158 Mạng phổ biến Hoa Song Đường và Hiếu Hạnh

Đã đọc: 12380           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

* Mở Trang Hiếu Hạnh - Tuyển Tập 1 đến 4 - mỗi tập 10 bài, viết về Báo Hiếu * Hoa Song Đường - Tuyển tập 1 đến 10 - mỗi Tập 10 bài - viết Công Đức Sinh Thành

Mỗi độ Tháng Bảy Trung Nguyên - Mùa Vu Lan Thắng Hội, mọi chốn thiền môn đều ngân vọng lời kinh tiếng kệ, chuông mõ trầm hùng, bát ngát trầm hương, hướng về Hiếu Hạnh.

 

Chúng tôi chân thành cảm kích và cảm ơn:

158 Trang mạng, Diễn đàn, Blogs 

đã trực tiếp hay gián tiếp đón nhận, tiếp tay, trích dẫn phổ biến rộng rãi, nhằm mục đích nhắc nhở Công ơn Cha Mẹ, Công đức Sinh Thành, nghĩa đáp ân đền, tưởng nhớ Bốn Trọng Ân, giữ gìn Đạo lý Dân tộc, Đạo đức Gia phong, và tô bồi Đạo Hiếu Làm Người. 

Trân trọng

TNT Mặc Giang

--------------------

* 158 Trang Mạng Điện tử Toàn cầu online Mở Trang Hiếu Hạnh và thơ văn viết về Cha Mẹ của MG nằm ở Link này:

http://groups.yahoo.com/group/ThoVan/message/39359

 

Nhạc phẩm Hoa Trắng, thơMG-NsTúMinh-Ca sĩ Huy Chương:

a. http://videos.apnicommunity.com/Video,Item,253495716.html

b. http://www.youtube.com/watch?v=eQGBqNJZdhM

Thư mời tham dự Lễ Vu Lan. Chùa Pháp Quang, Queensland. 

Trên Đỉnh Non Cao (nhạc) Mặc Giang
Hoa Song Đường (nhạc) Mặc Giang
Dâng mùa Hiếu Hạnh (nhạc) Mặc Giang
Mênh Mông Tình Cha Mẹ (nhạc) Mặc Giang
Đóa Hoa Song Đường, thơ Mặc Giang; Cổ nhạc: Hải Dương
Mở Trang Hiếu Hạnh, (thơ - tập 01) Mặc Giang
 Mở Trang Hiếu Hạnh, (thơ - tập 02) Mặc Giang
 Mở Trang Hiếu Hạnh, (thơ - tập 03) Mặc Giang
 Mở Trang Hiếu Hạnh, (thơ - tập 04) Mặc Giang

Tác giả MG trên trang nhà Quảng Đức:

http://www.quangduc.com/tacgia/thichnhattan.html

--------

01. Lời Giới Thiệu Hoa Song Đường - Mộng Bình Sơn

02. Trường Cao đẳng Cần Thơ: trích 10 bài viết về Cha Mẹ số 5 - Thơ MG
http://caodangcantho.edu.vn/home/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=190&view=previous

03. Trung Học Phả Lại, Tỉnh Hải Dương - bài Hiếu Hạnh Đạo Phật 

a. http://violet.vn/pcongdinh/entry/show?entry_id=3562080&cm_id=1070718#1070718

b. http://violet.vn/pcongdinh/entry/show/cat_id/469242/entry_id/3562080

04a. Trường Tiểu Học Lam Sơn, Q6 - bài Hoa Trắng Thù Ân:

http://diemmynguyen6123.violet.vn/entry/show?entry_id=3562091&cm_id=1070719#1070719

04b. Trường Tiểu Học Lam Sơn, Q6 - bài Hiếu Hạnh Đạo Phật:

http://diemmynguyen6123.violet.vn/entry/show/entry_id/3562084 

05. Trung Học Hồ Ngọc Cẩn - Bông Hồng Hiếu Hạnh

HồNgọcCẩn :: View topic - Quán Vắng không Người ...3 

06. Trường Trung Học Lê Văn Duyệt:

a. Trường Trung Học Lê Văn Duyệt - Bông Hồng Hiếu Hạnh - Mặc Giang 

b. Trường Trung Học Lê Văn Duyệt - Ngày Của Mẹ bài Một Đóa Song Đường

07. Trường Trung Học Qui Nhơn:

a. BÔNG HỒNG HIẾU HẠNH 

b. MỘT TIẾNG TÌNH QUÊ

c. TỪ TẠ SONG ĐƯỜNG

d. Mùa Vu Lan, Những vần thơ viết về Mẹ:

http://nthqn.org/community/viewtopic.php?f=2&t=564&start=0

08. Trung tâm Thúy Nga, Trang thơ Hoàng Oanh - 4 bài:

http://forums.thuyngaonline.com/tm.aspx?m=755005&mpage=36

Đóa hoa hiếu hạnh, Hai sắc bông hồng, Một đóa trắng hồng, Mỗi mùa hiếu hạnh

09. Trang nhà tác giả:

http://www.quangduc.com/tacgia/thichnhattan.html

http://www.thonhacmacgiang.com/

http://thonhacmacgiang.wordpress.com/ 

Thư mời tham dự Lễ Vu Lan. Chùa Pháp Quang Queensland.

10. Mạng Quảng Đức:

Vu Lan năm Canh Dần 2010 online trên trang nhà Quảng Đức:

http://www.quangduc.com/VuLan/2010/index.html

Trên Đỉnh Non Cao (nhạc) Mặc Giang
Mở Trang Hiếu Hạnh, (thơ - tập 01) Mặc Giang
Mở Trang Hiếu Hạnh, (thơ - tập 02) Mặc Giang
Mở Trang Hiếu Hạnh, (thơ - tập 03) Mặc Giang
Mở Trang Hiếu Hạnh, (thơ - tập 04) Mặc Giang

Tuyển tập Hoa Song Đường, 100 bài viết về Cha Mẹ:

http://www.quangduc.com/VuLan/2009/41chame-macgiang.html

11. Mạng Đạo Phật Ngày Nay:

Mở Trang Hiếu Hạnh (Tuyển tập Một - 10 bài) 

Mở Trang Hiếu Hạnh (Tuyển tập Hai - 10 bài)

