh Hùng - tỉnh Kon Tum:

bài Mẹ, tặng phẩm duy nhất cuộc đời:

http://www.gdptkhanhhung.com/?p=601 

Nhạc phẩm Gia Đình Phật Tử Việt Nam - Võ Tá Hân - Hợp ca:

http://sites.google.com/site/gdpttrungkhanhkontum/am-nhac/giadhinhphattuvietnam

56. Gia Đình Phật Tử Đức Liên – trích 4 bài về Mẹ và Quê hương:

http://gdptduclien.org/nhung-van-tho-me-tac-gia-mac-giang.dlien 

57. Gia đình Phật Tử Khánh Lương – bài Phật Giáo Việt Nam Muôn Năm:

http://gdptkhanhluong.net/gdpt/showthread.php?t=24

58. Blog GĐPT Kỳ Hoàn, Qui Nhơn – Nhạc phẩm Gia Đình Phật Tử Việt Nam:

http://vn.360plus.yahoo.com/haotruclam/article?mid=3136&fid=-1

59. Từ Thiện Sắc Màu – 15 bài Phật Đản:

http://tuthiensacmau.com/index.php?option=com_content&view=article&id=265:-cac-bai-th-pht-n-mc-giang&catid=46:pht-n 

60. Trang nhà Quan Âm Các - Vũng Tàu:

Thông Điệp Vu Lan:

http://chuaquanamcac.com/thu-vien/vu-lan/thong-diep-vu-lan.html

Mở trang Hiếu Hạnh:

http://chuaquanamcac.com/thu-vien/vu-lan/mo-trang-hieu-hanh.html

Xưng Tán Tôn Giả Mục Kiền Liên

Noi Gương Đức Mục Kiền Liên

 

 

61. Trang nhà Trung Tâm Từ Thiện Từ Tâm:

Sống đời phụng sự:

http://trungtamtutam.com/diendantuthien/blog.php?b=544

Đừng đợi ngày mai:

http://trungtamtutam.com/diendantuthien/blog.php?b=558

Ba bài Gia đình Phật Tử VN, Hoa Sen Tám Cánh, Tuổi trẻ Phật Giáo:

http://trungtamtutam.com/diendantuthien/archive/index.php/t-2269.html

Hai sắc Bông Hồng

http://www.trungtamtutam.com/diendantuthien/t2813-hai-sc-bng-hng.html?langid=1

Bồ Đề độc chiếu:

http://trungtamtutam.com/diendantuthien/blog.php?u=49&m=6&y=2010&d=10

Tay Hoa nhiệm mầu:

http://trungtamtutam.com/diendantuthien/blog.php?b=547

Thơ Mặc Giang khơi dậy tâm tư:

http://trungtamtutam.com/diendantuthien/showthread.php?p=5069

Thầy ơi, sáng giá chùa làng:

http://trungtamtutam.com/diendantuthien/showthread.php?t=3634

Còn gì sau trái tim đau:

http://trungtamtutam.com/diendantuthien/member.php?u=11&userid=11&page=4

Hoa Hồng dâng Mẹ:

http://trungtamtutam.com/diendantuthien/blog.php?b=583

Hãy bước ra khỏi Vỏ Ốc Mặc Cảm:

http://trungtamtutam.com/diendantuthien/showthread.php?p=1898&langid=1

Tay hoa mầu nhiệm, Dù có vô thường:

http://trungtamtutam.com/diendantuthien/blog.php?u=11&m=6&y=2010

Chùa trong Thơ của Hương Tâm:

http://trungtamtutam.com/diendantuthien/showthread.php?p=5533

62. Trang nhà Thư Viện Hoa Sen:

Ngưỡng vọng cuộc đời và hành trạng Đức TT Huyền Quang:

www.thuvienhoasen.org/hoathuong-thichhuyenquang-2.htm

MỞ TRANG HIẾU HẠNH tập Một - TNT Mặc Giang

MỞ TRANG HIẾU HẠNH tập Hai - TNT Mặc Giang

MỞ TRANG HIẾU HẠNH tập Ba - TNT Mặc Giang

MỞ TRANG HIẾU HẠNH tập Bốn - TNT Mặc Giang

Tuyển tập Vu Lan năm 2010:

http://www.thuvienhoasen.org/D_1-2_2-111_4-3903_5-50_6-1_17-7_14-2_15-1/

Lại Thương về Miền Trung, Nhạc phẩm Miền Trung quê tôi:

http://www.thuvienhoasen.org/D_1-2_2-126_4-7033_5-4_6-1_14-2_11-Q/

Nhạc phẩm Mùa Xuân Em Đi Lễ Chùa – Ca sĩ Tuyết Nhung:

http://www.thuvienhoasen.org/D_1-2_2-128_4-9479_5-50_6-1_17-2_14-1_15-1/

Tuyên xưng Thông Điệp Phật Đản 2635 – PL 2555 năm Tân Mão 2011:

http://www.thuvienhoasen.org/D_1-2_2-109_4-10799_5-50_6-1_17-15_14-1_15-1/

63. Trang nhà Pháp Vân - Gia Nã Đại:

Đi giữa lòng Đất Mẹ:

http://www.phapvan.ca/pv/Default.asp?15659=5&596=11&759=2493&59615=4

Tay hoa nhiệm mầu:

http://www.phapvan.ca/pv/Default.asp?15659=5&596=11&759=1245&59615=4

Ta bước đi:

http://www.phapvan.ca/pv/Default.asp?15659=5&596=11&759=961&59615=4

Mỗi Mùa Hiếu Hạnh:

http://www.phapvan.ca/pv/Index.asp?15659=5&596=29&759=1861&59615=4

Hai sắc Bông Hồng:

http://www.phapvan.ca/pv/Index.asp?15659=5&596=29&759=1854&59615=4 

Xin viết cho em :

http://www.phapvan.ca/pv/Default.asp?15659=5&596=5&759=3223&59615=4

Niềm đau còn đó:

http://www.phapvan.ca/vn/Diendan.asp?act=XemChiTiet&Cat_ID=2&News_ID=812&LinksFrom=http://phapvan.ca/vn/Diendan.aspx 

Lâu đài còn đâu nữa:

http://www.phapvan.ca/vn/Diendan.asp?act=XemChiTiet&Cat_ID=2&News_ID=803&LinksFrom=http://phapvan.ca/vn/Diendan.aspx

64. Trang nhà Báo Sài Gòn Times - Hoa Kỳ:

Tôi là Người Chinh Nhân:

http://saigontimesusa.com/bai/thica/toilanguoi.shtml

Bông Hồng trên nấm mộ hoang:

http://saigontimesusa.com/bai/thica/bonghong.shtml

Âm vang hồn tử sĩ:

http://saigontimesusa.com/bai/thica/amvanghontusi.shtml

Hồn non nước:

http://saigontimesusa.com/bai/thica/honnonnuoc.shtml

Ngưỡng vọng Cuộc đời và Hành trạng Đức Tăng Thống:

http://saigontimesusa.com/bai/thica/nguongvongcuocdoi.shtml

Ta còn Việt Nam sông núi hồn thiêng:

http://saigontimesusa.com/bai/thica/taconvietnam.shtml

Trả ta sông núi:

http://saigontimesusa.com/bai/thica/tratasongnui.shtml

65. Trang nhà Ns Việt Nam - Canada:

Chỉ một vần thơ:

www.nsvietnam.com/online/sangtac/100508-chimot.html

Dõng dạc tuyên ngôn:

www.nsvietnam.com/online/sangtac/101908-dongdac.html

Ta bước đi :

www.nsvietnam.com/online/sangtac/102608-tabuocdi.html 

Trả ta sông núi :

www.nsvietnam.com/online/sangtac/101908-trata.html 

Thương mái thôn làng:

www.nsvietnam.com/online/sangtac/100508-thuongmai.html 

Việt Nam ngạo nghễ:

www.nsvietnam.com/online/sangtac/092808-ngaonghe.html 

Đạo vàng tỏa rạng Như An:

www.nsvietnam.com/online/sangtac/072008-daovang.html 

5 năm trước - 5 năm sau:

www.nsvietnam.com/online/sangtac/072008-namnam.html 

Ngưỡng vọng Đức Tăng Thống:

www.nsvietnam.com/online/sangtac/070608-nguongvong.html 

Tây Tạng giá băng:

www.nsvietnam.com/online/sangtac/033008-taytang.html 

Ôm quê hương vào lòng:

www.nsvietnam.com/online/sangtac/020809-omquehuong.html 

Trổi khúc hoan ca, lúc đánh máy bị sai chữ Trúc:

www.nsvietnam.com/online/sangtac/020809-truckhuc.html  

bài Trả lại núi sông:

www.nsvietnam.com/online/sangtac/021509-tralai.html 

Còn viết nổi không, Ta dắt nhau về :

www.nsvietnam.com/online/sangtac/021509-conviet.html 

bài Vịnh Núi Sông:

www.nsvietnam.com/online/sangtac/022209-nuisong.html 

bài Ai không có quê hương:

www.nsvietnam.com/online/sangtac/022209-aikhong.html 

bài Vịnh Quê Hương:

www.nsvietnam.com/online/sangtac/030109-quehuong.html 

bài Vịnh Nước Non :

