Phật giáo - Ki tô giáo đối chiếu qua những nhận định điển hình của một số danh nhân trí thức thế giới

Đã đọc: 41246           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Lời Nói Đầu: Đây là bản “đối chiếu” giữa thực chất của Phật Giáo và Ki Tô Giáo chứ không phải để “so sánh” vì về căn bản tín ngưỡng tôn giáo, chúng ta không có cách nào có thể so sánh Phật Giáo với Ki Tô Giáo được. Lý do rất đơn giản, vì Phật Giáo là tôn giáo của trí tuệ , mà trí tuệ thì không thể tách rời “Lý Trí” [Reason]. Đại Học Vạn Hạnh trước đây có “motto”: ‘Duy Tuệ Thị Nghiệp’. Còn Ki Tô Giáo thì ai cũng biết đó là tôn giáo của “Đức Tin” [Faith]. Vậy thì trước hết chúng ta cần phải biết định nghĩa của Đức Tin và của Lý Trí.

  Theo H. L. Mencken thì Đức tin có thể định nghĩa ngắn gọn như là một niềm tin phi lý vào những gì không chắc chắn xảy ra (Faith may be defined briefly as an illogical belief in the occurrence of the improbable.) Còn theo Tự Điển thì “Đức Tin là sự tin chắc vào một cái gì đó mà không chứng minh được cái đó có thực” [Faith is the firm belief in something for which there is no proof]

   Trong tự điển có 2 định nghĩa của Lý Trí: “khả năng có những tư tưởng hợp lý, suy lý hoặc phân biệt” (The capacity of rational thought, inderence, or discrimination), và “suy xét đúng, phán đoán hợp lý” (Good judgment, sound sense).

    Vì vậy, trong cuốn “The Final Superstition”, Joseph L. Dalaiden, một học giả Công Giáo, đã để nguyên một chương để thảo luận về “Lý Trí đối với Đức Tin” và đưa ra kết luận: “Lý Trí đối với Đức Tin: con đường đi tới hiểu biết, con đường đi tới mê tín” [Reason versus Faith: A Path to Knowledge, a Path to Superstition.]   Như vậy, trước đây khi Giáo hoàng John Paul II gửi một thông tri cho các giám mục của ông ta về đề tài “Mối quan hệ giữa đức tin và lý trí” (The relationship between faith and reason) thì thật ra ông ta chỉ viết bậy.   Nhưng dù ông ta có viết bậy thì đám con chiên của ông ta vẫn ca tụng “đức thánh cha” của họ như thường, vì đó là truyền thống “quên mình trong vâng phục”, tuyệt đối thi hành “đức vâng lời” cao quý nhất của Công giáo.

    Nếu chúng ta không thể so sánh về căn bản tín ngưỡng của Phật Giáo và Ki Tô Giáo thì chúng ta có thể đối chiếu được một số phương diện nào của hai tôn giáo trên không?  Một câu hỏi của một độc giả Giao Điểm đã giúp tôi giải quyết vấn đề.

    Trong cuốn “Đức Tin Công Giáo: Một Khảo Luận Trong Ánh Sáng Của Khoa Học Và Lý Trí”,  tôi đã sưu tầm và đưa ra những nhận định của 75 danh nhân, trí thức Âu Mỹ về God của Ki Tô Giáo và Ki Tô Giáo  [Xin đọc: http://sachhiem.net/TCNtg/TCN22.php].  Có độc giả đặt vấn đề với tôi:  “Thế thì các danh nhân trí thức Âu Mỹ nghĩ gì về Đức Phật và Phật Giáo?” Tôi nghĩ đây là một câu hỏi hay, cần thiết nghiên cứu để đối chiếu với những nhận định về Ki Tô Giáo, và có thể coi như là tiêu chuẩn để đối chiếu thực chất của hai tôn giáo..  Từ trước tới nay, tôi không nghĩ ra điều này, vì tôi không có ý định quảng cáo Phật Giáo nên tôi đã không quan tâm mấy xem các danh nhân trí thức Âu Mỹ nghĩ gì về Đức Phật và Phật Giáo, tuy tôi đã đọc khá nhiều sách của các tác giả Tây phương viết về Đức Phật và Phật Giáo. Tại sao?  Vì tôi tin rằng, hữu xạ tự nhiên hương, và tôi cũng tin rằng: “đã là chánh Pháp thì dù không có ai theo cũng vẫn là chánh Pháp, và đã là tà pháp thì dù có cả tỉ người theo cũng vẫn là tà pháp.”  David Mills, trong cuốn “Atheist Universe”, có trích dẫn câu nói của Bertrand Russell, 2 giải Nobel:  “Nếu 50 triệu người tin vào một chuyện lừa phỉnh, thì chuyện đó vẫn là chuyện lừa phỉnh” [If 50 million people believe a foolish thing, it is still a foolish thing] (Tuy nhiên, Jack Huberman, tác giả cuốn “The Quotable Atheist”, cho rằng câu nói này chính là của Anatole France, một đại văn hào Pháp, khi nói về các tín đồ Công giáo trong thời đại của ông ta, trong cuốn “La Révolte des Anges”. TCN). 

       Việt Nam có hai tôn giáo có nhiều tín đồ nhất là Phật Giáo và Công Giáo.  Công Giáo chiếm, tối đa vào khoảng 7% dân số. Còn Phật Giáo thì chúng ta thực sự không biết rõ tỷ lệ là bao nhiêu, vì không phải chỉ có những người quy y Tam Bảo mới kể là theo Phật Giáo.  Tôi có rất nhiều bà con thân thuộc và bạn bè rất ít khi hay chẳng bao giờ đi Chùa, và cũng chẳng quy y Tam Bảo, nhưng nhà nào cũng có tượng Phật, hay ảnh Phật, và kinh sách Phật v..v.. Ngay trong gia đình tôi, chỉ có mình tôi là đã quy y Tam Bảo, còn tiện nội cũng không quy y, nhưng cũng thường đi Chùa lễ Phật và đọc kinh sách Phật Giáo.  Cho nên, tôi nghĩ người theo đạo Phật, dưới hình thức này hay hình thức khác, tất nhiên phải là tuyệt đại đa số.  Lịch sử đã viết rằng: “Thiên hạ Lý Trần bán vi Tăng” [Trong những triều đại Lý, Trần một nửa bàn dân thiên hạ sống như các vị Tăng Phật Giáo].  Còn tuyệt đại đa số người dân khi đó sống không ít thì nhiều đều có ảnh hưởng của Phật Giáo.  Đây cũng là những triều đại mà xã hội hiền hòa nhất trong lịch sử Việt Nam

     Vậy tôi nghĩ ngày nay người dân Việt Nam cũng nên biết rõ về bản chất của hai tôn giáo chính ở Việt Nam như trên.  Đây là điều rất cần thiết trong thời đại ngày nay.  Trong 14 Điều Phật Dạy thì điều thứ 13 nói rằng: “Khiếm khuyết nhất của đời người là kém hiểu biết.”  Vì kém hiểu biết nên chúng ta thường đi lạc đường, tin vào những điều không thể tin được, đắm mình trong ma đạo, và từ đó đã có những hành động phi dân tộc, phản tổ quốc.. 

    Muốn đối chiếu hai tôn giáo, chúng ta không thể lấy vài câu lạc lõng giống nhau trong kinh điển của mỗi tôn giáo để so sánh và cho là có sự tương đồng, mà phải nghiên cứu về mọi khía cạnh của mỗi tôn giáo, ít ra là về Tư Cách Giáo Chủ, Giáo Lý, Lịch sử truyền đạo, Giáo Lý đã được áp dụng như thế nào, các tín đồ tôn giáo đó đã đóng góp được gì cho nhân loại v..v…  Đây là một công việc vừa có tính hàn lâm vừa rất trí thức mà giới học giả và trí thức Âu Mỹ đã làm từ mấy trăm năm nay rồi. Tuy nhiên rất có thể khi đưa ra những sự thực về tôn giáo, chúng ta có thể bị ngộ nhận, thậm chí có khi bị lên án sai lầm, là chống tôn giáo hay phê bình chỉ trích tôn giáo.

    Thật vậy, có nhiều người đưa ra luận cứ là tôn giáo nào cũng dạy cho con người có đạo đức, làm lành tránh ác, bản chất đều giống nhau, do đó không nên phê bình chỉ trích tôn giáo.  Điều này thường là luận điệu chống đỡ của những tôn giáo bị nhân loại phê bình, chỉ trích những khía cạnh tiêu cực của tôn giáo đó mà vô phương biện cãi bằng lý luận.  Bertrand Russell cũng đã đưa ra nhận định: “Người ta thường nói tấn công tôn giáo là điều rất sai lầm vì tôn giáo làm cho con người đạo đức.  Người ta nói với tôi như vậy; (nhưng) tôi không nhận thấy như vậy..” [One is often told that it is a very wrong thing to attack religion, because religion makes men virtuous.  So I am told; I have not noticed it..].  Thật vậy, luận cứ trên không đứng vững vì “dạy con người làm lành tránh ác” là sự phát triển của tri thức con người và chung cho dân gian chứ không chỉ nằm trong tôn giáo.  Chẳng có cha mẹ nào, dù họ là người vô thần hay vô tôn giáo lại dạy con cái “làm ác tránh lành”.  Đạo Khổng thực sự không phải là một tôn giáo, nhưng Đức Khổng Tử đã dạy con người một số những tiêu chuẩn đạo đức trong xã hội mà cả thế giới ngày nay đều tán thán. Mặt khác, Bertrand Russell nói như trên vì ông ta đã biết rõ lịch sử Công giáo dạy “làm lành tránh ác” như thế nào, hiển nhiên không phải là “Ki Tô Giáo làm cho con người đạo đức..” mà trái lại.  Thật vậy, chúng ta không thể cứ nhắm mắt tin bừa vào những lời khoa trương trống rỗng như “Thiên Chúa lòng lành” mà phải tìm hiểu xem trong cuốn Kinh Thánh, Thiên Chúa đã “lòng lành” như thế nào?  Cũng vậy, chúng ta không thể nào tin vào những lời tự khoa trương của giáo dân như “sống đạo, tốt đời” mà phải tìm hiểu xem trong giòng lịch sử, giáo dân đã “sống đạo, tốt đời” như thế nào.  Tất cả những công cuộc tìm hiểu này đều nằm trong lãnh vực học thuật để mở mang đầu óc của người dân bình thường không có cơ hội và/hoặc khả năng tìm hiểu.  Giúp cho họ hiểu biết đúng là một món quà vô giá mà chúng ta có thể tặng cho họ.

       Tuy Phật Giáo có trước Ki Tô Giáo cả 5, 6 trăm năm, nhưng thế giới Tây Phương mới chỉ thật sự biết đến Phật Giáo từ vài thế kỷ nay.  Cho nên chúng ta không hi vọng có những nhận định về Đức Phật và Phật Giáo trong suốt chiều dài lịch sử của Phật Giáo tương tự như Ki Tô Giáo. Năm 1994, Stephen Batchelor xuất bản cuốn Sự Thức Tỉnh Của Tây Phương (The Awakening of the West), nội dung viết về lịch sử tiếp xúc của Phật Giáo với Tây phương.  Cuốn sách được giới thiệu như sau:

    Từ thời đại đế Alexandre, các vua chúa và giáo hoàng Tây phương đã mong mỏi kiếm được quyền lực bằng cách chinh phục Á Châu.  Qua nhiều thời kỳ họ đã phái từng đợt sứ giả và các nhà truyền giáo tới Á Châu để tiếp xúc với những người "ngoại đạo", nhưng tâm thức hẹp hòi của người Tây phương [về tôn giáo] đã làm cho những người này chẳng biết được bao nhiêu về Phật Giáo.

   Ngày nay Phật Giáo được coi như là một tôn giáo phát triển nhanh nhất và là một trong những phong trào tâm linh có ảnh hưởng nhiều nhất ở Tây phương."

   (Since the time of Alexander the Great, European kings and popes longed for the power to be gained through the conquest of Asia.  They sent periodic streams of envoys and missionaries to establish contact with the "infidels," but the European's narrow-mindedness prevented them from learning much at all about Buddhism.

   Buddhism is said to be the fastest growing religion and one of the most influential spiritual movements in the West.)

    Vì thế, nếu chúng ta trích dẫn nhận định về Phật Giáo của những người thuộc các loại sứ giả và thừa sai trên thì chúng ta không thể nào có một hình ảnh đúng về Phật Giáo.  Mặt khác, nếu kể đến những nhận định về Đức Phật và Phật Giáo của những Tăng Ni trí thức Phật Giáo thì nhiều không đếm xuể và không tránh khỏi lời phê bình là đã trích dẫn theo thiên kiến.  Vì vậy để công việc sưu tầm được vô tư, như về Ki Tô Giáo tôi chỉ đưa ra những nhận định của một số danh nhân trí thức Âu Mỹ, thì đối với Phật Giáo, tôi cũng chỉ đưa ra nhận định của một số danh nhân trí thức trên thế giới, phần lớn là Âu Mỹ, trong thời cận đại, vì lý do như trên đã nói, Tây phương mới biết đến Phật Giáo gần đây.  Chúng ta nên để ý là nhận định về God và Ki Tô Giáo đều là của các bậc thức giả Âu Mỹ trong những xã hội Ki Tô chứ không phải của những người thuộc các tôn giáo khác trong đó có Phật Giáo.

       Nay, sau một thời gian sưu tầm, tôi đã thêm vào phần nhận định về God [của Ki Tô Giáo] và Ki Tô Giáo một số tác giả khác, và đồng thời cũng xin trình bày thêm những nhận định của một số danh nhân trí thức Âu Mỹ về Phật Giáo, lẽ dĩ nhiên còn nhiều thiếu sót về cả hai phía.  Tôi cho rằng, đây là tiêu chuẩn có giá trị nhất để đối chiếu thực chất của hai tôn giáo: Ki Tô Giáo và Phật Giáo, vì các bậc trí thức nổi danh trên thế giới thường có trình độ hiểu biết cao, làm việc trong tinh thần khoa học với đầu óc sáng suốt hơn quần chúng thông thường nhiều, và có địa vị trong xã hội cũng như trên thế giới mà họ phải trân trọng.  Họ thường không đánh giá một tôn giáo qua vài câu lạc lõng trong Kinh điển của tôn giáo đó, mà qua, như trên đã nói:  Tư Cách Giáo Chủ, Giáo Lý, Lịch sử truyền đạo, Giáo Lý đã được áp dụng như thế nào, các tín đồ tôn giáo đó đã đóng góp được gì cho nhân loại v..v…   Xuyên qua một số nhận định điển hình này, chúng ta cũng có thể thấy rõ sự khác biệt giữa God [của Ki Tô Giáo] và Đức Phật, giữa Ki Tô Giáo và Phật Giáo.  Khác biệt như thế nào.  Xin mời quý độc giả hãy đọc những nhận định của một số danh nhân trí thức trên thế giới về God [của Ki Tô Giáo] và Ki Tô Giáo, cũng như về Đức Phật và Phật Giáo, và tự đánh giá lấy thực chất của mỗi tôn giáo. Trong số những danh nhân trí thức liệt kê, có một số đã đưa ra những nhận định về cả hai tôn giáo:  Ki Tô Giáo và Phật Giáo.  Để đối chiếu, tôi xin ghi lại những nhận định của họ về Ki Tô Giáo song song với những ghi nhận về Phật Giáo trong phần những nhận định về Phật Giáo.

 

*      *

*

 

   Công cuộc sưu tầm này gồm 2 phần: Phần I là những nhận định của 100 danh nhân trí thức Âu Mỹ về God (của Công giáo, Tin Lành, Do Thái giáo, Hồi giáo, Anh giáo và Chính thống giáo) và Ki Tô Giáo (Công giáo và Tin Lành), và Phần II là nhận định của 100 danh nhân trí thức trên thế giới về Đức Phật và Phật Giáo. Như thông lệ, chổ nào có thể được, tôi cũng xin chua thêm câu nguyên ngữ bằng tiếng nước ngoài để bạn đọc có thể trích dẫn trực tiếp.

  Tôi hi vọng kết quả sưu tầm này được phổ biến rộng rãi trong quần chúng, và nhất là các bậc lãnh đạo và trí thức trong Phật Giáo và Ki Tô Giáo cũng nên đọc để mà biết đến giá trị thực sự của tôn giáo mình.  Tôi cũng hi vọng bản so sánh đối chiếu này sẽ được dán trên cánh cửa của mọi nhà thờ cũng như mọi Chùa trên đất nước Việt Nam.

 

*

 

 

PHẦN I:

 

NHẬN ĐỊNH CỦA MỘT TRĂM DANH NHÂN TRÍ THỨC ÂU MỸ VỀ “GOD” VÀ KI-TÔ GIÁO?

Trần Chung Ngọc Sưu Tầm

 

   Victor Hugo:  Một Địa Ngục Thông Minh Thì Tốt Hơn Là Một Thiên Đường Ngu Xuẩn

[Victor Hugo:An intelligent hell would be better than a stupid paradise."]

 

   Lloyd Graham:   "Chúa Ki Tô cầu nguyện (Chúa Cha): "Cha hãy tha thứ cho họ vì họ không biết là họ đang làm gì"… Nếu cái tên Ki Tô không biết gì về siêu hình học này (Giê-su) mà có chút kiến thức nào về luật nhân quả, thì lời cầu nguyện của hắn phải đọc ngược lại – “Con người, hãy tha thứ cho Thượng đế, vì hắn không biết là hắn đã làm gì.” Tất cả cuộc sống đều chứng tỏ cái sự kiện thê thảm này, cho nên vấn đề không phải là Thượng đế có tha thứ cho tội lỗi của con người hay không, mà là con người có thể tha thứ cho sự độc ác của Thượng đế hay không?

   (Christ prayed: "Father forgive them for they know not what they do."… Had this metaphysically ignorant Christ possessed any knowledge of Causation, his prayer would read in reverse – “Man, forgive God, for he knows not what he does.” All life attests this tragic fact, so the question is not, will God forgive man for his sins? but can man forgive God for his cruelty? )

 

*

   Theo tự điển The American Heritage Dictinonary của Mỹ thì định nghĩa của Tôn Giáo là: “Niềm tin và sự kính ngưỡng vào một quyền năng siêu nhiên được biết như là một đấng sáng tạo và cai quản vũ trụ” (Religion = Belief in and reverence for a supernatural power recongnized as the creator and governor of the universe). Trong những phần trích dẫn sau đây, danh từ "tôn giáo" chỉ những tôn giáo độc thần như Ki Tô Giáo, và danh từ "thần" (God) thường để chỉ vị “thần của người Do Thái trở thành thần của Ki Tô Giáo” mà người Ki Tô Giáo thường gọi là “Thượng đế” hay “Thiên Chúa”.  Những từ này không áp dụng cho Phật Giáo, Lão Giáo hay Khổng Giáo. Mặt khác, chúng ta cũng nên biết, God của Ki Tô Giáo chính là God của Do Thái Giáo trước khi Ki Tô Giáo ra đời, và cũng là God của Hồi Giáo, sau khi Ki Tô Giáo ra đời.

1. Simonides (556-468 TTL = Trước Thường Lịch), Thi sĩ Hi Lạp: * Càng suy nghĩ về chủ đề Thiên Chúa, tôi càng thấy nó trở nên tối tăm. (The more I consider the subject of God, the more obscure it becomes.)

2. Empedocles (495-435 TTL), Triết gia Hi Lạp: * Không có Thiên Chúa nào làm ra thế giới, cũng chẳng có người nào làm ra; thế giới từ xưa vẫn luôn luôn như vậy. (None of the gods has formed the world, nor has any man; it has always been.)

3. Aristotle (384-322 TTL), Triết Gia Hi Lạp: * Con người tạo ra Thiên Chúa theo hình ảnh của chính con người, không chỉ theo hình dạng của con người mà còn theo lối sống của con người. (Men creates gods after their own image, not only with regard to their form but with regard to their mode of life.)

4. Demosthenes (384-322 TTL), Nhà hùng biện thành Athenes: * Chúng ta tin bất cứ cái gì chúng ta muốn tin. (We believe whatever we want to believe.)

5. Epicurus (341-270 TTL), Triết Gia Hi Lạp: * Hoặc Thiên Chúa  muốn hủy bỏ sự ác, và không thể; Hoặc Thiên Chúa có thể hủy bỏ nhưng không muốn.. Nếu Thiên Chúa muốn, nhưng không thể làm được, Thiên Chúa bất lực. Nếu Thiên Chúa có thể, nhưng không muốn, Thiên Chúa thật là xấu xa.. Nếu Thiên Chúa không thể và cũng không muốn, Thiên Chúa vừa bất lực vừa xấu xa. Nhưng nếu (như họ thường nói) Thiên Chúa có thể hủy bỏ sự ác và Thiên Chúa thật sự muốn như vậy, Tại sao trên cõi đời này lại có sự ác? (Either god wants to abolish evil, and cannot; Or he can, but does not want to; If he wants to, but cannot, he is impotent. If he can, but does not want to, he is wicked.. If he neither can, nor wants to, He is both powerless and wicked. But if (as they say) god can abolish evil, And god really wants to do it, Why is there evil in the world?)

6. Lucretius (99-55 TTL), Triết Gia La Mã: * Mọi tôn giáo đều tuyệt vời đối với người dốt nát, có ích đối với chính trị gia, và lố bịch đối với triết gia. (All religions are equally sublime to the ignorant, useful to the politician, and ridiculous to the philosopher.)

7. Statius (~45-96 TL = Thường Lịch), Thi sĩ La Mã: * Chính là sự sợ hãi trong thế giới đã tạo ra các Thiên Chúa . (It was fear in the world that created the gods.)

8. Tacitus (55-120 TL), Sử gia La Mã: * Ki Tô Giáo là một sự mê tín có tính truyền nhiễm. (Như bệnh dịch hạch. TCN) (Christianity is a pestolent superstition.)

9. Michel de Montaigne (1533-1592), Văn sĩ Pháp: * Không có gì được tin chắc bằng những điều mà chúng ta biết ít nhất. (Nothing is so firmly believed as what we least know); * Những người có trình độ hiểu biết đơn giản, ít đầu óc tìm tòi và ít học vấn là những tín đồ Ki Tô tốt (Men with simple understanding, little inquisitive and little instructed make good Christians.)

10. Sir Francis Bacon (1561-1626), Khoa học gia và triết gia Anh: * Người tin thuyết Chúa Ba Ngôi tin rằng một trinh nữ chính là mẹ của một đứa con đã tạo ra bà ta. (The trinitarian believes a virgin to be the mother of a son who is her maker.)

11. Ferdinand Magellan (1480-1521), Nhà hàng hải Bồ Đào Nha: * Giáo hội bảo rằng trái đất thì phẳng dẹt, nhưng tôi biết rằng nó hình cầu, vì tôi đã nhìn thấy bóng nó trên mặt trăng, và tôi tin vào một cái bóng hơn là tin vào giáo hội. (The church says the earth is flat, but I know that it is round, for I have seen the shadow on the moon, and I have more faith in a shadow than in the church)

12. Thomas Hobbes (1588-1679), Tư tưởng Gia Anh: * Thần học là vương quốc của sự tối tăm (Theology is the kingdom of darkness); * Tôn giáo giống như những viên thuốc mà người ta phải nuốt chửng cả viên. (Religions are like pills, which must be swallowed whole without chewing).

13. Baron de Montesquieu (1689-1755), Viện sĩ Hàn Lâm Viện Pháp: * Không có vương quốc nào phải chịu đựng nhiều nội chiến như là vương quốc của Chúa Ki-Tô (No kingdom has ever suffered as many civil wars as the kingdom of Christ); * Nếu các hình tam giác mà tạo ra một Thiên Chúa thì chúng sẽ làm cho ông ta có ba cạnh (If triangles made a god, they would give him three sides); * Lịch sử có đầy những cuộc chiến tranh tôn giáo; nhưng, chúng ta phải nhận xét cẩn thận, không phải vì có nhiều tôn giáo mà có nhiều chiến tranh, mà vì tinh thần không khoan nhượng trong một tôn giáo (Công giáo) nghĩ rằng mình có quyền thống trị (History is full of religious wars; but, we must take care to observe, it was not the multiplicity of religions that produce these wars, it was the intolerating spirit which animated that one which thought she had the power of governing).

14. Voltaire (1694-1778), Văn hào, Triết gia .. Pháp: * Ki-Tô giáo là tôn giáo lố bịch nhất, vô lý nhất và đẫm máu nhất làm nhiễm độc thế giới. (Christianity is the most ridiculous, the most absurd and bloody religion that has ever infected the world); * Trong 1700 năm, Ki Tô giáo không làm gì khác ngoài việc gây hại cho nhân loại (For 1700 years, the Christian sect has done nothing but harm; * Những tín đồ Ki-Tô là những người bất khoan dung nhất (Christians have been the most intolerant of all men); * Hãy nghiền nát cái đồ ô nhục- Ki Tô Giáo (Écrasez l’infâme! [crush the infamous thing - Christianity]; * Vô thần là thói xấu của một số nhỏ những người thông minh (Atheism is the vice of a few intelligent people); * Thần Ki-Tô luôn luôn ở phía những tiểu đoàn mạnh nhất (God is always on the side of the heaviest battalions); * Tai họa giáng vào thế giới qua tội lỗi của Adam. Nếu cái tên ngu đần ấy không phạm tội, chúng ta đã có thể không bị làm khổ bởi bệnh đậu mùa, bệnh ghẻ, hoặc môn thần học, hoặc đức tin duy nhất có thể cứu rỗi chúng ta (Evil came into the world through the sin of Adam. If that idiot had not sinned, we should not have been afflicted with the smallpox, nor the itch, nor theology, nor the faith which alone can save us.); * Lời của Thần Ki Tô là lời của các linh mục; sự vinh quang của Thần Ki Tô là sự hãnh diện của các linh mục; ý của Thần Ki Tô là ý của các linh mục; xúc phạm Thiên Chúa là xúc phạm các linh mục; tin vào Thiên Chúa là tin vào mọi điều linh mục nói (The word of God is the word of the priests; the glory of god is the pride of the priests; the will of god is the will of the priests; to offend god is to offend the priests; to believe in god is to believe in all that the priests tell us.)

15. David Hume (1711-1776), Triết gia Tô Cách Lan: * Những tín đồ Ca-Tô là một hệ phái trí thức? Trong mọi tôn giáo, tôn giáo vô lý và vô nghĩa nhất là tôn giáo mà trong đó những người hiến thân cho Chúa ăn thịt Chúa mình sau khi đã tạo ra ông ấy (The Roman Catholics are a very learned sect?..Of all religions, the most absurd and nonsensical is that whose votaries (người hiến thân cho Chúa) eat, after having created, their deity).

16. Denis Diderot (1713-1784), Khoa học Gia Pháp: * Ki-Tô giáo dạy chúng ta phỏng theo một vị Thần độc ác, ngấm ngầm, ghen tuông, và không thể nguôi trong những cơn phẫn nộ của ông ta (The Christian religion teaches us to imitate a God that is cruel, insidious, jealous, and implacable in his wrath); * Sự cuồng tín chỉ cách sự man rợ có một bước (Fanaticism is just one step away from barbarism); * Hãy xét cái hình ảnh mà người ta vẽ cho chúng ta về Đấng Tối Cao, người có đầu óc ngay thẳng nhất phải ước rằng hắn ta đừng có hiện hữu (Considering the picture that is drawn for us of the Supreme Being, the most righteous soul must be tempted to wish that he did not exist).

17. Edward Gibbon (1737-1794), Sử gia Anh: * Đối với cái nhìn triết lý, những thói xấu của giới giáo sĩ thì ít nguy hại hơn những đức tính của họ rất nhiều (To a philosophic eye, the vices of the clergy are far less dangerous than their virtues.); * Những tội nghiêm trọng nhất đã bị dẹp bỏ, Người đại diện của Chúa Ki Tô (Giáo hoàng John XXIII, 1414) chỉ bị kết tội là ăn cướp, sát nhân, hãm hiếp, giao hợp đồng giống, và loạn luân (The most serious charges were suppressed; the Vicar of Christ (Pope John XXIII, 1414) was accused only of piracy, murder, rape, sodomy, and incest.)

18. Pierre Bayle (1647-1706), Triết gia Pháp: * Về những vấn đề tôn giáo, rất dễ lừa dối một người, nhưng rất khó mà giải hoặc hắn (In matters of religion, it is very easy to deceive a man, and very hard to undeceive him); * Không có quốc gia nào hiếu chiến như là những quốc gia theo Ki Tô Giáo (No nations are more warlike than those which profess Christianity)

19. Samuel Butler (1612-1680), Thi sĩ Anh: * Chúa Ki-Tô chỉ bị đóng đinh trên thập giá một lần, và trong vài tiếng đồng hồ. Hãy nghĩ tới hàng ngàn người bị hắn đóng đinh trên thập giá một cách thầm lặng từ khi đó (Christ was only crucified once, and for a few hours. Think of thousands he has been crucifying in a quiet way ever since).

20. Daniel Defoe (1660-1731), Tiểu thuyết gia Anh: * Trong tất cả những tai họa mà nhân loại phải chịu đựng, sự độc đoán của giới giáo sĩ là tệ hại nhất (Of all the plagues with which mankind are cursed, Ecclesiastic tyranny’s the worst.)

21. Frederik the Great (1712-1786), Vua nước Phổ: * Mọi nhà thần học đều giống nhau.. Mục đích của họ luôn luôn là đặt bạo quyền trên tâm thức con người. Do đó, họ khủng bố mọi người chúng ta đã dám táo bạo phanh phui sự thật (Theologians are all alike .. Their aim is always to wield despotic authority over men’s consciences. They therefore persecute all of us who have the temerity to unveil the truth.)

22. Hugo Grotius (1583-1645), Học giả Hòa Lan: * Người nào đọc lịch sử giới giáo sĩ không đọc gì khác ngoài sự gian xảo và điên rồ của các giám mục và linh mục. (He who reads eccleciastical history reads nothing but the roguery and folly of bishops and churhmen.)

23. Claude Adrien Helvétius (1715-1771), Triết gia Pháp: * Một người tin rằng hắn ăn thịt Chúa của hắn, chúng ta không bảo là hắn điên; một người nói rằng hắn là Chúa Giê-su Ki Tô, chúng ta bảo rằng hắn điên,. (A man who believes that he eats his God we do not call mad; a man who says he is Jesus Christ, we call mad.)

24. Baron d’Holbach (1723-1789), Triết gia Pháp: * Nếu sự không hiểu thiên nhiên đã sinh ra những thần, thì sự hiểu biết về thiên nhiên sẽ đi đến chỗ dẹp bỏ những thần này. (If the ignorance of nature gave birth to the gods, knowledge of nature is destined to destroy them.)

25. Benjamin Franklin (1706-1790), Khoa học gia Mỹ: * Cách nhìn mọi sự việc bằng đức tin là nhắm con mắt của lý trí. (The way to see by faith is to shut the eye of reason).

26. Immanuel Kant (1724-1804), Triết gia Đức: * Cái chết của tín lý là sự ra đời của đạo đức; Lý trí không bao giờ có thể chứng minh sự hiện hữu của Thần KiTô (The death of dogma is the birth of morality; Reason can never prove the existence of God.)

27. John Milton (1608-1674), Thi sĩ Anh: * Đạo Ca-Tô Rô-Ma có ít tính chất tôn giáo hơn là sự chuyên chế của giới linh mục, những người trang bị với những bổng lộc của quyền lực dân sự, với chiêu bài tôn giáo, đã chiếm lấy quyền của Chúa (Romanism is less a religion than a priestly tyranny armed with the spoils of civil power which, on the pretext of religion, it hath seized against the command of Chist himself.)

28. Lady Mary Wortley Montagu (1689-1762), Văn sĩ Anh: * Trên khắp thế giới, các linh mục có thể nói láo, và các tín đồ tin, (Priests can lie, and the mob believe, all over the world).

29. Thomas Paine (1737-1809), triết gia Anh, tác giả cuốn sách nổi tiếng Thời Đại Của Lý Trí: * Cuốn Tân Ước dạy chúng ta những gí? Tin rằng Đấng Toàn Năng phạm tội lăng nhăng với một người đàn bà đã có chồng; và tin vào cái chuyện lăng nhăng này gọi là đức tin. (What is the New Testament teaches us? To believe that the Almighty committed debauchery with a woman engaged to be maried; and the belief of this debaucery is called faith; * Nguồn gốc của sự xấu xa nhất, của những sự độc ác khủng khiếp nhất, và những sự khổ sở to lớn nhất giáng lên đầu nhân loại là ở trong cái gọi là mạc khải, hay tôn giáo mạc khải (The most detestable wickedness, the most horrid cruelties, and the greatest miseries that have afflicted the human race have had their origin in this thing called revelation, or revealed religion); * Tin vào một Thiên Chúa độc ác làm cho con người thành độc ác (Belief in a cruel god makes a cruel man.); * Một thầy giáo giỏi có ích hơn là 100 linh mục (One good school master is of more use than a hundred priests.)

