Thích Pháp Bảo

Ôn về nhà con.


Một ngày không có Ba


Dòng sữa của mẹ


Dòng sông phẳng lặng


Niệm Khúc Vu Lan


Phương Bối - Còn hay đã mất


Đường xưa Thầy đi!


Bóng Xuân thay áo


Gỗ trôi trên sông


Mùa Đông còn lại gì


tổng số: 69 | đang hiển thị: 1 - 69

Thông tin tác giả

Thích Pháp Bảo

Bình luận cuối cùng

avatar Chính Phan Chí vào lúc 26/11/2023 13:54:45

Đăng nhập