www.nsvietnam.com/online/sangtac/030109-nuocnon.html 

bài Vịnh Cơ Đồ:

www.nsvietnam.com/online/sangtac/030809-codo.html 

Gia tài của Mẹ:

http://www.nsvietnam.com/online/sangtac/060610-giatai.html

Đất Tổ - Quê Cha:

http://www.nsvietnam.com/online/sangtac/053010-datto.html

Chiêu hồn Lịch Sử:

http://www.nsvietnam.com/online/sangtac/052310-chieuhon.html

Vịnh Cơ Đồ:

http://www.nsvietnam.com/online/sangtac/030809-codo.html

Vịnh Quê Hương:

http://www.nsvietnam.com/online/sangtac/030109-quehuong.html

Vịnh Nước Non:

http://www.nsvietnam.com/online/sangtac/030109-nuocnon.html

Vịnh Núi Sông:

http://www.nsvietnam.com/online/sangtac/022209-nuisong.html

Ai không có quê hương:

http://www.nsvietnam.com/online/sangtac/022209-aikhong.html

Trả lại núi sông:

http://www.nsvietnam.com/online/sangtac/021509-tralai.html

Còn viết nổi không ; Ta dắt nhau về:

http://www.nsvietnam.com/online/sangtac/021509-conviet.html

Ôm quê hương vào lòng:

http://www.nsvietnam.com/online/sangtac/020809-omquehuong.html

Trổi khúc hoan ca:

http://www.nsvietnam.com/online/sangtac/020809-truckhuc.html

Ca ngợi quê hương

http://www.nsvietnam.com/online/sangtac/032810-cangoi.html

Em tôi thường hỏi

http://www.nsvietnam.com/online/sangtac/040410-emtoi.html

Tô thắm Giang Sơn

http://www.nsvietnam.com/online/sangtac/041110-totham.html

Hùng ca Sông Núi

http://www.nsvietnam.com/online/sangtac/041810-hungca.html

Tuyệt thế Sơn Hà

http://www.nsvietnam.com/online/sangtac/042510-tuyetthe.html

Bão thổi lên rồi

http://www.nsvietnam.com/online/sangtac/042510-baonoi.html

Nhị Sa yêu kiều

http://www.nsvietnam.com/online/sangtac/041810-nhisa.html

66. Trang nhà Trung tâm Liễu Quán - Huế:

Nguồn gốc hình tượng... của Như Tịnh:

http://www.lieuquanhue.com.vn/index.php/7/70/4684.html

Kính mừng Phật Đản:

http://www.lieuquanhue.com.vn/index.php/n_ng_ph_xu_n/4422.html

Ta còn Việt Nam sông núi hồn thiêng:

http://www.lieuquanhue.com.vn/index.php/n_ng_ph_xu_n/4284.html

Lại Thương về Miền Trung:

http://www.lieuquanhue.com.vn/index.php/n_ng_ph_xu_n/3841.html

Vài cảm nghĩ nhân đọc Hoa Song Đường:

http://www.lieuquanhue.com.vn/index.php/63/3644.html

Hoa Sen Tám Cánh:

http://www.lieuquanhue.com.vn/index.php/feed/n_ng_ph_xu_n/4739.txt

67. Trang nhà Phật Giáo Tỉnh Bạc Liêu:

Tôi chỉ là Một Ông Thầy Tu:

http://www.phatgiaobaclieu.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1557&Itemid=50

An cư kiết hạ (Mặc Giang)

Hoa đạo pháp – Phần I (Mặc Giang)

Hoa đạo pháp Phần 2 (Mặc Giang)

Hoa đạo pháp Phần 3 (Mặc Giang)

Vọng giữa hư không (Hồng Tâm)

Chùa Trong Thơ – Hương Tâm:

http://www.phatgiaobaclieu.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1547&Itemid=40

Tuyển tập 10 bài Tình Tự Quê Hương 11:

http://www.phatgiaobaclieu.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1623&Itemid=1

Trường Ca Kinh Pháp Hoa:

http://www.phatgiaobaclieu.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1982&Itemid=50

68. Việt Nam Nhật Báo - Hoa Kỳ:

Từ tạ Song Đường:

http://www.vietnamdaily.com/index.php?c=article&p=63798

Hoa Trắng thiên thu:

http://www.vietnamdaily.com/index.php?c=article&p=64344

Mẹ, tặng phẩm duy nhất trong đời:

http://www.vietnamdaily.com/index.php?c=article&p=64151

Cánh Hoa dâng Cha Mẹ:

http://www.vietnamdaily.com/index.php?c=article&p=64019

Đất Tổ - Quê Cha:

http://www.vietnamdaily.com/index.php?c=article&p=63904

Ân Phụ Mẫu Tiên Rồng:

http://www.vietnamdaily.com/index.php?c=article&p=63800

Quê Cha - Đất Mẹ:

http://www.vietnamdaily.com/index.php?c=article&p=63639

Gia Tài của Mẹ:

http://www.vietnamdaily.com/?c=article&p=68753

Vu Lan nhớ Mẹ Hiền :

http://www.vietnamdaily.com/?c=article&p=69538

Vu Lan, Cha có buồn không ?

http://www.vietnamdaily.com/index.php?c=article&p=69257

69. Trang nhà Quê Cha:

Cuộc đời Đức Phật:

http://www.quecha.net/tho-2/tuyentapthophatdhan/cuocdoiducphat

Tuyển tập 15 bài Phật Đản:

https://sites.google.com/a/quecha.net/www/tho-2/tuyentapthophatdhan

ba bài hát Nguyện cầu Phật Đản, Tuổi trẻ Phật Giáo, Cửa Phật từ bi:

https://sites.google.com/a/quecha.net/www/nhc

70. Phòng Sách Tư Liệu:

Hiếu Hạnh Đạo Phật, và vài chục bài nằm cuối trang, muốn xem bài nào bấm bài đó:

http://www.thuvien-it.net/home/truyen/view.asp?act=6_3&lv=6&cid=1&sid=93&tid=51716

71. Trang nhà Tu Viện Huệ Quang - Sài Gòn:

Trang Thơ Mặc Giang:

http://tuvienhuequang.com/tac-gia/userprofile/macgiang.html

Trang Nhạc phổ thơ MG:

http://tuvienhuequang.com/component/muscol/M/8.html
http://tuvienhuequang.com/media/M/8.html

http://tuvienhuequang.com/thu-vien/xem-nghe/977-ca-khuc-phat-giao-mac-giang.html

CD Nhạc Mặc Giang 01 - Như Bóng Thời Gian:

http://tuvienhuequang.com/thu-vien/xem-nghe/978-nhu-bong-thoi-gian-cd-nhac-mac-giang.html

CD Nhạc Mặc Giang 05 - Trên Đỉnh Non Cao:

http://tuvienhuequang.com/thu-vien/xem-nghe/979-tren-dinh-non-cao-cd-nhac-mac-giang.html

Mở Trang Hiếu Hạnh 01 

Mở Trang Hiếu Hạnh 02

Mở Trang Hiếu Hạnh 03

Mở Trang Hiếu Hạnh 04

Hoa Đạo Pháp 01 

Hoa Đạo Pháp 02

Hoa Đạo Pháp 03

Hoa Đạo Pháp 04

Hoa Đạo Pháp 05

Hoa Đạo Pháp 06

Hoa Đạo Pháp 07

Hoa Đạo Pháp 08

Hoa Đạo Pháp 09

Hoa Đạo Pháp 10

Hoa Đạo Pháp 11

Hoa Đạo Pháp 12

Hoa Đạo Pháp 13

Hoa Đạo Pháp 14

Hoa Đạo Pháp 15

Thông Điệp Phật Đản 

Chùa Trong Thơ của Hương Tâm

Tình Tự Quê Hương 01
Tình Tự Quê Hương 02
72. Trang nhà Phật Giáo Online - VN:

Tuyển Tập 15 Bài Phật Đản 2554-2010 

Tuyển tập 17 bài  (về An Cư Kiết Hạ)

Mở Trang Hiếu Hạnh (1) (về Vu Lan Báo Hiếu)

Mở Trang Hiếu Hạnh (2)

Mở Trang Hiếu Hạnh (3)

Mở Trang Hiếu Hạnh (4) 