Mở Trang Hiếu Hạnh Tập 3 - 10 bài

.....Vài Cảm Nghĩ Về Mẹ Nhân Đọc Tập Thơ Song Đường của Mặc Giang  Hương Tâm

 .....Tuyển tập thơ Mặc Giang 1 – 10 bài - Viết về Cha Mẹ Mặc Giang

 .....Tuyển tập thơ Mặc Giang 2 – 10 bài - Viết về Cha Mẹ Mặc Giang

 .....Tuyển tập thơ Mặc Giang 3 – 10 bài - Viết về Cha Mẹ Mặc Giang

 .....Tuyển tập thơ Mặc Giang 4 – 10 bài - Viết về Cha Mẹ Mặc Giang

 .....Tuyển tập thơ Mặc Giang 5 – 10 bài - Viết về Cha Mẹ Mặc Giang

 .....Tuyển tập thơ Mặc Giang 6 – 10 bài - Viết về Cha Mẹ  Mặc Giang

 .....Tuyển tập thơ Mặc Giang 7 – 10 bài - Viết về Cha Mẹ  Mặc Giang

.....Tuyển tập thơ Mặc Giang 8 – 10 bài - có tính Quê Cha Đất Mẹ  Mặc Giang

.....Tuyển tập thơ Mặc Giang 9 – 10 bài - Viết về Cha Mẹ  Mặc Giang

.....Tuyển tập thơ Mặc Giang 10 – 10 bài - Viết về Cha Mẹ  Mặc Giang

.....Bông hồng hiếu hạnh  Mặc Giang

.....Một Đóa Trắng - Hồng Mặc Giang

.....Mỗi Mùa Hiếu Hạnh Mặc Giang

.....Đóa Hoa Hiếu Hạnh Mặc Giang

.....Hai sắc Bông Hồng Mặc Giang

CD Ca cổ - Đóa Hoa Song Đường, online:
http://tusachphathoc.com/media/#Album,310

CD Nhạc - Mênh mông Tình Cha Mẹ, online:

http://tusachphathoc.com/media/#Album,324

CD Nhạc - Hoa Song Đường, online:

http://tusachphathoc.com/media/#Album,330

12. Mạng Tạng Thư Phật Học:

Mở Trang Hiếu Hạnh I

Mở Trang Hiếu Hạnh II

Mở Trang Hiếu Hạnh Tập III

Lời Giới Thiệu Hoa Song Đường Mộng Bình Sơn

Giọt Lệ Hoài Thương Mặc Hương

Vọng Giữa Hư Không Hồng Tâm

Tuyển Tập Thơ Về Cha Mẹ -I 

Tuyển Tập Thơ Về Cha Mẹ -II

Tuyển Tập Thơ Về Cha Mẹ -III

Tuyển Tập Thơ Về Cha Mẹ -IV

Tuyển Tập Thơ Về Cha Mẹ -V

Tuyển Tập Thơ Về Cha Mẹ -VI

Tuyển Tập Thơ Về Cha Mẹ -VII

Tuyển Tập Thơ Về Cha Mẹ -VIII

Tuyển Tập Thơ Về Cha Mẹ -IX 

Tuyển Tập Thơ Về Cha Mẹ -X

CD Tân Cổ Hoa Song Đường; CD Nhạc Mênh Mông Tình Cha Mẹ

Album Tân Cổ Hoa Song Đường

Mênh Mông Tình Cha Mẹ

13. Mạng Liên Hoa:

Mở Trang Hiếu Hạnh tập 1:

http://www.lien-hoa.net/Mo%20Trang%20Hieu%20Hanh%20-%2010%20bai%20Tuyen%20tap%201%20-%20Mua%20Vu%20Lan%202010.pdf

Mở Trang Hiếu Hạnh tập 2:

http://www.lien-hoa.net/Mo%20Trang%20Hieu%20Hanh%20-%20Tap%202%20-2010.pdf

10 Tuyển Tập Thơ Nhạc Mặc Giang về Tình Cha Mẹ

- Lời giới thiệu Tập thơ Hoa Song Đường của nhà thơ Mặc Giang -Mộng Bình Sơn

- Tuyển tập thơ 1: 10 Bài viết về Cha Mẹ -Mặc Giang

- Tuyển tập thơ 2 : 10 Bài viết về Cha Mẹ -Mặc Giang

- Tuyển tập thơ 3 : 10 Bài viết về Cha Mẹ -Mặc Giang

- Tuyển tập thơ 4 : 10 Bài viết về Cha Mẹ -Mặc Giang

- Tuyển tập thơ 5 : 10 Bài viết về Cha Mẹ -Mặc Giang

- Tuyển tập thơ 6 : 10 Bài viết về Cha Mẹ -Mặc Giang

- Tuyển tập thơ 7 : 10 Bài viết về Cha Mẹ -Mặc Giang

- Tuyển tập thơ 8 : 10 Bài viết về Cha Mẹ -Mặc Giang

- Tuyển tập thơ 9 : 10 Bài viết về Cha Mẹ -Mặc Giang

- Tuyển tập thơ 10 : 10 Bài viết về Cha Mẹ -Mặc Giang

Bông hồng hiếu hạnh -Mặc Giang - Lien-Hoa // www.lien-hoa.net

CD Vọng Cổ Hoa Song Đường online link:

http://www.lien-hoa.net/DoaHoaSongDuong.html

14. Mạng Phật Giáo Đại Chúng -

100 bài Hoa Song Đường viết về Cha Mẹ

http://phatgiaodaichung.com/Bai2009/002hoasongduong_macgiang.htm

Bốn Tuyển tập Mở Trang Hiếu Hạnh:

http://www.phatgiaodaichung.com/Bai2010/002motranghieuhanh.htm

15. Mạng Hoa Linh Thoại: 

a) Mở Trang Hiếu Hạnh:: HOA LINH THOAI ::  10 bài tập 1

b) http://hoalinhthoai.com/?option=tho_van&view=view_detail&tv_id=1&post_id=376&lang=vn 
Mở Trang Hiếu Hạnh tập 2: 

Vu Lan nhớ Mẹ Hiền  Vu Lan, Cha có buồn không ?