30. Ethan Allen (1738-1789), Nhà cách mạng Mỹ: * Giáo lý Chúa Ba Ngôi là vô căn cứ, và có khuynh hướng đưa đến mê tín và thờ hình tượng (The doctrine of the Trinity is destitute of foundation, and tend manifestly to superstition and idolatry.)  * “Trong những nơi ở thế giới mà sự hiểu biết và khoa học đã thắng thế, thì không còn phép lạ nữa; nhưng ở những nơi còn man rợ và ngu dốt, phép lạ vẫn còn thịnh hành.” (In those parts of the world where learning and science have prevailed, miracles have ceased; but in those parts of it as are barbarous and ignorant, miracles are still vogue.)

31. Thomas Jefferson (1743-1826), Tổng Thống Mỹ: * Trong mọi quốc gia và trong mọi thời đại, linh mục đều đã thù nghịch đối với tự do.(In every country and in every age, the priest has been hostile to liberty). * Thần Ki-Tô là một nhân vật có những tính cực kỳ độc ác, bất khoan dung, đồng bóng , và bất công. (The God is a being of terrific character - cruel, vindictive, capricious, and unjust); * Đã tới 50, 60 năm từ ngày tôi đọc cuốn Khải Huyền, và từ đó tôi coi nó chỉ là những lời điên dại mê sảng của một kẻ cuồng điên (It has been 50 and 60 years since I read the Apocalypse, and I then considered it merely the ravings of a maniac).

32. James Madison (1751-1836), Tổng Thống Mỹ: * Trong gần 15 thế kỷ, cơ sở hợp pháp của Ki Tô giáo đã được phán xét. Hoa trái của Ki Tô giáo là gì? Ở khắp nơi, không nhiều thì ít, sự lười biếng và hãnh diện của giới giáo sĩ, sự ngu tối và quỵ lụy của giới tín đồ, sự mê tín, cố chấp và bạo hành trong cả hai giới (During almost 15 centuries has the legal establishment of Christianity been on trial. What has been its fruits? More or less in all places, pride and indolence in the clergy; ignorance and servility in the laity; in both, superstition, bigotry, and persecution.)

33. Napoleon Bonaparte (1769-1821), Hoàng đế Pháp: * Hiệp hội Giêsu là hội nguy hiểm nhất, và đã gây nên nhiều tổn hại hơn tất cả những hội tôn giáo khác (The Society of Jesus is the most dangerous of orders, and has done more mischief than all the others); * Kiến thức và lịch sử là những kẻ thù của tôn giáo (Knowledge and history are the enemies of religion); * Ở mọi nơi và mọi thời, linh mục đã đưa vào sự gian dối và sai lầm (Priests have everywhen and everywhere introduced fraud and falsehood)

34. Arthur Schopenhauer (1788-1860), Triết gia Đức: * Bạn có thể ghi nhận là đức tin và kiến thức thì liên hệ với nhau như là hai cán cân; khi cán cân bên này lên thì cán cân kia xuống (You may observe that faith and knowledge are related as the scales of a balance; when the one goes up, the other goes down); * Những hoa trái của Ki Tô giáo là chiến tranh tôn giáo, những cuộc tàn sát, những cuộc chiến tranh thập giá, những tòa án xử dị giáo, sự tiêu diệt các thổ dân Mỹ, và đưa những nô lệ Phi Châu vào thay thế (The fruits of Christianity were religious wars, butcheries, crusades, inquisitions, extermination of the natives in America, and the introduction of African slaves in their place); * Ca-Tô giáo là tôn giáo lên thiên đường bằng cách cầu xin, vì nó quá phiền toái để tự mình đạt được. Linh mục là những kẻ buôn bán thiên đường (The Catholic religion is an order to obtain heaven by begging, because it would be too troublesome to earn it. The priest are the brokers for it); * Mọi tín lý, bất kể là vô lý tới đâu, khi cấy vào con người từ nhỏ, chắc chắn là ở trong đó suốt đời (Any dogma, no matter how extravagantly absurd, inculcated in childhood, is sure to retain its hold for life.)

35. Percy Bysshe Shelley (1792-1822), Thi sĩ Anh: * Ki Tô giáo thật sự cũng phạm phải nhiều điều độc ác như Do Thái giáo, và còn hơn Do Thái giáo về mức tan hoang mà nó gây nên. 11 triệu người, đàn ông, đàn bà, và trẻ con bị giết trong những chiến tranh, bị sát hại trong khi đang ngủ, thiêu sống trong những ngày hội hè công cộng, đầu độc, tra tấn, ám sát, và cướp bóc trong tinh thần của Tôn Giáo hòa bình, và cho sự vinh quang của vị Thần nhân từ nhất. Cái tên của Thần Ki Tô đã làm hàng rào Thánh bao quanh mọi tội ác (Christianity indeed has equaled Judaism in atrocities, and exceeded it in the extent of its desolation. 11 million of men, women, and children have been killed in battle, butchered in their sleep, burned to death at public festivals of sacrifice, poisoned, tortured, assassinated, and pillaged in the spirit of the Religion of Peace, and for the glory of the most merciful God.; The name of God has fenced about all crime with holiness.) * Ki Tô giáo chất đầy trái đất với quỷ, hỏa ngục với con người, và thiên đường với những nô le䍊 (Christianity peoples earth with demons, hell with men, and heaven with slaves.)

36. John Stuart Mill (1806-1873), Triết gia Anh: * Giáo hội bất khoan dung nhất trong mọi giáo hội: giáo hội Ca-Tô Rô-ma (The most intolerant of churches, the Roman Catholic Church.)

37. Abraham Lincoln (1809-1865), Tổng Thống Mỹ: * Cả hai (Ca Tô và Tin Lành) đều đọc cùng một cuốn thánh kinh, cầu nguyện cùng một Thiên Chúa, và người này viện đến sự giúp đỡ của Thiên Chúa để chống người kia (Both read the same Bible, and pray to the same God; and each invokes His aid against the other.)

38. Charles Darwin (1809-1882), Khoa học gia Anh, nhà lập thuyết Tiến Hóa: * Khoa học và chúa KiTô chẳng có liên hệ gì với nhau. Tôi không tin đã có một sự mạc khải nào (Science and Christ have nothing to do with each other. I do not believe that any revelation has ever been made).

39. Charles Dickens (1812-1870), Văn hào Anh: * Tôi tin rằng sự phổ biến đạo Ca-Tô là phương cách khủng khiếp nhất của sự thoái hóa chính trị và xã hội còn sót lại trên thế giới. Những nhà truyền giáo là những kẻ quấy rầy hạng nhất, và làm cho mọi nơi mà họ tới trở thành tệ hơn (I believe the dissemination of Catholicity to be the most horrible means of political and social degradation left in the world. Missionaries are perfect nuisances, and leave every place worse than they found it.)

40. Thomas Henry Huxley (1825-1895), Khoa học gia Anh: * Tín điều về sự không thể sai lầm của Thánh kinh cũng chẳng hiển nhiên hơn tín điều về không sự sai lầm của các giáo hoàng (The dogma of infallibility of the Bible is no more self-evident than is that of the infallibility of the popes.) * Từ một nô lệ của chế độ giáo hoàng [người Công giáo], người trí thức đã trở thành nông nô của Thánh kinh (người Tin lành) From being a slave of the papacy, the intellect was to become the serf of the Bible.) * Hệ thống giáo sĩ là kẻ thù sống chết của khoa học. Thuyết tiến hóa loại bỏ thuyết sáng tạo và mọi sự can thiệp của Thần Ki Tô (The ecclesiastical system is the deadly enemy of science. Evolution excludes creation and all other kinds of supernatural interventions.) * Hoài nghi là bổn phận cao nhất và đức tin mù quáng là tội không thể tha thứ được (Skepticism is the highest duty and blind faith the one unpardonable sin.)

41. Leo Tolstoy (1828-1910) văn hào Nga: * Tôi tin chắc rằng giáo lý của giáo hội (Ca-Tô) là một sự nói láo xảo quyệt và xấu xa theo lý thuyết, và là sự pha trộn của sự mê tín thô thiển nhất và trò ma thuật về phương diện thực hành (I am convinced that the teaching of the church is in theory a crafty and evil lie, and in practice a concoction of gross superstition and witchcraft.) * Đúng vậy, tôi không chấp nhận một thuyết không hiểu được là thuyết Ba Ngôi, và huyền thoại về sự sa ngã của con người, vì chúng vô lý trong thời đại của chúng ta. (It is true, I deny an incomprehensible Trinity, and the fable regarding the fall of man, which is absurd in our day.) * Đúng vậy, tôi không chấp nhận cái chuyện có tính cách xúc phạm về một Thiên Chúa  sinh ra từ một trinh nữ đề chuộc tội cho nhân loại (It is true, I deny the sacrilegious story of a God born of a virgin to redeem the race.)

42. Robert G. Ingersoll (1833-1899), Học giả Mỹ: * Tôi muốn gì cho ngày giáng sinh? Tôi bắt giáo hoàng phải vứt đi cái mũ ba tầng của ông ta, cởi bỏ bộ quần áo thiêng liêng của ông ta, và thừa nhận rằng ông ta không hành động cho Thần Ki Tô - không phải là không thể sai lầm - mà chỉ là một người Ý thông thường. Tôi bắt tất cả những hồng y, tổng giám mục, giám mục, linh mục thừa nhận rằng họ chẳng biết gì về thần học, về thiên đường hay hỏa ngục, về số phận tương lai của nhân loại, về quỷ hay hồn ma, về các thần hay thiên thần. Tôi muốn toàn thể thế giới không còn bất công, không còn mê tín (What I want for Christmas? I would have the pope throw away his tiara, take off his sacred vestments, and admit that he is not acting for god - is not infallible - but is just an ordinary Italian. I would have all the cardinals, archbishops, bishops, priests admit that they know nothing about theology, nothing about hell or heaven, nothing about the destiny of the human race, nothing about devils and ghosts, gods or angels. I would like to see the whole world free - free from injustice - free from superstition). * Một thầy giáo giỏi có giá trị hơn 1000 linh mục (One good schoolmaster is worth a thousand priests.) * Trong nhiều thế kỷ, cây thập giá và lưỡi gươm là đồng minh của nhau. Cùng với nhau, chúng tấn công nhân quyền. Chúng chống đỡ cho nhau (For many centuries, the sword and the cross were allies. Together they attacked the rights of man. They defended each other.) * Nếu Ki Tô giáo chỉ ngu đần và phản khoa học, nếu Thần của Ki Tô giáo chỉ dốt nát và có lòng tốt, nếu Ki Tô giáo hứa hẹn cho các tín đồ một sự hỉ lạc vĩnh hằng, và nếu các tín đồ thực hành hạnh tha thứ mà Ki Tô Giáo răn dạy, thì tôi là người chẳng đụng gì đến tín ngưỡng của họ. Nhưng Ki Tô giáo còn có một mặt khác. Tôn giáo này không chỉ ngu đần mà còn lắt léo, không chỉ phản khoa học mà còn vô nhân tính. Thần của tôn giáo này không chỉ dốt nát mà còn ác độc. Tôn giáo này không chỉ hứa hẹn cho tín đồ một phần thưởng vĩnh hằng mà còn khẳng định rằng hầu hết mọi người (tín đồ hay không. TCN) đều bị giam cầm trong những tòa hình ngục của Thần và sẽ bị vĩnh viễn đau đớn. Đó là sự man rợ của Ki Tô Giáo. (If Christianity were only stupid and unscientific, if its god were ignorant and kind, if it promised eternal joy to believers, and if the believers practiced the forgiveness they teach, for one I should let the faith alone. But there is another side to Christianity. It is not only stupid, but malicious. It is not only unscientific, but it is heartless. Its god is not only ignorant, but infinitely cruel. It not only promises the faithful an eternal reward, but declares that nearly all of the children of men, imprisoned in the dungeons of god will suffer eternal pain. This is the savagery of Christianity.)

43. Mark Twain (1835-1910), Văn hào Mỹ: * Đức tin là tin vào cái mà chúng ta biết nó không như vậy (Faith is believing what you know ain’t so). * Không phải là những phần trong thánh kinh mà tôi không hiểu làm tôi bực mình, mà là những phần mà tôi hiểu (It ain’t those parts of the Bible that I can’t understand that bother me, it is the parts that I do understand.)

44. John Burroughs (1837-1921), Văn hào Mỹ: * Khoa học đã đóng góp cho sự phát triển của nền văn minh Tây phương trong 100 năm nhiều hơn là sự đóng góp của Ki Tô Giáo trong 1800 năm. (Science has done more for the development of Western civilization in 100 years than Christianity in 1800 years.) * Nền văn minh của chúng ta không được xây dựng trên Ki Tô Giáo mà là trên lý trí và khoa học (Our civilization is not founded upon Christianity; it is founded upon reason and science.) * Những người hoài nghi và những người không tin (God của Ki Tô giáo) không bao giờ có thể giết nhau như những tín đồ Ki Tô đã giết nhau (Skeptics and disbelievers could never slaughter each other as the Christians have.)

45. Friedrich Nietzche (1844-1900), Triết gia Đức: * Thiên Chúa đã chết (Có đâu để mà chết? TCN) God is dead. * Chúng ta không nên đi đến nhà thờ nếu chúng ta muốn hít thở không khí trong lành (One should not go to church if one wants to breathe pure air.) *  Điều nào đúng: con người là một trong những sai lầm của God, hay God là một trong những sai lầm của con người. (Which is it: is man one of God’s blunders, or is God one of man’s blunders?)

46. Pierre Laplace (1749-1827), Khoa học gia Pháp: * Kính thiên văn đã quét hết vòm trời mà không thấy Thiên Chúa ở đâu. (The telescope sweeps the skies without finding god.)

47. Sir James Paget (1814-1899), Y sĩ Anh: * Nơi công cộng cũng như trong tư gia, tôi không biết một cuốn sách nào mà lại là nguồn gốc của cách xử sự hung ác và tàn bạo như là cuốn thánh kinh (I know of no book which has been a source of brutality and sadistic conduct, both public and private, that can compare with the Bible.)

48. Thomas Carlyle (1795-1881), Văn hào Anh: * Thiên Chúa chẳng làm gì cả. Một người có giáo dục, lương thiện, không thể nào còn tin vào Ki-Tô giáo của lịch sử. (God does nothing. It is not possible that educated, honest men can even profess much longer to belief in historical Christianity.)

49. Alexandre Dumas (1802-1870), Văn hào Pháp: * Trong khi Tín đồ Ca-Tô và Tin Lành thiêu sống và giết lẫn nhau, (nhưng họ lại) có thể cộng tác để nô lệ hóa những ngưới anh em da đen của họ (Catholics and Protestants, while engaging in burning and murdering each other, could cooperate in enslaving their black brethen.)

50. Oliver Wendell Holmes, Sr. (1809-1894), Học giả Mỹ: * Người mà luôn luôn lo lắng rằng linh hồn mình sẽ bị đầy đọa thường là có một linh hồn vô dụng (The man who is always worrying about whether or not his souls would be damned generally has a soul that isn’t worth a damn.) * Sự thật là cả hệ thống tín ngưỡng dựa trên chuyện sa ngã của con người đó đã dần biến mất đi trong đầu óc hiểu biết của con người đã được khai sáng. (The truth is that the whole system of beliefs which comes in with the story of the fall of man is gently falling out of enlightened human intelligence.)

51. Victor Hugo (1802-1885), Văn hào Pháp: * Khi anh bảo tôi rằng Thiên Chúa của anh đã tạo ra anh theo hình ảnh của ông ấy, tôi trả lời rằng hắn ta phải thật là xấu xa (When you tell me that your deity made you in his own image, I reply that he must have been very ugly.) * Trong mỗi làng đều có một ngọn đuốc soi sáng: người thầy giáo - và một kẻ làm tắt bó đuốc đó: ông linh mục xứ (There is in every village a torch: the schoolmaster - and an extinguisher: the parson.) .

52. Émile Zola (1840-1902), Văn hào Pháp: * Nền văn minh sẽ không đi đến tột đỉnh cho đến khi phiến đá cuối cùng từ cái nhà thờ cuối cùng rơi đè lên ông linh mục cuối cùng (Civilization will not attain to its perfection until the last stone from the last church falls on the last priest.) * Phải chăng khoa học đã thoái lui? Không phải! Chính Ca-Tô giáo đã luôn luôn phải thoái lui trước khoa học, và sẽ còn bị bắt buộc phải thoái lui (Has science ever retreated? No! It is Catholicism which has always retreated before her, and will always be forced to retreat.)

53. Mikhail A. Bakunin (1814-1876), Văn hào Nga: * Ki Tô giáo là sự từ bỏ hoàn toàn lẽ thường và lý trí (Christianity is the complete negation of common sense and sound reason.) * Thần học là khoa học về sự nói láo của thần thánh (Theology is the science of the divine lie.)

54. Ludwig Feuerbach (1804-1872), Triết gia Đức: * Bất cứ khi nào mà đạo đức được đặt căn bản trên thần học, quyền của con người tuỳ thuộc vào thần quyền, thì những sự vô đạo đức, bất công, ô nhục nhất có thể được biện minh và thiết lập (Whenever morality is based on theology, whenever right is made dependent on divine authority, the most immoral, unjust, infamous things can be justified and established.)

55. William E. H. Lecky (1838-1903), Sử gia A祉 Nhĩ Lan: * Hầu hết Âu châu, trong nhiều thế kỷ, đã bị ngập máu, máu đổ do sự chủ mưu trực tiếp hoặc với sự hoàn toàn chấp thuận của những người có quyền trong giới giáo sĩ (Almost all Europe, for many centuries, was inundated with blood, which was shed at the direct instigation or with the full approval of the ecclesiastical authorities). * Bất cứ khi nào mà giới giáo sĩ, Ca-Tô hay Tin Lành, đứng cạnh thế quyền dân sự, thì kết quả là sự bạo hành (Whenever the clergy were at the elbow of the civil arm, no matter whether they were Catholic or Protestant, persecution is the result.)

56. August Bebel (1840-1913), Nhà xã hội Đức: * Ki Tô giáo là kẻ thù của tự do và văn minh. Nó buộc nhân loại trong xiềng xích. (Christianity is the enemy of liberty and of civilization. It has kept mankind in chains.)

57. Giuseppe Garibaldi (1807-1882), Nhà lãnh đạo Ý (Người đã tiến quân và thu hẹp lãnh thổ của Ca-Tô, chỉ còn lại Vatican ngày nay): * Vatican là con dao găm đâm vào tim nước Ý. (The Vatican is a dagger in the heart of Italy.) * Linh mục là hiện thân của sự sai lầm (The priest is the personification of falsehood.) * Giáo hội Ca-Tô là nàng hầu của sự chuyên chế và là kẻ thù trung kiên của tự do (The Catholic Church is the handmaid of tyranny and the steady enemy of liberty.)

58. Elbert Hubbard (1856-1915), Văn hào Mỹ: * Thiên đường: Chỗ giải trí-nghỉ dưỡng trong trí tưởng tượng của người Ki-tô. (Heaven: The Coney Island of the Christian imagination.) * Thần Ki Tô: John Doe (1 tên đặt cho một nhân vật mà không ai biết là ai) của triết lý và tôn giáo (God: The John Doe of philisophy and religion.) * Thần học là một sự toan tính giải thích một chủ đề bởi những người không hiểu chủ đề đó (Theology is an attempt to explain a subject by men who do not understand it).

59. Sigmund Freud (1856-1939), Nhà Phân tâm học: * Tôn giáo giống như là chứng bệnh suy nhược thần kinh của trẻ con (Religion is comparable to a childhood neurosis.) * Giáo hội Ca-Tô là đối thủ của mọi tự do tư tưởng (The Catholic Church so far has been the implacable enemy of all freedom of thought.)

60. George Bernard Shaw (1856-1950), Nhà viết kịch Anh: * Không phải là không tin thì nguy hiểm cho xã hội của chúng ta, mà chính là sự tin (It is not disbelief that is dangerous to our society, it is belief.) * Đối với tín đồ Ca-Tô, chỉ có hai quốc gia, thiên đường và hỏa ngục; chỉ có hai trạng thái của con người, cứu rỗi hay bị đày đọa (For the Catholic, there are but two countries, heaven and hell; but two conditions of men, salvation and damnation.)

61. George Santayana (1863-1952), Triết gia Mỹ: * Đối với Shakespeare, về vấn đề tôn giáo, sự chọn lựa nằm ở hoặc Ki Tô giáo hoặc không tin gì. Ông ta đã chọn không tin gì (For Shakespeare, in the matter of religion, the choice lay between Christianity and nothing. He chose nothing.) * Ki Tô giáo đàn áp tôn giáo, tra tấn và thiêu sống con người. Như một con chó săn, tôn giáo này đánh hơi và truy lùng kẻ lạc đạo. Tôn giáo này gây nên những cuộc chiến tranh, và nuôi dưỡng thù hận và tham vọng. Tôn giáo này thánh hóa sự tận diệt và sự chuyên chế (Christianity persecuted, tortured, and burned. Like a hound it tracked the very scent of heresy. It kindles wars, and nursed furious hatred and ambitions. It sanctified extermination and tyranny..)

62. Bertrand Russell (1872-1970), Triết gia, Nhà Toán học Anh, tác giả cuốn Why I Am Not A Christian: * Quan điểm của tôi về tôn giáo [Ki Tô Giáo] giống như quan điểm của Lucretius. Tôi coi nó như là một bệnh chứng xuất phát từ sự sợ hãi và là nguồn gốc của sự khổ sở không thể kể được của loài người (My own view on religion is that of Lucretius. I regard it as a disease born of fear and as a source of untold misery to the human race.) * Nếu tôi nhớ không lầm, không có một lời nào trong các Phúc Âm ca tụng sự thông minh (So far as I can remember, there is not one word in the gospels in praise of intelligence.) * Đàn áp tôn giáo được sử dụng trong thần học chứ không ở trong số học (Persecution is used in theology, not in arithmetic.)

63. Albert Einstein (1879-1955), Khoa học Gia Do Thái, Thuyết Tương Đối: * Tôi không thể quan niệm một Thần Ki Tô thưởng phạt tạo vật của chính mình (I cannot conceive of a God who rewards and punishes his creatures)

64. H. L. Mencken (1880-1956), Văn hào Mỹ: * Nói một cách đại cương, tôi tin rằng tôn giáo là một sự nguyền rủa đối với nhân loại (I believe that religion, generally speaking, has been a curse to mankind.) * Đức tin có thể định nghĩa ngắn gọn như là một niềm tin phi lý vào những gì không chắc chắn xảy ra (Faith may be defined briefly as an illogical belief in the occurrence of the improbable.) * Thần học: một nỗ lực để giải thích cái không thể biết được bằng cách đặt chúng vào những lời không đáng để biết (Theology: an effort to explain the unknowable by putting it into terms of the not worth knowing.) * Tổng giám mục: một chức sắc Ki Tô cao chức hơn chức của Chúa Ki Tô (Archbishop: A Christian ecclesiastic of a rank superior to that attained by Christ.)

65. Alfred North Whitehead (1861-1947), Toán gia và Triết gia Mỹ: * Tôi coi nền thần học Ki Tô Giáo như là một trong những tai họa lớn của nhân loại (I consider Christian theology to be one of the great disasters of the human race)..

66. Theodore Dreiser (1871-1945), Văn hào Mỹ: * Mọi hình thức của tôn giáo tín điều phải dẹp bỏ. Thế giới đã tồn tại mà không cần đến nó trong quá khứ và có thể cũng như vậy trong tương lai (All forms of dogmatic religion should go. The world did without them in the past and can do so again.)

67. Arthur Koestler (1905-1983), Triết gia Anh: * Tại Jerusalem, cái bộ mặt giận dữ của thần Gia-vê ấp ủ những phiến đá nóng, những phiến đá đã chứng kiến những cuộc thánh sát, cưỡng hiếp, và cướp bóc nhiều hơn bất cứ nơi nào trên thế giới. Dân cư ở đây bị đầu độc bởi tôn giáo (In Jerusalem..the angry face of Yahweh is brooding over the hot rocks which have seen more holy murder, rape and plunder than any other place on earth. Its inhabitants are poisoned by religion.)

68. Edgar Lee Masters (1869-1950), Thi sĩ Mỹ: * Nhiều cuốn sách đã được viết ra để chứng tỏ Ki Tô giáo đã làm suy yếu thế giới, rằng tôn giáo này đã gạt ra ngoài sự khai sáng và trí tuệ của Hellas để nhường chỗ cho một giáo lý mê tín và ngu xuẩn (Many books have been written to show that Christianity has emasculated the world, that it shoved aside the enlightenment and wisdom of Hellas for a doctrine of superstition and ignorance.)

69. George Moore (1852-1933), Tiểu thuyết gia Ái Nhĩ Lan: * Thiên đường có thể để cho giáo dân, nhưng thế giới này chắc chắn là để cho các linh mục (Heaven may be for the laity, but this world is certainly for the clergy.)

70. H. G. Wells (1866-1946), Tiểu thuyết gia Anh: * Cái thứ xấu ác nhất trong thế giới ngày nay là Giáo hội Ca-Tô Rô-ma (The most evil thing in the world today is the Roman Catholic Church.)

71. Culbert Olson, Thống đốc bang California, 1938-1943: * Tôi không hiểu làm sao mà người nào đọc thánh kinh mà lại có thể tin rằng đó là lời của Thần Ki-Tô, hoặc tin đó không phải là chuyện man rợ của một dân tộc man rợ (I don’t see how anybody can read the Bible and believe it’s the word of God, or believe that it is anything but a barbarous story of a barbaric people.)

72. Preserved Smith (1880-1941), Sử gia Mỹ: * Không còn nghi ngờ gì nữa, cuốn thánh kinh là khối cản trở trên con đường tiến bộ, khoa học, xã hội và ngay cả đạo đức. Nó được viện dẫn để chống Copernicus (Thuyết trái đất quay xung quanh mặt trời. TCN) cũng như là chống Darwin (Thuyết Tiến Hóa. TCN) (There can be no doubt that the Bible became a stumbling -block in the path of progress, scientific, social and even moral. It was quoted against Copernicus as it was against Darwin.)

73. Isaac Asimov (1920-1992), Khoa học gia Mỹ: * Đối với tôi, Thiên Chúa có lẽ là một sản phẩm tùy tiện của tâm trí con người; Tôi chắc chắn không tin vào những huyền thoại, vào thiên đường và hỏa ngục, vào Thiên Chúa và Thiên Thần, Sa-Tăng và quỉ (It seems to me that God is a convenient invention of the human mind; I certainly don’t believe in the mythologies of our society, in heaven and hell, in God and angels, in Satan and demons..)

74. Steve Allen (1921 - ), Mỹ, tác giả 43 cuốn sách đủ loại: * Rất hiếm có một trang sách nào trong cuốn thánh kinh mà trong đó một người có đầu óc cởi mở không nhận thấy một sự mâu thuẫn, một chuyện lịch sử bất khả hữu, một sai lầm hiển nhiên, một sự kiện lịch sử không thể nào xảy ra (There is scarcely a page of the Bible on which an open mind does not perceive a contradiction, an unlikely history, an obvious error, an historical impossibility..); * Một người vô thần không ghét Thần Ki Tô, hắn chỉ không thể tin được là một Thần có thể hiện hữu. (An atheist does not hate God; he simply is one who is unable to believce that a God exist); * Cuốn thánh kinh đã được dùng để khuyến khích niềm tin vào sự mê tín thô thiển nhất và làm ngăn cản sự dạy những chân lý khoa học (The Bible has been used to encourage belief in the grossest superstition and to discourage the free teaching of scientific truths); * Chỉ sau khi tôi đọc cuốn thánh kinh từ đầu đến cuối tôi mới nhận ra rằng Thần Ki Tô trong đó thật sự là một bạo chúa thích trả thù, ác như quỷ, còn ác hơn sự khát máu điên rồ, sự dã man, sự tàn phá của những con người như Hitler, Stalin, Pol Pot, hoặc bất cứ kẻ sát nhân tập thể nào trong lịch sử cổ xưa hoặc hiện đại (It was only when I finally undertook to read the Bible through from beginning to end that I perceived that its depiction of the Lord God was actually that of a monstrous, vengeful tyrant, far exceeding in bloodthirstiness and insane savagery the depredations of Hitler, Stalin, Pol Pot, or any mass murderer of ancient or modern history.)

75. Carl Sagan, Khoa học gia Mỹ: * Nếu các bạn muốn cứu con mình khỏi bị bệnh bại liệt, bạn có thể cầu Chúa hoặc mang nó đi chích ngừa.. Hãy chọn khoa học (If you want to save your child from polio, you can pray or you can inoculate.. Choose science)

76.  Albert Schweitzer, Bác sĩ, triết gia người Pháp: * Không có gì tiêu cực hơn là kết quả nghiên cứu phê bình về đời sống của Giê-su.  Giê-su ở Nazareth xuất hiện trước công chúng như là Vị Cứu Tinh [của dân tộc Do Thái], thuyết giáo về Vương Quốc của Thiên Chúa, thiết lập Thiên Đường trên trái đất, và chết đi như là sự hiến dâng cuối cùng, không từng bao giờ hiện hữu.

  (There is nothing more negative than the result of the critical study of the life of Jesus.  The Jesus of Nazareth who came forward publicly as the Messiah, who preached the Kingdom of God, who founded the Kingdom of Heaven upon earth, and die to give his work its final consecration, never had any existence.)

 

77.  Richard Feynman , Vật Lý Gia Mỹ, Giải Nobel: * Thiên Chúa được phát minh ra để giải thích những điều khó hiểu.  Thiên Chúa  luôn luôn được phát minh ra để giải thích những điều chúng ta không hiểu.  Nay, khi sau cùng chúng ta khám phá ra rằng một cái gì đó vận hành như thế nào, chúng ta có những định luật mà chúng ta tước khỏi từ Thiên Chúa, chúng ta không còn cần đến ông ta nữa.

   (God was invented to explain mystery.  God is always invented to explain those things that you do not understand.  Now, when you finally dicover how something works, you get some laws which you are taking away from God; you don’t need him anymore.)

 

78.  A. A. Milne, tác giả Winnie The Pooh:   * Hơn bất cứ cuốn sách nào khác, cuốn Cựu Ước phải chịu trách nhiệm vì làm cho nhiều người trở thành vô thần, vô ngộ, và không tin muốn gọi họ thế nào cũng được.  (The Old Testament is responsible for more atheism, agnoticism, disbelief – call it what you will – than any book ever written.)

79.  Gore Vidal, Văn Gia: *  Tôi coi chủ nghĩa độc thần là tai họa to lớn nhất đã giáng xuống đầu nhân loại.  Tôi không nhìn thấy cái gì tốt ở Do Thái Giáo, Ki tô Giáo hay Hồi Giáo – có những người tốt, đúng vậy, nhưng tôn giáo nào mà đặt căn bản trên một thần duy nhất điên cuồng, ác độc, thì tôn giáo đó không có ích gì cho nhân loại như, thí dụ, đạo Khổng, không phải là một tôn giáo mà là một hệ thống đạo đức và giáo dục.  (I regard monotheism as the greatest disater ever befall the human race.  I see no good in Judaism, Christianity or Islam – good people, yes, but any religion based on a single, well, frenzied and virulent god, is not as useful to the human race as, say, Confucianism, which is not a religion but an ethical and educational system.)

80.  Arthur Schlesinger, Jr., Sử Gia:

   Là một sử gia, tôi thú nhận là cảm thấy khôi hài khi tôi nghe người ta ca tụng truyền thống Do Thái – Ki Tô là nguồn gốc của quan niệm về nhân quyền ngày nay.  Thật ra thì, những thời đại sùng đạo  được nổi tiếng là không hề quan tâm đến nhân quyền. (As a historian, I confess to a certain amusement when I hear the Judeo-Christian tradition praised as the source of our present-day concern for human rights.. In fact, the great religious ages were notable for their indifference to human rights.)

81.  Jesse Ventura, Thống đốc bang Minnesota:

   Tôn giáo có tổ chức [Ki Tô Giáo] là một sự giả mạo và là cái nạng cho những người đầu óc yếu kém cần đến số đông làm sức mạnh.  Tôn giáo đó bảo tín đồ đi ra ngoài nhúng mũi vào chuyện của người khác. (Organized religion is a sham and a crutch for weak-minded people who need strength in numbers.  It tells people to go out and stick their noses in other people’s business.)

82.  Edgar Alan Poe, Văn sĩ:

  Những người tiên phong và thừa sai truyền đạo thực sự đã là nguyên nhân gây rối loạn và chiến tranh hơn mọi lớp người khác của nhân loại. (The pioneers and missionaries of religion have been the real cause of more trouble and war than all other classes of mankind.)

83.  Edward Abbey, Nhà môi sinh Mỹ;

   Bất cứ điều gì mà chúng ta thấy khó hiểu thì chúng ta viện đến Thiên Chúa; điều này giữ cho chúng ta khỏi dùng đến đầu óc.  Tin vào  siêu nhiên là sự thất bại về óc tưởng tượng.  (Whatever we cannot easily understand we call God; this saves much wear and tear on the brain tissues.. Belief in the supernatural reflects a failure of the imagination.)