Tuyển tập10 bài – Hoa Đạo Pháp 01-1

Tuyển tập10 bài – Hoa Đạo Pháp 01-2

Tuyển tập10 bài – Hoa Đạo Pháp 01-3

Tuyển tập10 bài – Hoa Đạo Pháp 01-4

Tuyển tập 10 bài – Hoa Đạo Pháp 01-5

Tuyển tập10 bài – Hoa Đạo Pháp 01-6

Tuyển tập10 bài – Hoa Đạo Pháp 01-7

Tuyển tập10 bài – Hoa Đạo Pháp 01-8

Tuyển tập10 bài – Hoa Đạo Pháp 01-9

Tuyển tập10 bài – Hoa Đạo Pháp 01-10

Tuyển tập10 bài – Hoa Đạo Pháp 01-11

Tuyển tập10 bài – Hoa Đạo Pháp 01-12

Tuyển tập10 bài – Hoa Đạo Pháp 01-13

Tuyển tập10 bài – Hoa Đạo Pháp 01-14

Tuyển tập10 bài – Hoa Đạo Pháp 01-15

Vọng giữa hư không - Hồng Tâm:

http://phatgiao.vn/thuvien/735051.aspx

Chùa trong Thơ - Hương Tâm:

http://phatgiao.vn/thuvien/775251.aspx

73. Trang nhà Đất Quê:

Link Nhạc MG:

http://www.datque.com/DienDanDQ/forum.asp?FORUM_ID=32

Đất Tổ Quê Cha:

http://www.datque.com/2010/DQ53-0910/Tho53/datToMG.htm 

Chiêu hồn Lịch Sử:

http://www.datque.com/2010/DQ53-0910/Tho53/chieuHonMG.htm

Mẹ Cha là nhất trần gian:

http://www.datque.com/2010/DQ52-0810/Tho52/meChaMG.htm

Cánh Hoa thiên thu:

http://www.datque.com/2010/DQ52-0810/Tho52/thienThuMG.htm

Đi giữa lòng Đất Mẹ:

http://www.datque.com/2010/DQ51-0710/Tho51/datMeMG.htm

Ca ngợi quê hương:

http://www.datque.com/2010/DQ50-0610/Tho50/queHuongMG.htm

74. Diễn đàn Thơ Văn:

Bốn bài hát Quê hương và 4 bài hát Phật Giáo:

http://groups.yahoo.com/group/ThoVan/message/42003

Non nước VN, PGVN muôn năm, GĐPTVN, Hoa Sen 8 cánh, Tuổi trẻ PG:

http://groups.yahoo.com/group/ThoVan/message/41886

Mở Trang Hiếu Hạnh 1:

http://dir.groups.yahoo.com/group/ThoVan/message/36245 

Các trang điện tử toàn cầu online Mở Trang Hiếu Hạnh:

http://groups.yahoo.com/group/ThoVan/message/39359

30 Trang mạng Online Tuyển tập 15 bài An Cư Kiết Hạ:

http://groups.yahoo.com/group/ThoVan/message/36046

Nghe Nhạc phẩm và xem hình ảnh Bão Lụt tại Queensland – Ca sĩ Sơn Ca & Hoàng Minh:

http://groups.yahoo.com/group/ThoVan/message/48127

75. Trang nhà Phổ Quang – Hoa Kỳ :

CD Ngâm thơ Quê Hương Nguồn Cội

http://www.phoquang.org/modules.php?name=Nvmusic&op=playsong&id=624

CD Ngâm thơ Non Nước Việt Nam :

http://www.phoquang.org/modules.php?name=Nvmusic&op=playsong&id=608

CD Nhạc Hạnh Nguyện Đăng Trình :

http://www.phoquang.org/modules.php?name=News&op=viewst&sid=2368

4 Nhạc phẩm Đời tôi là Tăng Sĩ, Đời tôi là Ni Cô, Xin cảm ơn đời, Mảnh tối cuộc đời :

http://www.phoquang.org/modules.php?name=News&op=viewst&sid=2361

Nhạc phẩm Mùa Xuân Em Đi Lễ Chùa, Ca sĩ Tuyết Nhung :

http://www.phoquang.org/modules.php?name=Nvmusic&op=playsong&id=651

Nhạc phẩm Bão lụt tại Queensland – Ca sĩ Sơn Ca & Hoàng Minh :

http://www.phoquang.org/modules.php?name=Nvmusic&op=playsong&id=646

Nhạc phẩm Xin Cảm Ơn Đời – Ca sĩ Tuyết Nhung :

http://www.phoquang.org/modules.php?name=Nvmusic&op=playsong&id=631

CD Nhạc Hạnh Nguyện Đăng Trình :

http://www.phoquang.org/modules.php?name=Nvmusic&op=viewalbum&id=110

76. Tu viện Phật Giáo của HT Tịnh Không :

Mở Trang Hiếu Hạnh 1 – 10 bài:

http://diendan.tuvien.com/viewtopic.php?f=18&t=649

Mở Trang Hiếu Hạnh 2 – 10 bài:

http://diendan.tuvien.com/viewtopic.php?f=18&t=616

Mở Trang Hiếu Hạnh 3 – 10 bài:

http://diendan.tuvien.com/viewtopic.php?f=18&t=643

Mở Trang Hiếu Hạnh 4 – 10 bài:

http://diendan.tuvien.com/viewtopic.php?f=18&t=648

Tuyển tập 30 bài Chư Phật, Bồ Tát, Thập đại đệ tử :

http://diendan.tuvien.com/viewtopic.php?f=18&t=825

Tuyển tập 31 bài Hành Trạng Chư Tôn Đức :

http://diendan.tuvien.com/viewtopic.php?f=18&t=826

Giọt lệ hoài thương, Gõ cửa giọt không, Không bán thơ đâu, Vọng giữa hư không :

http://diendan.tuvien.com/viewtopic.php?f=18&t=848

Tình tự Quê Hương 29 – 10 bài :

http://tuvien.com/audio/thu_vien/data//Tuyen%20tap%20tho%20Mac%20Giang//Tuyen%20tap%2010%20bai%20-%20Tinh%20Tu%20Que%20Huong%2029%20-%20tho%20Mac%20Giang.doc

Xin viết Cho Em :

http://diendan.tuvien.com/viewtopic.php?f=34&p=1782&sid=e633a2aaa08895ed127bfe935351589e#p1782  

Tuyển tập Tình Tự Quê Hương số 01 đến 10, mỗi Tập 10 bài :

http://diendan.tuvien.com/viewtopic.php?f=18&t=809

Tuyển tập Tình Tự Quê Hương số 11 đến 20, mỗi Tập 10 bài :

http://diendan.tuvien.com/viewtopic.php?f=18&t=886

Tuyển tập Tình Tự Quê Hương số 21 đến 30, mỗi Tập 10 bài :

http://diendan.tuvien.com/viewtopic.php?f=18&p=1608#p1608

Tuyển tập Thơ Mặc Giang :

http://tuvien.com/tho/show.php?get=1&id=161quehuong

http://tuvien.com/tho/show.php?get=1&id=161quehuong5

Trường Ca Pháp Hoa :

http://tuvien.com/audio/thu_vien/data//Am%20nhac%20-%20Mac%20Giang/CD%20GIONG%20CO%20-%20TruongCaPhapHoa//30%20bai%20Truong%20Ca%20Phap%20Hoa%20-%20TNT%20Mac%20Giang.doc

77. Hội Quán Phi Hùng – Diễn đàn SVSQ Không Quân :

Quốc Lễ Thù Ân :

http://hoiquanphidung.com/showthread.php?4005-Qu%E1%BB%91c-L%E1%BB%85-Th%C3%B9-%C3%82n

Mở Trang Hiếu Hạnh 3 – 10 bài :

http://hoiquanphidung.com/showthread.php?4019-M%E1%BB%9F-Trang-Hi%E1%BA%BFu-H%E1%BA%A1nh

Miền Nam quê hương tôi :

http://hoiquanphidung.com/showthread.php?2191-TH%C6%A0-Mi%E1%BB%81n-Nam-Qu%C3%AA-H%C6%B0%C6%A1ng-T%C3%B4i

78. Trang Youtube :

Nhiều Nhạc phẩm và Văn bản nhạc online ở đây :

http://www.youtube.com/view_play_list?p=285AD81704DB745E

Nhạc phẩm Hình Bóng Tôn Thờ - Ca sĩ Thúy Lê :

http://www.youtube.com/watch?v=fwyinzt_AK0&feature=related

Nhạc phẩm Phật Pháp trường tồn – Ca sĩ Tánh Linh :

http://www.youtube.com/watch?v=Vhcom8z1rh4&feature=related

Nhạc phẩm Tiễn bước Về Tây – Ca sĩ Thiên Hương :

http://www.youtube.com/watch?v=vng43J0En-4&feature=mfu_in_order&list=UL

Nhạc phẩm Mùa Xuân Em Đi Lễ Chùa – Ca sĩ Tuyết Nhung :

http://www.youtube.com/watch?v=cXegVxQsA_c&feature=related

Nhạc phẩm Xuân Còn Mãi Nhân Gian – Ca sĩ Hồ Bích Ngọc :

http://www.youtube.com/watch?v=AlEZ7mq4gZE&feature=related

Nhạc phẩm Xuân Bốn Mùa – Ca sĩ Tố Ny :

http://www.youtube.com/watch?v=AEE4s8WqpIM&feature=related

Nhạc phẩm Đời Tôi Là Tăng Sĩ – Ca sĩ Khánh Duy :

http://www.youtube.com/watch?v=YKjysCBIb5I&feature=related

Nhạc phẩm Gia Đình Phật Tử Việt Nam – Ns Võ Tá Hân - Hợp ca :

http://www.youtube.com/watch?v=wsQH_l2HJE0&feature=related

Nhạc phẩm Bão Lụt tại Queensland – Ca sĩ Sơn Ca & Hoàng Minh :

http://www.youtube.com/watch?v=kK17W5piJ4g

79. Youtube - Những Nhạc phẩm về Tăng Ni và các bài khác:

http://www.youtube.com/results?search_query=ThichNhatTan

80. Igala Net - Những Nhạc phẩm về Tăng Ni và các bài khác:

http://igala.net/x16-thichnhattan

81. Blog Tâm Không – trích Online nhiều thơ văn của MG :

http://my.opera.com/tamkhongle/blog/vu-lan-2010-tho-mac-giang

Hoa Sen Tám Cánh :

http://my.opera.com/tamkhongle/blog/2010/07/09/hoa-sen

Loạt bài Mở Trang Hiếu Hạnh :

http://my.opera.com/tamkhongle/blog/?startidx=60

82. Thư viện Triết học - Huế - Hoàng Ngọc Vĩnh, trích nhiều bài của MG :

http://violet.vn/hngocvinh54/present/show/entry_id/3915522

83. Trang mạng Úc Châu:

Thư cứu trợ nghe bài hát và Hình ảnh Bão Lụt Miền Trung năm 2010:

http://www.ucchau.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=2349&menumode=2