Hoa Trắng thiên thu ; Gia tài của Mẹ 

16. Mạng Đại Tạng Kinh VN:

Tuyển tập thơ: Mở Trang Hiếu Hạnh - Tập Một

Mở Trang Hiếu Hạnh (Tuyển tập Hai - 10 bài)

Mở Trang Hiếu Hạnh (Tuyển tập Ba - 10 bài )

Mở Trang Hiếu Hạnh (Tuyển tập Bốn - 10 bài ) 

Bông Hồng Hiếu Hạnh

17. Mạng Chùa Bửu Minh, Gia Lai:

a. Mở Trang Hiếu Hạnh (Tuyển tập Một - 10 bài) - Chùa Bửu Minh
b. http://www.chuabuuminhgialai.com/tho/mo-trang-hieu-hanh.html Tập 2

c. Mở Trang Hiếu Hạnh Tuyển tập Ba

d. Mở Trang Hiếu Hạnh Tuyển tập Bốn - 10 bài

e. Bông Hồng Hiếu Hạnh

18. Mạng Phật Học - Hà Nội:

a. Phật Học Online - Mở Trang Hiếu Hạnh - Tập 1

b. Phật Học Online - Mở Trang Hiếu Hạnh - Tập 2 

c. Phật Học Online - Mở Trang Hiếu Hạnh - Tuyển tập Ba

19. Mạng Ni giới Ngày Nay:

10 bài thơ - Mùa Vu Lan - năm Canh Dần 2010 10 bài tập 1

http://www.nigioingaynay.com/loadpage.aspx?p=TR&ps=%&id=9913

10 bài thơ -Mùa Báo Hiếu - năm Canh Dần 2010 10 bài Tập 2

http://www.nigioingaynay.com/loadpage.aspx?p=TR&ps=%&id=10154

a. Tuyển tập Vu Lan- tập 1

b. Tuyển tập Vu Lan- tập 2

c. Tuyển tập Vu Lan- tập 3

d. Tuyển tập Vu Lan- tập 4

e. Bông hồng hiếu hạnh

http://www.nigioingaynay.com/loadpage.aspx?p=VH&ps=%&id=10467

20. Mạng Hoằng Pháp - Hà Nội:

a. Mở Trang Hiếu Hạnh - Tập 1

b. Mở Trang Hiếu Hạnh - Tập 2

c. Mở Trang Hiếu Hạnh. Tuyển tập Ba

21. Mạng Hoa Vô Ưu:

Bông hồng hiếu hạnh - Hoavouu.com 

22. Mạng Từ Đàm Hải Ngoại:

Bông Hồng Báo Hiếu : TNT Mặc Giang

http://todinhtudamhaingoai.org/vn/?15659=5&596=16&759=703&59615=4

23. Mạng Trung Tâm Từ Tâm -

a. bài Bồ Đề độc chiếu: 

http://trungtamtutam.com/diendantuthien/blog.php?u=49&m=6&y=2010&d=10

b. TẶNG PHẨM MẸ CHO ĐỜI - Diễn Đàn Trung Tâm Từ Thiện Online

c. Hai sắc Bông Hồng - Diễn Đàn Trung Tâm Từ Thiện Online

d. bài Bông Hồng Hiếu Hạnh: 

http://trungtamtutam.com/diendantuthien/showthread.php?t=3066

24. Mạng Vườn Tao Ngộ: Mở Trang Hiếu Hạnh tập 1,2,3,4:

http://love.easyvn.com/hoa_muon/thomoi/ancukietha.php?username=hoa_muon&file=thomoi/ancukietha.php&pass=0

Mở Trang Hiếu Hạnh Tập 1,2,3:

                                          Mùa An Cư Kiết Hạ

                                        Mùa Hiếu Hạnh 2009

                            Tuyển Tập Thơ 1    -     Viết Về Cha Mẹ


                            Tuyển Tập Thơ 2     -     Viết Về Cha Mẹ


                            Tuyển Tập Thơ 3     -     Viết Về Cha Mẹ


                            Tuyển Tập Thơ 4     -     Viết Về Cha Mẹ


                            Tuyển Tập Thơ 5     -     Viết Về Cha Mẹ

 

25. Mạng Cấp Cô Độc:

Mở Trang Hiếu Hạnh tập 1

Tuyển tập thơ Vu Lan : tập 2

26. Mạng Pháp Vân:

a. Mỗi Mùa Hiếu Hạnh - Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo - Chùa Pháp Vân ...

b. Mỗi Mùa Hiếu Hạnh 

c. Hai sắc Bông Hồng  

d. http://www.phapvan.ca/pv/Default.asp?15659=5&596=11&759=2493&59615=4

Ta đi giữa lòng Đất Mẹ

27. Mạng Gia Đình Phật Tử Đức Hải:

GĐPT Đức Hải | eDucHai Online NewsBông hồng hiếu hạnh

28. Mạng Chánh Pháp:

a. bài Bông Hồng Hiếu Hạnh: Chanh Phap 

b. http://www.chanhphap.net/Van%20Hoc%20PG/Nho%20hoi%20Vu%20Lan%20(tho%20Mac%20Giang).htm

bài Nhờ Hội Vu Lan

29. Mạng Báo Thời Nay:

a. Tập 1: http://www.thoi-nay.com/the_gioi_tam_linh/motranghieuhanh1.asp

b. Tập 2: http://www.thoi-nay.com/the_gioi_tam_linh/motranghieuhanh2.asp

c. Tập 3: http://www.thoi-nay.com/the_gioi_tam_linh/motranghieuhanh3.asp

d. Tập 4: http://www.thoi-nay.com/the_gioi_tam_linh/motranghieuhanh4.asp

e. http://www.thoi-nay.com/the_gioi_tam_linh/bonghonghieuhanh_macgiang.asp

http://www.thoi-nay.com/the_gioi_tam_linh/index.asp

30. Mạng Thư Viện Toàn Cầu:

Mở Trang Hiếu Hạnh - Thơ Mặc Giang

31. Mạng Việt Linh:

Mở Trang Hiếu Hạnh - VietLinhWeb

32. Mạng Người Việt tại Na Uy:

viet.no :: View topic - Mở Trang Hiếu Hạnh - Thơ Mặc Giang

Bông Hồng Hiếu Hạnh - Mặc Giang

33. Mạng Đất Việt:

Mở Trang Hiếu Hạnh - Thơ Mặc Giang - Vietland Newspaper (DatViet)

Bông Hồng Hiếu Hạnh - Mặc Giang - Vietland Newspaper (DatViet) 

Hai sắc Bông Hồng - Mặc Giang - Vietland Newspaper (DatViet)

34. Mạng Đặc Trưng:

Dòng Tâm Tình dành cho Mẹ, Cha ... trích bài hát Hoa Trắng - Ca sĩ Tú Minh

Bông Hồng Hiếu Hạnh - Mặc Giang

Bông Hồng Hiếu Hạnh 

35. Mạng Thế Giới Người Việt:

Mở Trang Hiếu Hạnh - Thơ Mặc Giang - trang 2 - Diễn Đàn Thế Giới ...

