Thiên Hạnh

Mầm cát


Tịch Mịch


Lối Về


Mừng Khánh Đản


Tĩnh Niệm


Hạnh Ngộ


Tồi Tà Phụ Chánh


Đọc Thơ


Nghe


Giũ Mộng


Tương dung


Cảm Niệm Ân Sư


Vu lan_ ...


Không Đề


Trải Tâm Để Vào Đạo


CÓ_KHÔNG


Thềm rêu


Đạt Ma_Dấu Hài


Udumbara


Tình Khơi


Hãy Còn Bỏ Vết Chim Bay


Đản Sanh


Tự Thán


Ta_Lối Người


Ngưỡng Vọng Chơn Kinh


Hối Niệm


Hội Ngộ


Non Thiêng


tổng số: 36 | đang hiển thị: 1 - 36

Thông tin tác giả

Thiên Hạnh

Bình luận cuối cùng

avatar trần thanh phong vào lúc 10/04/2020 19:26:06

Đăng nhập