Nhạc phẩm và xem hình ảnh Bão Lụt tại Queensland – Ca sĩ Sơn Ca & Hoàng Minh:

http://www.ucchau.net/modules/newbb/viewtopic.php?viewmode=compact&topic_id=3082&forum=26

Lá Thư Ân Nghĩa và Lạc Quyên cho Bão lụt tại Queensland:

http://www.ucchau.net/modules/newbb/viewtopic.php?viewmode=flat&order=ASC&topic_id=2349&forum=26&move=next

Bài Bão Lụt tại Queensland:

http://www.ucchau.net/modules/newbb/viewtopic.php?viewmode=flat&order=ASC&topic_id=2857&forum=26&move=next

Tường thuật và Tri ân Đáp Nghĩa Ân Tình tại Darwin:

http://www.ucchau.net/modules/news/article.php?storyid=8306

84. Trang nhà Tuệ Giác – Chùa Quang Sơn, tỉnh Ninh Bình:

Tuyển tập 15 bài Phật Đản:

http://tuegiac.com.vn/articles/details/Tuyen-Tap-Tho-Phat-%C3%90an

Quán Âm Thị Kính Việt Nam 1:

http://tuegiac.com.vn/articles/details/Quan-Am-Thi-Kinh-Viet-Nam-

Quán Âm Thị Kính Việt Nam 2:

http://tuegiac.com.vn/articles/details/Quan-Am-Thi-Kinh-Viet-Nam-2

Thơ Mặc Giang khơi dậy sóng tâm tư – Lê Quang Thái:

http://tuegiac.com.vn/articles/details/Tho-Mac-Giang-khoi-day-song-tam-tu

Chùa trong thơ – Hương Tâm:

http://tuegiac.com.vn/articles/details/Chua-Trong-Tho

85. Trang nhà Phù Sa:

Bông Hồng Hiếu Hạnh :

http://phusaonline.free.fr/PhatHoc/VuLan/11_Bonghonghieuhanh.htm

Đóa hoa Hiếu Hạnh, Hai sắc Bông Hồng:

http://phusaonline.free.fr/PhatHoc/VuLan/15_Doahoahieuhanh.htm

Chất Hoa trong thơ MG - Trừng Sỹ

http://phusaonline.free.fr/ButViet/TacGiaKhac/47_Macgiang.htm

Những giọt nước cuối cùng đem đổ quách !:

http://phusaonline.free.fr/PhatHoc/TinTuc/GHTN/71_Nhungiotnuoc.htm  

Có phải Câm, Điếc, Ngọng, Mù ?:

http://phusaonline.free.fr/PhatHoc/TinTuc/GHTN/72_Cophai.htm 

Phải chi Thời ăn lông ở lỗ ?:

http://phusaonline.free.fr/PhatHoc/TinTuc/GHTN/73_Anlongolo.htm 

Bóng hình cóc khô:

http://phusaonline.free.fr/PhatHoc/TinTuc/GHTN/84_CocKho.htm 

56e. Xem nhiều bài khác nằm ở link này :

PSN BỘ MỚI 2008 HỘP THƯ TRANG CHÍNH Hãy tự thắp đuốc mà đi ... -

http://phusaonline.free.fr/PhatHoc/TinTuc/GHTN/0_GHTN.htm 

86. Trang mạng Làng Việt:

Tuyển tập 11 bài Mùa Phật Đản 2010:

http://www.langviet.net/forums/index.php?showtopic=64729

87. Trang nhà Hương Xưa:

Đẹp mãi tình quê:

http://www.huongxua.org/index.php?option=com_content&view=article&id=603%3Ap-mai-tinh-que-&catid=1%3Aabout&Itemid=6&lang=vi

Một kiếp phù du:

http://www.huongxua.org/index.php?option=com_content&view=article&id=282%3Amt-kip-phu-du&catid=1%3Aabout&lang=vi

Mùa Xuân Em Đi Lễ Chùa:

http://www.huongxua.org/index.php?option=com_content&view=article&id=401%3Amua-xuan-em-i-l-chua&catid=1%3Aabout&lang=vi

Tình Quê hong giọt nắng:

http://huongxua.org/index.php?option=com_content&view=article&id=713%3Atinh-que-hong-git-nng-&catid=1%3Aabout&lang=vi

Tình Quê sống mãi:

http://www.huongxua.org/index.php?option=com_content&view=article&id=374%3Atinh-que-sng-mai&catid=1%3Aabout&lang=vi

bài Những mảnh tối cuộc đời và Mẹ đi lối cỏ hoa cài:

http://www.huongxua.org/

bài Mai sau dù có mất còn:

http://www.huongxua.org/index.php?option=com_content&view=article&id=336%3Amai-sau--du-co-mt-con-&catid=1%3Aabout&lang=vi#comments

Bản trường ca thống khổ:

http://www.huongxua.org/index.php?option=com_content&view=article&id=630%3Abn-trng-ca-thng-kh&catid=1%3Aabout&lang=vi#comments

Lại nhớ Quê Mình:

http://www.huongxua.org/index.php?option=com_content&view=article&id=682%3Ali-nh-que-minh-&catid=1%3Aabout&Itemid=2&lang=vi

Tuyên xưng Thông Điệp Phật Đản của Đức Thế Tôn:

http://www.huongxua.org/forums/viewtopic.php?f=5&t=293&p=2054#p2054

Tình Mẹ muôn đời

http://www.huongxua.org/index.php?option=com_content&view=article&id=776%3Atinh-m-muon-i-&catid=1%3Aabout&Itemid=6&lang=vi

Vạn lời Mẹ Thương:

http://huongxua.org/index.php?option=com_content&view=article&id=951%3Avn-li-m-thng&catid=3%3Apoetry&Itemid=3&lang=vi#comments

Ta yêu non nước quê mình :

http://huongxua.org/index.php?option=com_content&view=article&id=996%3Ata-yeu-non-nc-que-minh&catid=3%3Apoetry&Itemid=3&lang=vi

Vương hình cát bụi lang thang :

http://huongxua.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1044%3Avng-hinh-cat-bi-lang-thang&catid=1%3Aabout⟨=vi#comments

88. Trang nhà Nhạc của tui:

Vọng cổ Tình Cha muôn thuở - Ns Hồ Kiểng – Ns Yến Nhung :

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=KP3cIwuNid

Nhạc phẩm Tình Cha muôn thuở - Ca sĩ Tuấn Đạt:

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=waDNt3nJnX

Ngâm thơ Tình Cha Còn Đó Đẹp Thay – Ns Hồng Vân:

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=5EY6Qoq0bH

Ngâm thơ Từ Đó Xa Mờ - Ns Bảo Cường:

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=y3tDIUttL4

Ngâm thơ Từ Tạ Mẹ Hiền – Ns Thúy Vinh:

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=0jWqJxSVfm

Ngâm thơ Những Lời Mẹ Thương – Ns Vân Khánh:

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=knYbWhPG2V

Ngâm thơ Mái Tranh Nghèo – Ns Bích Ngọc:

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=iOSdjvyD_8

Ngâm thơ Bóng Hình Cha muôn thuở - Ns Ngọc Quang:

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=lqKGon4YLC

Ngâm thơ Hình Bóng Cha Già – Ns Ngô Đình Long:

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=DXqPb1BmJS

Ngâm thơ Một Đời Ơn Cha – Ns Ngọc Quang:

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=B3VaMREktU

89. Diễn Đàn Bắc Giang:

Việt Nam quê hương muôn thuở - Những Tỉnh Thành VN:

http://diendan.bacgiangview.com/showthread.php?p=8733

http://diendan.bacgiangview.com/showthread.php?t=6205  

http://diendan.bacgiangview.com/showthread.php?t=6205&page=2

http://diendan.bacgiangview.com/showthread.php?t=6205&page=3

http://diendan.bacgiangview.com/showthread.php?t=6205&page=4

Bắc Giang Quê Tôi:

