Sống Viên Mãn Kiếp Này

Đã đọc: 5314           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Sống Viên Mãn Kiếp Này - Những Mẩu Chuyện và Lời Dạy của Ngài Munindra vừa là một giới thiệu sâu sắc vừa là một tưởng niệm và tri ân tuyệt diệu dành cho vị thầy hiếm có này. Mirka Knaster đã đan kết nhiều ký ức từ các học trò Ngài, tô đậm lòng nhiệt tâm và tính thích tìm tòi học hỏi lạ thường, cùng với trí tuệ sâu sắc và lòng từ bi vô lượng của Ngài. Những mẩu chuyện này tự chúng cũng là những bài pháp minh họa phương cách một vị thầy cao cả đã sử dụng mọi hoàn cảnh, sự việc trong đời sống ra sao để biến chúng thành phương tiện đào sâu sự hiểu biết. Quyển sách này là chúc thư của một kiếp sống đã được sống viên mãn, trọn vẹn.

Sống Viên Mãn Kiếp Này

Những Mẩu Chuyện và Lời Dạy của Ngài Munindra

Việt dịch và ấn tống do

Thích Ca Thiền Viện và Kỳ Viên Tự

Xin xem tập tin đính kèm bên phải.


MỤC LỤC

Lời Tựa - Tỳ Kheo Kim Triệu

Lời Nói Đầu - Joseph Goldstein

Tiểu Sử Ngài Munindra - Robert Pryor

Lời Giới Thiệu - Mirka Kaster

Sống Viên Mãn Kiếp Này

 • Chương 1. Sati (Chánh Niệm)
 • Chương 2. Samādhi (Định)
 • Chương 3. Saddhā (Tín)
 • Chương 4. Dāna (Bố Thí - Cúng Dường)
 • Chương 5. Sīla (Giới)
 • Chương 6. Sacca (Chân Thật)
 • Chương 7. Adhiṭṭhāna (Quyết Tâm)
 • Chương 8. Viriya (Nỗ Lực - Tinh Tấn)
 • Chương 9.  Khanti (Kiên Nhẫn)                          
 • Chương 10.  Mettā (Tâm Từ)                    
 • Chương 11.  Karunā (Tâm Bi)  
 • Chương 12.  Nekkhamma (Xuất Ly)
 • Chương 13.  Pīti (Tâm Hỷ)                                    
 • Chương 14.  Dhamma-vicaya (Trạch Pháp)     
 • Chương 15.  PaĐĐā (Trí Tuệ)                              
 • Chương 16.  Upekkhā (Tâm Xả)                         

Trang Phụ Lục                                                               

LờI Cảm Tạ                                                                   

Bảng Chú Thích Các Thuật Ngữ                                 

Tác Giả và Cộng Tác Viên                                           

Thay Lời Kết                                                                 

 

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

 • Bold
 • Italic
 • Underline
 • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

1.00

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập