Thích Minh Tuệ

Bình An Minh Chiếu


Tỏa ánh từ quang


Vu Lan nhớ mẹ


Nhớ Nguyên Thiều


Ngưỡng vọng tôn sư


Theo Dấu Người Xưa


Ươm mầm trí tuệ


Hạ Thương


Giác Tánh Chơn Huyền


Nén Hương Cung Tiễn


tổng số: 32 | đang hiển thị: 1 - 32

Thông tin tác giả

Thích Minh Tuệ

Tác giả ngẫu nhiên

Hàn Long Ẩn

Bài đã viết:

Bình luận cuối cùng

avatar Chính Phan Chí vào lúc 26/11/2023 13:54:45

Đăng nhập