Bắc Giang quê tôi - Diễn Đàn Bắc Giang View -

http://diendan.bacgiangview.com/showthread.php?t=1625 

Mẹ Cha là nhất trần gian :

http://diendan.bacgiangview.com/showthread.php?t=15697

Còn đó Quê Tôi :

http://diendan.bacgiangview.com/showthread.php?p=73703

90. Trái Tim Việt Nam Online:

Nhạc phẩm Bình Định Quê Tôi:

http://ttvnol.com/Binhdinh/1203674

CD Nhạc Tình Tự Quê Hương:

http://ttvnol.com/Nhac/1199413  

Ta đi trên nước non mình ; Việt Nam sông núi hồn thiêng:

http://ttvnol.com/Nhac/1199413/page-2

91. Wordpress.com:

Hơn 20 bài hát các Tỉnh Thành Việt Nam:

http://en.wordpress.com/tag/hanh-trinh-que-m%E1%BA%B9/

CD Nhạc Đạo – Trên Đỉnh Non Cao:

http://en.wordpress.com/tag/tren-d%E1%BB%89nh-non-cao/

92. Pháp Thoại :

CD 12 Nhạc phẩm Tình Tự Quê Hương:

http://phapthoaitinhdo.org/media.php?cid=258

CD 12 Nhạc phẩm Mênh Mông Tình Cha Mẹ:

http://phapthoaitinhdo.org/media.php?cid=261

93. Diễn đàn Phật Pháp Online:

Chùa trong Thơ – Hương Tâm:

http://www.diendanphatphaponline.com/diendan/showthread.php?13558-Ch%C3%B9a-trong-th%C6%A1

Đời tôi là Tăng Sĩ, Đời tôi là Ni Cô :

http://www.diendanphatphaponline.com/diendan/showthread.php?14532-%C4%90%E1%BB%9Di-T%C3%B4i-L%C3%A0-T%C4%83ng-S%C4%A9

Xin Thầy quay lại, Hạnh nguyện cưu mang, Trọn nghĩa Ơn Thầy :

http://www.diendanphatphaponline.com/diendan/showthread.php?13033-Xin-Th%E1%BA%A7y-quay-l%E1%BA%A1i&p=54868&viewfull=1&langid=1

Tư tưởng thơ ca Mặc Giang:

http://www.diendanphatphaponline.com/diendan/showthread.php?6161-T%C6%B0-t%C6%B0%E1%BB%9Fng-th%C6%A1-ca-M%E1%BA%B7c-Giang

94. Tuổi Trẻ Tuy Phong :

Nhạc phẩm Mùa Xuân Em Đi Lễ Chùa – Ca sĩ Tuyết Nhung :

http://tuoitretuyphong.com/giai-tri/nghe-bai-hat-Mua-xuan-em-di-le-chua-IW70A8I9.html

Ngâm thơ Nhắc những Em Tôi – Ns Hồng Vân :

http://tuoitretuyphong.com/giai-tri/nghe-bai-hat-Ngam-Tho-Nhac-Nhung-Em-Toi-IW6FZ7ZO.html

95. Báo Cali Today – Hoa Kỳ :

Bão lụt tại Queensland:

http://www.baocalitoday.com/index.php?option=com_content&view=article&id=665:bao-lt-ti-queensland-&catid=1:cng-ng&Itemid=49

96. CD Nhạc Phật Đản online các Links dưới đây:

Link 1: http://www.thegioinguoiviet.net/showthread.php?p=34385#post34385

Link 2a: http://dactrung.net/dtphorum/m485767-p4.aspx

Link 2b: http://dactrung.net/dtphorum/tm.aspx?high=&m=485767&mpage=3#517281

Link 3: http://motgocpho.com/forums/showthread.php?15924-%C4%90%EDch-th%E1%BB%B1c-C%FAng-d%C6%B0%E1%BB%9Dng-Ph%E1%BA%ADt-%C4%90%E1%BA%A3n-Th%C6%A1-M%E1%BA%B7c-Giang/page3&p=187540

Link 4: http://www.vietlinhweb.com/Diendan/index.php?s=b5a2739954100a8a3e3ba1d5faa943e7&showtopic=11868&pid=20323&start=0&#entry20323 

Link 5: http://www.phunuviet.org/forum/topic.asp?TOPIC_ID=3280&whichpage=17

Link 6: http://www.vietlandnews.org/showthread.php?p=42576 

97. Hoặc chọn và nghe từng bài dưới đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5416,Hoa-Sen-Tam-Canh.tsph 

http://tusachphathoc.com/media/#Play,5412,Tuoi-Tre-Phat-Giao.tsph

http://tusachphathoc.com/media/#Play,5411,Nguyen-Cau-Phat-dan.tsph

01. Phật Giáo Việt Nam Ca. Thơ Mặc Giang, Ns Kiều Tấn Minh, Họp Ca
02. Mừng Phật Đản Sanh Thơ Mặc Giang, Ns Nguyễn Quang Vinh, Cs Xuân Chánh
03. Mừng Phật Đản Sanh - Thơ Mai Nhật Thu - Ns - Ca sĩ Thu Vân

04. Phật Đản muôn năm - Thơ Mặc Giang - Ns - Cs

05. Kính Mừng Phật Đản - thơ Mặc Giang - Ns - Nữ Ca sĩ

06. Phật Giáo Việt Nam muôn năm - thơ Mặc Giang - Ns - Hợp ca

07. Phật Đản nhiệm mầu - thơ Mặc Giang - Ns - Hợp ca

08. Cúng dường Phật Đản - thơ Mặc Giang - Ns - Cs Thu Vân
09. Phật Giáo Việt Nam Sử Ca.  thơ Mặc Giang - Ns Chương Đức, họp ca
10. Nguyện Cầu Phật Đản - Thơ Mặc Giang - Ns Kiều Tấn Minh - Ca sĩ Thanh Đạt
11. Tuổi Trẻ Phật Giáo - Thơ Mặc Giang - Ns Kiều Tấn Minh - Hợp ca 

98. Mạng Một Góc Trời:

Việt Nam dân tộc anh hùng

http://motgoctroi.com/Tho/ThoQG/VNDantocAnhhung.htm

Chiêu hồn Lịch Sử, Hùng ca Sông Núi, Tuyệt thế Sơn Hà,

Đất Tổ - Quê Cha, Gia tài của Mẹ:

http://motgoctroi.com/Tho/ThoQG/ThoMGiang2.htm

99. Trang nhà Hoa Sơn Trang:

bài hát Miền Trung quê tôi, thơ MG, nhạc Tú Minh, Ca sĩ Tú Minh & Phương Trang, hát trên đài Truyền hình Việt Nam tại Hoa Kỳ :

http://www.hoasontrang.us/phorum/showthread.php?8460-Mi%E1%BB%81n-Trung-Qu%EA-T%F4i-T%FA-Minh

Hoa Đạo Pháp 1 – 10 bài :

http://www.hoasontrang.us/phorum/showthread.php?8564-10-b%E0i-%96-Hoa-%26%23272%3B%26%237841%3Bo-Ph%E1p

100. Hành Trình Tâm Linh :

Hoa Đạo Pháp 01-02, 10 bài :

http://hanhtrinhtamlinh.com/1253-tuyen-tap-10-bai-hoa-dao-phap-01-2.htm

Hoa Đạo Pháp 01-06, 10 bài:

http://hanhtrinhtamlinh.com/1268-tuyen-tap10-bai-%E2%80%93-hoa-dao-phap-01-6.htm

Hoa Đạo Pháp 01-07, 10 bài:

http://hanhtrinhtamlinh.com/1272-tuyen-tap10-bai-%E2%80%93-hoa-dao-phap-01-7.htm 

Hoa Đạo Pháp 01-10, 10 bài:

http://hanhtrinhtamlinh.com/1284-tuyen-tap-10-bai-%E2%80%93-hoa-dao-phap-01-10.htm

Hoa Đạo Pháp 01-12, 10 bài :

http://hanhtrinhtamlinh.com/1292-tuyen-tap10-bai-%E2%80%93-hoa-dao-phap-01-12.htm

Hoa Đạo Pháp 01-13, 10 bài:

http://hanhtrinhtamlinh.com/1296-tuyen-tap10-bai-%E2%80%93-hoa-dao-phap-01-13.htm

Hoa Đạo Pháp 01-14, 10 bài :

http://hanhtrinhtamlinh.com/1300-tuyen-tap-10-bai-%E2%80%93-hoa-dao-phap-01-14.htm

101. Diễn đàn Hột Mít:

84a. www.hotmit.com/diendan/viewtopic.php?f=63&t=64263 (Tuyên ngôn của Nước Việt Nam)

84b. www.hotmit.com/diendan/viewtopic.php?f=63&t=64262  (Hồn Non Nước)

84c. www.hotmit.com/diendan/viewtopic.php?f=63&t=64261  (Bài ca Mẹ Việt Nam)

84d. www.hotmit.com/diendan/viewtopic.php?f=63&t=64044  (Dõng dạc tuyên ngôn)

84e. www.hotmit.com/diendan/viewtopic.php?f=63&t=64045  (Ta bước đi)

84f. www.hotmit.com/diendan/viewtopic.php?f=63&t=64043  (Trả ta sông núi)

84g. www.hotmit.com/diendan/viewtopic.php?f=103&t=58092  (CD ngâm thơ Non Nước Việt Nam) 

84h. www.hotmit.com/diendan/viewtopic.php?f=103&t=58091  (CD ngâm thơ Hóa Thân)

84i. www.hotmit.com/diendan/viewtopic.php?f=103&t=58090  (CD Bên Cạnh Cuộc Đời)

