Thích Tuệ Sỹ

Ấn tượng khoảnh khắc


Tống Biệt Hành


Khung Trời Cũ


Truy tìm tự ngã


Gốc tùng


Phát triển tâm từ


Duy tuệ thị nghiệp


Phật Dạy Chăn Trâu


tổng số: 27 | đang hiển thị: 1 - 27

Thông tin tác giả

Thích Tuệ Sỹ

Bình luận cuối cùng

avatar Chính Phan Chí vào lúc 26/11/2023 13:54:45

Đăng nhập