84. Noam Chomsky, giáo sư MIT:

   [Ông hỏi tôi] Tôi có tin vào Thiên Chúa không?.. Tôi không hiểu câu hỏi đó. (Do I believe in God?.. I don’t understand the question.) 

85.  Peter William Atkins, Nhà Hóa Học Anh:

   Không thể nào là người lương thiện trí thức mà lại tin vào các Thiên Chúa.  Và không thể nào tin vào các Thiên Chúa mà là những khoa học gia chân chính.  (It is not possible to be intellectually honest and believe in gods.  And it is not possible to believe in gods and be a true scientist.)

86.  Bernard Berenson, Sử gia Mỹ: * Phép lạ xẩy ra cho những người tin vào chúng.  Nếu không thì tại sao bà Mary Đồng Trinh lại không hiện ra trước các Lạt Ma, người Hồi Giáo, hay người Ấn Độ Giáo, những người chưa từng biết đến bà ta?  [Miracles happen to those who believe in them.  Otherwise why does not the Virgin Mary appaear to lamaists, Mohammedans, or Hindus who have never heard of her?]

87.  Robert Browning, Thi Sĩ Anh:

   Ngày nay có một tòa án / Cao hơn tòa án của God – Tòa án của người có học thức.  (There’s a new tribunal now / Higher the God’s – the educated man’s)

88.  Lenny Bruce, Nhà châm biếm Mỹ:

   Nếu Giê-su bị giết trước đây 20 năm, các học sinh Công Giáo chắc sẽ đeo những ghế điện quanh cổ thay vì những cây thập giá.  (If Jesus had been killed twenty years ago, Catholic school children would be wearing little electric chairs around their neck instead of crosses.)

89Pope Paul IV (1476-1559)

   Nếu cha tôi là một kẻ lạc đạo, tôi sẽ đích thân đi lượm củi để thiêu sống ông ta  (If my own father were a heretic, I would personally gather the wood to burn him.)

90Polly Toynbee, Bình luận gia của tờ Guardian, Anh quốc:

   Trong những điều dạy của Ki Tô Giáo, điều ghê tởm nhất là khái niệm về một đấng Ki Tô chịu tội cho chúng ta và hi sinh thân xác trong sự đau đớn cùng cực để cứu linh hồn chúng ta.  Chúng ta có yếu cầu ông ta làm vậy không?  (Of all the elements of Christianity, the most repugnant is the notion of the Christ who took our sins upon himself and sacrificed his body in agony to save  our souls.  Did we ask him to?)

91. Chales Caleb Cotton, Giáo sĩ người Anh:

   Người nào mà chết như là một thánh tử đạo thì chứng tỏ rằng người đó không phải là một quân xỏ lá ba que, nhưng hoàn toàn không có nghĩa là hắn ta không phải là một tên xuẩn ngốc bị lừa phỉnh.  (He that dies a martyr proves that he was not a knave, but by no means that he was not a fool.) Một số thánh nổi tiếng đã được phong thánh thì phải bị bắn bằng súng đại bác  (Some reputed saints that have been canonized ought to have been cannonaded.)

92.  Jerry Falwell, nhà truyền giáo trên TV (TV evangelist):

   Những tín đồ Ki Tô Giáo, giống như những nô lệ và binh sĩ, không được quyền chất vấn  (Christians, like slaves and soldiers, ask no questions.)

93.  Harvey Fierstein, Kịch sĩ Mỹ:

   Giáo hội Công giáo là tổ chức duy nhất mà chúng ta biết là dùng tiền của một quỹ nhơ bẩn được tạo lên chỉ để dùng riêng để bồi thường cho những gia đình có con em bị xâm phạm tình dục.  Vậy thì luôn luôn hãy nhớ rằng chúng ta không thể xét đoán một người qua cái cổ áo của người đó [các linh mục thường mặc áo chùng thâm với cái cổ cồn trắng]  (The Catholic Church is the only organization on record to dispense money from a slush fund set up solely for the paying off of abused children’s families.  So always remember you cannot judge a man by his collar.)

94.  Ruth Hermence Green, một phụ nữ Ki Tô tỉnh ngộ (a recovered Christian woman):

   Nếu quan niệm về một người cha âm mưu để cho chính con mình bị xử tử, và dạy cho trẻ con đó là một chuyện đẹp đẽ và là điều mà xã hội phải kính ngưỡng, thì tư cách đạo đức nào của con người có thể trình bày cho các em nhỏ là đáng khiển trách.  (If the concept of a father who plots to have his own son put to death is presented to children as beautiful and as worthy of society’s admiration, what types of human behavior can be presented to them as reprehensible?)

95.  Pope Greory I (540-604):

   Niềm hạnh phúc của những người được chọn ở trên thiên đường sẽ không được hoàn hảo trừ phi những người này có thể nhìn xuống địa ngục và thích thú trước những sự đau đớn cùng cực của anh em họ trong ngọn lửa vĩnh hằng.  (The bliss of the elect in heaven would not be perfect unless they were able to look across the abyss and enjoy the agonies of their brethen in eternal fire.)

96.  Heinrich Heine (1797-1856), Thi sĩ Đức:

   Nếu mắt phải của ngươi xúc phạm ngươi, hãy móc nó ra / Nếu tay phải ngươi xúc phạm ngươi, hãy chặt nó đi [Lời Giê-su dạy tín đồ] / Và nếu lý trí của ngươi xúc phạm ngươi, hãy trở thành một tín đồ Công giáo.  (If your right eye offends you, pluck it out / If your right arm offends you, cut it off / And if your reason offends you, become a Catholic.)

97.  Stanislaw J. Lec (1909-1966), Thi sĩ người Ba Lan, gốc Do Thái:

Đôi khi con quỷ quyến rũ tôi để tin vào Thiên Chúa.  (Sometimes the devil tempts me to believe in God.)

98.  Richard Lederer, nhà ngữ học Mỹ:

    Có một thời mà mọi người [ở Âu Châu] đều tin vào Thiên Chúa, và giáo hội [Công giáo] thống trị.  Thời đại đó được gọi là Thời Đại Tăm Tối.  (There once was a time when all people believe in God and the Church ruled.  This time was called the Dark Ages.)

99.  Francis Crick, Nhà sinh học, cùng khám phá ra DNA với James Watson: 

   Nếu những tôn giáo mạc khải đã mạc khải ra những điều gì, thì chúng thường là sai lầm. (If revealed religions have revealed anything it is that they are usually wrong)

   Nếu một số điều trong cuốn Kinh Thánh rõ ràng là sai lầm, vậy thì tại sao những điều còn lại lại phải được tự động chấp nhận. (If some of the Bible is manifestly wrong, why should any of the rest of it be accepted automatically)

 

100.  Robert Anton Wilson, Triết Gia Mỹ:

 

   Kinh Thánh bảo chúng ta là hãy giống như Thiên Chúa, và rồi từ trang này đến trang khác, mô tả Thiên Chúa như là một tên giết người hàng loạt.  Đây có thể là cái chìa khóa quan trọng duy nhất cho thái độ chính trị của nền văn minh Tây phương. 

   (The Bible tells us to be like God, and then on page after page it describes God as a mass murderer.  This may be the single most important key to the political behavior of Western civilization).

 

*

 

PHẦN II

 NHẬN ĐỊNH CỦA MỘT TRĂM DANH NHÂN TRÍ THỨC TRÊN THẾ GIỚI VỀ ĐỨC PHẬT VÀ PHẬT GIÁO

 Trần Chung Ngọc sưu tầm

 

*

Bertrand Russell: Tôi cảm thấy rằng về phương diện trí tuệ và đức tính, Chúa Ki Tô không thể cao bằng một số người mà chúng ta biết trong lịch sử.  Tôi nghĩ rằng tôi sẽ đặt Đức Phật và Socrates lên trên Chúa Ki Tô trong những phương diện này. 

   (I cannot myself feel that either in the matter of wisdom or in the matter of virtue Christ stands quite as high as some people known to history. I think I should put Buddha and Socrates above him in those respects.)

William Hunter:   Tất cả những tôn giáo Á Đông đều phải biết ơn Phật Giáo về giáo lý đạo đức cao quý nhất mà giá trị của tôn giáo này còn hữu hiệu cho tới ngày nay, mà tột đỉnh của giáo lý này là lòng từ bi đối với mọi chúng sinh, giáo lý của Đấng Toàn Giác.

   (All Asiatic religions are indebted to Buddhism for the noblest moral element that is effective even today, which culminates in kindness to all that lives and breathes, the doctrine of the perfectly Awakened One)

*

 

1. Arthur Schopenhauer (1788-1860), Triết gia Đức [German Philosopher]:

      Nếu tôi lấy những kết quả triết lý của tôi như là một thước đo chân lý, tôi phải thừa nhận rằng Phật Giáo đứng trên mọi tôn giáo trên thế giới.

    (If I were to take the results of my philosophy as a yardstick of the truth, I would concede to Buddhism the pre-eminence of all religions of the world.)

    [Arthur Schopenhauer (1788-1860), Triết gia Đức: * Bạn có thể ghi nhận là đức tin và kiến thức thì liên hệ với nhau như là hai cán cân; khi cán cân bên này lên thì cán cân kia xuống (You may observe that faith and knowledge are related as the scales of a balance; when the one goes up, the other goes down); * Những hoa trái của Ki Tô giáo là chiến tranh tôn giáo, những cuộc tàn sát, những cuộc chiến tranh thập ác chinh, những tòa án xử dị giáo, sự tiêu diệt các thổ dân Mỹ, và đưa những nô lệ Phi Châu vào thay thế (The fruits of Christianity were religious wars, butcheries, crusades, inquisitions, extermination of the natives in America, and the introduction of African slaves in their place); * Công giáo là tôn giáo lên thiên đường bằng cách cầu xin, vì nó quá phiền toái để tự mình đạt được. Linh mục là những kẻ buôn bán thiên đường (The Catholic religion is an order to obtain heaven by begging, because it would be too troublesome to earn it. The priest are the brokers for it); * Mọi tín lý, bất kể là vô lý tới đâu, khi cấy vào con người từ nhỏ, chắc chắn là ở trong đó suốt đời (Any dogma, no matter how extravagantly absurd, inculcated in childhood, is sure to retain its hold for life.)

 2. Thomas Henry Huxley (1825-1895), Khoa học gia Anh: 

  

   Phật Giáo là một hệ thống tín ngưỡng không biết đến Thượng đế theo nghĩa của Tây phương, không công nhận con người có một linh hồn và coi niềm tin vào một sự sống vĩnh hằng là một sai lầm, dạy con người không tìm bất cứ ở đâu ngoài nỗ lực của chính mình để đi đến giải thoát, và trong sự tinh khiết nguyên thủy của mình, không bao giờ tìm kiếm sự giúp đỡ của chính quyền thế tục, tuy vậy đã lan truyền nhanh chóng đến một phần đáng kể trên thế giới, và vẫn còn là một tôn giáo trội nhất của một phần lớn của nhân loại.

   [Buddhism is a system which knows no God in the Western sense, which denies a soul to man and counts the belief in immortality a blunder, which bids men to look to nothing but their own efforts for salvation, which in its original purity knew nothing of the vows of obedience and never sought the aid of the secular arm, yet spread over a considerable portion of the world with marvellous rapidity, and is still the dominant creed of a large fraction of mankind.]

   Thomas Henry Huxley (1825-1895), Khoa học gia Anh: * Tín điều về sự không thể sai lầm của Thánh kinh cũng chẳng hiển nhiên hơn tín điều về không sự sai lầm của các giáo hoàng (The dogma of infallibility of the Bible is no more self-evident than is that of the infallibility of the popes.) * Từ một nô lệ của chế độ giáo hoàng [một người Công giáo], người trí thức đã trở thành nông nô của Thánh kinh [một người Tin Lành] ( From being a slave of the papacy [a catholic]  the intellect was to become the serf of the Bible [a protestant].) * Hệ thống giáo sĩ là kẻ thù sống chết của khoa học. Thuyết tiến hóa loại bỏ thuyết sáng tạo và mọi sự can thiệp siêu nhiên (The ecclesiastical system is the deadly enemy of science. Evolution excludes creation and all other kinds of supernatural interventions.) * Hoài nghi là bổn phận cao nhất và đức tin mù quáng là tội lỗi không thể tha thứ được (Skepticism is the highest duty and blind faith the one unpardonable sin.)

 

3.  Sir Edwin Arnold (1832-1904) , Thi sĩ Anh [Poet laureate of England]:  Cho nên, về thời điểm, hầu hết các tôn giáo khác đều trẻ trung đối với Phật Giáo, cái tôn giáo đáng kính này, cái tôn giáo bao gồm trong đó sự vĩnh hằng của một niềm hi vọng phổ quát, sự bất diệt của tình thương yêu không giới hạn, một phần bất khả phá hủy về niềm tin vào tính thiện sau cùng, và sự khẳng định hãnh diện nhất về sự tự do của con người chưa từng có.

   [In point of age, therefore, most other creeds are youthful compared with this venerable religion, Buddhism, which has in it the eternity of a universal hope, the immortality of a boundless love, an indestructible element of faith in final good, and the proudest assertion ever made of human freedom.]

 

4.  William James (I842-I9I0), Triết Gia và nhà Tâm Lý Học Hoa Kỳ [American philosopher and psychologist]:  Tôi không biết nhiều về Phật Giáo và có thể sai, và chỉ để bầy tỏ quan điểm tổng quát của tôi; nhưng hiểu rõ giáo lý Phật Giáo về “Nghiệp Báo”, trên nguyên tắc tôi đồng ý với giáo lý đó.

  [I am ignorant of Buddhism and speak under correction, and merely in order the better to describe my general point of view; but as apprehend the Buddhistic doctrine of karma, I agree in principle with that.]

 

5.  T.W.Rhys Davids (1843-1922),  Giáo sư đại học Anh [Professor,  the first person to hold a chair in Comparative Religion in a British university]: 

*   Không thể phủ nhận là có một sự đẹp đẽ chân thật Á Đông trong những biểu thị mà Phật Giáo dùng; và có những căn bản chân thật thích thú cho sự sinh ra của Phật Giáo.  Chưa từng có trong lịch sử thế giới một hệ thống nào được xếp đặt mà lại thực sự thoát ra khỏi một doanh nghiệp siêu nhiên, rất độc lập và ngay cả đối nghịch với niềm tin về một linh hồn, niềm tin vào Thượng đế, và hi vọng vào một đời sống sau..

   Tôi đã khảo sát mọi hệ thống tôn giáo lớn trên thế giới, Phật Giáo và các tôn giáo khác,  tôi không thấy một giáo lý nào có thể vượt trội hơn, về sự tốt đẹp và sự bao quát, của Bát Chánh Đạo và Tứ Diệu Đế của Đức Phật.

   [It cannot be denied that there is a real beauty of an Oriental kind in the various expressions which the Buddhists use; and that there was real grounds for the enthusiasm which gave them birth. Never in the history of the world had such a scheme been put forth, so free from any superhuman agency, so independent of so even antagonistic to the belief in a soul, the belief in God, and the hope of a future life...

Buddhist or non-Buddhist, I have examined every one of the great religious systems of the world, in none of them I have found anything to surpass, in beauty and comprehensiveness, the Noble Eightfold Path and the Four Truths of the Buddha. ]

*   Lần đầu tiên trong lịch sử loài người, đức Phật khuyến dụ, tha thiết kêu gọi con người không nên làm hại một sinh vật, không nên cầu nguyện, tán tụng, hay hy sinh (tử vì đạo) cho các Thần. Với tất cả tài hùng biện trong lệnh truyền của Ngài, đấng Vô Thượng Sư hùng hồn tuyên bố là các thiên chúa,  nói cho đúng, cũng cần đến sự giải thoát cho chính họ.

   [For the first time in human history the Buddha admonished, entreated and appealed to people not to hurt a living being, not to offer prayer of praise or sacrifice to gods. With all the eloquence as his command the exalted one vehemently proclaimed that gods are also in direction need of salvation of themselves.]

 Tôi không biết có một tài liệu nào trong suốt chiều dài lịch sử của Phật giáo qua nhiều thế kỷ mà các tín đồ Phật giáo ở trong những thời kỳ siêu đẳng như vậy mà có một sự bạo hành nào của người phật tử đối với những người có niềm tin khác.

   [There is no record known to me in the whole of the long history of Buddhism throughout the many centuries where its followers have been for such lengthened periods supreme, of any persecution by the Buddhists of the followers of any other faith.]

 
6.  Rabindranath Tagore (1861-1941), Nhà Giáo Dục và Thi sĩ Ấn, Giải Nobel ( Indian poet and educationalist. Winner of The Nobel prize.): 

 

   Phật Giáo là sức mạnh tâm linh trong lịch sử, làm cho số lớn các sắc dân ngăn cách nhau bởi những chướng ngại về không gian khó khăn nhất, về những sự khác nhau về ngôn ngữ và phong tục, về các nền văn minh khác nhau, sáp lại gần với nhau.  Động lực của Phật Giáo không nằm trong thương vụ quốc tế, trong sự xây dựng đế quốc, trong sự tìm hiểu khoa học, trong sự thúc đẩy chiếm cứ những miền đất mới.  Đó là một nỗ lực hoàn toàn vô vị lợi để giúp nhân loại đi đến mục tiêu cuối cùng của mình [tự giải thoát].

   [Buddhism was the first spiritual force, known to us in history, which drew close together such a large number of races separated by most difficult barriers of distance, by difference of language and custom, by various degrees and divergent types of civilization. It had its motive power, neither in international commerce, nor in empire building, nor in a scientific curiosity, nor in a migrative impulse to occupy fresh territory. It was a purely disinterested effort to help mankind forward to its final goal. ]

 

7. Alfred North Whitehead (1861-1947), Toán gia và Triết gia Anh [British mathematician and philosopher]:

  

   Trong lịch sử, Phật Giáo là một thí dụ vĩ đại nhất về bộ môn siêu hình học áp dụng.

   [Buddhism is the most colossal example in the history of applied metaphysics.]

   [Alfred North Whitehead (1861-1947), Toán gia và Triết gia Anh: * Tôi coi nền thần học Ki Tô Giáo như là một trong những tai họa lớn của nhân loại.

   (I consider Christian theology to be one of the great disasters of the human race).. ]

 

8.  Sir Francis Younghusband (1863-1942), Nhà thám hiểm và ngoại giao Anh (British explorer, diplomat.)

 

   Vì Ngài đã chứng tỏ trong đời sống của Ngài những gì Ngài giảng dạy đều thực tế và hợp lý nên Ngài đã tạo nên một ảnh hưởng lớn trong nhân loại…  Ấn tượng của Đức Phật trên nhân loại thật là sâu đậm..

   (It was because he showed in his life what he taught was both practical and reasonable that he exerted such a mighty influence upon mankind. The impression Buddha made was deep.)

 

9.  H. G. Wells ( 1866-1946), Sử Gia và  Nhà Xã hội học Anh (British historian, socialist.)

 

*   Ðức Phật, qua nhiều ngôn ngữ khác nhau, năm trăm năm trước Chúa Christ, đã dạy con người đức tính vị tha. Trong một số chiều hướng Ngài rất gần gũi với chúng ta hơn, và đáp ứng được nhu cầu của chúng ta. Ðức Phật cũng tỏ ra sáng suốt hơn Chúa Christ trong sự quan tâm phục vụ con người và ít mơ hồ đối với vấn đề trường tồn bất tử của kiếp nhân sinh.

   [Buddha in a different language called men to self-forgetfulness five hundred years before Christ. In some ways he was nearer to us and our needs. Buddha was more lucid upon our individual importance in service than Christ, and less ambiguous upon the queation of personal immortality.]

 *  Các bạn thấy rõ Ngài là một nhân vật đơn giản, chân thành, đơn độc, một mình tự lực phấn đấu cho ánh sáng, một nhân vật sống chứ không phải là một huyền thoại.  Đàng sau nhiều chuyện thần kỳ về Đức Phật, tôi cảm thấy Ngài cũng là một Người. Ngài đã gửi bức thông điệp cho nhân loại hoàn vũ. Có nhiều tư tưởng tuyệt diệu hiện đại của chúng ta rất gần gũi tương đồng với thông điệp của Ngài. Tất cả những đau khổ, bất mãn trong cuộc sống, theo Ngài dạy: là do lòng vị kỷ. Lòng vị kỷ có ba dạng: - Một là tham vọng thỏa mãn những cảm giác; - Hai là tham vọng muốn bất tử; - Ba là tham vọng vinh hoa phú quý trần tục. Con người trước khi có thể trở nên thanh tịnh, người đó phải ngưng sống theo giác quan hoặc sống cho chính mình.

   [You see clearly a man, simple, devout, lonely, battling for light, a vivid human personality, not a myth. Beneath a mass of miraculous fable I feel that there also was a man. He too, gave a message to mankind universal in its character. Many of our best modern ideas are in closest harmony with it. All the miseries and discontents of life are due, he taught, to selfishness. Selfishness takes three forms: one, the desire to satisfy the senses; second, the craving for immortality; and the third the desire for prosperity and worldliness. Before a man can become serene he must cease to live for his senses or himself. ]

Phật Giáo vẫn còn tồn tại trên nhiều vùng lớn của thế giới.  Có thể khi tiếp xúc với khoa học Tây phương, và lấy cảm hứng bởi tinh thần của lịch sử, giáo lý nguyên thủy của Đức Cồ Đàm, làm sống lại và tinh khiết hóa, có thể sẽ giữ một phần to lớn trong chiều hướng số phận của nhân loại.  Những giáo lý căn bản của Đức Phật, như được trình bày rõ từ sự nghiên cứu các  nguồn tài liệu nguyên thủy, thì thật là rõ ràng và đơn giản và hòa hợp nhất với những ý tưởng hiện đại.  Phật Giáo vượt lên trên những sự tranh cãi, là thành quả của một trong những sự thông minh sâu thẳm mà thế giới chưa từng biết.  Phật Giáo đã đóng góp cho sự tiến bộ của nền văn minh và văn hóa chân thật của thế giới hơn bất cứ ảnh hưởng nào khác trong lịch sử nhân loại.

    [Over great areas of the world it still survives. It is possible that in contact with Western science, and inspired by the spirit of history, the original teaching of Gotama, revived and purified, may yet play a large part in the direction of human destiny.  The fundamental teachings of Gotama, as it is now being made plain to us by study of original sources, is clear and simple and in the closest harmony with modern ideas. It is beyond all disputes, the achievement of one of the most penetrating intelligence the world has ever known.

    Buddhism has done more for the advance of world civilization and true culture than any other influence in the chronicles of mankind. ]

   H. G. Wells (1866-1946), Sử gia Anh: * Cái thứ đồ xấu ác nhất trong thế giới ngày nay là Giáo hội Công giáo La mã (The most evil thing in the world today is the Roman Catholic Church.)

10.  Mahama Gandhi ( 1869-1948), Tư tưởng gia Ấn Độ ( Indian Thinker)

   Tôi không do dự mà tuyên bố rằng tôi đã lấy rất nhiều cảm hứng từ đời sống của Đấng Giác Ngộ.  Á Châu có một thông điệp cho toàn thể thế giới… Không để chỉ cho Á Châu mà để cho cả hoàn cầu, Á Châu phải học lại thông điệp của Đức Phật và truyền giao đến cho cả thế giới.  Tình thương yêu không bờ bến của Đức Phật trải xuống cả những súc vật thấp hèn cũng như là cho con người.  Và Người nhấn mạnh đến sự thanh tịnh của đời sống. 

   (I have no hesitation in declaring that I owe a great deal to the inspiration that I have derived from the life of the Enlightenment One. Asia has a message for the whole world.. For Asia to be not for Asia but for the whole world, it has to re-learn the message of the Buddha and deliver it to the whole world. His love, his boundless love went out as much to the lower animal, to the lowest life as to human beings. And he insisted upon purity of life.)

 

11. Sir Charles Bell KCIE, CMG ( 1870-1945), Nhà ngoại giao Anh, ( British Diplomat )

 

   Đối với người Ki Tô Giáo, tình thương yêu là đức tính cao nhất; đối với người Phật tử, đó là Trí Tuệ, vì họ tin rằng vô minh là gốc rễ của sự xấu ác.  Tình thương yêu cũng được đặt cao..Sự khoan dung và lòng từ bi đều đặt căn bản trên trí tuệ của Phật Giáo, có lẽ là lý do chính mà Trung Đạo của Đức Phật đã tồn tại qua 2500 năm . 

   (To the Christian, Love is the highest virtue; to the Buddhist, Wisdom, for they hold that ignorance is the root of all evil. Love, all the same, ranks high ......Tolerance and loving kindness, both based on Buddhist wisdom, are perhaps the chief reason why the middle way of Gotama has come down through 2500 years.)

12.  Bertrand Russell (1872-1970), Triết gia, Nhà Toán học Anh, Giải Nobel.

    Về tất cả các tôn giáo lớn trong lịch sử, tôi ưa thích Phật Giáo hơn…Phật Giáo là một tổ hợp của suy lý và triết lý khoa học.  Phật Giáo ủng hộ phương pháp khoa học và theo đuổi cứu cánh có thể gọi là duy lý.  Trong Phật Giáo chúng ta có thể tìm thấy những giải đáp cho những câu hỏi như “Tinh thần và vật chất là gì?  Cái gì quan trọng nhất? Vũ trụ có tiến tới một mục đích nào không?  Vị thế của con người là gì?  Có sự sống cao quý không?”  Phật Giáo tiếp nối nơi mà khoa học không thể dẫn đến vì những giới hạn của dụng cụ khoa học.  Sự chinh phục của Phật Giáo là chinh phục tâm của con người.  Tôi cảm thấy rằng về phương diện trí tuệ và đức tính, Chúa Ki Tô không thể cao bằng một số người mà chúng ta biết trong lịch sử.  Tôi nghĩ rằng tôi sẽ đặt Đức Phật và Socrates lên trên Chúa Ki Tô trong những phương diện này. 

   (Of the great religions of history I prefer Buddhism…  Buddhism is a combination of both speculative and scientific philosophy. It advocates the Scientific Method and pursues that to a finality that may be called Rationalistic. In it are to be found answers to such question of interest as "What is mind and matter? Of them which is of great importance? Is the universe moving towards a goal? What is man's position? Is there living that is noble?" It takes up where science cannot lead because of the limitations of the latter's instruments. Its conquests are those of the mind.  I cannot myself feel that either in the matter of wisdom or in the matter of virtue Christ stands quite as high as some people known to history. I think I should put Buddha and Socrates above him in those respects.)

   [Bertrand Russell (1872-1970), Triết gia, Nhà Toán học Anh, tác giả cuốn Why I Am Not A Christian: * Quan điểm của tôi về tôn giáo giống như quan điểm của Lucretius. Tôi coi nó như là một bệnh chứng xuất phát từ sự sợ hãi và là nguồn gốc của sự khổ sở không thể kể được của loài người (My own view on religion is that of Lucretius. I regard it as a disease born of fear and as a source of untold misery to the human race.) * Nếu tôi nhớ không lầm, không có một lời nào trong các Phúc Âm ca tụng sự thông minh (So far as I can remember, there is not one word in the gospels in praise of intelligence.) * Đàn áp tôn giáo được sử dụng trong thần học chứ không ở trong số học (Persecution is used in theology, not in arithmetic.)]

 13.  Giáo sư Saunders , Tổng Thư ký Văn hóa Y.M.C.A., India, Burma, Ceylon.

   Không khó khăn gì khi chọn lựa đức Phật là một người được tôn sùng trong số những người vĩ đại của nhân loại.

   (Lord Buddha could be very easily singled out as the one person known to man who received homage from the greatest number of mankind.)

14.  Dr C.C. Jung (1875-1961), Nhà Phân Tâm Học [Swiss psychologist]

    Là một sinh viên về tôn giáo tỷ giảo, tôi tin rằng Phật Giáo là tôn giáo hoàn hảo nhất mà thế giới chưa từng có.

   (As a student of comparative religions, I believe that Buddhism is the most perfect one the world has even seen.)

15. Albert Schweitzer (1875-1 965), Học giả người Pháp, Nhà Thần học và Triết Gia, [French Scholar, Theologian and Philosopher, Winner of The Nobel Prize.]

    Ngài đem ý nghĩa những chân lý giá trị trường cữu và thúc đẩy đạo đức tiến bộ không chỉ cho riêng Ấn độ mà cho cả nhân loại. Ðức Phật là một nhà đạo đức vĩ đại kỳ tài chưa từng thấy có trên hoàn vũ.

  (He gave expression to truths of everlasting value and advanced the ethics not of India alone but of humanity. Buddha was one of the greatest ethical men of genius ever bestowed upon the world. )

 

16.  Herman Hesse (1877-1962) , tác giả người Đức,  giải Nobel, [German author and winner of the Nobel Prize]

 

   Nay trong lãnh vực này, những bài Pháp của Đức Phật là một nguồn và mỏ (để khai thác) phong phú và sâu sắc chưa từng có.  Nội dung trí thức trong giáo thuyết của Đức Phật chỉ là một nửa tác phẩm của Người, nửa kia là đời sống mà Người đã sống, và những thành quả của Người.

   [Now in this realm Buddha's speeches are a source and mine of quite unparalleled richness and depth. The intellectual content of Buddha's teaching is only half his work, the other half is his life, his life as lived, as labour accomplished and action carried out. ]

 

17.  Albert Einstein (1879-1955) , Vật Lý Gia Đức, Giải Nobel [German physicist, Winner of the Nobel Prize ]

 

    Tôn giáo tương lai sẽ là một tôn giáo chung cho cả vũ trụ. Tôn giáo đó phải vượt ra ngoài ý tưởng về một God và không cần đế những tín lý và môn thần học.. Tôn giáo đó phải bao trùm cả hai lãnh vực tự nhiên và tâm linh,  phải được đặt căn bản trên thực nghiệm về mọi sự việc, tự nhiên và tâm linh và sự hợp nhất đầy ý nghĩa.  Phật giáo đáp ứng được các điều đó.  Nếu có một tôn giáo nào đáp ứng được những nhu cầu khoa học hiện đại thì đó là Phật Giáo. 

   [The religion of the future will be a cosmic religion. It should transcend a personal God and avoid dogmas and theology. Covering both the natural and the spiritual, it should he based on a religious sense arising from the experience of all things, natural and spiritual and a meaningful unity. Buddhism answers this description. If there is any religion that would cope with modern scientific needs it would be Buddhism. ]

   [Albert Einstein (1879-1955), Khoa học Gia Do Thái, Thuyết Tương Đối: * Tôi không thể quan niệm một Thượng đế thưởng phạt tạo vật của chính mình (I cannot conceive of a God who rewards and punishes his creatures)

 

18. Tiến sĩ  S. N. Dasgupta:

 

   Không có một tôn giáo nào của Ấn Độ  có trước Phật Giáo có thể nói là đã có thể thiết lập một quy tắc đạo đức và tôn giáo có giá trị phổ cập cho mọi người.

   (None of the pre-Buddhist religions of India may be said to have been able to formulate a code of ethics and religion that was universally and compulsorily valid for all.)

  19.  Beatrice Webb (1881-1943), Kinh tế gia và nhà xã hội người Anh [ British Economist, Socialist] .

   Về phương diện lô-gíc và đạo đức thì Đức Phật  đứng trên Chúa Ki Tô và triết lý của Đức Phật thì cao hơn những lời giảng dạy trong Tân ước. Không giống như niềm vui sướng thô thiển  vĩnh viễn (trên thiên đường) và sự đầy đọa đời đời (dưới hỏa ngục) của giáo hội Ki-Tô, giáo lý về Nghiệp  thì hòa hợp với những sự thừa nhận của khoa học hiện đại về tính phổ quát của luật nhân quả và tính bền bỉ của lực.  

   (The Buddha and his philosophy seemed logically and ethically superior to the Christ and the teachings of the New Testament. Unlike the crude eternal bliss and eternal damnation of the Christian Church, the doctrine of Karma seemed in harmony with such assumptions of modern science as the universality of causation and the persistence of force.)

 

20. Frederick Nietszche (1884-1900), Triết Gia Đức [German philosopher]

 

   Phật  Giáo thì hiện thực hơn các tôn giáo khác cả trăm lần.  Khái niệm về God đã bị loại bỏ ngay lúc khái niệm này xuất hiện, không có chuyện phải cầu nguyện ơn trên.   Không có sự phân loại có tích cách bắt buộc.  Hoàn toàn không có sự cưỡng chế, ngay cả trong cộng đồng những người tu hành. Do đó Phật Giáo không chống lại các tín ngưỡng khác.  Giáo lý Phật Giáo không chống lại bất cứ cái gì vì giáo lý đó chống lại sự trả thù và lòng thù nghịch.