84k. www.hotmit.com/diendan/viewtopic.php?f=103&t=58089  (CD Quê Hương Nguồn Cội)

84l. www.hotmit.com/diendan/viewtopic.php?f=103&t=58137  (CD Nối Một Nhịp Cầu)

84m. www.hotmit.com/diendan/viewtopic.php?f=103&t=58138  (CD Nụ Cười Sắc Không)

84n. www.hotmit.com/diendan/viewtopic.php?f=103&t=58474  (CD Dòng Thời Gian)

84o. www.hotmit.com/diendan/viewtopic.php?f=103&t=58583  (CD Dòng Thời Gian)

84p. www.hotmit.com/diendan/viewtopic.php?f=103&t=58509  (CD Một Chuyến Giã Từ) 

84q. www.hotmit.com/diendan/viewtopic.php?f=103&t=58581  (CD Mắt thương nhìn cuộc đời) 

84r. www.hotmit.com/diendan/viewtopic.php?f=103&t=58640  (CD Mở cửa hư vô) 

84s. www.hotmit.com/diendan/viewtopic.php?f=103&t=58641  (CD Cuộc đời là thế đó) 

84t. www.hotmit.com/diendan/viewtopic.php?f=103&t=58803  (CD Vòng tay yêu thương, có các bài Mười Thương hát theo điệu Song Đào, Cò Lả, Lý Tình Tang, Trống Quân, Sa Lệch Chênh) 

84u. www.hotmit.com/diendan/viewtopic.php?f=103&t=59208  (CD Giáp mặt cuộc đời)

84v. www.hotmit.com/diendan/viewtopic.php?f=103&t=59665  (CD Vỗ cánh tầm không)

84x. www.hotmit.com/diendan/viewtopic.php?f=103&t=59207  (CD Hãy nói dùm tôi)

102. Trang nhà Lê Bích Sơn:

27a. Lại thương về Miền Trung, và bấm vào mục hình ảnh để thêm một lần nhìn lại Miền Trung chìm trong biển nước vào năm 2007:

www.lebichson.org/Quehuong/12Nuocmatmualu.htm 

27b. 10 bài về Cha Mẹ:

www.lebichson.org/Phatgiao/002CauThoThangBay.htm 

27c. Thảm trạng sập cầu Cần Thơ:

www.lebichson.org/Quehuong/12Thamtrangcantho.htm 

27d. Lại thương về Miền Trung, Quê tôi nghèo lắm ai ơi, Mùa đông thiếu áo, hè thời thiếu ăn, Lại còn lũ lụt mỗi năm, Thương về nơi ấy, lòng cam sao đành:

www.lebichson.org/Quehuong/12Laithuongvemientrung.htm  

103. Hải Triều Âm:

Phải chi, thời ăn lông ở lỗ:

http://www.haitrieuam.com/noidung/diendan.asp?act=XemChiTiet&Cat_ID=10&News_ID=583&LinksFrom=http://www.haitrieuam.com/noidung/diendan.aspx

Bóng hình cóc khô:

http://www.haitrieuam.com/noidung/diendan.asp?act=XemChiTiet&Cat_ID=10&News_ID=702&LinksFrom=http://www.haitrieuam.com/noidung/diendan.aspx 

Có phải : Câm, Điếc, Ngọng, Mù !

http://www.haitrieuam.com/noidung/diendan.asp?act=XemChiTiet&Cat_ID=10&News_ID=544&LinksFrom=http://www.haitrieuam.com/noidung/diendan.aspx 

Những giọt nước cuối cùng đem đổ quách:

http://www.haitrieuam.com/noidung/diendan.asp?act=XemChiTiet&Cat_ID=10&News_ID=540&LinksFrom=http://www.haitrieuam.com/noidung/diendan.aspx 

Trang Chuyên Đề - Hải Triều Âm -

5 bài thơ tháng 02 của Mặc Giang. Tung hê phù bọt mép ! Chưa thấm tương chao. Tu mà chưa thấm tương chao. Lòng vòng ngoài ngõ chưa vào thiền na ...
www.haitrieuam.com/noidung/cd.asp?act=XemChiTiet&CAT_ID=10&News_&LinksFrom=http://...  

104. Xa Yimg Com – 10 bài Mở Trang Hiếu Hạnh 1:

http://xa.yimg.com/kq/groups/14966065/2145815064/name/Mo

105. Thế Hệ Tiếp Nối – 10 bài Mở Trang Hiếu Hạnh:

http://vn.360plus.yahoo.com/d.khanh2009/article?mid=882

106. Diễn đàn Click Vào:

Cuộc Đời Đức Phật - Thơ Mặc Giang

Tuyển tập Phật Đản:

http://forum.clickvao.com/showthread.php/6732-Cu%E1%BB%99c-%C4%90%E1%BB%9Di-%C4%90%E1%BB%A9c-Ph%E1%BA%ADt-Th%C6%A1-M%E1%BA%B7c-Giang

Tuyển tập An Cư, Mở Trang Hiếu Hạnh, Hoa Đạo Pháp, và các Tuyển tập khác:

http://forum.clickvao.com/showthread.php/6732-Cuộc-Đời-Đức-Phật-Thơ-Mặc-Giang/page2  

http://forum.clickvao.com/showthread.php/6732-Cuộc-Đời-Đức-Phật-Thơ-Mặc-Giang/page3  

http://forum.clickvao.com/showthread.php/6732-Cuộc-Đời-Đức-Phật-Thơ-Mặc-Giang/page4

http://forum.clickvao.com/showthread.php/6732-Cuộc-Đời-Đức-Phật-Thơ-Mặc-Giang/page5

http://forum.clickvao.com/showthread.php/6732-Cuộc-Đời-Đức-Phật-Thơ-Mặc-Giang/page6

Trả ta sông núi:

http://forum.clickvao.com/showthread.php/6101-Tr%E1%BA%A3-Ta-S%C3%B4ng-N%C3%BAi-Th%C6%A1-M%E1%BA%B7c-Giang

107. Phật Âm:

http://www.phatam.com/video/tags/mac-giang/

Nhạc phẩm Mùa Xuân Em Đi Lễ Chùa – Ca sĩ Tuyết Nhung:

http://www.phatam.com/video/tuyet-nhung/mua-xuan-em-di-le-chua-video_e549d45bb.html

Xin Chúc Mừng Xuân – Ca sĩ Hoàng Thúc:

http://www.phatam.com/video/hoang-thuc/xin-chuc-mung-xuan-video_fe6281b06.html

Xuân Còn Mãi Nhân Gian – Ca sĩ Hồ Bích Ngọc:

http://www.phatam.com/video/ho-bich-ngoc/xuan-con-mai-nhan-gian-video_6d953f1e9.html

Xuân Bốn Mùa – Ca sĩ Tố Ny:

http://www.phatam.com/video/to-ny/xuan-bon-mua-video_1cdfa7f01.html

Xin Cho Em Mùa Xuân – Ca sĩ Huy Bảo:

http://www.phatam.com/video/huy-bao/xin-cho-em-mua-xuan-video_a1122c476.html

Gia Đình Phật Tử Việt Nam – Ns Võ Tá Hân - Hợp ca:

http://www.phatam.com/video/vo-ta-han/gia-dinh-phat-tu-viet-nam-nhac-vo-ta-han-tho-tnt-mac-giang-video_e03b1f048.html

108. Trường Cao đẳng Cần Thơ, 10 bài viết về Cha Mẹ số 5 - Thơ MG:

http://caodangcantho.edu.vn/home/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=190&view=previous

109. Blog VN:

Tuyển tập 10 bài viết về Cha Mẹ 1:

http://vn.360plus.yahoo.com/nhatky47/article?mid=28

Tuyển tập 10 bài viết về Cha Mẹ 2:

http://vn.360plus.yahoo.com/nhatky47/article?mid=27

Tuyển tập 10 bài viết về Cha Mẹ 3:

http://vn.360plus.yahoo.com/nhatky47/article?mid=26

Tuyển tập 10 bài viết về Cha Mẹ 4:

http://vn.360plus.yahoo.com/nhatky47/article?mid=25

110. Tạp chí Ngôn Luận:

Non Nước Việt Nam :

http://www.tapchingonluan.de/index.php?option=com_content&view=article&id=860%3Avn-th-nhc&Itemid=1

111. Giao Lưu Tư Tưởng :

Gia Đình Phật Tử Việt Nam, Hoa Sen tám cánh, Tuổi trẻ Phật Giáo :

http://giaoluututuong.com/trangchu/showthread.php?t=274906 

Mùa xuân em đi lễ chùa – thơ và nhạc – Ca sĩ Tuyết Nhung:

http://giaoluututuong.com/trangchu/showthread.php?p=303816

Đích thực Cúng dường Phật Đản, Phật Đản muôn năm:

http://giaoluututuong.com/trangchu/showthread.php?t=242025

Nở Đóa Từ Thân

http://giaoluututuong.com/trangchu/blog.php?b=480

112. Thường Chiếu của HT Thanh Từ:

Mừng Phật Đản Sanh:

http://thuongchieu.net/index.php?option=com_content&view=article&id=2284%3Amungphatdansanh&catid=34%3Aphap-l-trang-th&Itemid=367