36. Mạng Việt Nam Thư Quán:

Mở Trang Hiếu Hạnh (tt) - Mặc Giang

Hiếu Hạnh Đạo Phật - VN thu quan ; Ước Vọng Vu Lan - VN thu quan ;

Hoa Trắng Thù Ân - VN thu quan ; Bông Hồng Hiếu Hạnh - Mặc Giang ;

Bông Hồng Hiếu Hạnh, - VN thu quan

37. Mạng Thư Viện Phật Pháp - Mở Trang Hiếu Hạnh Tập 2 - 10 bài: 

a. Mở Trang Hiếu Hạnh

b. http://thuvienphatphap.com/diendan/showthread.php?6018-M%E1%BB%9F-Trang-Hi%E1%BA%BFu-H%E1%BA%A1nh&p=9393

38. Mạng Quán Thơ:

a. Mở Trang Hiếu Hạnh - Tuyển tập một

b. Mở Trang Hiếu Hạnh - Tuyển tập Hai - 10 bài

c. Tập 3: http://quantho.net/index.php?view=story&subjectid=4995 

39. Mạng Sài Môn Thi Đàn - Mở Trang Hiếu Hạnh:

Tập 1: http://www.saimonthidan.com/index.php?c=article&p=4538

Tập 3: http://www.saimonthidan.com/index.php?c=article&p=4942

Mở Trang Hiếu Hạnh * Sai Mon Thi Dan  

40. Thượng Du Việt - trích bài Còn Mẹ là còn tất cả, mở Link, nghe bài Lòng Mẹ:

http://www.thuongduviet.fr/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?117643

41. Mạng GĐPT Việt Nam Thế Giới:

a. bài Quê Cha Đất Mẹ:

http://www.gdptthegioi.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3217

b. bài Gia tài của Mẹ:

http://gdptthegioi.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3266&newlang=english

c. bài Mẹ - Tặng phẩm duy nhất trong đời

GĐPTVN Trên Thế Giới - Mẹ, Tặng Phẩm Duy Nhất Cuộc Đời

d. bài Hoa Hồng muôn thuở

http://www.gdptthegioi.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3340

e. bài Còn Đó Vu Lan:

http://www.gdptthegioi.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3364

f. bài Hành trình Quê Mẹ:

http://www.gdptthegioi.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3379

g. bài Mở trang Hiếu Hạnh:

http://www.gdptthegioi.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3446

42. Diễn đàn Bắc Giang - bài Mẹ Cha là nhất trần gian:

Mẹ Cha là nhất trần gian - Diễn Đàn Bắc Giang View 

43. Mạng Tiếu Lâm Hội:

• View topic - Bông Hồng Hiếu Hạnh - Mặc Giang 

44. Mạng Ns Giao Mùa:

Mở Trang Hiếu Hạnh

45. Diễn đàn Thơ Văn:

a. ThoVan : Message: 4 bài về MÙA VU LAN HIẾU HẠNH 

b. ThoVan : Message: Mở Trang Hiếu Hạnh - Tập một 10 bài 

c. ThoVan : Message: Fw: DD: Mở Trang Hiếu Hạnh - Tập Hai - 10 bài

d. ThoVan : Message: ĐÓA HOA HIẾU HẠNH & HAI SẮC BÔNG HỒNG 

46. Mạng xa.yimg.com - Mở Trang Hiếu Hạnh:

http://xa.yimg.com/kq/groups/14966065/2145815064/name/Mo Tập 1

http://xa.yimg.com/kq/groups/14966065/420177696/name/Mo Tập 4

47. Chùa Diên Phúc, Hà Nội:

Thông Điệp Vu Lan bài Thông Điệp Vu Lan

Mở Trang Hiếu Hạnh bài Mở Trang Hiếu Hạnh

48. Mạng Văn Thơ Lạc Việt - 26 bai Mở Trang Hiếu Hạnh:

a. Mở Trang Hiếu Hạnh (Vu Lan) - TNT Mặc Giang

b. Bông Hồng Hiếu Hạnh - Dien dan Van Tho Lac Viet 

http://banmeonline.org/forum_org/showthread.php?p=175

49. Mạng Chùa Như Lai - HT CLạc - trích 10 bài Mở Trang Hiếu Hạnh Tập 1

http://www.chuanhulai.com/document/THO/Mo_trang_Hieu_Hanh.pdf

50. Mạng Việt Nam Thi Đàn:

a. Hoa hồng tặng mẹ : TRANG THƠ SƯU TẦM bài Hoa Hồng dâng Mẹ

b. thắm tô tình mẹ : TRANG THƠ SƯU TẦM bài Thắm Tô Tình Mẹ

c. http://www.vnthidan.net/doi-dep-t2466-20.html 

trích 4 bài: Thắm tô Tình Mẹ, Nở đóa Từ Thân, Công đức Phụ Thân, Hoa Hồng dâng Mẹ

51. Việt Nam Nhật Báo - Hoa Kỳ:

http://www.vietnamdaily.com/index.php?c=article&p=63639 

bài Quê Cha Đất Mẹ

http://www.vietnamdaily.com/index.php?c=article&p=63800 

bài Ân Phụ Mẫu Tiên Rồng

http://www.vietnamdaily.com/index.php?c=article&p=63798

bài Từ tạ Song Đường

http://www.vietnamdaily.com/?c=article&p=64019

bài Cánh hoa dâng Cha Mẹ

http://www.vietnamdaily.com/?c=article&p=64151

bài Mẹ, Tặng Phẩm duy nhất Trong Đời

Đất Tổ, Quê Cha (Mặc Giang) * Viet Nam Nhat Bao * Vietnam Daily News

52. Nhật báo CaliToday - 10 bài Mở Trang Hiếu Hạnh - Tập 3:

http://www.calitoday.com/news/view_article.html?article_id=56d7c48669245966d0a78382f447a2a8

53. Mạng Tin Việt Online:

Mở Trang Hiếu Hạnh, Tuyển tập Ba - 10 - Tin Viet Online - Tin Tuc ... 

54. Mạng Việt Báo, Hoa Kỳ:

a. http://www.vietbao.com/?ppid=45&pid=6&nid=24604 Trung Nguyên Khấn Nguyện

b. Reply with Quote - Vietbao Online Bông Hồng Hiếu Hạnh

55. Mạng Ns Việt Nam:

Gia tài của Mẹ:

Đất Tổ - Quê Cha:

56. Tuổi Trẻ Việt Hải Ngoại:

a. Mở Trang Hiếu Hạnh - Tập 1:

TuoitreVHN - Mở Trang Hiếu Hạnh :Mùa Vu Lan - năm Canh Dần 2010

b. Mở Trang Hiếu Hạnh - Tập 2:

http://www.tuoitrevhn.com/?act=news&cat=88&sub=88&id=52975

c. bài Bông Hồng Hiếu Hạnh:

http://www.tuoitrevhn.com/?act=news&cat=88&sub=88&id=52974

57. Trung tâm Liễu Quán - Huế: Vài cảm nghĩ về Mẹ nhân đọc...:

Trung tâm Văn hóa Phật giáo Liễu Quán Huế - Vài cảm nghĩ về Mẹ ...

