Thích Viên Thành

Đến Đi Tự Tại


Chân Như


Chân Như


Hạnh Phúc Đời Tu


Nghèo - Giàu


Tu Là Hạnh Phúc


Xả Báo An Tường


Tản mạn ngày Tết


Cao đẹp người tu


Làm Con Chí Hiếu


Năng lực của "ngã"


Nguyện Cầu


Phật tánh trong ta


Ý Nghĩa Đời Người


Hồi đầu thị ngạn


Đời Người


An lạc


Nhân quả


Đời tu sĩ


Buông


Có ai hỏi


Tâm


Mừng Xuân Đinh Dậu


Đền Tứ Trọng Ân


Giác ngộ


Đệ tử Phật


Đệ Tử Phật


Tại sao ta khổ?


Mùa Vu Lan


Một niệm (念)


Ấn Hoại Văn Thành


Hãy nhìn lại


Tu hành đúng nghĩa


Mừng Xuân Quê Hương


Năm Sự Ham Muốn


Tu Và Ngã


NGÃ (1)


Phận Sự Người Tu


Hãy


Làm Con Chí Hiếu


12 điều nhân quả


Phần Giác


Truyền Thừa


Chùm Thơ Mừng Xuân


Tâm Địa


Đức Vô Úy


1 2 next tổng số: 126 | đang hiển thị: 1 - 100

Thông tin tác giả

Thích Viên Thành

Bình luận cuối cùng

avatar trần thanh phong vào lúc 10/04/2020 19:26:06

Đăng nhập