Đích thực Cúng dường Phật Đản:

http://thuongchieu.net/index.php?option=com_content&view=article&id=2302%3Acungduongphatdan&catid=34%3Aphap-l-trang-th&Itemid=367

Cánh Hoa dâng Cha Mẹ:

http://thuongchieu.net/index.php?option=com_content&view=article&id=2413:chanhdaodangchame&catid=34:phap-l-trang-th

Hằng hữu vô cùng:

http://www.thuongchieu.net/index.php?option=com_content&view=article&id=2749:hanghuuvocung&catid=34:phap-l-trang-th

Mỉm nụ cười khô:

http://www.thuongchieu.net/index.php?option=com_content&view=article&id=2716:nucuoikho&catid=34:phap-l-trang-th

113. Diễn đàn VNN Gi ải trí Tuổi Trẻ & Teen – Hà Nội:

Tuyển tập 10 bài Hoa Đạo Pháp 01:

http://diendan.vnn.vn/showthread.php?38261-M%E1%BA%B7c-Giang-10-b%C3%A0i-%E2%80%93-Hoa-%C4%90%E1%BA%A1o-Ph%C3%A1p-01

Tuyển tập 10 bài Hoa Đạo Pháp 02:

http://diendan.vnn.vn/showthread.php?38262-M%E1%BA%B7c-Giang-10-b%C3%A0i-%E2%80%93-Hoa-%C4%90%E1%BA%A1o-Ph%C3%A1p-02

Tuyển tập 10 bài Hoa Đạo Pháp 03:

http://diendan.vnn.vn/showthread.php?38263-M%E1%BA%B7c-Giang-10-b%C3%A0i-%E2%80%93-Hoa-%C4%90%E1%BA%A1o-Ph%C3%A1p-03

Tuyển tập 10 bài Hoa Đạo Pháp 04:

http://diendan.vnn.vn/showthread.php?38264-M%E1%BA%B7c-Giang-10-b%C3%A0i-%E2%80%93-Hoa-%C4%90%E1%BA%A1o-Ph%C3%A1p-04

Tuyển tập 10 bài Hoa Đạo Pháp 05:

http://diendan.vnn.vn/showthread.php?38265-M%E1%BA%B7c-Giang-10-b%C3%A0i-%E2%80%93-Hoa-%C4%90%E1%BA%A1o-Ph%C3%A1p-05

Tuyển tập 10 bài Hoa Đạo Pháp 06:

http://diendan.vnn.vn/showthread.php?38266-M%E1%BA%B7c-Giang-10-b%C3%A0i-%E2%80%93-Hoa-%C4%90%E1%BA%A1o-Ph%C3%A1p-06

Tuyển tập 10 bài Hoa Đạo Pháp 07:

http://diendan.vnn.vn/showthread.php?38268-M%E1%BA%B7c-Giang-10-b%C3%A0i-%E2%80%93-Hoa-%C4%90%E1%BA%A1o-Ph%C3%A1p-07

Tuyển tập 10 bài Hoa Đạo Pháp 08:

http://diendan.vnn.vn/showthread.php?38269-M%E1%BA%B7c-Giang-10-b%C3%A0i-%E2%80%93-Hoa-%C4%90%E1%BA%A1o-Ph%C3%A1p-08

Tuyển tập 10 bài Hoa Đạo Pháp 09:

http://diendan.vnn.vn/showthread.php?38270-M%E1%BA%B7c-Giang-10-b%C3%A0i-%E2%80%93-Hoa-%C4%90%E1%BA%A1o-Ph%C3%A1p-09

Tuyển tập 10 bài Hoa Đạo Pháp 10:

http://diendan.vnn.vn/showthread.php?38271-M%E1%BA%B7c-Giang-10-b%C3%A0i-%E2%80%93-Hoa-%C4%90%E1%BA%A1o-Ph%C3%A1p-10

Tuyển tập 10 bài Hoa Đạo Pháp 11:

http://diendan.vnn.vn/showthread.php?38272-M%E1%BA%B7c-Giang-10-b%C3%A0i-%E2%80%93-Hoa-%C4%90%E1%BA%A1o-Ph%C3%A1p-11

Ba tháng An Cư:

http://diendan.vnn.vn/showthread.php?41404-Mặc-Giang-Ba-Tháng-An-Cư&s=e4b8c105648fd9d1b8b9a698b2d3453a

Thắm tô Tình Mẹ:

http://diendan.vnn.vn/showthread.php?2294-Th%E1%BA%AFm-t%C3%B4-t%C3%ACnh-m%E1%BA%B9

Âm vang hồn tử sĩ:

http://diendan.vnn.vn/showthread.php?40322-Mặc-Giang-Âm-Vang-Hồn-Tử-Sĩ-!&s=42b1d000e327eadb3c43277910681bc1

Dõng dạc tuyên ngôn:

http://diendan.vnn.vn/showthread.php?44717-M%E1%BA%B7c-Giang-D%C3%B5ng-d%E1%BA%A1c-tuy%C3%AAn-ng%C3%B4n&p=49424

114. Chùa Giai Lam - Phật Tử Hà Tĩnh:

Tuyển tập 30 bài Chư Phật, Bồ Tát, 10 Đệ tử lớn:

http://www.phattuhatinh.com/default.aspx?module=news&ID=1353

Một số bài Phật Đản:

http://phattuhatinh.com/default.aspx?module=news&ID=1130&CatID=68

Tuyển tập 15 bài Phật Đản:

http://www.phattuhatinh.com/default.aspx?module=news&ID=1183

Tuyên xưng Thông Điệp Phật Đản:

http://phattuhatinh.com/default.aspx?module=news&ID=1179

Ưu Đàm tâm nguyện Liên Thi, Cửa Vô Thường băng lạnh:

http://nguoiphattu.com/default.aspx?module=news&ID=1359&CatID=54

Nhạc phẩm Tuổi Trẻ Phật Giáo - Hợp ca:

http://www.phattuhatinh.com/nghe.aspx?id=201

Nhạc phẩm Hoa Sen Tám Cánh – Ca sĩ Thanh Danh:

http://www.phattuhatinh.com/nghe.aspx?id=200

Nhạc phẩm Gia Đình Phật Tử Việt Nam – Ns Võ Tá Hân - Hợp ca:

http://www.phattuhatinh.com/nghe.aspx?id=199

Nhạc phẩm Hình Bóng Tôn Thờ - Ca sĩ Thúy Lê:

http://www.phattuhatinh.com/nghe.aspx?id=198

Nhạc phẩm Cửa Phật Từ Bi – Ca sĩ Bích Phượng:

http://www.phattuhatinh.com/nghe.aspx?id=197

Nhạc phẩm Nguyện Cầu Phật Đản – Ca sĩ Thanh Đạt:

http://www.phattuhatinh.com/nghe.aspx?id=196

Nhạc phẩm Phật Giáo Việt Nam muôn năm - Hợp ca:

http://www.phattuhatinh.com/nghe.aspx?id=195

Nhạc phẩm Phật Pháp trường tồn – Ca sĩ Tánh Linh:

http://www.phattuhatinh.com/nghe.aspx?id=194

Tuyển tập Hoa Đạo Pháp 1,2 (20 bài)

http://nguoiphattu.com/default.aspx?module=news&ID=1324

Xin viết Cho Em (bé Thảo Vân):

http://nguoiphattu.com/default.aspx?module=news&ID=1318&CatID=77

3 Nhạc phẩm: Những mảnh tối cuộc đời, Xin cảm ơn đời, Xin cho Em Mùa Xuân:

http://nguoiphattu.com/default.aspx?module=news&ID=1331&CatID=77

Tình Tự Quê Hương – 10 bài – Ngâm thơ Số 03:

http://www.phattuhatinh.com/default.aspx?module=news&ID=1493&CatID=24

Đời tôi là Tăng Sĩ, Đời tôi là Ni Cô :

http://nguoiphattu.com/default.aspx?module=news&ID=1592&CatID=33

115. Trang Van Nguyen - Trích 40 bài về Cha Mẹ:

http://photos.easyvn.com/vannguyen1171/thovulan/thovulan.php?username=vannguyen1171&file=thovulan/thovulan.php&pass=0

116. Chùa Phúc Lâm, tỉnh Đồng Nai:

Tuyên xưng Thông Điệp Phật Đản:

http://chuaphuclam.com/index.php?/van-hoa/tuyen-xng-thong-ip-pht-n-ca-c-th-ton.html

8 Nhạc phẩm Đạo:

http://chuaphuclam.com/index.php?/nghe-thuat/8-nhc-phm-cung-dng-pht-n-pl-2555-ca-thi-s-mc-giang.html

117. Chùa Sắc tứ Thập Phương, tỉnh Kiên Giang:

Tuyên xưng Thông Điệp Phật Đản:

http://www.chuathapphuong.com/index.php?option=com_content&view=article&id=227:tuyen-xng-thong-ip-pht-n-ca-c-th-ton&catid=46:pht-n

Tuyển tập 15 bài Phật Đản:

http://www.chuathapphuong.com/index.php?option=com_content&view=article&id=265:-cac-bai-th-pht-n-mc-giang&catid=46:pht-n