58a. Blog Tâm Không - bài Hoa Sen Tám Cánh, Ân Phụ Mẫu Tiên Rồng:

http://my.opera.com/tamkhongle/archive/monthly/?day=20100709 

58.b Blog Tâm Không - Mở Trang Hiếu Hạnh tập 3:

http://my.opera.com/tamkhongle/archive/monthly/?day=20100724

59. Mạng hát hay... - Hoa Trắng (về Mẹ) - thơ MG - Nhạc và hát : Tú Minh  

http://hathaykhongbanghayhat.org/node/4571 

60. Mạng Khung cửa nhỏ - Bài hát Hoa Trắng, Ca sĩ Tú Minh

a. http://khungcuanho.blogspot.com/

b. http://khungcuanho.blogspot.com/2010/05/me.html

61. Mạng Pháp Vân - Hai sắc Bông Hồng

http://www.phapvan.ca/pv/Default.asp?15659=5&596=29&759=1854&59615=4 

62a. Mạng Hộ Pháp - Tiếng nói Không Cha

http://www.hophap.net/hp/?act=XemChiTiet&Cat_ID=16&News_ID=642&LinksFrom=/hp/Default.asp 

62b. Mạng Hộ Pháp - Công đức sinh thành

http://www.hophap.net/hp/?act=XemChiTiet&Cat_ID=16&News_ID=353&LinksFrom=/hp/Default.asp 

62c. Trang nhà Hộ Pháp:

a. Thông Điệp Vu Lan -- Thích Nhật Tân

b. Hành trình Quê Mẹ & Đi Giữ Lòng Đất Mẹ -- Thơ Thích Nhật Tân

c. Đóa Hoa Hiếu Hạnh - Mặc Giang

d. Một Đóa Trắng - Hồng

e. Mỗi Mùa Hiếu Hạnh

f. Mở Trang Hiếu Hạnh -- Tập Thơ Mặc Giang Tập 1

g. Mở Trang Hiếu Hạnh Tuyển Tập 4 -- Tập Thơ Mặc Giang

63. Mạng Vườn Lam - 10 bài Hoa Song Đường tuyển tập 4

http://www.vuonlam.us/G_Tho/MotDoaSongDuong_TuyenTapThoMacGiang.htm

64. Mạng Cư An Tư Nguy - Bông Hồng Hiếu Hạnh

http://cuantunguy.com/diendan1/viewtopic.php?p=5006

65. Mạng PTDCVN - Tuyển tập 10 bài về Cha Mẹ

www.ptdcvn.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1316 

66. Hội Văn Hóa Người Việt Tự Do - Bông Hồng Hiếu Hạnh 

http://www.hvhnvtd.com/HVHNVTD/main.php?div=51qQAXRr1tErgQTBF8De1&idm=0&str=jAPcB1kHsEpzABsjB440S&ids=41&elc=70Ep3d8rDwDbLy5Eymaf4&ida=553&idv=eZByfRphxRR7DPMbY7ZDH&page=1&id=SKcALaPzOBEKCfSm8AhAn

67. Mạng Công Hùng, tỉnh Nghệ An - 68 bài viết về Cha Mẹ

http://conghung.com/forum/index.php?showtopic=36224

68. Diễn đàn Phật Pháp Online - bài Hai sắc Bông Hồng:

Diễn Đàn Phật Pháp Online • View topic - ĐÊM ĐỘC THOẠI 

69. Mạng Yêu Cha Mẹ -

Trích 2 bài Tình thương của Mẹ đong đầy, Tình Cha còn đó đẹp thay:

Thơ viết về cha mẹ ! 

70. Blog:

Sưu tầm cac bài thơ ghi công ơn cha mẹ của Mac Giang

71. Mạng Chùa Phật Huệ:

Bông Hồng Hiếu Hạnh

72. Blog Hoa Hồng - trích 2 bài Tình Mẹ đong đầy, Tình Cha đẹp thay:

Báo Ơn Cha Mẹ - YuMe.vn

73. Diễn đàn Gia Đình: bài Nhắc những em tôi

http://deptoday.com/diendan/gia-dinh/13665-tang-cho-nhung-ai-con-me-va-nhung-ai-mat-me.html

74. Blog VN Hạnh Phúc: trích nhiều bài viết về Cha Mẹ

a. http://vn.360plus.yahoo.com/hphanhphuc/article?mid=6&fid=-1

b. http://vn.360plus.yahoo.com/hphanhphuc/article?mid=6

75. Blog VN - Hai sắc Bông Hồng 

http://vn.360plus.yahoo.com/jw!yi6IUXyDXgdmK45bvTG.fM2s2w--/article?mid=129

76. Diễn đàn Phuong Hong - Giọt lệ hoài thương 

http://forum.phuonghong.org/showthread.php?p=599585

77. Blog VN - trích 10 bài viết về Cha Mẹ
http://vn.360plus.yahoo.com/sad_noel_forever_1512/index?&page=18

78. Blog Duongducminh VN - trích 10 bài viết về Cha Mẹ

http://vn.360plus.yahoo.com/duongducminh7777/article?mid=2&fid=-1

79. Blog Thanhdinh VN - bài Em bé mồ côi
http://vn.360plus.yahoo.com/thanhdinh1212/article?mid=124&fid=-1

80. Blog VN - bài Hai sắc Bông Hồng 

http://vn.360plus.yahoo.com/jw!yi6IUXyDXgdmK45bvTG.fM2s2w--/article?mid=129

81. Blog: Bốn bài Về Mùa Hiếu Hạnh - năm 2009
http://dir.groups.yahoo.com/group/ThoVan/message/11310

82. Blog VN - đoản văn Bông hồng Hiếu Hạnh

http://s3.60s.com.vn/image/82008/16/XINHXINH_233557750.jpg 

83. Diễn đàn: đoản văn Bông Hồng Hiếu Hạnh

http://box10.bluehost.com/~diendant/phpBB2/viewtopic.php?p=22142

84. Mạng Phật Tử VN - Đoản khúc về Mẹ của Thế Huyền, trích thơ MG

www.phattuvietnam.net/index.php?nv=News&at=article&sid=4905

85. Mạng Telia: bài Tình Mẹ muôn đời
http://web.telia.com/~u13203540/bm151-thovulan.htm 

86. Blog: một người bạn viết cho bạn của mình bài Đừng Khóc Nữa Bạn Ơi,

trích kèm bài Màu Hoa Trăng Trắng Phủ Dày của MG 

http://blog.360.yahoo.com/blog-HMl65tg6er8rnjWqJUIOstC7?p=214

87. Mạng Nghĩa Trang:

NGUYỄN VĂN NINH - Pháp danh Giác Quang - Trang 14 - Nghĩa trang Online -

Vào trường đời, con không ngại gì đắng cay.

