Thích Trừng Sỹ

Bài Thơ Dâng Cha


Các Câu Đối


Thơ Năm Mới


Thơ Tưởng Niệm


Cảm Niệm Ân Sư


Thơ Báo Ơn


Thơ Tạ Ơn


Ngày Của Mẹ


Ngày Của Mẹ


Những Bài Thơ Xuân


Âm thanh Phật pháp


Ai Cáo


Xuân


Giao lưu Phật pháp


Thiền tập


Cảm Niệm Ân Sư


Xuân từ bi


Xuân An Lạc


Xuân Hạnh Phúc


tổng số: 87 | đang hiển thị: 1 - 87

Thông tin tác giả

Thích Trừng Sỹ

Bình luận cuối cùng

avatar Chính Phan Chí vào lúc 26/11/2023 13:54:45

Đăng nhập