118. Tu viện Vĩnh Đức - Link chính của MG:

http://www.tuvienvinhduc.com/D_1-2_2-44_10-386_12-1_4-14819_5-50_6-1_17-117_14-2_15-2/

119. Chùa Liên Trì - Quận Củ Chi:

Tuyên xưng Thông Điệp Phật Đản:

http://chualientri.com/baivietchitiet.php?id_cate=5&id_bv=1660

Chùa tôi:

http://chualientri.com/baivietchitiet.php?id_cate=13&id_bv=1814

Châu viên một đóa tinh anh:

http://chualientri.com/baivietchitiet.php?id_cate=13&id_bv=1815

Cửa Phật Từ Bi:

http://chualientri.com/baivietchitiet.php?id_cate=13&id_bv=1816

Mười Thương 5:

http://lientripagoda.com/baivietchitiet.php?id_cate=13&id_bv=1832

Tịch diệu Chơn Thường:

http://lientripagoda.com/baivietchitiet.php?id_cate=13&id_bv=1858

Hoa Ngũ Giới:

http://lientripagoda.com/baivietchitiet.php?id_cate=13&id_bv=1838 

Hoa Ăn Chay:

http://www.chualientri.com/baivietchitiet.php?id_cate=13&id_bv=2065

Hoa Đàm Một Đóa:

http://lientripagoda.com/baivietchitiet.php?id_cate=13&id_bv=1876

Nẻo đến Thiên Thai:

http://lientripagoda.com/baivietchitiet.php?id_cate=13&id_bv=1909

Bùng vỡ:

http://lientripagoda.com/baivietchitiet.php?id_cate=13&id_bv=1891

Tôi đi mãi trên hành trình bất diệt:

http://lientripagoda.com/baivietchitiet.php?id_cate=13&id_bv=1925

Tuổi trẻ Phật Giáo:

http://lientripagoda.com/baivietchitiet.php?id_cate=13&id_bv=1931

Gia Đình Phật Tử Việt Nam:

http://lientripagoda.com/baivietchitiet.php?id_cate=13&id_bv=1998

Sống đời phụng sự:

http://lientripagoda.com/baivietchitiet.php?id_cate=13&id_bv=1946

Kính lạy Đức Phật Thích Ca:

http://www.chualientri.com/baivietchitiet.php?id_cate=13&id_bv=1975

Huyền nhiệm Đạo Mầu:

http://www.chualientri.com/baivietchitiet.php?id_cate=13&id_bv=1960

Quê hương nguồn cội:

http://www.lientripagoda.com/baivietchitiet.php?id_cate=13&id_bv=2011

Nụ hồng cho em:

http://www.chualientri.com/baivietchitiet.php?id_cate=13&id_bv=2051

Gia đình Phật Tử Việt Nam:

http://www.chualientri.com/baivietchitiet.php?id_cate=13&id_bv=1998

Tôi vẫn cứ ra đi:

http://www.chualientri.com/baivietchitiet.php?id_cate=13&id_bv=2038

120. Facebook, những Nhạc phẩm và Ngâm thơ của MG: 

http://vi-vn.facebook.com/pages/Th%C6%A1-Nhac-M%E1%BA%B7c-Giang/134152159991757

121. Video Ket Noi - Nhiều Nhạc phẩm MG ở đây:

http://s7.video.ketnooi.com/thichnhattan/

122. GĐPT tỉnh Bình Định – Tuyên Xưng Thông Điệp Phật Đản:

http://vn.360plus.yahoo.com/gdptbd/article?mid=397

123. Thư viện Giáo Án:

Non Nước Việt Nam:

http://giaoan.violet.vn/present/show?entry_id=5878532

Cảm nhận về những bài thơ Bên Cạnh Cuộc Đời - Ngọc Nga:

http://giaoan.violet.vn/present/showprint/entry_id/5602402

4 bài Quê Hương:

http://giaoan.violet.vn/present/show/entry_id/5869631

http://giaoan.violet.vn/present/showprint/entry_id/5869631/cat_id/1120

Kim Cổ Sắt Son :

http://giaoan.violet.vn/present/show/entry_id/5869638

Tuổi thơ em học đánh vần:

http://giaoan.violet.vn/present/show/entry_id/5869660

Vạn lời Mẹ Thương:

http://giaoan.violet.vn/present/show/entry_id/5896763

Vạn lời Mẹ Thương, Vu Lan nhớ Mẹ, Vườn Hồng kết nụ Mẹ Yêu:

http://giaoan.violet.vn/present/showprint/entry_id/5896763

Yêu Tổ Quốc:

http://giaoan.violet.vn/present/show/entry_id/5912618

Tổ Quốc Việt Nam Ta:

http://giaoan.violet.vn/present/show/entry_id/5976169

http://giaoan.violet.vn/present/showprint/entry_id/5976169

Tuyển tập 100 bài Tình Tự Quê Hương số 1:

http://giaoan.violet.vn/present/show/entry_id/5980217

Tuyển tập 100 bài Tình Tự Quê Hương số 3:

http://giaoan.violet.vn/present/show/entry_id/6007757

Tuyển tập 100 bài Tình Tự Quê Hương số 4:

http://giaoan.violet.vn/present/show/entry_id/6010729

Tuyển tập 100 bài Tình Tự Quê Hương số 5:

http://giaoan.violet.vn/present/show/entry_id/6046638

124. Thư Viện VNAZ:

http://thuvien.vnaz.vn/thi-si/mac-giang

Hoa Hồng dâng Mẹ:

http://thuvien.vnaz.vn/thi-pham/hoa-hong-dang-me/mac-giang

10 bài Hoa Đạo Pháp 01:

http://thuvien.vnaz.vn/thi-pham/10-bai-hoa-dao-phap-01/mac-giang

10 bài Hoa Đạo Pháp 02:

http://thuvien.vnaz.vn/thi-pham/10-bai-hoa-dao-phap-02/mac-giang

10 bài Hoa Đạo Pháp 03:

http://thuvien.vnaz.vn/thi-pham/10-bai-hoa-dao-phap-03/mac-giang

10 bài Hoa Đạo Pháp 04:

http://thuvien.vnaz.vn/thi-pham/10-bai-hoa-dao-phap-04/mac-giang

10 bài Hoa Đạo Pháp 05:

http://thuvien.vnaz.vn/thi-pham/10-bai-hoa-dao-phap-05/mac-giang

10 bài Hoa Đạo Pháp 06:

http://thuvien.vnaz.vn/thi-pham/10-bai-hoa-dao-phap-06/mac-giang

10 bài Hoa Đạo Pháp 07:

http://thuvien.vnaz.vn/thi-pham/10-bai-hoa-dao-phap-07/mac-giang

10 bài Hoa Đạo Pháp 08:

http://thuvien.vnaz.vn/thi-pham/10-bai-hoa-dao-phap-08/mac-giang

10 bài Hoa Đạo Pháp 09:

http://thuvien.vnaz.vn/thi-pham/10-bai-hoa-dao-phap-09/mac-giang

10 bài Hoa Đạo Pháp 10:

http://thuvien.vnaz.vn/thi-pham/10-bai-hoa-dao-phap-10/mac-giang

10 bài Hoa Đạo Pháp 11:

http://thuvien.vnaz.vn/thi-pham/10-bai-hoa-dao-phap-11/mac-giang

10 bài Hoa Đạo Pháp 12:

http://thuvien.vnaz.vn/thi-pham/10-bai-hoa-dao-phap-12/mac-giang

10 bài Hoa Đạo Pháp 13:

http://thuvien.vnaz.vn/thi-pham/10-bai-hoa-dao-phap-13/mac-giang

10 bài Hoa Đạo Pháp 14:

http://thuvien.vnaz.vn/thi-pham/10-bai-hoa-dao-phap-14/mac-giang

10 bài Hoa Đạo Pháp 15:

http://thuvien.vnaz.vn/thi-pham/10-bai-hoa-dao-phap-15/mac-giang

125. Yêu Thơ Ca – 10 bài Hoa Đạo Pháp 12 và hơn 100 bài khác :

http://yeuthoca.com/tac-gia-mac-giang/10-bai--hoa-dao-phap-12.html

http://yeuthoca.com/tac-gia-mac-giang/bai-tho-10-bai--hoa-dao-phap-15.html

125. Phật Giáo Hòa Hảo –

Tuyển tập 10 bài Thơ MG số 129:

http://pghh.info/tuy%E1%BB%83n-t%E1%BA%ADp-10-bai-s%E1%BB%91-129-2.html

Tuyển tập 10 bài Thơ Mặc Giang số 128:

http://pghh.info/tuy%E1%BB%83n-t%E1%BA%ADp-10-bai-s%E1%BB%91-128.html

Tuyển tập 10 bài Tình Tự Quê Hương số 50:

http://pghh.info/tuy%E1%BB%83n-t%E1%BA%ADp10-bai-tinh-t%E1%BB%B1-que-h%C6%B0%C6%A1ng-50-th%C6%A1-m%E1%BA%B7c-giang.html

Cảm tác 24 chữ đầu về Ts MG:

http://pghh.info/c%E1%BA%A3m-tac-24-ch%E1%BB%AF-d%E1%BA%A7u-v%E1%BB%81-ts-m%E1%BA%B7c-giang.html

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Previous
Next

Đăng nhập