   [Buddhism is hundred times more realistic than other religions. ..The notion of God is done away with as soon as it appears, prayer is out of the question. No categorical imperative. No coercion at all, not even within the monastic community. Hence it also does not challenge to fight against those of different faiths. Its teaching turns against nothing so impressively as against the feeling of revengefulness, animosity. ]

 

21.  Will Durant (1885-1 981), Sử gia Mỹ, American Historian and Pulitzer Prize Winner

 

   Đức Phật giảng dạy qua đàm luận, thuyết trình và các bài dụ.  Người tuyên bố đã giác ngộ nhưng không phải là do linh cảm; Người không bao giờ cho rằng một vị thần nào đó đã truyền cảm cho người.  Trong cuộc tranh luận Người đã tỏ ra kiên nhẫn và quan tâm đến người khác hơn bất cứ bất cứ vị Thầy vĩ đại nào khác của nhân loại.  

   [Buddha' taught through conversation, lecturers and parables. He claimed enlightenment but not inspiration; he never pretended that a god was speaking through him. In controversy he was more patient and considerate than any other of the great teachers of mankind.]

 

22.  Tiến sĩ Ambedkar

 

   Phật giáo là một phong trào dân chủ, Phật giáo tôn trọng dân chủ trong tôn giáo, dân chủ trong xã hội, và dân chủ trong chính trị.

   [Buddhism was a democratic movement, which upheld democracy in religion, democracy in society, and democracy in politics.]


23.  Giáo sư Julian Huxley (1887-1975), Tổng Thư Ký UNESCO,  British author, Zoologist and Director General of UNESCO

 

   Thật là một dấu chỉ đáng kể về sự suy tư tinh tế của người Ấn rằng Đức Cồ Ðàm đã có cái nhìn sâu xa hơn những nhà duy tâm hiện đại vĩ đại nhất. Khuynh hướng về một tư tưởng giác ngộ ngày nay trên khắp thế giới không hướng về thần học, mà về triết học và tâm lý học. Tiếng ồn ào của quan niệm nhị nguyên thần học trôi dạt vào sự nguy hiểm.  Những nguyên lý căn bản của thuyết tiến hóa và nhất nguyên luận đã được chấp nhận bởi các nhà tư tưởng.

   [It is a remarkable indication of the subtlety of Indian speculation that Gautama should have seen deeper than the greatest of modern idealists. The tendency of enlightened thought of today all the world over is not towards theology but philosophy and psychology. The bark of theological dualism is drifting into danger. The fundamental principles of evolution and monism are being accepted by the thoughtful.]

 

24.  C. D. Broad (1887-1971), Triết gia Anh, British Philosopher

 

   Tôn giáo lớn duy nhất hấp dẫn đối với tôi là Phật Giáo; và theo tôi hiểu, thì tôn giáo đó là một triết lý của thế giới, một đường sống để cho để con người xây dựng trên đó, thay vì là một tôn giáo theo nghĩa thông thường của thế giới.

   [The only one of the great religions which makes any appeal to me is Buddhism; and that, as I understand it, is rather a philosophy of the world, and a way of life for the elite founded upon it, than a religion in the ordinary sense of the word.]

25. - Tiến sĩ W. F. Jayasuriya, trong cuốn "Tâm lý và Triết lý Phật giáo"

   Phật giáo là một tôn giáo tự giác, ít lễ nghi. Một hành động được thực thi với chính sự suy tư thì tự nó đã điều kiện hóa để không còn là một nghi lễ. Phật giáo nhìn bề ngoài có vẻ nhiều nghi lễ nhưng thực ra không phải như vậy.

  [Buddhism is thus a religion, and there is a little room in it for ritual and ceremony. An act done with an idea of one?s own conditioning ceases to be a rite. Much of the seemingly ritual of present-day Buddhism, when seen thus are really not rites. ]

 

26.  Jawaharlal Nehru  (1889-1964), Thủ Tướng Ấn Độ ( Indian Prime Minister )

 

*   Nếu một vấn đề nào đó cần được xét đến, vấn đề đó phải được xét đến trong hài hòa và dân chủ theo đường lối dạy bảo của đức Phật.

   [If any question has to be considered, it has to be considered peacefully and democratically in the way taught by the Buddha]

Ðức Phật vĩ đại hơn tất cả các lý thuyết và tín điều, thông điệp vĩnh hằng của Ngài đã làm rung động nhân loại qua các thời đại. Có lẽ không một thời điểm nào trong lịch sử quá khứ mà thông điệp hòa bình của Ngài lại cần thiết hơn cho nhân loại đang đau khổ và cuồng loạn như hiện nay.

   [The Buddha has been something greater than all doctrine and dogma, and his eternal message has thrilled humanity through the ages. Perhaps at no time in past history was his message of peace more needed for a suffering and distracted humanity than it is today.]

 

27.  Arnold Toynbee (1889-1 975), Sử gia Anh,  British historian

 

   Phật Giáo đã biến đổi mọi nền văn hóa mà Phật Giáo đi tới, và Phật Giáo cũng biến đổi khi đi vào  nền văn hóa đó.   Phật Giáo đến với Tây phương có thể coi như là một biến cố quan trọng nhất trong thế kỷ 20.

   [Buddhism has transformed every culture it has entered, and Buddhism has been transformed by its entry into that culture . . . . The coming of Buddhism to the West may well prove to be the most important event of the Twentieth Century.]

 

28.  Aldous Huxley (1894-1963),  Tư tưởng gia Anh, British author, Playwright and thinker

 

   Quan niệm hiện đại về mối liên hệ trí thức của con người với vũ trụ đã được Đức Phật tha3l luận trước qua giáo thuyết của Phật Giáo về sự ham muốn là nguồn gốc của ảo tưởng.  Khi con người vượt thắng được sự ham muốn thì đầu óc con người được giải thoát khỏi ảo tưởng.  Điều này đúng không chỉ đối với nhà khoa học, mà còn đúng với người nghệ sĩ hay triết gia.  Sự vô chấp toàn hảo đòi hỏi những người khao khát nó, không chỉ là lòng từ bi, mà còn là sự thông minh để nhận thức được những uẩn hàm tổng quát của từng hành động, nhìn cá thể trong một hệ thống những mối liên hệ với xã hội và vũ trụ mà hắn ta chỉ là một phần tử.  Về phương diện này, đối với tôi, Phật Giáo đã tự chứng tỏ là dứt khoát cao hơn Ki Tô Giáo.

   [The modern conception of man's intellectual relationship to the universe was anticipated by the Buddhist doctrine that desire is the source of illusion. To the extent that one has overcome desire, a mind is free from illusion. This is true not only of the man of science, but also the artist and the philosopher. Perfect non-attachment demands of those who aspire to it, not only compassion and charity, but also the intelligence that perceives the general implications of particular acts, that sees the individual being within the system of social and cosmic relations of which he is but a part. In this respect, it seems to me, Buddhism shows itself decidedly superior to Christianity.]

 

29.  R. Buckminster Fuller (1895-1984), Nhà phát minh và triết gia Mỹ, American Inventor, Social Engineer and Philosopher

 

   Có thể có một ý nghĩa to lớn trong sự kiện là Pythagore ở Hi Lạp và Đức Phật ở Á Đông đã sinh ra cùng thời vào thế kỷ 6 trước Tây Lịch.  Cả hai đều là những con người hoạt động hùng mạnh, nhận thức sâu sắc, đi ra khỏi một quá khứ lịch sử mà trong đó chỉ có các vua chúa mới đáng kể và con người chỉ là những con tốt đen có thể hy sinh, đã cung cấp cho nhân loại những lợi khí của toán học và triết lý để cho con người dùng về sau vĩnh viễn.

   [There may be a great significance in the fact that Pythagoras in Greece and the Buddha in the Orient occur at the same time in the sixth century B.C. Both are powerfully, perceptively thinking and acting human individuals who, coming out of a past in which only mystically ordained kings counted and humans were omniexpendable pawns, produced mathematical tools and philosophies forever thereafter to employ. ]

 

30.  J.Krishnamuri, Triết Gia Ấn,  Indian philosopher (l895-1986 )

 

   Nếu tôi biết là Đức Phật sẽ thuyết giảng ở đây ngày mai thì không có gì trên thế gian này có thể ngăn cản tôi đến nghe Người.  Và tôi sẽ theo Người suốt đời.

   [If I knew the Buddha would be speaking here tomorrow, nothing in the world could stop me from going to listen to him. And I would follow him to the very end.]

 

31.  Lâm Ngữ Đường, Lin Yutang (1895-1976), Tư tưởng gia Trung Quốc, Chinese writer thinker, journalist and playwright 

 

   Phật Giáo đã chinh phục Trung Quốc như là một triết lý và một tôn giáo, là một triết lý cho các học giả và là một tôn giáo cho những người bình dân.  Trong khi Khổng Giáo chỉa có một triết lý về đạo đức, Phật Giáo còn có một phương pháp lô-gíc, một môn siêu hình học và một lý thuyết về kiến thức.

   [Buddhism has conquered China as a philosophy and as a religion, as a philosophy for the scholars and a religion for the common people. Whereas Confucianism has only a philosophy of moral conduct, Buddhism possesses a logical method, a metaphysics and a theory of knowledge.]

32.  Marie B. Byles (1900-1979), tác giả người Úc, Australian author and mountaineer

    Người Tây phương mới đầu đến với Phật Giáo có thể quen thuộc, hoặc với khoa học hiện đại, hoặc với thuật ngữ Ki Tô Giáo, hắn ta nên luôn luôn ghi nhớ trong óc là Đức Phật không quan tâm đến sự hiện hữu hay không hiện hữu của một Đấng Tối Cao hay bất cứ đề xuất triết lý trừu tượng nào.  Người chỉ quan tâm đến con đường, con đường thực tiễn, theo đó sự khổ có thể chấm dứt, trong đời này cũng như đời sau.

   [Whether the Westerner who first approaches the Buddha's teachings be accustomed to modern scientific or to Christian terminology, he should always bear in mind that the Buddha was not interested in the existence or non-existence of a Supreme Being or any other abstract philosophical proposition. He was interested only in the Way, the practical way, by which suffering may be ended, both here and hereafter.]

 

33.  Erich Fromm (1900-1980), Nhà Phân Tâm Học và triết gia Đức,  German American Psychoanalyst and Social Philosopher

 

   Phật Giáo giúp con người tìm ra một giải đáp cho sự hiện hữu của chính mình, tuy nhiên giải đáp đó không mâu thuẫn với sự hợp lý, sự hiện thực, và tính độc lập, những thành quả quý báu của con người hiện đại.  Nghịch lý thay, tư tưởng tôn giáo Đông phương lại thích hợp với tư tưởng thuần lý của Tây phương hơn là tư tưởng tôn giáo của chính Tây phương.

   [Buddhism helps man to find an answer to the question of his existence, yet which does not contradict the rationality, realism, and independence which are modern man's precious achievements. Paradoxically, Eastern religious thought turns out to be more congenial to Western rational thought than does Western religious thought itself. ]

 

34.  Justice Christmas Humphreys (1901-1983), Chánh án người Anh, Eminent British Judge

 

   Phật giáo là một hệ thống tư tưởng, một tôn giáo, một khoa học về tâm linh, một lối sống hữu lý, thực dụng và bao quát. Trong 2500 năm Phật giáo đã thỏa mãn nhu cầu tinh thần của gần một phần ba nhân loại. Tôn giáo này hấp dẫn đối với những người đi tìm chân lý vì Phật giáo không có những tín lý, đáp ứng được những nhu cầu về lý trí cũng như về tâm linh của con người,  nhấn mạnh về lòng tự tin đi đôi với độ lượng đối với những quan điểm khác, bao gồm khoa học, tôn giáo, triết học, tâm lý học, huyền nhiệm, đạo đức và mỹ thuật, nhắm vào riêng con người là kẻ sáng tạo ra chính đời nay của mình và cũng chính mình là người phác họa ra số mạng của mình.

   [Buddhism is a system of thought, a religion, a spiritual science and a way of life which is reasonable, practical and all-embracing. For 2,500 years it has satisfied the spiritual needs of nearly one third of mankind. It appeals to those in search of truth because it has no dogmas, satisfies the reason and the heart alike, insists on self-reliance coupled with tolerance for other points of view, embraces science, religion, philosophy, psychology, mysticism, ethics and art, and points to man alone as the creator of his present life and sole designer of his destiny.]

35.  Nancy Wilson Ross (1901-1986), Ký giả Mỹ, American Journalist, War Correspondent and Author.

   Về sự thiết lập Tăng đoàn Phật Giáo, Arnold Toynbee nói rằng đó là một thành quả xã hội lớn lao hơn là sự thành lập hàn lâm viện Plato.

   [Of the establishment of the Buddhist Sangha, Arnold Toynbee has said that it was a greater social achievement than the founding of the Platonist academy in Greece. ]

 

36.  J. Robert Oppenheimer ( 1904-1967), Vật Lý Gia Mỹ,  American Physicist


 “Thí dụ, nếu chúng ta hỏi, phải chăng vị trí của điện tử
(electron) không thay đổi? chúng ta phải trả lời “không phải vậy”; phải chăng vị trí của điện tử thay đổi với thời gian? chúng ta phải trả lời “không phải vậy”;  phải chăng điện tử đứng yên? chúng ta phải trả lời “không phải vậy”; phải chăng điện tử đang di chuyển? chúng  ta phải trả lời “không phải vậy”.   Đức Phật đã trả lời như vậy khi được hỏi về tình trạng của cái ngã của con người sau khi chết; nhưng những câu trả lời này không quen thuộc trong truyền thống của khoa học trong thế kỷ 17 và 18.”

   [If we ask, for instance, whether the position of the electron remains the same, we must say 'no'; if we ask whether the electron's position changes with time, we must say 'no'; if we ask whether the electron is at rest, we must say 'no'; if we ask whether it is in motion, we must say 'no'. The Buddha has given such answers when interrogated as to the conditions of a man's self after his death; but they are not familiar answers for the tradition of seventeenth and eighteenth century science. ]

 

37.  Giáo sư Steve Hagen, trong cuốn “Phật Giáo, rõ ràng và đơn giản” (Buddhism: Plain & Simple)

 

   Phật giáo thực sự không phải là một chủ thuyết (Một “ism”).  Phật giáo là một quá trình, một sự tỉnh thức, một sự mở rộng lòng, một tinh thần tìm hiểu – không phải là một hệ thống đặt tất cả trên niềm tin, hay ngay cả (như chúng ta thường hiểu) là một tôn giáo.  Đúng hơn phải gọi Phật Giáo là “sự giảng dạy của bậc tỉnh thức”, hoặc “Phật Pháp”.

   [Real Buddhism is not really an “ism”.  It’s a process, an awareness, an openness, a spirit of inquiry – not a belief system, or even (as we normally understand it) a religion.  It is more accurate to call it “the teaching of the awakened,”, or the Buddha-Dharma]

 

38.  J. Bronowski (1908-1974), Tác giả và Triết Gia Kho Học Mỹ. American Author and Philosopher of Science

 

   Sự tiến hóa của con người gần đây chắc chắn là bắt đầu bằng sự phát triển của đôi tay, và sự chọn lọc của bộ óc, đặc biệt dùng để điều khiển đô tay.  Chúng ta cảm thấy vui sướng trong những hành động của chúng ta, cho nên đối với nhà mỹ thuật bàn tay là một biểu tượng chính; thí dụ bàn tay của Đức Phật đã cho con người món quà tặng của nhân loại trong một cử chỉ an lạc, món quà của vô úy.

    [The recent evolution of man certainly begins with the advancing development of the hand, and the selection of a brain, which is particularly adept at manipulating the hand. We feel the pleasure of that in our actions, so that for the artist the hand remains a major symbol; the hand of the Buddha, for instance, giving man the gift of humanity in a gesture of calm, the gift of fearlessness. ]


39.  U Thant (1910- 1974),  Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc, Burmese Educator, Diplomat and Secretary General of the United Nations

 

   Là một Phật tử, tôi được đào tạo để có tinh thần khoan nhượng với mọi thứ trừ sự bất khoan nhượng.  Tôi được nuôi nấng không chỉ để phát triền lòng khoan dung, mà còn trân quý những giá trị tâm linh vào đạo đức, đặc biệt là lòng khiêm nhường, nhân ái, từ bi, và, quan trọng nhất là, đạt tới một trình độ nào đó về cân bằng nội tâm.

   [As a Buddhist, I was trained to be tolerant of everything except intolerance. I was brought up not only to develop the spirit of tolerance, but also to cherish moral and spiritual qualities, especially modesty, humanity, compassion, and, most important, to attain a certain degree of emotional equilibrium.] 

 

40. Tiến sĩ E. F. Schumacher, CBE. (1911-1977), Học Giả Anh, British Rhodes Scholar, Economist, Journalist and Economic Adviser to The National Coal Board from 1950-1970

 

   Trong khi những người theo chủ nghĩa vật chất chỉ quan tâm đến vật chất thì Phật Giáo quan tâm chính đến sự giải thoát.  Nhưng Phật Giáo là “Trung Đạo” cho nên Phật Giáo không đối kháng với sự thoải mái về vật chất.  Không phải là của cải ngăn cản con đường giải thoát mà là sự chấp vào của cải, không phải là sự hưởng những thú vui lành mạnh mà là sự ham muốn những thú vui này.

   [While the materialist is mainly interested in goods, the Buddhist is mainly interested in liberation. But Buddhism is 'The Middle Way' and therefore in no way antagonistic to physical well-being. It is not wealth that stands in the way of liberation but the attachment to wealth; not the enjoyment of pleasurable things but the craving for them. ]

 

41.  Linh mục Thomas Merton (1915-1968), American Catholic Priest, Author and Social Crtics  

 

   Phật Giáo là một trạng thái của tâm hơn là một  định chế chính thống có tổ chức.  Phật Giáo không đặt mục đích trên một sự giải thoát thần học mà là sự làm sáng tỏ hoàn toàn tâm thức. Phật Giáo là một cách sống hơn là con đường thờ phụng. 

   [Buddhism is much less a matter of organized and institutional orthodoxy than a state of mind. Buddhism does not aim directly at theological salvation but a total clarification of consciousness. It is not so much a way of worshipping as a way of being.]

 

42.  Egerton C. Baptist (1915-1983), Học giả, tác giả cuốn "Supreme Science of the Buddha"

 

   Phật Giáo bắt đầu ở chỗ khoa học chấm dứt.  Khoa học không cho chúng ta sự bảo đảm gì ở nơi đây.  Nhưng Phật Giáo có thể đáp ứng sự thách thức của thuyết nguyên tử, vì kiến thức ở trên mức bình thường của Phật Giáo bắt đầu ở nơi mà khoa học chấm dứt.  Và điều này khá rõ ràng cho bất cứ ai đã nghiên cứu về Phật Giáo.  Bởi vì, qua thiền định, những cấu tử cỡ nguyên tử tạo thành vật chất đã được thấy và cảm nhận, và những sự khổ, với sự sinh và diệt của chúng, đã tự tạo ra trong cái mà chúng ta gọi là linh hồn hay ngã - ảo tưởng của chấp ngã, như giáo lý của Đức Phật dạy.

   [Buddhism begins where science ends.  Science can give no assurance herein. But Buddhism can meet the Atomic Challenge, because the supramundane knowledge of Buddhism begins where science leaves off. And this is clear enough to anyone who has made a study of Buddhism. For, through Buddhist Meditation, the atomic constituents making up matter have been seen and felt, and the sorrow, or unsatisfactoriness (or Dukkha), of their 'arising and passing away' (dependent on causes) has made itself with what we call a 'soul' or 'atma' - the illusion of Sakkayaditthi, as it is called in the Buddha's teaching.” ]

 

43. John H. Garabedian & Orde Coombs, tác giả, trong cuốn Eastern Religions In The Electric Age”:

 

   Chúa Ki-Tô đã chết – Phật còn sống.

   [Christ is dead – Buddha Lives]

 

44.  L. Adam Beck, Tác giả Mỹ, An American Traveler and author

 

   Những  giáo lý của vị Hoáng tử Ấn Độ thực sự không có gì phải e ngại khoa học.  Phật Giáo là, trong mọi trường hợp, một chân lý đã không chỉ ảnh hưởng đến những tư tưởng gia xuất sắc của Hi Lạp và Rô-ma, mà còn đến những giáo lý Ki Tô thuở ban đầu – sinh sau Phật Giáo khoảng năm, sáu trăm năm.  Phật Giáo dạy từ ái đối với mọi niềm tin, không bạo hành và chống đối niềm tin nào khác với Phật Giáo, và đó là những điều có thể thấy dễ dàng trong giáo lý của Phật Giáo.

    [The teachings of the Indian Prince has indeed nothing to dread from science.  Buddhism is, at all events, a truth which influenced not only the mightiest thinkers of Greece and Rome, but also the beginnings of Christian teachings - which it antedated by five or six hundred years.  It may well claim kindred with all the great faiths, persecuting and opposing none which differ with it, and this for reasons which are easily seen in the teachings themselves.]

45.  Tiến sĩ Amadou-Mahtar,  M 'Bow, Director - General, UNESCO 

   Thông điệp của Đức Thế Tôn về chân lý, hòa bình, từ bi và lòng khoan nhượng nay vẫn thích hợp như đã từng thích hợp trong nhiều thế kỷ trước.  Thời gian qua đã làm cho ánh hồng của Phật Giáo ngày càng sáng chói hơn.  Chủ nghĩa vật chất lan tràn và sự theo đuổi sự thành công cá nhân với mọi giá đã làm xói mòn tình huynh đệ và cộng đồng. Trong những trường hợp như vậy, cần phải nhớ và truyền bá thông điệp về từ bi của Đức Phật sao cho sự thù hận có thể được thay thế bởi lòng thương yêu, thay thế tranh đấu bằng hòa bình, và đối đầu bằng sự hợp tác.

    [Lord Buddha's message of truth, peace, compassion and tolerance is as relevant as it was many centuries ago. The passage of time has made its flame shine with greater luminosity. Rampant materialism and the pursuit of individual success at all costs have eroded the ties of brotherhood and community. In these circumstances, it is necessary to remember and propagate the message of compassion of Lord Buddha so that hatred can be replaced by love, strife by peace and confrontation by co-operation.]

46.  Javier Perez De Cuellar, Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc,  Secretary General of United Nation

   Thông điệp của Đức Phật về từ bi và hiến thân phục vụ nhân loại thì nay thích ứng hơn bao giờ hết trong lịch sử.  Hòa bình, được hiểu như là viễn tượng vượt lên trên ranh giới quốc gia là vấn đề cấp bách cho thời đại nguyên tử bất an của chúng ta.

   [Buddha's message of compassion and devotion to the service of humanity is more relevant today than at any other time in history. Peace, understanding and a vision that transcends purely national boundaries are imperatives of our insecure nuclear age. ]

 

47.  Andrew Harvey, tác giả người Anh,  British author, poet and Fellow of All Souls College, Oxford

 

   Tôi thấy triết lý Phật Giáo là luồng tư tưởng làm cho tôi mê bởi sự  phân tích bình tĩnh và căn bản về lòng ham muốn, sự từ bỏ của Phật Giáo về mọi cường độ tự làm cho mình bi thảm mà tôi đã sống theo đó, và sự hứa hẹn của Phât giáo về khả năng đạt được một sự thành thật mạnh mẽ vô tư.

   [I found Buddhist philosophy is a way of thought that enthralled me by its calm and radical analysis of desire, its rejection of all the self-dramatisiting intensities by which I lived, and its promise of a possible strong and unsentimental sincerity.]

 

48.  Robert J. Hawke, Thủ Tướng Úc,  Rhodes Scholar, Trade Union Leader from 1983 and Prime Minister of Australia

 

   Quan niệm của Phật Giáo về chúng ta tiến tới trạng thái không thể mô tả được qua một số kiếp thì về phương diện trí thức thỏa mãn đầu óc của tôi hơn là niềm tin trong Ki Tô Giáo, rằng chúng ta chỉ sinh ra có một lần và được ném vào những trường hợp có thể rất giàu có hay vinh quang, nhưng chúng ta hoặc đến với Thiên Chúa hoặc không là đặt căn bản trên một đời sống đó. Tôi chưa đến độ theo Phật Giáo nhưng tôi thấy rằng, và vẫn thấy như vậy, Phật Giáo thì vô cùng hợp ý hơn là triết lý của Do Thái – Ki Tô.

   [Buddhist concept that you progress towards the Ineffable through a number of existences seemed to me much more intellectually satisfying than the Christian belief that you come just once and are cast into circumstances maybe of great wealth or of great moment, but that you come to God or don't come to God on the basis of that one life. I was never on the point of embracing Buddhism but I found, and still find, it infinitely more satisfying than the Judeo-Christian philosophy.]

49.  Gnanatiloka, học giả người Đức:

   Một số người cho rằng Phật Giáo là một tôn giáo tối tăm buồn tẻ.  Không phải vậy, tôn giáo này sẽ làm cho các tín đồ sáng dạ và vui tươi.  Khi chúng ta đọc những chuyện sinh ra đời của Bồ Tát,  vị Phật tương lai, chúng ta biết được rằng các Ngài đã tu tập hạnh kiên nhẫn và chịu đựng đế hoàn thiện như thế nào, điều này sẽ giúp chúng ta vui vẻ ngay cả trong lúc chúng ta gặp những khó khăn và hoan hỉ trong sự an sinh của tha nhân.

   [Some people thinhk that Buddhism is a dark and melancholy religion..  It is not so; it will make its followers bright and cheerful.  When we read the birth stories of Boddhisatva, the future Buddha, we learn hos He cultivated the perfection of patience and forbearance, it will help us to be cheerful even in the midst of grea troubles and to take delight in other’s welfare>]

50.  Prof. Walter Kaufmann, Triết gia Mỹ,  American philosopher and author .

   Phao-Lồ ghép tình yêu thương với đức tin và hi vọng, và nhận thức của ông ta về tình yêu thương dính líu tới đức tin và hi vọng. Ông ta nói, “tình yêu thương” là “tin vào mọi thứ, hi vọng vào mọi thứ”.  Tình yêu thương tôi muốn nói đến không tin vào mọi thứ, hi vọng mọi thứ.  Tình yêu thương không phải là thứ tình yêu thương mất đi khi không có hi vọng hay đức tin.  Khi nào mà tình yêu thương còn cần đến sự ủng hộ của đức tin và hi vọng, thì nó chẳng hơn gì tình yêu rỗng tuếch của con trẻ.  Đức Phật biết rằng tình yêu thương mang đến “sự đau lòng và khổ sở, đau khổ, nuối tiếc và thất vọng; và Người đã khuyên chúng ta đừng bị ràng buộc vào nó.  Tình yêu thương mà tôi coi như là một đức tính không phải là tình yêu thương mù quáng của những tình nhân hay lòng tin cậy, tình yêu thương với hi vọng của Phao-Lồ, mà là tình yêu thương mà Đức Phật biết và vẫn yêu, với đôi mắt mở to..

   [Paul couples love with faith and hope, and his conception of love involves faith and hope: "Love," he says, "believes all things, hopes all things." The love I mean does not believe all things and hope all things. It survives disillusionment and persists in despair. Love is not love that ceases without hope or faith. As long as faith and hope support it, it is hardly more than puppy love. The Buddha knew that love brings "hurt and misery, suffering, grief and despair"; and he advised detachment. The love I consider a virtue is not a blind love of the lovers or the trusting, hopeful love of Paul, but the love that knows what the Buddha knew and still loves, with open eyes. ]

 

51.  William Mac Quilty, Thuộc Hiệp Hội Địa Dư Hoàng Gia Anh, British Award winning film maker, Traveller and Fellow of The Royal Geographical Society.

 

   Ngày nay khoa học đang thách đố tính chất hữu hạn của bộ óc con người, một bộ óc gồm có khoảng mười tỷ tế bào có thể kích thích bằng điện đã được đặt chương trình với những bản năng của chiều dải lịch sử và nhận thức được những khái niệm mới là đúng hay sai.  Toàn bộ những tế bào này tạo nên nhân cách luôn thay đổi của chúng ta và bị cắt đi một phần bởi phẫu thuật hay thay đổi nhịp độ bằng những “sốc điện” sẽ thay đổi tính tình của chúng ta.  Bằng những phương pháp thô thiển đó, lòng hiếu chiến có thể trở thành sợ hãi, lòng hận thù có thể trở thành lòng yêu thương – nhưng thật là tốt hơn nhiều những tính tình này được thay đổi bởi sự nhận thức sâu sắc về những thực tại mà triết lý của Đức Phật đã đặt trong tay của chúng ta.

   [Today science is challenging the finite quality of the human brain, a brain consisting of some 10,000 million electrically stimulated cells programmed with the instincts of our long history and receptive to new notions whether true or false. The aggregate of these cells provides our ever-changing personality and their partial removal by surgery or altered rhythm by shock treatment changes our character. By such crude methods, aggression can be turned into fear, hatred to affection - how much better that they should be changed by appreciation of the realities that the philosophy of Buddha has placed in our hands. ]

 

52.  Juan Mascan, Nhà Giáo Dục Tây Ban Nha,  Spanish Academic and Educationalist, Lecturer at Cambridge University  

 

   Thông điệp của Đức Phật là một thông điệp hỉ lạc.  Người đã kiếm ra một kho châu báu và Người muốn chúng ta hãy đi theo con đường dẫn tới kho châu báu đó.  Người bảo chúng ta là chúng ta đang sống trong sự tối tăm sâu thẳm, nhưng Người cũng bảo chúng ta là có có một con đường dẫn tới ánh sáng.  Người muốn chúng ta trổi giậy từ một đời sống mộng tưởng lên một đời sống cao hơn, một đời sống mà con người có tình thương yêu mà không có sự thù hận, con người giúp đỡ lẫn nhau mà không gây phương hại cho nhau.  Lời kêu gọi của Người thì phổ quát, vì Người kêu gọi đến lý trí và đến khả năng tiềm ẩn trong mọi người chúng ta: chính chúng ta phải cố gắng.  Đức Phật vĩ đại trong quá khứ chỉ chỉ đường.  Người đã đạt được một viễn tượng hòa hợp cao siêu và trí tuệ bằng cách đặt chân lý tâm linh qua kinh nghiệm; và chỉ có kinh nghiệm mới có thể thỏa mãn đầu óc của con người hiện đại.  Người muốn chúng ta phải quan sát và tỉnh thức và Người muốn chúng ta hãy tìm kiếm và thấy.

   [The message of the Buddha is a message of joy. He found a treasure and he wants us to follow the path that leads us to the treasure. He tells man that he is in deep darkness, but he also tells him that there is a path that leads to light. He wants us to arise from a life of dreams into a higher life where man loves and does not hate, where a man helps and does not hurt. His appeal is universal, because he appeals to reason and to the universal is us all: It is you who must make the effort. The Great of the past only show the way.' He achieved a superior harmony of vision and wisdom by placing spiritual truth on the crucial test of experience; and only experience can satisfy the mind of modern man. He wants us to watch and be awake and he wants us to seek and to find. ]

 

53.  Peter Mathiessen American Novelist, Naturalist and Explorer. Winner of The National Book Award in 1979

 

   I have so often tried to isolate the quality of "Zen" * which attracted me so powerfully to its literature and later to the practice of zazen #. But since the essence of Zen might well be what one teacher called the moment-by-moment awakening of mind, there is little that may sensibly be said about it without succumbing to that breathless, mystery-ridden prose that drives so many sincere aspirants in the other direction. In zazen, one may hope ~ penetrate the ringing stillness of the universal mind.

 

54.  Prof. Jacob Needleman, Học giả, Giáo sư Triết,  Scholar, Author and Professor for philosophy at San Francisco State College

 

   Trong những nhà tôn giáo lớn trên thế giới, không có người nào là hiện thân và sống với ý tưởng là thực thể chung cùng thì ngoài khả năng của đầu óc bình thường một cách trong sáng và tập trung tư tưởng như Đức Phật.  Điều này phần nào giải thích tại sao những bài thuyết Pháp của Đức Phật không nói gì về, thí dụ như sự hiện hữu của một Đấng Cao Siêu  hay về đời sống bất diệt..  

   [Of all the great religious teachers of the world, none has incarnated and lived the idea that ultimate reality is beyond the grasp of the ordinary mind with such purity and concentration as the Buddha. This, in part, explains why the Buddha's discourses say nothing about the existence of a Supreme Being, for example, or about immortality . .]

 

55.  Lucien Stryk, tác giả , thi sĩ Mỹ,  American author, poet and Winner of Isaac Rosenbaum Poetry Award 

 

   Phật Giáo, tốt đẹp hầu hết các tôn giáo khác, có vẻ như thích ứng với đời sống hiện đại.  Nhiều người cho rằng Phật Giáo là như vậy, ngoài các điều khác, không chỉ là một phương pháp tự tìm hiểu chính mình, mà còn là nguồn những ý kiến để định hướng xã hội chưa hề có sự tương đương trong Tây phương.

   [Buddhism, better than most religions, seems to have adapted to modern life. Many considering it to be, among other things, not only a method of self discovery but a source of ideas for social orientation without equal in the West.]

 

56.  Robert H Thousless, Học Giả Ki-Tô người Anh,  MA., PhD, Sc.D. British. Distinguish Christian scholar, author, Fellow of the British Psychological Society and Fellow of Corpus Christi College, Cambridge.