Nghĩ đến Cha, thỉnh thoảng con nghe ngọn gió heo may.

Nghe cô độc giữa đồi cao gió hú ....Mặc Giang ...

88. Mạng Nhớ Mãi - Bóng hình cha muôn thuở
www.nhomai.us/forum/showthread.php?p=73508  

89. Mạng Dâng Hoa - Trích từ Lương Sơn Thi Đàn

Dang Hoa - Deutschland - E-Mail, Adresse, Telefonnummer und mehr ... 

90. Mạng: Tuyển tập thơ Mặc Giang(nằm ở số 81 theo mục lục của LINK này) 

LinkFinding.com's Top 100 thơ Sites -

91. Diễn dàn Mạng Tỉnh Móng Cái - MB - trích Thơ Mặc Giang * 7 - 2004.

Tặng cho những ai còn Mẹ và những ai mất Mẹ. - .:: Móng Cái ToDay ... -

http://diendan.mongcaitoday.com.vn/showthread.php?p=77468 

92. Blog này trích 3 bài về Mẹ:

Tuyển tập thơ viết về mẹ

http://vn.360plus.yahoo.com/trungdsn/article?mid=103

93. Mạng Văn hóa PĐ - Mẹ Thương - Ns Trần Quang Huy, Ca sĩ Mai Hậu

http://www.vanhoaphuongdong.com/forum/showthread.php?t=7261 

94. Mạng Vietwebdisk: BÔNG HỒNG HIẾU HẠNH

http://www.vietwebdisk.com/phusaonline.free.fr/PhatHoc/VuLan/VuLan.htm  

95. VN-News: BÔNG HỒNG HIẾU HẠNH

http://groups.yahoo.com/group/VN-News/message/77776 

96. Mạng Tặng Nhạc: Một số bài Cha Mẹ họ trích dẫn ở đây.

http://tangnhac.vn/forums/showthread.php?t=519 

97. Mạng Chút Lưu Lại: bài Hình Bóng Cha Già

a. http://www.chutluulai.net/forums/showthread.php?s=601441577046eff5e57930eb7d00bd1a&p=27374#post27374

b. http://www.chutluulai.net/forums/showthread.php?p=27374 

98. Blog VN: trích Hai sắc Bông Hồng

http://vn.myblog.yahoo.com/jw!yi6IUXyDXgdmK45bvTG.fM2s2w--/article?mid=129 

99. Thơ Văn: Bốn bài về Bông Hồng & Hiếu Hạnh

http://groups.yahoo.com/group/ThoVan/message/11310 

100. Mạng Người Việt Năm Châu - Hai sắc Bông Hồng
http://nguoivietnamchau.com/forums/showthread.php?t=12418 

101. Mạng Pham Tung - Mẹ còn đây mãi mãi, Mẹ đi lối cỏ hoa cài
http://dx.phamtung.net/modules.php?name=News&op=viewst&sid=95 

102. Blog: trích các bài về Cha Mẹ

http://en.wordpress.com/tag/hoa-song-d%C6%B0%E1%BB%9Dng/ 

103. Blog: trích Một số bài về Cha Mẹ 

http://vn.myblog.yahoo.com/duongducminh7777/article?mid=1&fid=-1&action=prev

104. Mạng Vui Lên - Giọt lệ hoài thương

http://forum.vuilen.com/showthread.php?p=599585 

105. Mạng Tình Thương Việt - Giọt lệ hoài thương
http://www.vietlove.com/board/index.php?s=0389810923ab1201f2b4a534e831f57c&showtopic=67748&pid=602473&st=0&#entry602473

106. Mạng Oviet - bài hát Những Đứa Em Tôi

http://oviet.net/play/nghe/LM5IPzZ2uY/1/Nhung-dua-em-toi.html

107. Mạng Tiếng Nam - bài Trả ta sông núi 

http://tiengnam.com/blog/2010/01/08/tr%E1%BA%A3-ta-song-nui-2/

108. Blog: bài Bông Hồng Hiếu Hạnh
http://blog.yume.vn/xem-blog/bong-hong-hieu-hanh.thuanhai_thuanhai.35CAA2B5.html

109. Blog Chuyện Tình Sao Đêm - bài Công Đức Sinh Thành 

http://my.opera.com/chuyentinhsaodem/blog/2008/05/23/cong-duc-sinh-thanh

110. Mạng VN - Bông Hồng Hiếu Hạnh

http://www.i4u.vn/story.do?action=detail&id=60

111. Mạng Lohu - Bông Hồng Hiếu Hạnh 

http://www.lohu.com.vn/lh.aspx/ebook/details/1029574

112. Blog Hạnh Phúc - trích những bài thơ về Cha Mẹ

http://vn.360plus.yahoo.com/hphanhphuc/article?mid=6

113. Mạng Phù Sa:

Đóa hoa hiếu hạnh & Hai sắc bông - TrangChinh

Bông hồng hiếu hạnh 

 

 

 

 

Đóa hoa hiếu hạnh & Hai sắc bông hồng

 

 

 

 

 

114. Mạng Hương Đạo:

a. Mùa Vu Lan - Tuyển Tập Một - Canh Dần 2010 Mở trang Hiếu Hạnh 1

b. http://www.huongdaoonline.com/su-tm/5927-mua-bao-hiu-tuyn-tp-hai-canh-dn-2010 (Tập 2)

c. http://www.huongdaoonline.com.au/su-tm/5928-mua-bao-hiu-tuyn-tp-ba-canh-dn-2010 (Tập 3)

d. Bông hồng hiếu hạnh

115. Blog Tèo Lang Thang:

teolangthang.blogspot.com: Bông Hồng Hiếu Hạnh - TNT Mặc Giang

116. Nhiều bài Vọng Cổ từ CD Hoa Song Đường,

có phụ họa hình ảnh, nằm ở các Links này:

* http://en.kendincos.net/video-fvvlrrh-đ-a-hoa-song-đư-ng-l-i-gi-i-thi-u.html

Hình như họ có thực hiện băng Video thì phải, bấm link trên sẽ thấy???

a. http://video.excite.co.jp/search/dhsd/  

b. http://movie1.search.biglobe.ne.jp/video/watch/bd79ef66bd0920ec 

c. http://movie.pochi2.info/search?kw=M%E1%BA%B7c%20Giang 

d. http://www.woopie.jp/video/watch/fe11b3ff458bcf4c 

e. http://movie.mofla.tv/search?kw=m%E1%BA%B7c+giang

f. http://videosearch.seesaa.jp/search?kw=m%E1%BA%B7c%20giang

g. http://www.woopie.jp/search?kw=m%E1%BA%B7c%20giang

h. http://en.kendincos.net/ara.asp?q=m%E1%BA%B7c+giang

i. http://movie.heso-click.com/search?kw=m%E1%BA%B7c%20giang

k. http://www.dailymotion.com/relevance/search/m%E1%BA%B7c+giang

l. http://en.kendincos.net/video-nltvtrh-nh-th%C6%B0%C6%A1ng-v-m-h-i-long-ca.html 

