Thích Thái Hòa

Tình Xuân Ca


Ngọc quý trong hoa Sen


Chút tình thôi


Xuân như ngày ấy


Phật thành đạo


Bát nhã và Tình yêu


Trăng Vẫn Yên Bình


Hương đức hạnh


Con đường về


Bốn phép lạ của ý


Pháp Tự Tứ Của Tăng


Pháp An Cư Của Tăng


Tâm Phật và thong dong


Cái Thấy Vô Thường


Lời kinh trên biển


Cảm niệm Phật đản


Nở hoa ưu đàm


Niềm Tin và Trí Tuệ


Cáo Bạch Tang Lễ


Phật Thành Đạo


Trong cuộc chơi nầy


Ánh sáng là bạn


tổng số: 58 | đang hiển thị: 1 - 58

Thông tin tác giả

Thích Thái Hòa

Bình luận cuối cùng

avatar trần thanh phong vào lúc 10/04/2020 19:26:06

Đăng nhập