 

   Tôi tin rằng Phật Giáo rất thích hợp với tư tưởng của thời đại này.  Căn bản là, những tư tưởng của Phật Giáo thì cùng loại với những đường lối suy nghĩ trong khoa học.

   [I believe that Buddhism is very relevant to the thought of the present day. Basically, its thought is familiar to us because it is the same kind of thinking as that employed in science.]

57.  Prof. Hugh Tinker, Giáo sư đại học Luân Đôn,   Professor of government and politics at the school of Orient and African Studies, London University

   Thời kỳ giữa thế kỷ 7 và 5 trước thời đại thông thường [Before Common Era] đã thấy xuất hiện một nhân vật vĩ đại nhất, “Ánh Sáng Của Á Châu”: Đức Phật Cồ Đàm.  Một giáo lý diệt trừ tham, sân si, trong đó một Thiên Chúa toàn năng không có chỗ đứng, có vẻ như là yếm thế, tuy nhiên Phật Giáo không phải là tôn giáo tiêu cực mà đặt nặng trên ý chí tự do và lòng khiêm nhượng.  Sự quan trọng của lòng từ bi. Lòng từ thiện và cúng dường, tất cả tổ hợp lại để tạo ra một tôn giáo của sự đầm ấm và tình thương yêu.

  [The period between the seventh and fifth century BCE saw the birth of the greatest of all, 'the Light of Asia' Gautama the Buddha . . . A doctrine of annihilation of greed, hatred and delusion, in which an omnipotent God has no place, might seem one of profound pessimism, yet Buddhism was saved from being negative by the emphasis placed on free-will and humility. The importance of compassion, of charity and alms giving, all combined to generate a religion of warmth and love.]

 

58.  Paul Carus, tác giả cuốn sách nổi tiếng "The Gospel of Buddha" , một cuốn sách đã được dịch ra nhiều thứ tiếng như Nhật, Trung Hoa, Đức, Pháp, Tây Ba Nha v...v...và là người đã bảo trợ cho Daisetz Suzuki sang Mỹ để truyền bá đạo Phật mà ông gọi là "Tôn Giáo của Khoa Học" tuy ông không phải là một Phật tử.  Paul Carus cho rằng: "Nếu các tôn giáo cổ Tây Phương được tinh khiết hóa bằng cách bỏ đi những sai lầm, nghĩa là những mê tín và điều vô lý trong đó, thì có thể hòa hợp được với Khoa học”.  Paul Carus đã tán tụng Đức Phật như là: "Người đầu tiên thực chứng; người đầu tiên phát triển chủ nghĩa nhân đạo; người đầu tiên có tư tưởng tự do cấp tiến; người đầu tiên đả phá Thần tượng; và là nhà tiên tri đầu tiên về tôn giáo của khoa học."

 

59.  Tiến sĩ E. Graham Howe, Bác sĩ người Anh,  MB. BS. DPM. , Eminent British Physician

 

   "Đọc một chút về Phật Giáo ta cũng có thể nhận thức được rằng, từ 2500 năm trước, Phật Giáo đã biết về những vấn đề mới về tâm lý nhiều hơn là chúng ta thường biết tới.  Họ nghiên cứu những vấn đề này từ lâu và cũng đã tìm ra   phương thức giải quyết chúng. Ngày nay chúng ta chỉ khám phá lại trí tuệ thông thái cổ xưa của Đông phương."

   (To read a little Buddhism is to realize that the Buddhists knew, 2,500 years ago, far more about modern problems of psychology than they have been given credit for.  They studied these problems long ago and found the answers also.  We are now rediscovering the ancient   wisdom of the East.)

 

60.  Sangharakshita, Học giả Anh, trong cuốn "Phật Giáo và Tây Phương:  Sự Hội Nhập của Phật Giáo Vào Xã Hội Tây Phương" (Buddhism and The West: The Integration of Buddhism into Western Society), giải thích như sau:

 

   Trong 2500 năm lịch sử, bất cứ tới đâu thì Phật Giáo cũng nhập vào nền văn hóa địa phương một cách phong phú và sinh động.  Đối với Phật Giáo thì điều này có nghĩa là Phật Giáo có những dạng bày tỏ ý kiến và truyền thông mới cũng như những phương pháp truyền đạo khác biệt nhau một cách đáng kể.  Phật Giáo đã mang tới những xã hội địa phương những lý tưởng mới, ý tưởng mới, lối sống đạo đức mới, và đời sống xã hội, văn hóa, nghệ thuật mới mẻ - thường là một sự biến đổi tận gốc.

   Ngày nay Phật Giáo đang đi tới Tây phương, và căn cứ trên cách chấp hành nghiêm chỉnh những nguyên tắc và thực hành Phật Giáo của những người Tây phương thì chúng ta không còn nghi ngờ gì nữa là lịch sử sẽ lại tái diễn.  Phật Giáo đang tiến tới sự hội nhập vào các xã hội Tây phương.

  (Wherever Buddhism has traveled during its 2500 year history it has entered into a rich and dynamic relationship with its host cultures.  For Buddhism this has meant new forms of expression and communication as well as considerable differences in emphasis and approach.  To its surrounding societies have come new ideals, new ideas, new ethical standards, fresh social, cultural, artistic life - indeed, rarely anything less than radical transformation.

   Now Buddhism is coming to the West, and judging from the seriousness with which many Westerners are taking to its principles and practices, there can be no doubt that history is going to repeat itself.  Buddhism is about to become integrated into Western society.)

 

 61. Joseph L. Daleiden, một học giả Ca-Tô, trong cuốn Sự Mê Tín Cuối Cùng (The Final Superstition), xuất bản năm 1994, sau khi phân tích và đánh giá cái gia tài Do Thái - Ki Tô (A Critical and Evaluation of the Judeo-Christian Legacy), đã đề nghị những Tín Ngưỡng Khác Thay Cho Thần Giáo (Alternatives to Theism).  Về Phật Giáo tác giả viết, trang 424:

 

   Lời giới thiệu hay nhất về Phật Giáo là, giống như Khổng giáo, hệ thống tín ngưỡng này đã hiện hữu trong 25 thế kỷ mà không hề có một cuộc Thánh Chiến, một Tòa Án Xử Dị Giáo, hay một toan tính đế quốc nào nhằm xâm chiếm và phá hủy nền văn hóa của một dân tộc khác. (Những sản phẩm đặc thù của Ki Tô Giáo. TCN)

   (The best recommendation for Buddhism is that, like Confucianism, this belief system has existed for twenty-five centuries without a single Crusade, Inquisition, or imperialist attempt to invade and destroy the culture of another people.)

 

62.  William Hunter trong cuốn Lược Sử Dân Tộc Ấn Độ (A Brief History of the Indian People):

 

   Tất cả những tôn giáo Á Đông đều phải biết ơn Phật Giáo về giáo lý đạo đức cao quý nhất mà giá trị của tôn giáo này còn hữu hiệu cho tới ngày nay, mà tột đỉnh của giáo lý này là lòng từ bi đối với mọi chúng sinh, giáo lý của Đấng Toàn Giác.

   (All Asiatic religions are indebted to Buddhism for the noblest moral element that is effective even today, which culminates in kindness to all that lives and breathes, the doctrind of the perfectly Awakened One)

 

63.  Giáo sư P. V. Bapat trong cuốn “2500 Phật Giáo” (2500 years of Buddhism):

 

*   Không có một trang lịch sử nào của Phật giáo khủng khiếp bởi ánh sáng của ngọn lửa của tòa án dị giáo, hay bị làm đen bởi làn khói đốt cháy dị giáo hay các thị tứ dân gian, hay bị nhuộm đỏ với máu của các nạn nhân vô tội vì hận thù tôn giáo. Phật giáo chỉ dùng một thanh gươm, đó là gươm Trí tuệ và chỉ biết một kẻ thù, đó là Vô minh. Ðó là chứng tích của lịch sử không thể chối cãi được.

   [Not a single page of Buddhist history has ever been lurid with the light of inquisitorial fires, or darkened with the smoke of heretic or heathen cities ablaze, or red with blood of the guiltless victims of religious hatred. Buddhism wields only one sword, the sword of wisdom, and recognises only one enemy = ignorance. This is the testimony of history, and is not to be gain-said.]

*   Phật Giáo thực sự là làn gió xuân thổi từ đầu này tới đầu kia của căn vườn Á Châu và làm nở ra, không những chỉ những bông sen ở Ấn Độ, mà còn làm nở những hoa hồng ở Ba Tư, hoa đền đài ở Tích Lan, the zebina of Tibet, hoa cúc ở Trung Hoa, hoa anh đào ở Nhật Bản v..v..  Toàn bộ văn hóa Á Châu là văn hóa Phật Giáo.  Không có nơi nào ngoài Đông Phương mà tư tưởng Phật Giáo lại có thể thống nhất.  Mỗi quốc gia đều có cách riêng để chấp nhận tư tưởng Phật Giáo theo nhu cầu địa phương, nhưng khi khối Đông phương phải đối đầu với Tây phương thì tư tưởng Phật Giáo là lực nối kết những quốc gia này lại với nhau.

   Ở đây chúng ta cần nhấn mạnh sự kiện là, nếu lịch sử Phật Giáo có cho thế giới bài học nào, thì đó là trong sự truyền bá đạo Phật từ thung lũng sông Hằng đến những núi đá quý ở miền Nam Tích Lan, cho tới miền cao nguyên Trung Á ở phía Bắc, rồi tới các hải đảo nắng ấm Nhật Bản ở phía Đông, Phật Giáo, văn hóa, văn minh, và giáo dục là những bạn đồng hành không thể tách rời nhau được.

   (Buddhism was, in fact a spring wind blowing from one end of the garden of Asia to the other and causing the bloom not only the lotus of India, but the rose of Persia, the temple flower of Ceylon, the zebina of Tibet, the chrysanthemum of China and the cherry blossom of Japan – Asian culture is as a whole, Buddhist culture.  It is Buddhist thought and in no other than India, China and Japan, representing the East, could be a united one.  Each nationality has its own caracteristic modes of adopting the thought to its environment needs, but when the East as a unity to confront thw West, Buddhist thought supplies the bond.

   Here it would suffice to emphasize the fact that if the history of Buddhism in Asia has any lesson for the world today, it is that: in their long trek from the burning marl of the Gangetic to the gem encrusted rocks of Ceylon in the South, the wind-swept uplands of Central Asia in the North, and the sun-confronting islands of Japan in the East, Buddhism, culture, civilization and education were inseparable friends and companions)

 

64.  Giáo sư Max Muller, Học giả người Ðức [A German Scholar].

 

    Ðức Phật là hiện thân của tất cả các đức hạnh mà Ngài thuyết giảng. Trong thành quả của suốt 45 năm dài hoằng pháp, Ngài đã chuyển tất cả những lời nói của Ngài thành hành động; không nơi nào Ngài buông thả cái yếu đuối của con người hay dục vọng thấp hèn. Luân lý, đạo đức căn bản của đức Phật là toàn hảo nhất mà thế giới chưa bao giờ biết đến.

   [Buddha was the embodiment of all virtues he preached. During his successful and eventful ministry of 45 years he translated all his words into action; and in no place did he give vent to any human frailty, or any base passion. The Buddhas moral code is the most perfect which the world has ever known.]

 

65.  Abdul Atahiya, một thi nhân Hồi Giáo.

 

   Nếu bạn muốn thấy người cao quí nhất của loài người, bạn hãy nhìn vị Hoàng đế trong y phục một người ăn xin; chính là Ngài đó, siêu phàm thánh tính của Ngài thật vĩ đại giữa con người.

   [If you desire to see the most noble of mankind, look at the king in beggar’s clothing; it is he whose sanctity is great among men. ]

66. - Tiến Sĩ S.Radhakrisnan, trong cuốn "Ðức Phật Cồ Ðàm" [Gautama The Buddha]

   Khi chúng ta đọc những bài thuyết giảng của đức Phật, chúng ta cảm kích bởi tinh thần hợp lý của Ngài. Con đường đạo đức của Ngài ngay trong quan điểm đầu tiên là một quan điểm thuần lý. Ngài cố gắng quét sạch tất cả những màng nhện giăng mắc làm ảnh hưởng đến cái nhìn và định mệnh của nhân loại.

   [When we read Buddha’s discourses, we are impressed by his spirit of reason. His ethical path has for its first step right views, a rational outlook. He endeavours to brush aside all cobwebs that interfere with mankind’s vision of itself and its destiny.]

   Sự thanh tịnh của tâm linh và lòng thương yêu tất cả sinh vật đã được dạy dỗ bởi đức Phật. Ngài không nói đến tội lỗi mà chỉ nói đến vô minh và điên cuồng có thể chữa khỏi bởi giác ngộ và lòng thiện cảm.

   [Serenity of spirit and love for all sentient creation are enjoined by the Buddha. He does not speak of sin, but only of ignorance and foolishness which could be cured by enlightenment and sympathy.]

   Không một lời thô bạo nào được thấy thốt ra từ nơi đức Phật trong cơn tức giận, chưa từng có một lời thô bạo được thấy trên môi đức Phật kể cả trong lúc tình cờ.

   [There was never an occasion when the Buddha flamed forth in anger, never an incident when an unkind word escaped his lips.]

67.  - Moni Bagghee, trong cuốn "Ðức Phật Của Chúng Ta"  [Our Buddha]

   Ðiều đáng chú ý nhất nơi đức Phật là sự kết hợp gần như độc nhất của một đầu óc khoa học trầm tĩnh và thiện cảm sâu xa của lòng từ tâm. Thế giới ngày nay ngày càng hướng về đức Phật, vì Ngài là người duy nhất tiêu biểu cho lương tâm của nhân loại.

   Ðức Phật là nhà tiên phong thương yêu nhân loại, và là một triết gia siêu phàm trong nhân phẩm dũng cảm và sáng chói. Ngài có những điều mà chưa ai có thể quên được là Ngài thuyết pháp trong hăng say và nhiệt tình về nguồn kiến thức. Vĩ đại hơn, trí tuệ của Ngài chính là đài gương soi sáng.

   [The most striking thing about the Buddha is almost a unique combination of a cool scientific head and profound sympathy of a warm and loving heart. The world today turns more and more towards the Buddha, for he alone represents the consience of humanity.

   The Buddha was a pioneer as a lover of men, and a philosophic genius rolled into a single vigorous and radiant personality. He had things to say that no man or woman, after 2500 years of bustling and hustling and chattering round the fountain of knowledge, can afford to ignore. Greater perhaps than his wisdom was the example he set.]

   Phật giáo là một tôn giáo vĩ đại duy nhất của thế giới, một cách ý thức và chân thực tôn giáo này dựa trên căn bản một hệ thống phân tích hợp lý những khó khăn của đời sống và cách thức giải quyết khó khăn ấy.

   [Buddhism is the only great religion of the world that is consciously and frankly based on a systematic rational analysis of the problems of life and of the way to its solution.]

68.  - Tiến Sĩ Edward Conze, trong cuốn "Phật giáo".,"Buddhism"

   Ðức Phật giống như một lương y. Một bác sĩ phải biết chẩn đoán các loại bệnh tật, nguyên nhân, thuốc giải độc và phương pháp chữa trị, phải biết áp dụng phương thức cho thích hợp, cho nên đức Phật đã dạy Tứ Diệu Ðế (Bốn sự thật) chỉ rõ sự hiện hữu của đau khổ (Khổ đế), nguyên nhân của đau khổ (Tập đế), diệt trừ khổ não để được an lạc (Diệt đế) và con đường đưa đến diệt tận khổ đau (Ðạo đế).

   [The Buddha is like a physician. Just as a doctor must know the diagnosis of the different kinds of illness, their causes, the antidotes and remedies, and must be able to apply them, so also the Buddha has taught the Four Holy Truths which indicate the range of suffering, its origin, its cessation, and the way which lead to its cessation.]

69.  - Một học giả Hồi Giáo. - A Muslim Scholar

   Ðức Phật không phải là của riêng người Phật tử, Ngài là của toàn thể nhân loại. Giáo lý của Ngài thông dụng cho tất cả mọi người. Tất cả các tôn giáo khai sáng sau Ngài, đều đã mượn rất nhiều các tư tưởng hay của Ngài.

   [The Buddha is not a property of Buddhists only. He is the property of whole mankind. His teaching is common to everybody. Every religion, which came into existence after the Buddha, has borrowed many good ideas from the Buddha.]

70.  - Giáo sư Lakshimi Narasu, trong cuốn "Tinh Hoa Của Phật giáo", "The Essence of Buddhism"

   Ðức Phật là người cha nhìn thấy đàn con đang vui chơi trong ngọn lửa thế tục nguy hiểm, Ngài dùng mọi phương tiện để cứu các con ra khỏi ngôi nhà lửa và hướng dẫn chúng đến nơi an lạc của Niết bàn.

   [Buddha is one who sees his children playing in the consuming fire of worldliness and employs different expedients to bring them out of this burning house and lead them to the safe asylum of Nirvana.]

   Ðiểm vinh quang trong Phật giáo là Phật giáo lấy trí tuệ làm yếu tố cốt lõi của sự giải thoát. Trong Phật giáo, đạo đức (Giới) và trí tuệ không thể tách rời nhau. Giới hình thành nền tảng của đời sống cao thượng, tri thức và trí tuệ là những yếu tố kiện toàn nó. Không quán triệt về luật nhơn quả và duyên sinh (Pratyasamutpada), thì không thể gọi là đạo đức chơn chánh, người gọi là đạo đức chơn chánh thì phải có được một nội quán và tri thức cần thiết nầy. Về lãnh vực nầy đạo Phật khác hẳn với các tôn giáo khác. Các tôn giáo thuộc nhất thần giáo khởi đầu với một số lý thuyết giả định và khi những giả định này mâu thuẩn với sự tiến bộ của tri thức loài người, thì gia tăng thêm phiền muộn. Ðạo Phật được thiết lập trên một tảng đá vững chắc của các sự thật, chính vì thế không bao giờ xa rời ánh sáng của tri thức.

   [It is a glory of Buddhism that it makes intellactual enlightenment an essential condition of salvation. In Buddhism morality and interlectual enlightenment are inseparable from one another. While morality forms the basis of the higher life, knowledge and wisdom complete it. Without a perfect understanding of the law of casuality and transformation (Pratityasamutpada), no one else can even be said to be truly moral if he does not possess the necessary insight and knowledge. In this respect Buddhism differs from all other religions. All montheistic religions start with certain assumption, and when these assumptions are contradicted by the growth of knowledge it increases sorrow. But Buddhism starts with no assumptions. It stands on the firm rock of facts, and can therefore never shun the dry light of knowledge.]

   Chỉ nói về Phật giáo thôi, ta có thể xác nhận là tôn giáo này thoát khỏi tất cả cuồng tín. Phật giáo nhằm tạo trong mỗi cá nhân một sự chuyển hóa nội tâm bằng cách tự chiến thắng lấy mình. Làm sao mà Phật Giáo phải nhờ đến sức mạnh và tiền bạc hay cả đến sự chinh phục để tác động mọi người vào đạo? Ðức Phật chỉ rõ một con đường giải thoát duy nhất để cho cá nhân tự quyết định nếu muốn theo tôn giáo này.

   [Of Buddha alone can it be affirmed it is free from all fanaticism. It’s aim being to produce in every man a thorough internal transforming by self conquest, how can it have a recourse to might or money or even persuasion for effecting conversion? The Buddha has only shown the way to salvation, and it is left to each individual to decide for himself if he would follow it.]

71.  - Giám mục Milman. - Bishop Milman

   Tôi càng ngày càng cảm thấy đức Thích Ca Mâu Ni gần gủi nhất trong tính cách và ảnh hưởng của Ngài, Ngài là Con Ðường, là Chân lý và là Sự sống.

   [I feel more and more that Sakyamuni is the nearest in character and effect to Him who is the Way, the Truth, and The Life.]

72.  - Một Văn Hào Âu Châu. - A European Writer

   Ðây là giáo lý mà chúng ta có thể tin theo. Không nơi nào trong thế giới tôn giáo, sùng bái và tín ngưỡng mà chúng ta có thể tìm một vị giáo chủ chói sáng như thế ! Trong hàng loạt các vì sao, Ngài là vì tinh tú khổng lồ, vĩ đại nhất.  Một số các khoa học gia, triết gia, các nhà văn hóa đã tuyên bố về Ngài “Con Người Vĩ Ðại Nhất Chưa Từng Có”. Ánh hào quang của vị Thầy vĩ đại này soi sáng cái thế giới đau khổ và tối tăm, giống như ngọn hải đăng hướng dẫn và soi sáng nhân loại.

   [Here is a teaching we can follow with confidence. Where in the world of religions, cults and creeds, can we find a master of such brilliance? In a pageant of stars he was a giant of the greatest magnitude. Little wonder that scientists, philosophers, and men of literature have proclaimed Him “the Greatest man ever born”. The radiance of this great teacher goes through a world of suffering and darkness, like a beacon light to guide and illuminate mankind.]

73  - E. A. Burtt, trong cuốn "Ðức Phật Từ Bi"  (The Compassionate Buddha)

   Lịch thiệp, thanh tịnh, từ bi, xuyên qua sự giải thoát khỏi lòng ích kỷ tham dục, đó là giáo lý căn bản của tôn giáo vĩ đại Á đông của đạo Phật.

   [Gentleness, serenity, compasion, through liberation from selfish-craving - are the fundamental teachings of the great Oriental religion of Buddhism.]

74  - Phra Khantipalo, trong cuốn "Ðộ lượng", (Tolerance)

   Giáo pháp của đức Phật giống như một cây cầu được xây toàn hảo bằng thép linh động, gió và nước không làm hư được, tự nó thích ứng phù hợp trong mọi trạng huống thay đổi, nhưng đồng thời cũng làm vững chắc thêm cầu và mở con đường an lạc vĩnh cữu, đến Niết bàn.

   [Buddha Dharma is like a bridge well built of flexible steel, it gives a little to wind and water, it adapts itself to changing circumstances, but at the same time it has secured foundations and offers a safe way to the Deathless, to Nirvana.]

   Hầu hết các tân tín đồ của các giáo phái khác bị kiểm soát bởi các Trưởng giáo của họ và bị cấm không được đọc các thánh kinh, chủ nghĩa, tạp chí, các loại sách bỏ túi hay học thuyết của tôn giáo khác. Việc này rất hiếm thấy trong Phật giáo.

   [Most meophytes of some other religions are controlled by their Guru and are forbidden to read the scriptures, doctrines, magazines, booklets and tracts of other religions. This very rarely happens within Buddhism.]

75.  - Charles T. Gorham.

   Chắc chắn từ miền Ðông Phương huyền bí, nơi đất mẹ mầu mỡ của tôn giáo, cho chúng ta sự khám phá trung thực nơi Phật giáo từ khi tôn giáo này cho chúng ta biết nền đạo đức huy hoàng và sự thanh khiết tiềm ẩn sâu xa trong bản tính tự nhiên của con người không cần đến một thần linh nào khác mà bản tính này vốn tiềm ẩn trong tâm của con người và thức tỉnh họ biến thành cuộc sống vinh quang.

   [Surely the mysteriously East, that fertile mother of religions, has given us in Buddhism a true revelation, since it makes known to us the moral beauty and purity that lies in the deep of human nature needing no other divinity than that which abides in the human heart to awake them into living glory.]

76.  - Hazrat Inayat Khan, Học giả Hồi Giáo, trong cuốn " Thông Ðiệp Sufi"  (The Sufi Message)

   Sứ mạng của đức Phật quả là độc đáo riêng biệt, vì thế cho nên sứ mạng này đứng biệt lập khác hẳn các tôn giáo khác trên thế giới. Sứ mạng của Ngài là mang lý tưởng của những con chim đang bay trong không trung về gần với trái đất, bởi lẽ thực phẩm để nuôi sống chúng thuộc về trái đất.

   [The mission of the Buddha was quite unique in it’s character, and therefore it stands quite apart from the many other religions of the world. His mission was to bring the birds of idealism flying in the air nearer to the earth, because the food for their bodies belonged to the earth.]

77. - Francis Story, trong cuốn "Phật giáo, Một Tôn Giáo Thế Giới",(Buddhism as World Religion)

   Lý thuyết của Phật pháp vẫn đứng vững ngày nay không bị ảnh hưởng bởi tiến trình của thời gian và sự tăng trưởng kiến thức, vẫn giữ nguyên như lúc ban đầu bầy tỏ. Dù cho kiến thức khoa học tăng tiến đến thế nào trên chân trời trí óc của con người, trong phạm vi Giáo pháp (Dhamma) cũng vẫn có chỗ để thừa nhận và đồng hóa các khám phá xa hơn nữa. Về phương diện thu hút của lý thuyết nầy không dựa vào các khái niệm giới hạn của các tư tưởng sơ khai, về phương diện khả năng cũng không bị lệ thuộc vào những phủ định của tư tưởng.

   [The doctrines of Buddha Dhamma stand today, as unaffected by the march of time and the expansion of knowledge as when they were first enunciated. No matter to what lengths increase scientific knowledge can extend man’s mental horizon, within the frame work of the Dhamma there is room for the acceptance and assimilation of the further discovery. It does not rely for it’s appeal upon limited concepts of primitive minds not for it’s power upon the negation of thought.]

78.  - Giám Mục Gore, trong cuốn  "Ðức Phật và Chúa Christ"  (Buddha and the Christ.)

   Phật giáo như chúng ta đang thấy, những gì đã được ghi chép sưu tập lại rất là thực tế, không phải là một hệ thống giả thuyết của thời đại sơ khai, về phương diện nầy Phật giáo dám thách thức với các tôn giáo khác.

   [It is Buddhism as we find it actually recorded, not hypothetical primitive system, which still forms a challenge to other religions.]

79.  - Anagarika Dharmapala, trong cuốn "Cái Nợ Của Thế Giới Ðối Với Ðức Phật". (The World debt to Buddha)

   25 thế kỷ qua, Ấn Ðộ mục kích một cuộc cách mạng về tri thức và về tôn giáo lên đến cao độ đã lật đổ chủ nghĩa độc thần, giới giáo sĩ vị kỷ,  và thiết lập một tôn giáo tổng hợp, một hệ thống ánh sáng và tư tưởng được gọi là Giáo pháp (Dhamma), một Triết học Tôn giáo.

   [Twenty- five centuries ago India witnessed an intellectual and religious revolution which culminated in the overthrow of monotheism, priestly selfishness, and the establishment of a synthetic religion, a system of light and thought which was appropriately called Dhamma, a Philosophical Religion.]

80.  - Một Văn Hào Tây Phương".  - A Western writer

   Phật giáo là một phương thức làm sao để đạt được lợi lạc cao nhất từ cuộc sống. Phật giáo là một tôn giáo của trí tuệ mà ở đấy kiến thức và thông minh chiếm ưu thế. Ðức Phật không thuyết giảng để thâu nạp tín đồ mà là để soi sáng người nghe.

   [Buddhism is a plan for living in such a way as to derive highest benefit from life. It is a religion of wisdom where knowledge and intelligence predominate. The Buddha did not preach to win converts but to enlighten listeners.]

81.  - Giáo Sĩ Joseph Wain- Rev. Joseph Wain

   Phật giáo dạy đời sống không bằng luật lệ mà bằng nguyên lý một đời sống cao đẹp; và chính vì thế Phật giáo là một tôn giáo khoan dung, một hệ thống nhân từ nhất dưới ánh mặt trời.

   [Buddhism taught a life not by rule, but by principle, a life of beauty; and as a consequence, it was a religion of tolerance. It was the most charitable system under the sun.]

82.  - Tiến sĩ G. P. Malasekara.

   Phật giáo chưa bao giờ ép ai theo dù dưới hình thức nào - hoặc ép buộc ý tưởng và niềm tin đối với người không thích, hoặc bằng bất cứ một sự tâng bốc nào, bằng lừa gạt hay ve vãn, hầu đoạt được thắng lợi để gia nhập vào quan điểm riêng tư của mình. Những nhà truyền giáo của đạo Phật không bao giờ thi đua để cải đạo con người  vào nơi họp chợ (Ðạo).

   [It was never, however, the buddhist way to proselytise in the sense of forcing ideas and beliefs upon an unwilling audience, much less to exert pressure of any kind, or any kind of flattery, deceit or cajolery, to win adherence to one’s own point of view. Buddhist missionaries have never competed for converts in the marketplace.]

83.  - Tiến Sĩ K.N.Jayatilleke, trong cuốn "Phật giáo và Hòa Bình"

   Ðây, việc cần thiết là lưu ý đến một đặc tính duy nhất của đạo Phật nghĩa là, Phật giáo là một tôn giáo duy nhất, bậc thầy của tôn giáo, mà kết quả là một triết lý thích hợp nói cho chúng ta biết về những sự kiện tối hậu của hiện hữu và hiện thật. Ðạo Phật là con đường của sự sống xuất phát từ việc chấp nhận quan điểm của đời sống và xem sự sống là hiện thật. Triết lý của đức Phật không phải là không kể đến bản chất của kiến thức.

   [Here it is necessary to draw attention to another unique feature of the religion of the buddha, namely, that it is the only religion of any relgious teacher, which is the outcome of a consistent philosophy, which claims to tell us about the ultimate facts of existance and reality. The religion of the Buddha is a way of life resulting from the acceptance of a view of life, which is said to be factual. His philosophy is not without an account of the nature of knowledge.]

84.  - Gertrude Garatt

   Không thể cho rằng ngày nay Phật giáo bị suy yếu, vì Phật giáo bắt nguồn trên những nguyên tắc cố định chưa bao giờ bị sửa đổi.

   [It will not be possible even today to Buddhism that it is worn out because it is rooted upon certain fixed principles that can never be altered.]

85Giáo Sư Ananda Kaushalyayana

   Những tín đồ khiêm tốn của đức Phật may mắn biết là nhường nào, họ đã không thừa hưởng lối ngụy biện của sự không sai lầm ở bất cứ một cuốn sách nào ngay từ lúc bắt đầu.

   [How fortunate are the humble followers of the Buddha who have not inherited the fallacy of infallibility of any revealed book from the very beginning.]

86. D. Valisinha, Tổng Thư Ký, Hội Maha Bodhi, "Con đường sống của người Phật tử", "Buddhist way of life"

   Tôn giáo của sự sống được phán xét không phải chỉ thuần bằng những sự thật được tuyên cáo nhưng cũng chính bằng sự thay đổi mà tôn giáo này đã đem lại cho cuộc sống của tín đồ. Cho đến nay, theo kinh nghiệm, Phật giáo có một kỷ lục về thành tựu mà chúng ta có thể lấy đó là một niềm hãnh diện thật sự.

   [A religion or a way of life is judged not merely by the truths it proclaims but also by the change that it brings about in the life of it’s followers. So far this test is concerned Buddhism has a record of achievements in which we can take a genuine pride.]

88.  - Anatole France, Văn hào Pháp

   Dường như người thanh niên bất diệt, hiền lành, ngồi khoanh chân trên hoa sen thanh tịnh với bàn tay phải dơ lên như khuyên nhủ như trả lời: "Nếu con muốn thoát khỏi sự đau khổ và sợ hãi, con hãy luyện tập trí tuệ và từ bi".

   [It seemed that the kindly aesthetic, eternally young, seated cross-legged on the lotus of purity with his right hand raised in admonition, answered in these two words: "If you wish to escape from suffering from fear, practise wisdom and compassion."]

89.  - Giáo Sư Eliot , trong cuốn "Phật giáo và Ấn Ðộ giáo" (Buddhism and Hinduism)

   Lần đầu tiên trong lịch sử thế giới, đức Phật tuyên bố sự giải thoát, mỗi con người có thể đạt được do chính bản thân mình trong đời sống của mình trên thế giới mà không cần đến sự giúp đỡ của Thượng đế hay thánh thần nào. Ngài nhấn mạnh về giáo lý như lòng tự tin, thanh tịnh, nhã nhặn, giác ngộ, an lạc và lòng thương yêu nhân loại. Ngài cũng nhấn mạnh đến sự cần thiết của kiến thức, vì không có trí tuệ thì siêu linh nội tâm không xâm nhập trong đời sống của Ngài được.

   [For the first time in the history of the world, Buddha proclaimed a salvation, which each man could gain for himself and by himself in this world during this life, without the least help from the personal GOD or Gods. He strongly inculcated the doctrine of self reliance, of purity, of courtesy, of enlightment, of peace and of universal love. He strongly urged necessity of knowledge, for without wisdom psychic insight could not be got in his life.]

90.  - Tiến Sĩ Oldenburg, Một học giả Ðức.

   Ðức Phật không giải thoát con người, nhưng Ngài dạy con người phải tự chính mình giải thoát lấy mình, như chính Ngài đã tự giải thoát lấy Ngài. Con người chấp nhận giáo lý của Ngài là chân lý, không phải giáo lý này đến từ nơi Ngài, nhưng vì lòng xác tín cá nhân, thức tỉnh bởi những lời Ngài dạy, trỗi dậy bởi ánh sáng trí tuệ của chính mình.