Nhớ thương về Mẹ - Ca sĩ Hải Long

m. http://www.akormerkezi.com/h-nh-b-ng-m-hi-n_video-izle-ffhlph.html 

Hình bóng Mẹ Hiền - Ca sĩ Hoàng Nhất & Thy Lan

n. http://www.akormerkezi.com/nh-m-i-t-nh-qu-_video-izle-vtdpph.html 

Nhớ mãi Tình Quê - Ca sĩ Nhân Hậu & Hải Long

o. http://www.dailymotion.com/video/xbwaxp_nhyc-nhyng-em-toi-phyyng-hyng-ca_music 

Nhắc những em tôi - Ca sĩ Phượng Hằng

p. http://video.aol.co.uk/video-detail/mt-i-n-cha-chu-thanh-catry-our-new-player/2903466220 Một đời Ơn Cha - Ca sĩ Châu Thanh  

117. Mạng Người Việt Năm Châu: bài Hai sắc Bông Hồng

http://nguoivietnamchau.com/forums/archive/index.php/t-12418.html

118. Blog Giao Lưu Tư Tưởng:

a. HOA HỒNG DÂNG MẸ - Diễn Đàn Giao Lưu Tư Tưởng

b. bài Công đức Song Đường:

http://giaoluututuong.com/trangchu/blog.php?b=479
c. bài Nở đóa Từ Thân:

http://giaoluututuong.com/trangchu/blog.php?b=480

119. GĐPT Khánh Hùng - bài Hoa Hồng muôn thuở

http://bhtgdptkh.blogspot.com/2010/08/hoa-hong-muon-thuo.html

120. Mạng Nam Úc Tuần Báo - bài Công đức Song Đường, Hiếu Hạnh đền ơn:

http://www.namuctuanbao.net/755/tho_NamUc.html

http://www.namuctuanbao.net/tho_NamUc.html

121. Mạng Nghệ Thuật - bài Bông Hồng Hiếu Hạnh:

http://www.nghethuat.com.vn/Nghethuat/158/ItemID/1354/Bong_Hong_Hieu_Hanh.aspx

122. Mạng Nhớ Mãi VN - trích nhiều bài về Cha Mẹ,

http://www.nhomai.vn/forum/showthread.php?p=108023
123. Blog Thuận Hải - bài Bông Hồng Hiếu Hạnh:

http://blog.yume.vn/xem-blog/bong-hong-hieu-hanh.thuanhai_thuanhai.35CAA2B5.html

124. Blog - bài Bông Hồng Hiếu Hạnh:

http://www.yousaytoo.com/b-ng-h-ng-hi-u-h-nh-m-c-giang/356764 
125. Gia Đình Phật Tử Đức Tâm:

a. http://gdptductam.com/tho-van/bong-hong-hieu-hanh-mac-giang.html

bài Bông Hồng Hiếu Hạnh 

126. Bài Xuất xứ và Ý nghĩa Vu Lan - Báo Viên Giác, Đức quốc, trích thơ MG:

http://www.viengiac.de/vn/index.php?option=com_content&task=view&id=67&Itemid=51

127. Diễn đàn Phật Pháp Online - bài Tặng Phẩm Mẹ cho đời:

http://www.diendanphatphaponline.com/trangchu/van-tho-truyen/73-tho/1849-tng-phm-m-cho-i.html

bài Bông Hồng Hiếu Hạnh:

http://www.diendanphatphaponline.com/diendan/showthread.php?12413-B%C3%B4ng-H%E1%BB%93ng-Hi%E1%BA%BFu-H%E1%BA%A1nh&p=53750
128. Mạng Thư Viện Hoa Sen:

* Tuyển tập Vu Lan năm Canh Dần 2010:

http://new.thuvienhoasen.org/D_1-2_2-111_4-3672_5-6_6-2_17-7_14-2/

a. MỞ TRANG HIẾU HẠNH tập Một - TNT Mặc Giang

http://new.thuvienhoasen.org/D_1-2_2-111_4-3723_5-6_6-1_17-7_14-2/ 

b. MỞ TRANG HIẾU HẠNH tập Hai - TNT Mặc Giang 
http://new.thuvienhoasen.org/D_1-2_2-111_4-3724_5-6_6-1_17-7_14-2/

c. MỞ TRANG HIẾU HẠNH tập Ba - TNT Mặc Giang 
http://new.thuvienhoasen.org/D_1-2_2-111_4-3725_5-6_6-1_17-7_14-2/

d. MỞ TRANG HIẾU HẠNH tập Bốn - TNT Mặc Giang 
http://new.thuvienhoasen.org/D_1-2_2-111_4-3726_5-6_6-1_17-7_14-2/
e. Bông Hồng Hiếu Hạnh:

http://www.thuvienhoasen.org/vulan-113.htm 

129. Nhạc phẩm Hoa Trắng, thơMG-NsTúMinh-Ca sĩ Huy Chương:

a. http://videos.apnicommunity.com/Video,Item,253495716.html

b. http://www.youtube.com/watch?v=eQGBqNJZdhM 

130. Mạng Pháp Luân - bài Mẹ là Bồ Tát của con, trích thơ MG:

http://www.phapluanonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=848:m-la-b-tat-ca-con&catid=48:tuybut&Itemid=72
131. Nhạc phẩm Mẹ Thương, thơ MG, Ns Trần Quang Huy, Ca sĩ Mai Thiên Vân:

http://mp3.8gio.com/nghe?M=SGJCp-aTvg 

132. Mạng Lê Bích Sơn - Câu thơ Tháng Bảy:

http://www.lebichson.org/Phatgiao/002CauThoThangBay.htm
133. Diễn đàn SVSQ Không Quân:

a. bài Quốc Lễ Thù Ân:

http://hoiquanphidung.com/showthread.php?4005-Qu%E1%BB%91c-L%E1%BB%85-Th%C3%B9-%C3%82n 

http://hoiquanphidung.com/entry.php?54-Qu%E1%BB%91c-L%E1%BB%85-Th%C3%B9-%C3%82n

b. Mở Trang Hiếu Hạnh - 10 bài Tập 3:

http://hoiquanphidung.com/showthread.php?4019-M%E1%BB%9F-Trang-Hi%E1%BA%BFu-H%E1%BA%A1nh