   [It is not the Buddha who delivers men, but he teaches them to deliver themselves, even as he has deleivered himself. They accept his teaching of the truth, not because it comes from him, but, because of personal conviction, aroused by his words, arises by the light of their own spirit. ]

91.  - George Grimm, trong cuốn "Giáo Lý của đức Phật" (The Doctrine of the Buddha)

   Ðức Phật không chỉ nhận thức được sự thực tối cao, Ngài cũng có biểu lộ kiến thức cao cả của Ngài, kiến thức cao hơn tất cả kiến thức của các “Thần linh và Người”. Kiến thức của Ngài rất rõ ràng và độc lập không liên can gì đến thần thoại và hoang đường. Tuy nhiên, nơi đây lại còn cho thấy một hình thức vững vàng, tự nó biểu lộ được một cách rõ ràng và hiển nhiên để cho con người có thể theo Ngài. Vì lý do đó, đức Phật không đòi hỏi phải tin nhưng hứa hẹn kiến thức.

   [The Buddha has not merely awakened to the supreme reality, he also presents his higher knowledge that is superior to that of "all gods logical disguise and mythical clothing. Here, however, it is given in so cogent a form that it presents itself as positively and self evedent to the person to is avble to follow him. For this reason the Buddha does not demand any belief, but promises knowledge.]

92.  - John Walters, trong cuốn "Tinh thần không bị giao động" (Mind Unshaken)

   Quan niệm về tội lỗi của Phật giáo khác hẳn với người Cơ đốc giáo. Với tín đồ Phật giáo, tội lỗi chỉ là vô minh hay ngu si. Một người hung ác là một người ngu si. Kẻ phạm tội không cần đến trừng phạt mà cần được giáo hóa nhiều. Người đó không phải bị coi là "Vi phạm mạng lịnh của Thượng đế" hay như một kẻ phải cầu xin lòng lân mẫn, tha thứ của Thượng đế. Tốt hơn và cần thiết hơn cho người bạn phạm tội kia biết lẽ phải của con người. Người phật tử không tin là người phạm tội có thể thoát được hậu quả bởi tội lỗi gây ra bằng cách van vái cầu nguyện với Thượng Ðế.

   [Its idea of sin differs somewhat from the Christian idea. Sin to the Buddhist is mere ignorance or stupidity. The wicked man is an ignorant man. He doesn’t need much punishment and condemnation so much as he needs instruction. He is not regarded as ”violating God’s commands” or as one who must beg for divine mercy and forgiveness. Rather it is necessary for the sinner’s friends to make him reason in the human way. The Buddhist does not believe the sinner can escape the consequences in prayerful attempts to bargain with God.]

93.  – Giáo sư  Karl Pearson

   Không có những thú vui nhục dục, cuộc sống có thể chịu đựng được không? Không tin tưởng vào bất tử, con người có thể có đạo đức không? Không sùng bái một thần linh con người có thể tiến tới điều chánh đáng không? Ðược, đức Phật trả lời, cứu cánh có thể đạt được bởi kiến thức; một mình kiến thức là chìa khóa để tiến tới con đường cao đẹp hơn, con đường mà trong đời sống đáng theo đuổi; kiến thức đem lại an tĩnh và hòa bình cho đời sống giúp cho con người không xao xuyến đối với những cơn bão tố của thế giới đầy biến động.

   [Without senuous pleasure would life be endurable? Without belief in immorality can man be moral? Without worship of a God can man advance towards righteousness? Yes, replies the Buddha, these ends can be attained by knowledge; knowledge alone the key to higher path, the one worth pursuing in life; knowledge is that which brings calmness and peace to life, which renderd man indifferent to the storms of phenomenal world.]

94.   Blaise Pascal, Nhà toán học, Vật lý học và triết gia Pháp.

   Con người vĩ đại hơn sức mạnh mù quáng của thiên nhiên vì lẽ cả đến khi nghĩ rằng con người bị hủy diệt bởi những sức mạnh ấy, con người vẫn giữ được cao cả hơn bằng sự hiểu biết các sức mạnh ấy. Lại nữa, Phật giáo mang sự thật xa hơn nữa: Phật giáo cho thấy bằng phương thức hiểu biết, con người cũng có thể kiểm soát được mọi trạng huống của mình. Con người có thể ngưng, thoát khỏi bị nghiền nát bởi sức mạnh thiên nhiên và sử dụng những luật của sức mạnh thiên nhiên để tự mình đứng lên chống đỡ.

   [Man is greater that the blind forces of nature because even though he is crushed by them he remains superior by virtue of his understanding of them. Again., Buddhism carries the truth further: it shows that by means of understanding man can also control his circumstances. He can cease to be crushed by them, and use their laws to raise himself.]

95.  - Giáo sư Von Glasenapp,  Một học giả Ðức.

    Cũng có thể nói rằng Ấn độ đã khám phá ra vô thức sớm hơn những nhà tâm lý học Tây phương. Theo họ, vô thức gồm có tất cả những cảm tưởng nằm trong cá nhân được di sản từ kiếp trước. Kỹ thuật thiền định Phật giáo chú trọng đến sức mạnh tiềm ẩn, là sự khai phóng đầu tiên của tâm lý phân tích học hiện đại, cũng như của sự huấn luyện tinh thần tự sinh v.v...

   [It can also be said that India discovered the unconsciousness earlier than the Western psycholigists. For them the unconscious consists in the totality of the impressions which slumber in the individual as the inheritance from his previous existance. The Buddhis technique of meditation, which is concerned with the latent forces, is thus a fore-runner of modern psycho-analysis, of autogenic mental training etc.]

 

96.  Bandaranaike, Nguyên Thủ Tướng SriLanka,  Former Prime Minister of SriLanka

 

   Phật giáo sẽ trường tồn như mặt trời, mặt trăng và loài người hiện hữu trên mặt đất; do đó, Phật giáo là tôn giáo của con người, của nhân loại cũng như của tất cả.

   [Buddhism will last as long as the sun and moon last and the human race exists upon the earth, for it is the religion of man, of humanity as a whole.]

 

97.  Học giả  Dudley Wright

 

   Ngày nay chúng ta nghe nói nhiều về năng lực của ý, nhưng Phật Giáo là hệ thống điều tâm đầy đủ và hữu hiệu nhất chưa từng có trên thế giới.

   [We hear much nowadays of thought-power, but Buddhism is the most complete and effective system of mind-training yet placed before the world. ]

 

98.  Manmatha Nath Sastri

  

   Đức Phật đã tạo nên một giới người mới, giới của những anh hùng đạo đức, một giới của những người tự mình đi tìm sự giải thoát, một giới của các vị Phật.

   [The Buddha created a new race of men, a race of moral heroes, a race of salvation-workers, a race of Buddhas.]

99.  Geoffrey Mortimer, một văn sĩ Tây phương, a writer in the West.

   Quay về Phật Giáo, chúng ta sẽ đọc thấy rằng Vua Asoka không những chỉ rao giảng một đạo đức cao thượng mà còn dùng quyền năng của một Quân Vương trong cách cư xử làm cho những chủ quyền hiện đại của các niềm tin khác phải cảm thấy hổ thẹn.

   [Turn to Buddhism, and you will read that Asoka not only preached a lofty morality but exercised the power of kingship in manner that shames our modern sovereigns of other faiths. ]

100The Great Khan Mongka

   Phật Giáo giống như lòng bàn tay, các tôn giáo khác như các ngón tay.

   [Buddhism is like the palm of the hand, the other religions being the fingers]

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (37 đã gửi)

avatar
nam 22/07/2010 20:55:10
hãy xem lại bản thân rồi hãy nhận định đạo phật hay công giáo đạo nào tốt hơn
tôi thấy tín đồ đạo phật có ai hiểu về đạo như thế nào không. chỉ gần đất xa trời rồi mới đi chùa cầu này cầu nọ còn giới trẻ thì phật giáo là một cái gì đó quá sa sỉ.
Reply Tán thành Không tán thành
-10
Cảnh báo nội dung không phù hợp
avatar
PTP003 16/07/2011 13:40:44
Gởi Đạo hữu là "nam", đừng nói vậy bạn ạ. Là con người thì phải có TRÍ TUỆ. Bạn phải đem vấn đề "SO SÁNH ĐẠO PHẬT - CHÚA" ra để mà bàn, Phải rõ ràng như vậy. Khuyên bạn nên tìm hiểu ĐẠO TRÍ TUỆ (PHẬT) để hướng về HẠNH PHÚC. Một Hạnh Phúc có thể nói là VÔ THƯỢNG. Bạn KHÔNG NÊN làm kẻ ở đợ của Chúa. Hãy làm CHỦ, hãy đứng lên bằng TRÍ TUỆ của mình.
TỪ BI gởi đến BẠN
avatar
Tuan 09/08/2010 03:18:09
Tôi xin gửi vài lời bình luận 9/8/2010.
Với tư cách là 1 tín hữu Kitô giáo. Tôi thấy lúc đầu bạn cho là không thể lấy 2 tôn giáo mà so sánh với nhau, không phân biệt, không... bị sai lầm rồi bị ngộ nhận, viết bậy. v.v...

Nhưng 1 kết luận cuối cùng trong bài viết của bạn thì 99% đả nghiêng về Phật giáo rồi và đánh giá rất thấp những tôn giáo khác. Tuy tôi cũng thấy có những cái hay nhưng bạn cũng chí là 1 con người bình thường như tôi thôi ! có những cái siêu nhiên khác mà bạn chưa biết đại loại như đạo của tôi chẳng hạn và tôi cũng không biết ...của bạn là sao...!

Có những cái siêu nhiên xảy ra mà mình không biết và không 1 nhà bác học nào giải đáp được trong đạo tôi. Tôi xin nói 1 vài ví dụ về đạo tôi như cái bánh thánh mỏng manh và nhỏ bé lại trở thành miếng thịt...máu. Khi đó thì củng có rất nhiều người xem và ghi video lại bạn có thể tham khảo 1 chút về đạo tôi qua google.

Tôi biết rằng lòng tôi và bạn cũng như nhau nếu đả thờ phượng ai thì củng phải có bổn phượng và yêu mến người ấy như bạn thờ Phật của bạn vậy nhưng tôi không đồng ý với những kết luận của 1 người phàm nhân của bất cứ ai khi chưa chứng kiến tận mắt và giải thích, nếu ai hiểu được hết thì tôi hỏi bạn đả hiếu được bao nhiêu trong những tôn giáo bạn bình luận !?

Tôi chỉ mong rằng nếu bạn đả chọn cho đời bạn 1 tôn giáo là Phật giáo rồi thì bổn phận của bạn và tôi (Kitô giáo) là thờ phượng đến cùng. Chứ lên án cái gì đó hay người này tốt người này xấu thì tôi nghĩ Tiến sĩ hay Giáo sư gì đó cũng chỉ hiểu được 0.1% cuộc đời thôi bạn ạ !

Còn có gì thì cũng xin gửi cho tôi 1 tin nhắn ngắn yahoo là titibaby1988 ( Email: tuanbu_1988@yahoo.com )
Chúc bạn và tất cả mọi người trong tôn giáo bạn ( cũng như tôn giáo khác ) nhiều may mắn và bình an...
Reply Tán thành Không tán thành
-8
Cảnh báo nội dung không phù hợp
avatar
PTP003 16/07/2011 13:49:26
Đạo hữu Tuấn kính,
Đạo hữu đã không hiểu rõ về Giáo lý của Phật nên xa rời Đức Phật rồi XA RỜi CHÍNH MÌNH. Đạo hữu lên Trời gặp Chúa à? Đừng nằm mơ. CHÚA KHÔNG GIÚP ĐƯỢC BẠN vì THƯỢNG ĐẾ là KHÔNG CÓ. Nếu thượng đế CÓ thì ngài đã XÓA cái bài này và giết hại nhiều người trong này vì phản đối CHÚA rồi. Hãy TRÍ TUỆ vì đạo Phật là Đạo TRÍ TUỆ và TỪ BI và SỰ THẬT.

Với lòng từ gởi đến đạo hữu
avatar
AMEN 11/08/2010 10:09:51
"Tôi xin nói 1 vài ví dụ về đạo tôi như cái bánh thánh mỏng manh và nhỏ bé lại trở thành miếng thịt...máu. Khi đó thì củng có rất nhiều người xem và ghi video lại bạn có thể tham khảo 1 chút về đạo tôi qua google."
-----> Điều này cho thấy gì hả bạn Tuan, tôn giáo gì mà cứ nghĩ đến việc ăn thịt người và uống máu người, dù chỉ là tưởng tượng. Do đó, nếu gọi đạo Chúa là ĐẠO KHÁT MÁU thì cũng không có gì quá đáng. Các bạn đạo Chúa coi Chúa còn hơn cha mẹ mình, vậy mà cứ liên tưởng, nghĩ đến việc ăn thịt, uống máu người được coi hơn cả cha mẹ mình thì có gì đáng để tự hào chứ.
Điều này, bạn cho là là phép lạ toàn năng của Chúa, phép lạ siêu nhiên chứ tôi thì thấy nó kinh tởm vô cùng, khiếp quá đi thôi.
Mà tôi không chỉ xem qua google, xem qua video mà tôi còn được xem trực tiếp cơ bạn à.
Và tôi định nay mai sẽ có bài viết về các phép lạ toàn năng của Chúa nữa đó bạn à. bạn nhớ đón xem xem có đúng thực vậy hay không và giải thích cho tôi hiểu nhé bạn.
avatar
AMEN 13/08/2010 08:56:02
Như đã hứa với bạn Tuan và mọi người, nay tôi xin kể vài ví dụ về PHÉP LẠ TOÀN NĂNG CỦA CHÚA. Tôi giả sử rằng, Đức Mẹ Maria và Gie su có phép lạ toàn năng thật, đúng như Kinh Thánh đã viết, tôi không nghi ngờ gì về phép lạ toàn năng của Chúa, nay có vài vấn đề muốn trao đổi cùng bạn và mọi người:
1/ Trong vụ cầu nguyện đòi đất đòi cát ở Thái Hà, Tòa Khâm Sứ gần đây, "PHÉP LẠ" ĐÃ XUẤT HIỆN, MẸ MARIA ĐÃ HIỆN RA, ĐÃ THẤU HIỂU SỰ TÌNH RỒI, ỦNG HỘ, CỔ VŨ CÁC CON CHIÊN. NHƯNG TẠI SAO CUỘC CHIẾN ĐÒI ĐẤT ẤY LẠI KHÔNG THÀNH CÔNG? CON CHIÊN CỦA MẸ, KẺ VÀO TÙ BÓC LỊCH, KẺ ĐƯỢC GIẤY CỦA TÒA THÁNH ĐỂ.... ĐI CHỮA BỆNH? ĐẤT KHÔNG ĐÒI ĐƯỢC MÀ LẠI ĐƯỢC VÔ SỐ LỜI CHỬI RỦA, PHÊ PHÁN CỦA MỌI NGƯỜI? SAO MẸ LẠI KHÔNG DÙNG PHÉP LẠ CỦA MẸ ĐỂ GIÚP ĐỠ, ỦNG HỘ CÁC CON CỦA MẸ LÀM VIỆC TỐT, MỞ MANG ĐẤT CHÚA, CÓ CÔNG VỚI CHÚA? HAY LÚC NÀY PHÉP LẠ CỦA MẸ, CỦA CHÚA TAN BIẾN ĐÂU RỒI?
2/ Mẹ Maria toàn năng thế, có phép lạ thế, vẫn luôn hiện thân ra giúp đỡ các con mà sao xưa kia Mẹ lại không hiện ra, nói với người dân ở La Vang là Mẹ rất cần đất Chùa ĐỂ LÀM ĐẤT CHÚA. Mọi người sẽ "dâng cúng" ngay? Còn không sao Mẹ lại không nói với họ là " Chúa toàn năng con của Mẹ rất cần đất chùa, mọi người phải dâng cho Mẹ ngay, nếu không thì CON CỦA MẸ SẼ TRÉT PHÂN LÊN MẶT, GỌI LÀ CHÓ, LÀ MA QUỶ RỒI CHO XUỐNG BIỂN, SẼ LÀM PHÉP CHO CHẾT HÉO NHƯ CÂY SUNG? Nếu mà Đức Mẹ làm như vậy thì người dân sẽ run lên như cầy sấy và sẽ dâng đất ngay? Mẹ đâu cần mất công mất sức ĐI ĐÁNH NHAU TỨ TUNG NHƯ DÂN CÔN ĐỒ, DÂN CHỢ BÚA? RÕ LÀ MẤT MẶT QUÁ?
"Bà vào BÀ ĐÁNH TỨ TUNG
Bao nhiêu Thần Phật bay tung ra ngoài".
Thế phép lạ trên đây có thật không ạ? Các bạn hãy trả lời cho tôi nhé? rRêng vụ Thái Hà, Tòa Khâm Sứ thì tôi xin khẳng định là MẸ HIỆN RA THẬT.
AMEN.
avatar
PTP003 16/07/2011 14:01:49
Đạo hữu kính, Chúa không hề có phép lạ vì có phép lạ thì CHÚA không Bị ĐÓNG ĐINH trên thánh giá. CHÚA phải khôn để thoát khỏi thánh giá đó chứ? CHÚA CHÉT vì sao? Vì NGU. Nếu vậy đừng theo cái Ngu và BỊA CHUYỆN. Hãy theo bậc có TRÍ TUỆ đó là ĐỨC PHẬT. Tìm hiểu ĐẠO trước khi theo ĐẠO đó mới là người có TRÍ TUỆ vì Hãy NHÌN trước khi NHẢY. Nếu không sẽ TÉ đó đạo hữu à.

Với lòng từ đến Đạo hữu
avatar
Nguyen Tam Minh 09/10/2010 21:45:27
Gui ban Nam!
Gioi tre Phat giao ko bao gio nghi Phat giao la sa si dau ban a.Vi truyen thong dan toc Viet Nam luon quan niem la "Tre vui nha,gia vui chua".
Den voi Phat giao la den voi giao duc,hoc Phat la su huong thu toi cao cua nhan loai.Duc Phat la bac dao su cua Troi ,Nguoi .
La nguoi Phat tu that su ko ai phe phan dao khac ,ban hay xem lai bai viet nay la cua Phat tu hay la nhung nha phe binh ton giao.Nha phe binh ton giao thi ho phe binh tat ca cac ton giao ,do la y kien rieng cua moi ca nhan .Doi voi toi Thien Chua la tinh thuong,Duc Phat la tu bi,co duoc tinh thuong cua Chua va tu bi cua Phat thi ko ai bang .Neu ai nghi duoc nhu vay la nguoi hanh phuc nhieu ,con phan biet Chua cua toi,Phat cua ban thi nguoi do huong hanh phuc it.Amen! Mo Phat!
avatar
phuong xa 24/10/2010 14:06:51
Bạn Amen ơi, bạn nói giống như VATICAN, phải chăng là hãng sản xuất phép lạ vậy à? Khai thác những người dẹ dạ để kiếm tiền và tín đồ sao,...Me Maria hiện ra có lần chảy nước nhải, nước nhờn đó bạn.
avatar
nguoicungkho 27/10/2010 10:35:07
Thân gửi bạn a men! mình đã đọc bài bạn viết. Bạn đã nghe câu " Điều ta biết giống như giọt nước còn điều chưa biết là cả một đại dương" ? Bạn lấy giọt nước để nói về cả một đại dương đấy. Bạn nói về Phép lạ, về bánh và thịt bên ki tô giáo. vâng đó chỉ là nghĩa đen thôi bạn ạ. còn về vụ Thái Hà bạn có hiểu được sự thật của nó không. Thế này bạn nhé: tuy nhà thờ không lấy được đất, giáo dân bị đánh đập bị kết án, bị bỏ tù. Nhìn bề ngoài là thất bại, nhưng bạn thử nghĩ xem. Nếu như giáo xứ Thái Hà không nên tiếng thì mảnh đất ấy sẽ biến thành cái gì? Cong Ty? Khách sạn? Nhà nghỉ?...và cuối cùng là một "công viên cây xanh". Đây chính là phép lạ đấy bạn ạ! Tất cả người dân nơi đây không phân biệt tôn giáo, đã có chỗ chơi, đi dạo, hóng mát. Nó đã trở thành của tất cả mọi người, không thuộc về một cá nhân , một tổ chức nào cả. Còn về Tôn giáo bạn có cái nhìn chưa toàn diện chưa minh bạch, chưa khách quan. Hãy tìm hiểu kĩ hơn rồi hãy cho nhận định, đánh giá về nó nhé. Nhưng mình mạo muội khuyên bạn một điều "khi muốn tìm hiểu một vấn đề nào đó đừng xuất phát từ những cái ác cảm, nó chỉ dẫn bạn đến những nguồn tin sai lầm và không khách quan hãy bỏ qua sự ác cảm và không thiện chí, hãy bắt đầu từ cái Không"bởi vì tôi cũng thế bạn cũng thế nếu như ác cảm sẽ khó có thể hiểu được nó. Như việc đi học cũng thế thôi giữa môn thích và môn không thích.Bạn hãy tìm hiểu xem các nhà Bác học như Louis Pasteur... nói gì nghĩ gì về tôn giáo, vào google tìm hiểu và thống kê dân số tôn giáo thế giới. Chúc bạn luôn mạnh khỏe và thành công trong cuộc sống. Chào bạn!
Reply Tán thành Không tán thành
-4
Cảnh báo nội dung không phù hợp
avatar
Viet Nam 28/10/2010 00:08:10
cai noi dung ma ban tra loi ban a men ve vu Thai Ha minh thay rat wen, hinh nhu tat ca nhung nguoi kito giao deu tra loi nhu vay khi duoc nguoi khac hoi.
ban noi:khi muốn tìm hiểu một vấn đề nào đó đừng xuất phát từ những cái ác cảm, nó chỉ dẫn bạn đến những nguồn tin sai lầm và không khách quan hãy bỏ qua sự ác cảm và không thiện chí, hãy bắt đầu từ cái Không"
nhung nguoi ta phai tim hieu mot van de voi dau oc minh man. muon biet ve cai gi minh phai biet not co noi dung la gi? no hinh thanh ra sao? no da lam duoc gi co con nguoi? lich su da ghi lai nhung gi cho no? no dung hay khong dung trong thoi dai ngay nay? no co giup ich cho qua trinh phat trien cua dat nuoc khong?
do la cach tim hieu ve mot van de ma bat cu ai co dau oc de thuong lam nhu vay.
ve kito RoMaGiao neu tim hieu theo cach nhu vay se rat it nguoi co the chap nhan no la mot ton giao. ma thuc ra no la mot to chuc chinh tri cuc doan.
neu khong tin ban cu lam mot phep so sanh coi ki to giao sua va nay o chau Au "phat trien" nhu the nao roi?(dung hoi may linh muc)?
avatar
AMEN 28/10/2010 02:42:36
"...Bạn đã nghe câu " Điều ta biết giống như giọt nước còn điều chưa biết là cả một đại dương" ? Bạn lấy giọt nước để nói về cả một đại dương đấy..." Bạn nói phải, những điều tôi biết rất là hạn chế, chỉ biết một phần nhỏ về TCG thôi bạn à. Tôi xin ghi nhận lời góp ý này, tôi hứa sẽ thay đổi, sẽ sửa sai, bằng cách không ngừng đưa ra thêm nhiều đều mới lạ, mà ít người biết về TCG, chứ nói như vậy thì vẫn còn ít, không đầy đủ và thiếu sót nhiều phải không bạn. Tôi xin hứa với bạn điều này.
Nhân nói về phép lạ, không biết bạn có tin không. Từ trước tôi rất có thiện cảm với đạo Công giáo, tôi nghĩ là đạo nào cũng tốt và chỉ trích cực lực những ai nói xấu tôn giáo, nhất là TCG. Nếu không có sự kiện Thái Hà, Khâm Sứ và gần đây là Cồn Dầu thì tôi đã không thay đổi suy nghĩ của mình. Đúng là phép lạ phải không bạn.
Từ một người không thích phê bình tôn giáo thì tôi lại trở thành một độc giả trung thành của sachhiem.net và rất thích nghiên cứu về tôn giáo, nhất là TCG. Đúng là phép lạ phải không bạn.
Bạn tin vào phép lạ của Chúa, vậy có khi nào bạn tin là có phép lạ này không? Chúa đã mạc khải, ra lệnh cho tôi và mọi người phải nghiên cứu những đoạn Kinh Thánh hay nhất mà đa số tín đồ TCG rất ít hay không bao giờ dám đọc. Mà có đọc cũng không thể tin nổi và hiểu nổi lời Chúa.
avatar
AMEN 28/10/2010 03:17:04
Bạn nguoicungkho cho là bánh và thịt, rượu và máu là nghĩa đen, vậy chắc phải hiểu theo nghĩa bóng là không phải máu và thịt của Gie su mà của nhân loại, của nhân nhân Việt Nam bị bọn quạ đen xâu xé, ăn thịt uống máu phải không bạn. Không chỉ trong quá khứ, còn hiện tại và tượng lai thì điều này vẫn sẽ xảy ra đúng không bạn.
Tôi hiểu biết rất hạn chế, nên thấy những "phép lạ" sau rất là lạ, các bạn có thể giải thích cho tôi và mọi người hiểu không?
http://www.sachhiem.net/TONGIAO/tgQ/QuanPhuong.php
Tôi cũng xin thành thật nói rằng trình độ hiểu biết của tôi chỉ như "giọt nước", mong các bạn hãy giải thích cho tôi rõ thế nào là nghĩa đen, nghĩa bóng của " cô gái điếm" và " đứa trẻ".
"Matthew 21: 31: ...Đúng vậy, ta nói cho các ngươi biết, những người đi thu thuế và những cô gái điếm sẽ vào nước Chúa trước các ngươi. (Assuredly, I say to you that tax collectors and harlots enter the kingdom of God before you)"
và "Matthew 18: 3: Đúng vậy, ta nói cho các ngươi biết, trừ phi các ngươi biến cải và trở thành như trẻ con, không có cách nào các ngươi có thể vào trong nước thiên đường. (Assuredly, I say to you, unless you are converted and become as little children, you will by no means enter the kingdom of heaven.)"
Tôi cảm ơn nhiều lắm. Tôi sẽ rất biết ơn bạn nào giải thích, khai sáng cho tôi về hai câu trên.
AMEN.
avatar
nguoicungkho 30/10/2010 02:04:40
Thứ nhất "Matthew 21: 31: ...Đúng vậy, ta nói cho các ngươi biết, những người đi thu thuế và những cô gái điếm sẽ vào nước Chúa trước các ngươi.
Đây là lời Chúa Giê Su nói với các thượng tế và các kì mục là những người kiêu ngạo cho rằng mình là người công chính, đây là một câu nói hay, vì Chúa cũng đã nói "người khỏe mạnh thì đâu cần thầy thuốc". Chúa đến là để cứu chữa những người tội lỗi và đem họ trở về đường công chính. vì vậy với cô gái điếm và người thu thuế họ là những con người tội lỗi, những đã tin và ăn lăn hối lỗi quay trở lại, còn những ông kia thì không. Bạn phải đọc cả đoạn Kinh thánh thì mới hiểu được Matthew 21,23-45

Thứ hai: "Matthew 18: 3: Đúng vậy, ta nói cho các ngươi biết, trừ phi các ngươi biến cải và trở thành như trẻ con, không có cách nào các ngươi có thể vào trong nước thiên đường
Câu này thì quá rõ: các ngươi "biến cải" tức là từ bỏ tội lỗi sống trong sáng ngay lành, trở thành "như trẻ con" bạn hiểu trẻ con ntn "trẻ con" luôn "sạch sẽ" vì chúng hồn nhiên ngây thơ thật thà , trong sáng, không mưu toan, không đen tối... chúng ta hãy sông như chúng.

"Bạn nguoicungkho cho là bánh và thịt, rượu và máu là nghĩa đen, vậy chắc phải hiểu theo nghĩa bóng là không phải máu và thịt của Gie su mà của nhân loại, của nhân nhân Việt Nam bị bọn quạ đen xâu xé, ăn thịt uống máu phải không bạn. Không chỉ trong quá khứ, còn hiện tại và tượng lai thì điều này vẫn sẽ xảy ra đúng không bạn." Amen ạ! trong đầu bạn bây giờ chất chứa sự hằn thù... cố chấp nên có nói bạn cũng chẳng hiểu, ko chịu hiểu bạn ko khách quan. chắc trên đời này chỉ có Sách Hiếm là duy nhất và bạn cũng chỉ dựa vào đó để cho rằng nó đúng. Chúc bạn luôn bình an và hạnh phúc, mình không quay trở lại trang này nữa. Chào bạn và mọi người.
Reply Tán thành Không tán thành
-3
Cảnh báo nội dung không phù hợp
avatar
Ngoc Cung 30/10/2010 09:22:52
Thế tại sao trẻ con mới sinh ra -Nếu nói theo Khổng học thì "Nhân Chi Sơ Tánh Bổn Thiện"-thì tại sao Gia Tô bắt phải đem đi "Rửa Tội"là sao ạ ?
Chúng ta thừ biết với một tô giáo chuyên lừa phỉnh lòng tin ,hút hồn kẻ nhẹ dạ,không tự tin chính mình ,mới tìm đủ cách biện giải cho Thánh kinh xằng bậy như vậy .Đủ thứ mánh khóe,kể cả "ăn cắp" chân lý -Tín lý củ nơi khác để giải thích cho thánh kinh .
Chuyện "tin vào sachhiem" là một,sachhiem không phải là nơi để người ta "TIN" hay "KHO^NG TIN" mà nơi để con nguời ta dự vào đó kiểm tra lại tư duy cửa con ngưởi thật sự.Không có sự bắt buộc ĐỨC TIN-ĐỨC CẬY-ĐỨC MẾN nào ở đó .Ngoài thành phần con ngưới cỏn đủ đầu trí óc ra,ở đó không có chổ cho các thành phần khác có cơ hội nói điều ...PHẢI-QUẤY !
Reply Tán thành Không tán thành
12
Cảnh báo nội dung không phù hợp
avatar
+Thi 30/10/2010 09:54:56
Bạn ngoc cung nói chí phải .Sachhiem không là nơi để TIN mà là nơi giúp gột rửa đầu óc mê mờ của những ai còn nô lệ kinh thánh ,một thứ thuốc phiện ghê rợ có di hại ngàn đời như Các-Mác từng lên tiến chỉ thằng vào mặt .
Reply Tán thành Không tán thành
13
Cảnh báo nội dung không phù hợp
avatar
AMEN 30/10/2010 10:19:46
Rất cảm ơn nguoicungkho đã giải thích cho tôi hiểu.
Và tôi hiểu được nhiều điều lắm qua những lời giải thích của bạn. Tôi cho điểm, đánh giá cao bài trả lời của bạn.
Bây giờ thì tôi hiểu vì sao số linh mục hiếp dâm trẻ em, trẻ phụ lễ rất nhiều và số nạn nhân của họ cũng không ít. Dễ hiểu thôi, vì các nạn nhân của các cha là những đứa trẻ "hồn nhiên ngây thơ thật thà , trong sáng, không mưu toan, không đen tối... " chỉ cần các cha bảo là Chúa muốn vậy, Chúa muốn cha làm chuyện ấy với con là họ đồng ý, chấp nhận ngay cho các linh mục truyền giống thay vì truyền đạo.
Bây giờ thì tôi đã hiểu vì sao cuốn Kinh Thánh lại viết về vô số truyện dâm ô, loạn luân, tục tĩu.... vì những nhân vật ấy như trẻ con hồn nhiên ngây thơ thật thà , trong sáng đến nỗi nào là ngủ với cha mình rồi sinh con cho cha mình mà không hề biết đó là loạn luân, nào là chơi bẩn như trét phân, dốt nát, mù tịt về khoa học....
"Chúa đến là để cứu chữa những người tội lỗi và đem họ trở về đường công chính. vì vậy với cô gái điếm và người thu thuế họ là những con người tội lỗi, những đã tin và ăn lăn hối lỗi quay trở lại, còn những ông kia thì không. Bạn phải đọc cả đoạn Kinh thánh thì mới hiểu được Matthew 21,23-45". Sao lại vô lý vậy ta, Chúa hứa trả công cho những người hái nho như nhau mà, đâu có phân biệt ai đến trước ai đến sau đâu. Những ông kia khi nào gần chết chịu tin và ăn năn hối lỗi quay trở lại thì cũng được Chúa trả công xứng đáng chứ??? Hay là Chúa lừa phỉnh, dụ khị thiên hạ.
Bạn có thể giải thích giúp tôi không, để tôi về khuyên mọi người hãy đừng làm Ma sơ, Linh mục mà hãy làm các nghề ấy trước.
Nếu bây giờ một người rất giàu có, mà sống "tin và ăn lăn hối lỗi quay trở lại" thì có được vào nước Chúa không vậy, hay là "khó hơn lạc đà chui qua lỗ kim".
"người khỏe mạnh thì đâu cần thầy thuốc" hoàn toàn chính xác. Nhưng người có bệnh thì phải đi bác sĩ, phải uống thuốc hay là nhờ Chúa chữa, nhờ Mẹ Maria ban phép, hay là phải đến La Vang, Lộ Đức, Fatima Bình Triệu cầu nguyện? Cái này tôi hỏi thiệt lòng đó vì tôi thấy Giáo Hoàng, các Hồng Y, Linh Mục đều theo cách thứ nhất là đến bác sĩ để uống thuốc?
Bạn biết không, mình còn nhiều điều thắc mắc muốn hỏi bạn lắm vì mình không phải là người "đầu bạn bây giờ chất chứa sự hằn thù... cố chấp nên có nói bạn cũng chẳng hiểu, ko chịu hiểu bạn ko khách quan" như bạn nghĩ. Mà sao bạn lại vội vàng nói lời chia tay vậy?
Bạn mà đi rồi thì lấy ai trả lời những thắc mắc của tôi? Vì tôi đâu có dựa vào sách hiếm gì đó đâu để hiểu mà tôi chỉ dựa vào cuốn Kinh Thánh, lời Chúa phán... để hỏi bạn thôi.
Bạn hãy trở lại trang này nhé.
Rất mong tin bạn.
AMEN.
avatar
phonghdl 06/12/2010 12:29:20
CHÀO BẠN MÌNH XIN CÓ Ý KIẾN MỌN MONG BẠN ĐỌC HẾT
- những ngừơi đứng đầu tôn giáo chỉ là 1 chức vụ họ cũng là người và ko phải điều gì họ nói ra cũng đúng
- đạo đó có đúng hay ko ko phải dựa vào những việc làm tốt đẹp hay sai trái trước giờ của nhưng người trong đạo đó mà phán vậy
- lịch sữ đạo chúa có rất nhiều cuộc chiến và thanh trừ lẫn nhau vậy cho rằng đạo đó là sai là xâu ..... nhưng có you nghi rằng ai đã gây ra những việc đó chúa? hay chính con người lợi dụng danh chúa để mưu đồ riêng
- lịch sữ đạo phật cũng vậy có rất nhiều người mượn danh phật để mưu đồ riêng đó thui
- nên nhớ chúng ta chỉ là con người chúng ta chỉ hữu hạn ở mức độ hiểu biết của chúng ta đừng cố nhận xét những vô hạn
vd: bạn là 1 con kiến thì với tri thức của 1 con kiến bạn có nhận pít dc trái đất hình gì? còn người là sao ko?
- bạn nói chúa là xấu là ít kỷ vậy nếu cho bạn là chúa bạn sẽ làm sao để trị loài người đây? giết hết tất cả những kẽ xâu để lại kẽ tốt ? kẽ tốt vào 1 lúc nào lại biến thành kẽ xấu vậy thui giết sạch loài người cho rùi. con nếu bạn nói rằng dùng từ bi để cảm hóa kẽ xấu nhưng nếu nó ko nghe vẫn hại người thi sao? bạn sẽ giết nó mà ko cho nó thời gian ?
- bạn có hiểu vì sao con người ko sống bất tử ko? hay trả lời câu hỏi đó đi?
- có hiểu vị sao cũng là con người lại phân chia quốc gia dân tộc ko? để rùi các quốc gia các dân tộc đánh nhau vì dân tộc mình rùi nhân danh là yêu dân tộc yêu con người và những kẽ ko làm theo là những kẽ cho cái danh phản quốc, phản dân tộc cần phải diệt?
- có bao nhiêu giống loài trên thế giới phân biệt và giết đồng loài nhiêu như loài người?
- bản chất của đạo là ko xấu là chỉ có nhưng kẽ lợi dụng đạo để mưu câu việc riêng mới là xâu
- nếu 1 ngày nào đó có vị phật hay thần linh, thiên thần nào đó bay xuống và phán đạo chúa là xấu hoặc đao phật là xấu thi u nhớ thông báo cho tui pít nữa nha để tui tham gia giết chết nhưng thằng xâu xa kia hjhj
-chúa giesu có câu : Thiên đường ở chính trong ta. Địa ngục cũng do lòng ta mà có .
-phật có câu : thiên đường hữu lối vô nan ái. địa ngục vô gian hữu nan cầu.
- tui là 1 người đạo chúa nhưng tui muốn hỏi bạn 1 câu thui: trên núi Kỳ Xà Quật phật từng giảng về "kinh diệt tội trường thọ" vậy bạn là 1 người yêu đạo phật đã từng đọc hoặc nghe chưa bạn phạm tội nào rùi pit ko? ngay cả cuốn "đường xưa mây trắng" nói về cuộc đời giảng đạo phật thích ca tui dám chắc bạn chưa đọc.

-những thứ nên đọc sao ko đọc lại tin vào 1 cuốn sách đáng lẽ chỉ để nên tham khảo?
Reply Tán thành Không tán thành
-13
Cảnh báo nội dung không phù hợp
avatar
AMEN 09/12/2010 01:00:12
"Nên nhớ chúng ta chỉ là con người chúng ta chỉ hữu hạn ở mức độ hiểu biết của chúng ta đừng cố nhận xét những vô hạn".Không lấy sự hiểu biết hữu hạn của mình để nhận xét, đánh giá thì lấy cái gì hả bạn? Lấy đức tin mù quáng chăng?
"bạn nói chúa là xấu là ít kỷ vậy nếu cho bạn là chúa bạn sẽ làm sao để trị loài người đây? giết hết tất cả những kẽ xâu để lại kẽ tốt ? kẽ tốt vào 1 lúc nào lại biến thành kẽ xấu vậy thui giết sạch loài người cho rùi. con nếu bạn nói rằng dùng từ bi để cảm hóa kẽ xấu nhưng nếu nó ko nghe vẫn hại người thi sao? bạn sẽ giết nó mà ko cho nó thời gian ?" Rất tiếc phải nói với bạn, CHÚA NHÂN TỪ BÁC ÁI CỦA BẠN ĐÃ LÀM NHƯ VẬY, NGÀI TỰ HÀO LÀ NGƯỜI MANG GƯƠM GIÁO CHO THẾ GIAN.
" bản chất của đạo là ko xấu là chỉ có nhưng kẽ lợi dụng đạo để mưu câu việc riêng mới là xâu" TÔI LUÔN LẤY KINH THÁNH CỦA CHÚA MẠC KHẢI, NHỮNG LỜI CHÚA PHÁN ĐỂ NHẬN XÉT THÔI? HAY LÀ BẠN CHƯA BAO GIỜ ĐỌC KT? Nói thật cho bạn vui, tôi luôn lấy cuốn KT để đầu giường và luôn đem những lời kinh "đáng đọc" chứ không đáng "tham khảo" lên các diễn đàn đàm đạo với các bạn. Thế bạn có thấy ai không theo đạo Chúa mà đọc KT như tôi không? Bạn có vui vì điều này không?
AMEN
avatar
Bần Nông 02/03/2011 01:13:06
Trích lời bạn AMEN 28/10/2010 17:17:04 ở trên: " cô gái điếm và đứa trẻ... Tôi sẽ rất biết ơn bạn nào giải thích, khai sáng cho tôi về hai câu trên."
1- "Matthew 21: 31: ...Đúng vậy, ta nói cho các ngươi biết, những người đi thu thuế và những cô gái điếm sẽ vào nước Chúa trước các ngươi. " Câu nầy Bân Nông xin trả lời bạn Amen : -Giáo lý Nhà Phật có câu : "Phóng hạ đồ đao lập địa thành phật"

2- "Matthew 18: 3: Đúng vậy, ta nói cho các ngươi biết, trừ phi các ngươi biến cải và trở thành như trẻ con, các người mới vào được nước Trời." - Câu nầy trong kinh Phật dùng từ: "Xá lợi Tử, hoăc Anh Nhi Xá Lợi"; Đạo Lão dùng từ nầy: "Cải Lão Hoàn Đồng" . Chính vì lẽ nầy, mà trước đây: Tần Thủy Hoàng, Từ Hy Thái Hậu...Cho người đi tìm thuốc trường sinh "cải lão hoàn đồng..." và cho tới bây giờ, ý nghĩa của nó vẫn là bí ẩn cho các Vị Tu Hành. Chỉ những Ai thực Tu thì sẽ Chứng được điều nầy ( đây là sự kiện có thật với người Tu Chứng: Tu hành từ thô cho đến vi tế, làm các Phật sự...trong tinh thần Tâm Không, Thiền Định, Trường chay, tuyệt dục ( Phước Huệ song tu)
Bạn Amen thân mến! Những trích đoạn trên đây thường bỏ mất đoạn đầu, hoặc đoạn sau của câu được trích, làm cho chúng tối nghĩa lăm! Khi tôi giải thích như vậy, nó cũng có phần nào hụt hẫng, nhưng tôi tin bạn hiểu ý tôi. Tôi giải thích không phải để bạn phục, nhưng để chúng ta hiểu Đạo và hiểu nhau hơn.
Reply Tán thành Không tán thành
-4
Cảnh báo nội dung không phù hợp
avatar
AMEN 02/03/2011 10:07:35
Gửi bạn Bần Nông.
Chuyện về "đứa trẻ" và XÁ LỢI TỬ thì bạn đã hiểu sai rồi, không phải như bạn nghĩ. XÁ LỢI TỬ là từ phiên âm tiếng Hán tên ngài XÁ LỢI PHẤT ( = con trai bà SA RI). Bạn tìm hiểu giáo lý nhà Phật sao lại không biết chuyện này nhỉ?
Cải lão hoàn đồng, trường sinh bất lão... là tham muốn của con người bình thường không hiểu lẽ vô thường, cứ muốn trẻ đẹp mãi với thời gian, họ chỉ muốn trẻ đẹp nhan sắc nhưng không hề muốn trẻ con đầu óc mình. Còn những NGƯỜI LỚN NHƯNG MANG TRÍ NÃO CỦA CON TRẺ, CÓ LỚN NHƯNG KHÔNG CÓ KHÔN...thì lại khác, bạn không nên đánh đồng 2 nhóm người này.
Tôi thấy bạn là người chân thật, hiền lành, biết chuyện nên cũng không hỏi thêm, không tranh luận thêm để đưa bạn vào thế bí. Thực sự là bạn còn mơ hồ về tôn giáo lắm, cần nghiên cứu kỹ thêm nếu bạn thực sự muốn tìm hiểu.
Thôi thì, đạo ai nấy giữ, ai về sống tốt với đạo của mình, nhưng NHỚ ĐỪNG ĐẠP LÊN CHÂN NGƯỜI KHÁC, ĐỪNG CƯỚP VỘI NIỀM TIN CỦA NGƯỜI KHÁC NHƯ SỰ VIỆC " NI CÔ TRỞ LẠI ĐẠO" THÌ không đúng VỚI ĐẠO ĐỨC TÔN GIÁO, thiếu lương thiện phải không bạn.
avatar
03/03/2011 06:51:15
VIỆC " NI CÔ TRỞ LẠI ĐẠO" Thì đúng như bạn nói rồi. "không đúng VỚI ĐẠO ĐỨC TÔN GIÁO, thiếu lương thiện"
Bạn ạ! Việc "nên như trẻ nhỏ mới vào được nước Trời". Có thấy ông nào nên như trẻ nhỏ đâu!? Tham, Sân, Si quá chừng.
Tôi nghiên cứu Đạo để hiểu những điều hay, ý phải để hành trì vì tôi tin Nhân Quả, tin lời Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cố gắng mỗi ngày tinh tấn hơn. Cách nay 10 năm, tôi có duyên đọc được quyển " Cơ Sở Mật Giáo Tây Tạng". Tôi nghĩ, nếu Hành Giả nào có tu Thiền và Mật Tông thì nên xem qua quyển nầy. Còn nếu xem để nghiên cứu thì... ( nói vậy, ai tò mò cứ xem cho biết) Tôi muốn nói: Trong Giáo Lý nào cũng có cái thâm sâu của nó. Nhà Phật có nhiều Kinh được gọi là Kinh Phương Quảng, Bất Khả Tư Nghì Giải Thoát... Diệu Pháp Liên Hoa (Pháp Hoa), Hoa Nghiêm...Dĩ nhiên là tôi đã đọc trọn bộ Phật Học Phổ Thông 12 quyển của Thầy Thích Thiện Hoa...v v...
Vài dòng trao đổi, mến chào bạn.
avatar
Thanh Thảo 18/03/2011 04:37:22
"Sao lại vô lý vậy ta, Chúa hứa trả công cho những người hái nho như nhau mà, đâu có phân biệt ai đến trước ai đến sau đâu. Những ông kia khi nào gần chết chịu tin và ăn năn hối lỗi quay trở lại thì cũng được Chúa trả công xứng đáng chứ??? Hay là Chúa lừa phỉnh, dụ khị thiên hạ." Trích AMEN 31/10/2010 00:19:46 ở trên)
Có nhiều Phật Tử là nử có suy nghỉ đi tu để kiếp sau làm đàn ông? Có nhiều vị nói: Làm Phật khó lắm, phải nhiều kiếp khổ tu có hạnh đầu đà cơ,.... Bạn nghỉ sao về điều nầy? Khi bạn trả lời được thì sẽ hiểu câu nói trên của "nguoicungkho 30/10/2010 16:04:40 ở trên)
Thôi! trả lời luôn vậy. Phật Pháp có câu:" Phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật "
Reply Tán thành Không tán thành
-2
Cảnh báo nội dung không phù hợp
avatar
AMEN 18/03/2011 10:01:51
Từ việc tu cho đến sự giác ngộ là cả một quá trình lâu dài. Không phải ai tu cũng chứng ngộ được. Sự chứng ngộ ở mỗi người nhanh chậm khác nhau.
Người tu theo đạo Phật để tự gột rửa thân tâm, đi tìm cái chân thiện mỹ, để thành "người' hơn chứ không phải để trở thành "con vật có 4 chân" cần người chăn dắt cả linh hồn lẫn thể xác.
Nếu ai nói đi tu để trở thành Phật thì tôi cho là còn chưa bỏ được chữ "tham".
"phóng hạ đồ đao, lập địa thành phật" Tôi nghĩ là do người đời sau nói, không biết có phải là Phật nói không? Nếu có trong kinh nào thì xin các thầy chỉ bảo.
Còn câu KT trên thì tôi đã dẫn rõ ràng, ĐÓ LÀ LỜI CHÚA, DO CHÚA MẠC KHẢI.
Nếu ai cho là CỨ THA HỒ LÀM ÁC, GIẾT NGƯỜI, HIẾP DÂM, CHÉM CHA MẸ, ANH EM MÌNH....RỒI QUĂNG DAO ĐỂ ĐƯỢC " THÀNH PHẬT "THÌ CŨNG NÊN XEM LẠI ĐẦU ÓC CỦA NGƯỜI ĐÓ???
AMEN
avatar
Hưng Nguyễn 27/03/2011 11:56:21
Mô Phật.
Nói về TCG thì nhiều cái xấu xa quá,theo tôi,TCG đã bị biến đổi kể từ khi Đại đế Constantine chia sẻ cho nó miếng bánh "Quyền lực-quyền lợi" rồi.Và kể từ đó nó-Thiên Chúa Giáo,bắt đầu bị tha hóa
avatar
Phattu 31/07/2011 04:33:36
TÔI LÀ CŨNG LÀ 1 PHẬT TỬ, TÔI KHÔNG THIÊN VỊ BÊN NÀO NHƯNG CÁC BẠN PHẬT TỬ CŨNG KHÔNG NÊN CHÊ BAI, CHỈ TRÍCH CHÚA VÌ TÔI THẤY CHÚA CŨNG CÓ LÒNG TỪ BI THƯƠNG YÊU CHÚNG SANH, THỂ HIỆN HẠNH BỒ TÁT CỨU ĐỘ CHÚNG SANH THỜI ĐÓ . NHỮNG LỜI TRONG THÁNH KINH ĐÂU PHẢI DO CHÚA NÓI BẬY ĐÂU MÀ LÀ DO NGƯỜI ĐỜI LỢI DỤNG CHÚA ĐỂ TRỤC LỢI ÍCH CHO MÌNH THÔI VÌ KINH DO CON NGƯỜI THỜI ĐÓ IN VIẾT RA MÀ ĐÂU CHẮC LÀ DO CHÚA NÓI ĐÂU. NHỮNG NGƯỜI NÀO GÂY NGHIỆP GÌ THÌ SẼ CHỊU QUẢ BÁO ĐÓ, NÊU HỌ THEO ĐÚNG CHÁNH PHÁP THÌ SẼ MAU GIẢI THOÁT SỚM CÒN ĐI SAI THÌ PHẢI CHỊU ĐAU KHỔ LUÂN HỒI HƠN HÀNG VÔ LƯỢNG KIẾP NGƯỜI ĐI ĐÚNG CHÁNH PHÁP VÌ PHẬT ĐÃ CÓ NÓI CÁC CHÚNG SANH LÀ PHẬT SẼ THÀNH TRONG TƯƠNG LAI MÀ ĐÚNG KHÔNG CÁC BẠN. VÍ NHƯ CÓ NHIỂU CON SÔNG, CÓ SÔNG LỚN -SÔNG NHỎ, SÔNG THẲNG-SÔNG NGOẰN NGÈO... NHƯNG CON SÔNG NÀO CŨNG ĐỔ RA BIỄN THÔI. CHO NÊN CHÚNG TA KHÔNG NÊN CHÊ BAI, CHỈ TRÍCH CHÚA COI CHỪNG PHẠM TỘI VỚI BỒ TÁT ĐẤY NHÉ
Reply Tán thành Không tán thành
-6
Cảnh báo nội dung không phù hợp
avatar
29/08/2011 00:49:22
Tôi là một Phật Tử đã quy y và yêu kính Phật Pháp.

Thế nhưng tôi cũng không đồng tình với quan điểm của bài viết đã hạ thấp tôn giáo bạn. Biết đến Phật Pháp đã là cái duyên, nhưng để hiểu và ngộ được là phải duyên vô cùng lớn. Có những người họ muốn tìm đến niềm tin tâm linh, họ muốn thoát khỏi cuộc đời khổ đau, nhưng họ chưa đủ duyên biết đến Phật Pháp mà lại thấy duyên với Thiên Chúa giáo. Đạo của họ cho họ con đường, không biết có thực hay không, nhưng ít nhất làm họ sống tốt hơn, có hi vọng và nâng đỡ họ trước những nỗi đau,vực họ dậy, day họ yêu thương, bác ái, đối với họ như thế là đủ.
Tôi rất buồn khi thấy các tôn giáo chúng ta bài xích nhau, so sánh đấu đá nhau.
Tôi không biết những phát ngôn của những triết gia đúng bao nhiêu phần trăm, nhưng tôi khẳng định rằng Phật hay Chúa đều không muốn những môn đệ của mình thiếu tôn trọng nhau như vậy!

Các bạn Thiên Chúa sẽ có cái nhìn thế nào về Đạo Phật khi chúng ta viết thiếu khách quan??

Khi đã là Phật hay Chúa, nguồn tâm linh họ để lại cùng chung 1 điểm là sáng, hướng thượng, giúp con người sống tốt lên. Và chúng ta lựa chọn Đạo nào mình cảm thấy phù hợp nhất với bản thân.

Thân mến. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Reply Tán thành Không tán thành
-6
Cảnh báo nội dung không phù hợp
avatar
ANTON 10/09/2011 03:16:01
Chao cac ban,

Cac ban cong giao khi vao dien dan nay tat co y nghi can tham hoc giao ly nha Phat, vi vay mong qui vi phat tu dung che nhao cac ban kito huu, ho da co long minh cung nen tu bi, nhu vay moi chung to minh la nguoi phat tu, con nguoi phat tu nao tu xung minh la Phat tu thi nen xem lai minh truoc khi xet doan nguoi ta, vi thuc su khi minh thot ra minh cung ra nhung loi che nhao, phi bang thuc su minh cung chua thuc hanh loi Phat day, neu guong xau ra cho nguoi khac phi nho ma thoi. Hay tham hoc va thuc hanh loi Phat day, dung nen mat cong vo ba cai tro vo bo nay

Con qui vi Kito huu, chan thanh cam on qui vi da bo thoi gio qui bau de tham hoc Phat phat, du chi mot giay cung la qui bau roi. Tuy nhien vi dao Chua (chi chung cho Cong giao, tin lanh) co su khac biet rat lon voi dao Phat mac du moi nguoi hay noi dao nao cung la dao, chi toan day dieu tot, dao duc, thanh thien ma thoi
Nhung su that rang, khi cac ban vao nhung trang web Phat giao, toi khuyen cac ban nen tam gac duc tin mu quang cua chinh minh, su gian du ve nhung loi phi bang, nhung loi le khong hay ho danh cho Dao cua minh, tu do minh moi co the cam nhan duoc giao ly Dao Phat.

Con nhung dieu nguoi ta viet ve Dao cua cac ban, cac ban nen ngoi suy ngam, tham khao sach vo, tai lieu doi chung lai lieu dieu ho viet co dung su that khong? Neu la su that, minh phai biet chap nhan de sua doi cho tot hon. Neu co gi sai, cac ban chi ra nham gop y cho tac gia va cac nha nghien cuu. Cac ban khong nen dung ly su cun, co chap, me ngo, cai chay cai coi voi cac phat tu con chua chua giao ngo kia, vi nhu vay khong lam loi minh, ich nguoi ma co khi con cho thay trinh do giao ly ve dao cua chinh minh chua di toi dau. Neu duoc cac ban nen trao doi voi cac LM, TGM ve nhung dieu chua biet ve giao ly cua minh the tot hon. Neu khong nguoi ta goi minh la nhung nguoi co duc tin mu quang, bu nhin, tay sai, va la no le cho nhung nguoi co tham vong ve quyen loi, danh vong, muu do bat chinh doi voi xa hoi, dat nuoc do cac ban ah. Toi chi ra mot so dieu cho cac ban nhe. Vi du: Cac ban noi rang kinh thanh la nhung loi duoc mac khai thi khong the pham sai lam va la chan ly dung khong? Toi nghi cac ban duoc hoc nhu vay ma, vay thi toi hoi cac ban khi cac ban tham khao kinh cuu uoc, cac ban co cam nhan gi ve Thien Chua ma minh tho, mot thien chua toan nang ma luon lam cac dieu nhu giet choc, cho phep loan luan (vi chi co moi Adam va Eva ma thoi cho nen con cai ho phai loan luan moi sinh soi nay no duoc)...Nhu vay co duoc goi la Thien Chua Toan Nang va thanh thien khong?

Duc giao hoang la nguoi duoc Chua chon lam da tang de tu do xay dung hoi thanh, co quyen tha toi cho bat cu kito huu nao lieu co the pham sai lam khong? Ban tham khao cac bai doc khac noi ve cac duc giao hoang thoi trung co nhe...Khong co y kien gi them?

Hang ngay khi ban di nha tho, ban tiep nhan banh thanh de Chua ngu tri trong long ban, nhu vay khi co Chua ngu tri trong long ban, lieu ban co the pham sai lam khong?... Cau tra loi chi la de thanh hoa tam hon ban ma thoi, va vi ban la con nguoi nen van co the pham sai lam. Ban cu ngam ma xem, neu khi ta tot thi Chua co mat con khi ta xau khi Chua bo ta di --> co phai tuy tam va ly tri cua ban xem xet su viec dung sai, phai trai de the hien khong nao? Nhu vay co Chua thuc su khong? Chua co phai chi la nguoi chi ra con duong va ban theo buoc moi co the vao duoc nuoc Chua khong? ==> Dieu nay tuong thich voi Phat Giao day ban ah. Phat chi la bac giac ngo va chi ra con duong di den Chan Ly, con muon di do do chung ta

Tom lai, Chua da cho cac ban ly tri tu do de xem xet va tro ve voi Chua, hay su dung dieu do, dung chap vao nhung thu toa thanh (Con nguoi) hinh thanh nen. Neu cac dieu do dung thi ban nen theo con khong ban nen suy nghi la nhe. Day la chanh kien, chanh tu duy trong dao Phat day ban ah.

Tai sao Chua giesu phai dung phep an du de noi va phan ai co tai thi nghe.==> Ban nghi sao ve nhung dieu nay? Ban phai biet rang nhung dieu nay la khuyen ban phai biet suy ngam, nhan xet, danh gia su viec truoc khi chap nhan no day ban ah

Ban co nghi rang tai sao khi Chua giesu mat di roi song lai va hien ra voi cac tong do trong 40 ngay va ve troi khong? Cac ban da khang dinh Thien Chua co phep la toan nang sao khong su dung lam cho moi nguoi tro thanh nguoi cong chanh het ma van con co nguoi bi doa nguc, khong phai Chua giesu xuong the lam nguoi de cho moi nguoi duoc thong phan voi Chua Cha, Chua Con va Thanh Than sao? Neu nhiem vu da hoan tat ma hien tai van co co kito huu khong tot phai doa dia nguc thi lam sao goi la hoan thanh nhiem vu. Vi vay ta phai hieu rang Chua Giesu la nguoi mo va chi ra con duong di den Chan Ly ma thoi, con viec di dung, hanh dong nhu the nao cung con tuy thuoc vao chinh ban nua.==> Dieu nay co giong dao Phat khong? Cac ban hay nghe Cha noi rang Phat chi la con nguoi binh thuong con Chua moi la nhat, nen cac ban khong them vao chua vi cac ban cho rang cac phat tu chi biet tho ngau tuong. Nhung ban nghi xem, cac can chi nghe, doc nhung dieu nay tu trong kinh thanh, tu truyen mieng tu nguoi nay sang nguoi khac. Lieu dieu nay dung su that? Hay ban cho la Chua da mac khai thi khong bao gio sai duoc? Ban nen doc cau hoi tren cua toi roi moi xac quyet nhe. Ben canh do, chang le cac ban khong dua hinh tuong cac thanh trong Dao cua ban hoac hinh tuong ong ba cha me cac ban phia duoi ban tho do sao? cac ban chi dang choi cau chu la "kinh" nhung nguoi do chu khong phai tho. Va cac ban hieu y nghia cua viec tho cac tuong Phat la nhu the nao khong? Toi khuyen cac ban nen tham hoc them kinh Phat roi moi phat ngon nhe

Trong dao cua cac kito huu co bai " toi da pham toi nhieu trong tu tuong, loi noi, viec lam va nhung dieu thieu sot" day cung la phan tu tap cua dao Phat ve than, khau, y do ban. Cung tuong dong phai khong? de lam duoc cac dieu do cac ban co muoi dieu ran va tam moi phuc that. Cung tuong tu nhu dao Phat vay.

Vi vay ban thay cung kha tuong dong phai khong? Tuy vay, Toi noi dao Phat da ra doi truoc va Chua giesu ra sau co sai khong? ban thu chiem nghiem giao ly roi xem lieu co sao chep khong nhe. Ma sao chep thi co sao mien sao chi ra con duong di den Chan Ly, coi vinh hang la duoc phai khong ban? Ca hai dang chi ra con duong di den Chan Ly, hay coi vinh hang ma ben ban hay dung ah. Tuy nhien toi khuyen ban nen het suc can than voi dieu ran thu nhat trong dao cua ban. Vi cac kito huu chua giac ngo va cam nhan duoc no thi co the dan den tai hai het suc to lon.==> Ban tu ngam xem tai hai nhu the nao nhe. Vi sao toi noi vay, ai cung co Chua, Phat de tho va ton trong, dao minh minh giu minh ton tho. DUNG nhung lam the nao de ton tho? Giet choc, sat hai, dap pha, huy bo u? Neu co ai khuyen minh nhu the minh suy nghi lai xem lieu nguoi do co ich ky, hen mon, tham lam, tan ac khong nhe? Toi khong tin co nguoi khuyen nhu vay dau, neu co nguoi nhu vay ban nghi minh nen ton tho nguoi do khong?

CHO TOI GUI LOI DEN CHO MOI NGUOI RANG: CHUA CO THE LA BAC GIAC NGO, PHAT DA LA BAC GIAC NGO. HO LA NGUOI LA CHI RA CHO MINH CON DUONG DI DEN CHAN LY, COI VINH HANG. CON DEN DUOC VOI HO KHONG LA DO CONG MINH TU TAP, HANH DONG THEO Y CHI CUA HO. NEU BAN TIN PHAT, BAN HAY TU TAP THEO PHAT DAY (PHAT CO DU MOI PHUONG TIEN THUYET PHAP, THUC HANH CHI DAN CHO CAC BAN, VA CAC BAN NEN NHO RANG DAO KHAC KHONG BAO GIO CO CAC PHUONG THUC DE THUC HANH TU TAP DAU, CUOI CUNG CUNG THEO PHAT MA THOI). NEU BAN TIN CHUA, BAN PHAI HIEU RANG CHUA KHONG THE GIUP BAN LEN THIEN DANG NEU BAN KHONG TU TAP THUC HANH. VI HANG NGAY BAN DI LE VA NHAN BANH THANH DO THOI, NHUNG NHIEU DO CHUA DU VA CHUA NEU DA GIUP THI DA GIUP KHI CHUA GIESU RA DOI, CHET DI, SONG LAI VA LEN TROI CO. BAN PHAI HIEU VAY? KHI MINH CHUA DAT DUOC GIAC NGO DUNG NEN CHI TRICH TON GIAO KHAC VA CHO TON GIAO MINH LA NHAT NHE. HAY BIET SUY NGHI, DONG NAO, PHAN BIET, HANH DONG, THUC HANH, GIU TAM Y SAO CHO HOAN THIEN NHE.

CHUC CAC BAN MOT NGAY VUI
Reply Tán thành Không tán thành
-4
Cảnh báo nội dung không phù hợp
avatar
Ngu Sĩ 10/09/2011 12:26:18
Này bạn Anton

Chúa của bạn giác ngộ không giống giác ngộ của Phật ; con đường hướng dẫn thực hành của Chúa lên Thiên Đường không giống con đường thực hành của Phật dạy. 2 con đường khác nhau 180/độ. Nên bạn Anton đừng nên lầm lẫn từ giác ngộ và lợi dụng từ ngữ làm mê hoặc người khác.
ví dụ: tin Chúa được lên Thiên đàng. ai tin thì được lên Thiên đàng ai không tin Chúa đầy xuống hỏa ngục.
Sám Hối và Xưng Tội. sau khi con Chiên như Anton xưng tội xong thì được Cha thay mặt Chúa rữa tội cho hết và sau khi ra khỏi nhà thờ Anton đi giết người cướp của và làm tội ác tiếp. vẫn được lên Thiên Đàng để hầu nhan Thánh Chúa. thật là sung sướng. phải không Anton. đó là cách thực hành của Đạo Chúa. đang làm, đã làm và sẽ làm giống như bọn đồ tể.. để được hưởng nhan Thánh Chúa và đức Tin là như vậy đó.
Còn con đường Phật thì khác hẳn à nghen... quay ngược 180/độ những điều khác hẳn trong Kinh Thánh Cựu và Tân Ước.. 2 Đạo khác nhau.
avatar
ANTON 11/09/2011 03:34:37
Chao ban Ngu Si va moi nguoi tham gia dien dan,

Minh thay ban Ngu Si da nong can, nong voi va hoi hot khi viet ra nhung dong chu phan bien bai viet cua minh. Ban biet gi ve su giac ngo cua Phat nao? ban biet gi ve CHAN LY, va SU THAT khong? minh dang hoc tap huong ve CHAN LY va SU THAT thi lieu co su khac biet voi su giac ngo cua Phat khong?

Ban Ngu Si ah, ban dam chac ban la Phat tu? Lieu ban co xung la Phat tu khong? Ban da tham hoc bao nhieu kinh sach Phat roi? Ban da thuc hanh, tu tap chua? Neu roi vay ban co hieu ro nghia va thuc hanh theo TU NIEM XU va BAT CHANH DAO chua?

Minh nghi ban tu cho rang ban da tham hoc, nghien cuu rat nhieu Kinh sach Phat va ban cho rang ban biet nhieu ve Phat lam nhung xin loi ban, ban chang biet gi ve Phat ca. Ban chi dang chap vao cac ngon ngu, van tu de giang day va noi ve Phat Phap ma thoi, nhu vay la sai loi Phat day do ban ah. Neu ban khong tin ban co the tham khao them kinh sach Phat hay tham hoc voi cac bac thien tri thuc nhe.

Minh nghi ban dang muon xien duong Phat Phap, hoang phap va giao hoa cac ban ton giao khac. Nhung phuong tien ban dung theo minh co le la sai vi
1. Chinh ban chua hieu, chua tu tap, thuc hanh theo loi Phat day
2. Ban che bai, che nhao chi trich cac ton giao khac trong khi ban ban chua nam vung giao ly Phat thi dieu nay cung pham vao gioi cam cua Phat

Minh khuyen ban nen tim hieu TU NIEM XU, BAT CHANH DAO suy ngam ngu nghia cua bai kinh nay. Tham hoc cac phuong tien tu tap thuc hanh theo bai kinh tren roi hay tranh luan suy xet, phan doan cac ton giao khac nhe.

==> Mac du TU NIEM XU, BAT CHANH DAO rat ngan gon suc tich, nhung ngu nghia rat rong lon bao trum vu tru va khong de thuc hanh tu tap chut nao ca. Minh tin rang mot khi ban da hieu ro nghia, hang hang co su tu tap thi se cam nhan duoc lam the nao de diet tru THAM SAN SI KIEU NGA MAN va ban se biet hoang phap nhu the nao la tot nhat. Sau cung khi do ban se biet minh dang theo ton giao nao? Bac giac ngo trong long minh la ai?