134. Mạng VietFun - bài Ta đi giữa lòng Đất Mẹ:

http://community.vietfun.com/showthread.php?t=693043
135. Mạng Lương Sơn Thi Đàn - bài Mẹ Việt Nam muôn đời:

http://www.luongsonbac.com/thidan/index.php?do=noidung&bid=10954 

136. Blog Mai Quy - Nhạc phẩm Mẹ Thương:

http://violet.vn/ngason09/entry/show/cat_id/3115611/entry_id/3499664
137. Nhạc phẩm Bóng Mẹ cuối trời - Ca sĩ Thành Đạt:

http://www.t4v.net/music/JqI7R2zeVK/bong-me-cuoi-troi.html 

138. Nhạc phẩm Tình Cha Còn Đó Đẹp Thay - Ca sĩ Thu Giang:

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=ekpx_7Crcn

139. Nhạc phẩm Tình Mẹ Muôn Đời - Ca sĩ Nhất Sinh:

http://mp3.8gio.com/nghe?M=0PTLt3Z86D

140. Mạng Tin Tức - Nhiều tác phẩm về Bông Hồng, Vu Lan, Cha Mẹ online:

http://tintucdaily.com/kw/b%C3%B4ng+h%E1%BB%93ng+c%C3%A0i+%C3%A1o+b%E1%BA%B1ng+ki%E1%BB%81u.htm

141. Mạng Tin Việt Online - Mở Trang Hiếu Hạnh 10 bài Tập 3:

http://www.tinvietonline.com/6/0/2010/7/373761/Mo-Trang-Hieu-Hanh-Tuyen-tap-Ba---10-bai-Mua-Bao-Hieu---nam-Canh-Dan-2010.html
142. Mạng Tình Lam - Mở Trang Hiếu Hạnh 10 bài Tập 4: 

http://tinhlam.blogspot.com/2010/08/mo-trang-hieu-hanh-tuyen-tap-bon-10-bai.html

143. Diễn đàn Người Dân Việt Nam - bài Bông Hồng Hiếu Hạnh:

http://www.diendannguoidanvietnam.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4198:bong-hng-hiu-hnh-&catid=31:ton-giao-va-i-sng-tam-linh&Itemid=12
144. Mạng Tu viện Thường Chiếu - bài Cánh Hoa dâng Cha Mẹ:

http://thuongchieu.net/index.php?option=com_content&view=article&id=2413:chanhdaodangchame&catid=34:phap-l-trang-th

145. Diễn đàn Chợt Nhớ - bài Bông Hồng Hiếu Hạnh:

http://forums.chotnho.com/showthread.php?p=243679

146. Mạng RfViệt - trích nhiều bài về Cha Mẹ:

http://www.rfviet.com/forum35/showthread.php?t=94428 

147. Mạng Chùa Hương Đạo - bài Nếu một mai có về thăm Quê Mẹ:

http://www.chuahuongdao.org/modules.php?name=News&op=viewst&sid=36
148. Cộng Đồng Người Việt Tỉnh Aube Pháp quốc - Mở Trang Hiếu Hạnh:

http://viettroyes.free.fr/forum/printthread.php?t=634 
149. GĐPT Hòa Đồng - bài Cánh hoa dâng Cha Mẹ:

http://vn.360plus.yahoo.com/hoadong-thitanh/article?mid=2985&fid=-1 

150. Chùa Bảo Châu, Quảng Nam - bài Hai sắc Bông Hồng:

http://chuabaochau.com/index.php/content/newsdetails/112.html

151a. Mạng và Đặc san Đất Quê - bài Cánh Hoa Thiên Thu:

http://www.datque.com/2010/DQ52-0810/MucLuc52/MucLucTho.htm
151b. Mạng và Đặc san Đất Quê - bài Mẹ Cha là nhất trần gian:

http://www.datque.com/2010/DQ52-0810/MucLuc52/MucLucTho.htm 

152. Trang nhà Quan Âm Các - Vũng Tàu:

Thông Điệp Vu Lan:

http://chuaquanamcac.com/thu-vien/vu-lan/thong-diep-vu-lan.html

Mở trang Hiếu Hạnh:

http://chuaquanamcac.com/thu-vien/vu-lan/mo-trang-hieu-hanh.html

Xưng Tán Tôn Giả Mục Kiền Liên

Noi Gương Đức Mục Kiền Liên

153. Blog Trần Quốc Hoàn - trích Tuyển tập số 4 về Cha Mẹ:

http://www.tranquochoan.byethost15.com/@blog@/read.php/80.htm

154. Trang nhà Chùa Quảng Hương, Đan Mạch - Mở Trang Hiếu Hạnh tập 4

http://www.quanghuongtu.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=921:mua-bao-hiu-nm-canh-dn&catid=17:tai-liu-v-pht-giao&Itemid=46

155. Phòng Sách Tư Liệu:

Hiếu Hạnh Đạo Phật, và vài chục bài nằm cuối trang, muốn xem bài nào bấm bài đó:

http://www.thuvien-it.net/home/truyen/view.asp?act=6_3&lv=6&cid=1&sid=93&tid=51716

156. Chùa Bằng - Hà Nội:

Hai sắc Bông Hồng:

http://www.chuabang.com/literature.php?id=68

Một Đóa Trắng Hồng:

http://www.chuabang.com/literature.php?id=69

157. Trang Nghệ Thuật Phật Giáo, bài Một Đời Ơn Cha:

http://nghethuatphatgiao.com/index.php?option=com_content&view=article&id=280:mot-doi-on-cha&catid=54:tho&Itemid=72
158. Trang nhà Phật Giáo Online - VN:

Tuyển Tập 15 Bài Phật Đản 2554-2010 

Tuyển tập 17 bài  (về An Cư Kiết Hạ)

Mở Trang Hiếu Hạnh (1) (về Vu Lan Báo Hiếu)

Mở Trang Hiếu Hạnh (2)

Mở Trang Hiếu Hạnh (3)

Mở Trang Hiếu Hạnh (4) 

Tuyển tập10 bài – Hoa Đạo Pháp 01-1

Tuyển tập10 bài – Hoa Đạo Pháp 01-2

Tuyển tập10 bài – Hoa Đạo Pháp 01-3

Tuyển tập10 bài – Hoa Đạo Pháp 01-4

Tuyển tập 10 bài – Hoa Đạo Pháp 01-5

Tuyển tập10 bài – Hoa Đạo Pháp 01-6

Tuyển tập10 bài – Hoa Đạo Pháp 01-7

Tuyển tập10 bài – Hoa Đạo Pháp 01-8

Tuyển tập10 bài – Hoa Đạo Pháp 01-9

Tuyển tập10 bài – Hoa Đạo Pháp 01-10

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Previous
Next

Đăng nhập