Chuc ban Ngu Si va moi nguoi mot ngay vui ve, tot lanh va binh an
Reply Tán thành Không tán thành
-6
Cảnh báo nội dung không phù hợp
avatar
AMEN 11/09/2011 08:07:30
Phật dạy không nói dối, tác giả và mọi người đều nói thật, rất thật và chỉ sự thật không thể phủ bác. Họ không phạm giới.
Chỉ có 10 điều răn của chúa răn dạy tín đồ "Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, đã đưa ngươi ra khỏi đất Ai Cập, khỏi cảnh nô lệ.

Ngươi không được có thần nào khác đối nghịch với Ta.

4Ngươi không được tạc tượng, vẽ hình bất cứ vật gì ở trên trời cao, cũng như dưới đất thấp, hoặc ở trong nước phía dưới mặt đất, để mà thờ.

5Ngươi không được phủ phục trước những thứ đó mà phụng thờ: vì Ta, Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, là một vị thần ghen tương. Đối với những kẻ ghét Ta, Ta phạt con cháu đến ba bốn đời vì tội lỗi của cha ông.

6còn với những ai yêu mến Ta và giữ các mệnh lệnh của Ta, thì Ta trọn niềm nhân nghĩa đến ngàn đời.

7Ngươi không được dùng danh Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, một cách bất xứng, vì Đức Chúa không dung tha kẻ dùng danh Người một cách bất xứng."
Và những ai dám động đến CHÚA là phạm vào "giới cấm" đúng không ANTON.
AMEN
avatar
ANTON 11/09/2011 21:29:33
Chào các bạn,

Đầu tiên minh gởi lời cảm ơn đến các bạn tôn giáo khác đã vào xem trang web này, dù bạn có vào với mục đích gì đi nữa, điều đó cũng chứng tỏ bạn có duyên với Phật. Mình tin rằng không sớm thì muộn bạn cũng sẽ dấn bước theo con đường đã được Phật khai sáng, truyền bá, mở rộng nhằm giúp đưa chúng ta tiến đến CHÂN LÝ.

Nhân các bài đọc và bình luận trên, với khả năng kiến thức thô lậu của mình, mình cũng xin gởi bài viết đến cho tất cả mọi người (bất kể tôn giáo nào nhé) nhằm giúp mọi người có cái nhìn, cái tâm quan sát, phân tích, nhận định và trao đổi tham học thêm nhé.
Kể cả khi chưa có Phật/Chúa/Thượng đế xuống thế, nếu con người biết sống và giữ gìn những việc sau:
1. Kính hiếu cha mẹ
2. Không giết người/sát sanh
3. Không trộm cắp
4. Không nói dối
5. Không làm các việc tà dâm
==> Các bạn nghĩ những người này có đáng được kính trọng và thương yêu không?
Theo kiến thức hạn hẹp của mình, mình nhận thấy bất kể tôn giáo nào cũng đều có giới nghiêm như vậy cả, vì vậy khi các bạn khác tôn giáo cùng ngồi lại thảo luận, trao đổi tìm hiểu sự giống và khác biệt thì mình nên dùng tâm gì để đối xử với nhau? Chỉ trích, bôi nhọ, chế giễu có giúp ích gì không? Thêm nữa nếu các bạn đã cho rằng mình thuộc về tôn giáo (Bất kỳ tôn giáo nào nhé), mình dám chắc rằng lời và ý nghĩa của Phật/Chúa/Thượng đế đều bất khả tư nghì ( nghĩa là ngôn ngữ, văn tự không đủ để diễn đạt hết ý nghĩa sâu xa của các bậc trên vậy). Do vậy, chúng ta cũng đừng nên chấp nhặt vào các câu từ, ngôn ngữ trong các kinh sách/ Kinh thánh để bình phẩm, phê phán chỉ trích nhau nhé.
Cái chúng ta cần quan tâm chính là nêu bất các ưu điểm của nhau nhằm giúp xây dựng con người, xã hội ngày một hoàn thiện tốt đẹp hơn. Các bạn nghĩ như thế có tốt hơn không? Mỗi người tùy vào nghiệp lực, căn tính của mình mà cảm nhận học tập việc thiện thì tốt hơn phải không các bạn? Kẻ có hạ căn thì tới đích sau, ai cũng có thể tới đích cả chỉ là trước hay sau, nhanh hay chậm mà thôi. Chẳng phải Phật đã nói ngoại đạo cũng có thể tu tập và có thần thông đó sao? Khi ngoại đạo (Các tôn giáo khác trừ đạo Phật) đã tu tập, thực hành các việc thiện, làm các việc lành thì từ từ căn ý của họ cũng tiến dần tới trí huệ bát nhã, khi đó họ đã có được sự phân biệt đúng sai, phải trái, họ sẽ cảm nhận được CHÂN LÝ thì lo gì họ không theo Phật phải không các bạn?

Còn bàn về sự khác biệt, đối với các tôn giáo độc thần (Thiên Chúa/Thượng đế...) chúng ta cũng không nên dùng các từ ngữ chê bai, chế nhạo, phỉ báng, phê phán một cách nặng nề vì như vậy chỉ gây nên sự phẫn nộ, bức xúc, sân hận của họ mà thôi như vậy làm sao chúng ta có thể thuyết phục được họ, có khi còn gây ra sự chia rẽ, thảm họa cho con người, xã hội nữa. Người nào có hạ căn thấp kém, chưa có đủ trình độ, trí tuệ để ngẫm nghĩ, suy xét, phân biệt thì chúng ta có được phép/quyền chỉ trích, chê cười chế nhạo họ không? Hãy nhớ, đã là người phàm thì còn tùy vào nghiệp lực của họ nữa. Thay vào đó, chúng ta chỉ nên dùng các từ nhẹ nhàng, tế nhị nhằm chỉ ra những điểm yếu của họ để họ có thời gian suy ngẫm, phân biệt, xử trí sự việc như thế có tốt hơn không? Đối với người có hạ căn thấp kém, họ thường cố chấp (đạn bắn không thủng) hiện tại họ không thể cảm nhận được CHÂN LÝ ngay khi chúng ta khuyên bảo họ thì chúng ta cố gắng suy nghĩ tìm các phương tiện hữu ích phù hợp với căn cơ của họ thì tốt hơn không? Thêm vào đó họ chưa có duyên với Phật Pháp thì liệu mình thuyết phục được họ?

Mình có đôi lời với các bạn theo tôn giáo độc thần nhé. Bạn đã được học và nghĩ rằng Thiên Chúa/Thượng đế sáng tạo vũ trụ và con người? Mục đích để làm gì? Hầu hạ phục vụ ngài? Thông phần niềm vui với Thiên Chúa/Thượng đế phải không? Ngài là đấng tạo hóa, ngài cần niềm vui uh? Thiên Chúa/Thượng đế là thần biết hết mọi sự, vậy TC/TĐ có nghĩ đến sẽ có ngày con người phản phúc, phản bội lại Người không?
Thiên Chúa/Thượng đế sáng tạo ra trái đất để con người có nơi sinh sống uh? Mục đích để làm gì? Tại sao, TC/TĐ đã sáng tạo ra trái đất để con người có nơi sinh sống sao còn làm động đất/Sóng thần và các thảm họa thiên nhiên khác để làm chi? Liệu có người vộ tội trong số những người đã mất vì các thảm họa thiên nhiên đó thì sao? TC/TĐ ở đâu trong lúc đó? Tình thương, lòng từ bi của Ngài sao không phát huy? Thanh lọc lực lượng chăng? Mình chắc câu trả lời sẽ là do bàn tay tham lam của con người làm hủy hoại môi trường sống của chính mình? Nhưng bao nhiêu phần trăm là sự thật?
Thiên Chúa/Thượng đế phán truyền ý Người thông qua mặc khải uh? Làm sao bạn biết đó là mặc khải do ý Chúa/Thượng đế? Điều đó nên được kiểm chứng thông qua không gian và thời gian phải không? Nếu nói mặc khải ý Chúa/Thuợng đế thì không bao giờ sai? Liệu các bạn có tin tưởng như vậy không? Đọc kinh cựu ước, bạn cảm nhận Chúa/Thượng đế của bạn là người như thế nào? Vua Đa Vít thì tốt hay xấu?
Bây giờ các bạn lại ngụy biện cho rằng vì không có ngôn từ, văn tự nào có thể diễn đạt được ý Chúa/Thượng đế nên vẫn mắc sai lầm, vậy thử hỏi nếu các phù thủy, thầy tế, người phàm cũng nói được điều đó thì sao?
Đức giáo hoàng là người được chọn lựa bởi Chúa nhằm tha tội và làm phép thông công cho các con chiên vậy Đức giáo hoàng là người công chính? có phạm sai lầm không? Nếu nói Đức giáo hoàng còn mang thân xác phàm thì vẫn phạm sai lầm phải không? Có mâu thuẫn gì không? Có nên nhất nhất tuân theo, phục tùng mọi điều phán truyền từ ĐGH và hội thánh chứ? Hay tự mình phải biết suy ngẫm, cảm nghiệm phân biệt điều đúng sai? Nếu làm vậy có phạm giới răn của hội thánh không?

Tại sao nói, Chúa/Thượng đế không ở đâu xa, ở xung quanh chúng ta chứ đâu? Khi chúng ta giữ gìn (thủ hộ) tư tưởng, lời nói, việc làm của mình, làm các việc công chính (việc thiện) thì mình sẽ thấy ngay Chúa/Thượng đế còn những ai không thể thực hiện các điều đó mà chỉ suốt ngày tuyên xưng Đức Tin Thiên Chúa/Thượng đế thì liệu có được lên thiên đàng không?

Tại sao chúng ta nghe Đức Chúa Giê Su con một Thiên Chúa ra đời, lớn lên làm các phép lạ, chết đi sống lại, 40 ngày sau lên trời được xem như đã hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì? Giúp cho con người được thông phần/hiệp thương trở lại với Thiên Chúa thôi ưh? Còn cứu rỗi những con người (kitô hữu) khác hiện nay đang phạm phải lỗi lầm thì sao? Sao không cứu rỗi hết tại thời điểm đó luôn đi, hay lại có lời ngụy biện mà rằng vì Thiên Chúa tạo ra con người cho con người có được lý trí tự do như Chúa để tìm tòi, học hỏi tìm hiểu nhận biết Ý Chúa, như vậy chẳng khác gì nói mỗi người phải tự nhận biết, tu tập, từ mình cứu lấy mình sao? Không ai có thể cứu mình nếu mình không cố gắng hoàn thiện chính mình. Sao giống đạo Phật thế nhỉ?
Các bạn có nghe nói đến hạt mầm được gieo không? Liệu hạt nảy mầm, đơm hoa kết trái có đồng đều không? Tại sao Thiên Chúa là toàn năng mà sao tạo các cây đơm hoa kết trái có sự khác biệt nhỉ? Đó không phải là do nghiệp lực của mỗi người mỗi khác sao?

Tóm lại, ==> Hiện tại, các tôn giáo độc thần/Ngoại đạo đang cố gắng góp nhặt có chọn lọc giáo lý đạo Phật nhằm cải sửa, bổ sung, hoàn thiện các lý luận và giáo lý của mình. Tuy nhiên, đối với các thiện tri thức đã có CHÁNH KIẾN, CHÁNH TƯ DUY và đã có sự hiểu biết tham học BÁT CHÁNH ĐẠO thì sẽ dễ dàng phát hiện ra ngay, vững tâm tu tập theo Phật Pháp, không gì có thể lay chuyển nổi. Điều này Đức Phật đã biết và tiên liệu được, vào thời mạt pháp sẽ phải thế, người hạ căn sẽ nhiều hơn không dễ gì để họ biết, cảm nhận, thấm nhuần giáo lý Phật được. Tuy vậy, làm người con Phật chúng ta phải tìm các phương tiện thiện xảo, khắc phục khó khăn nhằm rải mưa pháp đến cho mọi người, nhất là các Phật tử hiện tại, vì hiện nay, theo mình đánh giá và nhận xét, có rất nhiều người dù tuyên xưng là Phật tử, hoặc gia đình có thờ Phật, hoặc khi đến lễ lạt đến Chùa thắp hương nhưng ít có điều kiện để được nghe Pháp, nếu có cũng chỉ sơ sài, chắp vá không đủ để củng cố đức tin của chính mình, họ thật dễ bi lung lay, thuyết phục bởi ngoại đạo và cải đạo.

Các bạn theo tôn giáo độc thần hiện tại thì đang tự hào và dùng số lượng tín đồ để cho rằng đạo mình là tốt nhất, thực ra vì đạo Phật không có hay chưa có đủ phương tiện để thuyết giáo, truyền bá đến khắp mọi nợi mà thôi, những nơi ấy chưa được nghe mưa Pháp Phật, chứ nếu đã nghe, đã biết thì các bạn nghĩ sao nào? Cũng vậy thời này là thời mạt pháp, nên người hạ căn nhiều hơn, không phải các bạn đã nghe câu "AI CÓ TAI THÌ NGHE" sao?

Đối với những người vô thần thì càng dễ hơn nữa, bạn nào giúp mình chỉ rõ kinh Phật có nói về vấn đề này rồi nhé.

Cuối cùng, mong nhận được sự góp ý, đóng góp ý kiến để mình hoàn thiện thêm trên bước đường tu tập nhé.
Trân trọng
Reply Tán thành Không tán thành
-3
Cảnh báo nội dung không phù hợp
avatar
AMEN 13/09/2011 09:23:21
AMEN chưa bao giờ tự coi mình là thánh nhân, tôi chỉ là một người phàm, Anton đã đề cao tôi quá. Thưa Anton, các điều:
1/ hiếu kính cha mẹ: là đạo lý cơ bản của con người. nhưng khổ nỗi CON CỦA TC/ TĐ mà bạn nói không như thế.
2/ không giết người/ sát sanh: TCG chỉ cấm giết người, còn sát sanh thì vô tư, nhất là loài chó ở Việt Nam và gà tây ở Mỹ, và loài heo trong Kinh Thánh.
Tôi chỉ nói vậy chắc cũng đủ, không cần dẫn chứng (diễn đàn nhiều người nói). TÔI KHÔNG SO SÁNH 3 ĐIỀU SAU, VÌ KHÔNG CẦN THIẾT
ĐỪNG CÀO BẰNG MỌI THỨ.
AMEN
avatar
L3T 06/10/2011 17:59:14
quote]Hy vọng bạn AMEN sẽ trả lời:
Bây giờ thì tôi hiểu vì sao số linh mục hiếp dâm trẻ em, trẻ phụ lễ rất nhiều và số nạn nhân của họ cũng không ít. Dễ hiểu thôi, vì các nạn nhân của các cha là những đứa trẻ "hồn nhiên ngây thơ thật thà , trong sáng, không mưu toan, không đen tối... " chỉ cần các cha bảo là Chúa muốn vậy, Chúa muốn cha làm chuyện ấy với con là họ đồng ý, chấp nhận ngay cho các linh mục truyền giống thay vì truyền đạo.
=> Đây là ý kiến khách quan hay chủ quan vậy bạn?

"Chúa đến là để cứu chữa những người tội lỗi và đem họ trở về đường công chính. vì vậy với cô gái điếm và người thu thuế họ là những con người tội lỗi, những đã tin và ăn lăn hối lỗi quay trở lại, còn những ông kia thì không. Bạn phải đọc cả đoạn Kinh thánh thì mới hiểu được Matthew 21,23-45". Sao lại vô lý vậy ta, Chúa hứa trả công cho những người hái nho như nhau mà, đâu có phân biệt ai đến trước ai đến sau đâu. Những ông kia khi nào gần chết chịu tin và ăn năn hối lỗi quay trở lại thì cũng được Chúa trả công xứng đáng chứ??? Hay là Chúa lừa phỉnh, dụ khị thiên hạ.
=> Dường như những "ông kia" mà bạn muốn đề cập là những Thượng Tế đúng ko? Vậy bạn có thấy họ thực sự hối lỗi chưa hay luôn tìm cách bắt bẻ và muốn giết Ngài. Và nếu họ có hối lỗi, quay trở lại thì vẫn phải bị xét xử nghiêm minh, họ vẫn phải đền bù cho những tội lỗi họ đã phạm. Nhưng chúng ta đâu có bằng chứng nào nói là họ thực lòng hối lỗi về sau, đúng ko?

Nếu bây giờ một người rất giàu có, mà sống "tin và ăn lăn hối lỗi quay trở lại" thì có được vào nước Chúa không vậy, hay là "khó hơn lạc đà chui qua lỗ kim".
=> Vậy thì để xem đoạn dg bạn đạt đến thành công và giàu có nó phạm bất kì tội lỗi nào ko? Nếu một ai đó đã làm ra của cải vừa đủ và lại muốn có thêm để trở nên giàu có thì liệu đó có phải là tham ko? Và đã có mà ko bik chia sẻ thì có phải ích kỉ ko? Đó đâu phải là "tin và ăn năn hối lỗi quay trở lại" đâu bạn......

"người khỏe mạnh thì đâu cần thầy thuốc" hoàn toàn chính xác. Nhưng người có bệnh thì phải đi bác sĩ, phải uống thuốc hay là nhờ Chúa chữa, nhờ Mẹ Maria ban phép, hay là phải đến La Vang, Lộ Đức, Fatima Bình Triệu cầu nguyện? Cái này tôi hỏi thiệt lòng đó vì tôi thấy Giáo Hoàng, các Hồng Y, Linh Mục đều theo cách thứ nhất là đến bác sĩ để uống thuốc?
=> Đây là 1 cách nói ẩn dụ bạn à! Những ng khỏe mạnh ở đây là chỉ những người đạo đức, tốt lành... còn những người đau ốm là những ng còn đang lầm đường lạc lối, làm điều sai trái và những ng đó mới cần đến thầy thuốc - người sẽ chỉ cho họ biết đúng sai mà quay về lẽ phải.

Rất tiếc phải nói với bạn, CHÚA NHÂN TỪ BÁC ÁI CỦA BẠN ĐÃ LÀM NHƯ VẬY, NGÀI TỰ HÀO LÀ NGƯỜI MANG GƯƠM GIÁO CHO THẾ GIAN.
=> Nếu như mình không lầm thì ý bạn là muốn nói đến đoạn này: "Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hoà bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết : không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ. Vì từ nay, năm người trong cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba chống lại hai, hai chống lại ba. Họ sẽ chia rẽ nhau : cha chống lại con trai, con trai chống lại cha; mẹ chống lại con gái, con gái chống lại mẹ; mẹ chồng chống lại nàng dâu, nàng dâu chống lại mẹ chồng." (Lc 12, 51-53) ------> Ý của đoạn này là vì Ngài mà các môn đệ và những người theo Ngài sẽ bị bắt bớ và lên án. Nếu họ một lòng vì Ngài thì đó chẳng phải họ sẽ phải chống lại gia đình mình sao??? Đây là lời tiên tri...

Nói thật cho bạn vui, tôi luôn lấy cuốn KT để đầu giường và luôn đem những lời kinh "đáng đọc" chứ không đáng "tham khảo" lên các diễn đàn đàm đạo với các bạn. Thế bạn có thấy ai không theo đạo Chúa mà đọc KT như tôi không?
=> Có, bạn. VD: chú Thành Lộc chẳng hạn... tôi có vài người bạn cũng có ý muốn tham khảo sách. Nhưng tôi thấy bạn có phần hơi bức xúc khi đàm đạo rồi... Tôi có cảm giác bạn có phần hơi ác cảm khi nhận xét về tôn giáo của tôi [nếu cảm nhận sai thì tôi xin lỗi]

Bạn có vui vì điều này không?
=> Làm sao chúng tối vui nổi nếu có những người đọc Kinh Thánh chỉ với mục đích là bới móc và vạch lá tìm sâu [nhưng liệu có bắt đúng con sâu ko??? ] .... Nếu 1 ng tìm hiểu đạo Phật chỉ để tìm ra những điều phi lý và lên án thì bạn có vui ko?

Người Công Giáo chúng tôi tin vào Thiên Chúa đang hiện hữu và chúng tôi cũng tin là có ma quỷ các bạn à.... Nó luôn rình rập bên cạnh con người để xúi giục họ làm những điều sai trái.
Reply Tán thành Không tán thành
-4
Cảnh báo nội dung không phù hợp
avatar
Duy Hưng 07/10/2011 21:28:30
Chào L3T, chào tất cả,

Chúa Jesus và Phật Cồ Đàm là những bậc đại giác và đại từ đại bi. Vì thương sót loài người ngu tối, cang cường, vì thế giới ác trược bị ma quân hoành hành, các ngài thị hiện ra đời để giáo huấn hòng cứu vớt nhân loại. Mỗi người có một phương tiện và nguyện lực riêng nhưng có chung một mục đích : Phật chỉ cho chúng ta biết Phật tính, Chúa nói cho ta biết Đức Chúa Cha ngự ở trong tâm của mọi người. Tìm được Phật tính, tìm được Đức chúa Cha, chúng ta sẽ trở về với cội nguồn, đó chính là Thiên đường, là Pháp thân - tùy theo cách dùng ngôn ngữ.

Tôn giáo, các giáo hội là sản phẩm của con người nên muôn hình muôn vẻ. Chân lý thì chỉ có một mà thôi. Nếu ta tự đặt mình trong một "tôn giáo" nào đó rồi công kích các giáo phái khác thì chúng ta tự giam mình vĩnh viễn trong ngu tối và mê muội.

Những lời Chúa nói và những lời Phật dạy ít nhiều đều bị bóp méo hoặc xuyên tạc hoặc chỉnh sửa, chúng ta phải siêng năng THỰC HÀNH giáo pháp để có thể có được cảm ứng đạo giao và được dẫn dắt. Thay vì tranh cãi thị phi, chúng ta nên thường xuyên cầu nguyện hoặc niêm Phật.

Tôi xin giới thiệu tới bạn đọc ĐPNN cuốn sách quý, hy vọng thế giới sẽ không còn sự phân biệt tôn giáo, chủng tộc. Mời mọi người tải sách từ trang web www.urantia.org

Cầu an lạc cho tất cả.

A DI ĐÀ PHẬT. AMEN.
avatar
AMEN 07/10/2011 23:12:11
Xin trả lời các câu hỏi của L3T:
1/ Số nạn nhân bị các kẻ đại diện cho Chúa hiếp dâm rất nhiều lý do đơn giản là do tín đồ "hồn nhiên ngây thơ thật thà , trong sáng, không mưu toan, không đen tối... ", tin tưởng những Linh mục là người đại diện cho Chúa, lời Cha là lời Chúa, Cha muốn là Chúa muốn.
2/ "Và nếu họ có hối lỗi, quay trở lại thì vẫn phải bị xét xử nghiêm minh, họ vẫn phải đền bù cho những tội lỗi họ đã phạm. Nhưng chúng ta đâu có bằng chứng nào nói là họ thực lòng hối lỗi về sau, đúng ko?"... Chúa toàn năng, nhân từ vậy mà hẹp hòi ích kỷ quá, không giống như các Cha trong nhà thờ rao giảng. L3T nên đi xưng tội đi vì những điều bạn nói đả xúc phạm Chúa nhân từ, toàn năng, chí thiện... nếu bạn thực sự là một người Công giáo đúng nghĩa.
3/ Chúa thật toàn năng, Ngài biết tất cả mọi sự. Chúa biết rất rõ tại sao những người theo Ngài lại bị chống đối, bị bắt bớ, bị lên án. Ngài biết rõ những kẻ chăn chiên chỉ noi Gương thượng đế được chia phần gái trinh nên chỉ lo truyền giống, không lo truyền đạo. Chúa biết những mộn đệ của Ngài giàu có kếch sù nhưng lợi dụng hình ảnh Ngài bị đóng đinh trên thập giá để đi cướp đất của tôn giáo khác, của dân tộc khác."Vậy thì để xem đoạn dg bạn đạt đến thành công và giàu có nó phạm bất kì tội lỗi nào ko? Nếu một ai đó đã làm ra của cải vừa đủ và lại muốn có thêm để trở nên giàu có thì liệu đó có phải là tham ko? Và đã có mà ko bik chia sẻ thì có phải ích kỉ ko? Đó đâu phải là "tin và ăn năn hối lỗi quay trở lại" đâu bạn...... " Lời dạy của Chúa rất đúng, là chân lý, là con đường, là sự thật nhưng các môn đồ của ngài lại không hiểu, cho đó là ần dụ, phải hiều theo "nghĩa bóng" xa vời. NGƯỜI CÔNG GIÁO CẦN PHẢI ĐỌC VÀ HIỂU KT NHIỀU HƠN MỚI KHÔNG ĐẮC TỘI VỚI CHÚA VÌ LỜI CHÚA LÀ CHÂN LÝ, LÀ SỰ THẬT LÀ CON ĐƯỜNG, LÀ ÁNH SÁNG.
4/"Vậy thì để xem đoạn dg bạn đạt đến thành công và giàu có nó phạm bất kì tội lỗi nào ko? Nếu một ai đó đã làm ra của cải vừa đủ và lại muốn có thêm để trở nên giàu có thì liệu đó có phải là tham ko? Và đã có mà ko bik chia sẻ thì có phải ích kỉ ko? Đó đâu phải là "tin và ăn năn hối lỗi quay trở lại" đâu bạn......Và nếu họ có hối lỗi, quay trở lại thì vẫn phải bị xét xử nghiêm minh, họ vẫn phải đền bù cho những tội lỗi họ đã phạm. Nhưng chúng ta đâu có bằng chứng nào nói là họ thực lòng hối lỗi về sau, đúng ko?". Cố Giáo hoàng tiền nhiệm đã xưng 7 núi tội với thế giới, Giáo hoàng xấu hổ vì các linh mục hiếp dâm... mà bây giờ bị phanh phui ngày càng nhiều . Vậy đâu phải là họ "tin và ăn năn hối lỗi quay trở lại" đâu bạn. Nhà thờ đã có đất nay muốn đòi thêm là có biết đủ, muốn thêm để làm giàu vậy không tham lam thì là gì????
Tôi không theo đạo Chúa, nhưng tôi tin có Chúa, tin những lời dạy, lời mạc khải của Ngài và thấy đúng như vậy.Tôi không tin ma quỷ, nhất là chuyện ma quỷ xúi giục con người làm sai trái nhất là khi họ đã rửa tội và chúa đã ngự không người họ.
5/ Một người đã tìm hiểu, thấy nhưng mâu thuẫn, lên án nó thì tôi rất vui, rất hoan nghênh.
AMEN
avatar
ANTON 08/10/2011 03:23:57
Xin chào mọi người,

Đáng lý mình mong muốn stop bình luận ở đây, tuy nhiên mình cảm giác có vài bạn ngoại giáo cũng tham gia. Dù sao điều này cũng là đáng mừng đối với đạo Phật ta vậy, tuy vậy mình nghĩ có một số bạn ngoại giáo vào trang web này chỉ vì tò mò không biết các bạn Phật Giáo nói gì về đạo của họ cũng như muốn tranh luận phân đạo cao thấp, hơn thua rồi. Do vậy, nhân tiện mình cũng có đôi lời đến các bạn ngoại giáo nhằm hi vọng họ sẽ có được tri kiến cũng như tự soi lấy lý trí đức tin của mình vậy.

Đầu tiên, mình nói về Đức Tin. Đức tin thì Đạo nào cũng đặt hàng đầu sau mới đến các thứ khác. Vậy cho mình hỏi tại sao bạn biết những điều bạn được học và tin đó là mặc khải của Thiên Chúa mà không là sản phẩm do phàm nhân tạo ra? tin những lời mặc khải là đúng 100%? liệu có sai không? --> Bạn có nghĩ đó là ý thức hệ do sự tiến hóa của con người nhằm giải thích những điều do khả năng hữu hạn (Vô minh) của con người không thể giải thích được
Bạn cảm nhận thế nào về cuốn Cựu Ước (Kinh thánh) của bạn? Chúa mà bạn biết trong cuốn kinh thánh đó có đáng để bạn tôn trọng? Mình biết khi bạn vừa đọc dòng này là bạn nhảy đỏng đỏng lên, sân hận đang nổi lên trên bạn, tuy nhiên bạn hãy bình tĩnh (Calm down) đi bạn, hãy hít thở sâu và đi vòng vòng sau đó ngồi lại suy ngẫm thử xem, một Minh Chủ có phép lạ toàn năng, biết hết mọi sự, có từ trước muôn đời đó tạo dựng ra trái đất, con người, thánh thần làm gì bạn? Sợ cô đơn, lạnh lẽo chăng? Hay tạo dựng con người để bắt phải quỳ và tôn vinh danh Chúa (Sợ không ai biết đến Chúa chăng) hay có ảo tưởng, tham vọng quyền uy? Một đấng còn có lòng tham thì đáng để ta kính trọng hay chỉ là khiếp sợ mà không khuất phục? Nhân nói chuyện Chúa từ bi và công bình nhé, khi biết tin thành kia không còn biết, nhớ nghĩ và thờ Chúa nữa, Chúa tức giận định trừng trị tiêu diệt thành kia, tuy nhiên có lời can gián sau đó Chúa nguôn giận và phán nếu tìm được trong thành kia dù chỉ một người công chính thì Chúa sẽ tha hết cả thành. Qua chuyện này bạn tưởng rằng Chúa của bạn nhân từ và công bình ư? Mình nói bạn chỉ biết một mà không biết hai, vì sao? Bạn thấy Chúa có kềm được cơn nóng giận không? tại sao thành kia vì không còn nhớ nghĩ và thờ Chúa thì Chúa đòi tiêu diệt cả thành? Vì uy quyền, danh vọng của mình bị lu mờ và quên lãng sao? Chúa là đấng toàn năng tại sao cần thứ ấy nữa? Hay tại bạn nói con bất hiếu, không biết nhớ nghĩ Công Cha Nghĩa mẹ thì trời không dung đất không tha, đó là tại bạn suy vậy, giả sử bạn đã quên không nhớ nghĩ đến Cha mẹ mình, nhưng không làm gì Cha mẹ cả thì bạn có đáng bị Cha mẹ bạn giết không? Cha mẹ bạn sinh bạn ra có cần bạn phải làm nghĩa vụ cho Cha mẹ bạn hay không? Có trông mong sự đáp đền của bạn không? Nếu bạn không nhớ nghĩa đến, báo đáp Cha mẹ bạn thì Cha mẹ bạn có ra tay giết bạn không hay đứa con đó sẽ chỉ chịu tiếng nhơ người đời và tội lỗi của mình, họ vẫn có quyền sống phải không bạn? Người ta nói hùm dữ không nỡ ăn thịt con, nhưng bạn thử chiêm nghiệm trong kinh Cựu Ước xem, bao nhiêu thành đã bị hạ, bao nhiêu con người đã bị giết? Trong số đó bạn có chắc tất cả là lỗi nặng? hay còn có thể cải tạo giáo hóa được? Thêm vào đó, có gì tự hào về dòng giống vua David? nếu bạn tìm hiểu, Vua David là người như thế nào mà cho rằng dòng giống đó tốt nên Chúa Giesu xuống thế làm người sinh vào dòng giống đó? Bạn có nghĩ là đạo Phật đã ra đời hơn 500-600 năm nên chuyện về Đức Phật cũng lan truyền đến mảnh đất đó để họ sáng tạo thêm bớt vào cho câu chuyện sinh động và oai nghi.Tóm lại, với lý trí tự do sáng tạo mà Chúa đã cho bạn, bạn nghĩa Chúa của bạn như thế nào sau khi bạn đã đọc kinh Cựu Ước, một kinh thánh được cho là đã được mặc khải? Mình không chê bai đạo của bạn đâu nhé, chỉ nêu ra để bạn suy ngẫm, phán đóan và nhận xét thôi.

Có một số bạn ngoại giáo của mình nói rằng bạn hãy quên Cựu Ước đi, chỉ học và làm theo kinh Tân Ước thôi. Mình trộm nghĩ, nếu đã phủ định Cựu Ước thì làm sao có Tân Ước được nữa, bên cạnh đó, nếu mình đọc hiểu kinh Tân Ước thì mình thấy chỉ khuyên ăn ở hiền lành, làm điều thiện và bố thí --> Xin lỗi nhưng kinh Phật đã có hết rồi, điều này mình nghĩ chắc là cũng được đúc kết từ kinh sách Phật mà ra, chẳng qua được nói tới và diễn đạt theo phong tục, ngôn ngữ bản xứ mà thôi, thêm vào đó những điều đó cũng chỉ giúp chúng ta có được phước báu thiên giới, khi hết phước báu cũng phải tiếp tục trầm luân trong ba nẻo sáu cõi mà chưa ra khỏi luân hồi. Bạn ơi, hãy chọn đường thẳng mà đi, thay vì phải đi đường vòng bạn nhé.
tổng số: 32 | đang hiển thị: 1 - 32

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

4.20

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Previous
Những lời Chúa phán! Những lời Chúa phán!
23/12/2009 00:04:00
Next

Đăng nhập