Thích Minh Lễ

Xá chi thị phi


Ta được gì?


Mượn...trả...!!!


Mồ côi...ôi! Covid.


Mồ côi...ôi! Covid.


Bát nhã ơi!


Tương tức


Tôi muốn gì?


Tiếu ca thoát trần


Tiễn Sư Anh


Thương tứ đại


Sự thật hiển nhiên


Ngẫm


Nếu biết trăm năm


Một chút thôi!


Luyến mùi thế nhân


Lặng


Không thường


Khi tỉnh lúc mê


Hỏi


Chùm Thơ Viết Về Mẹ


Bất nhị


Mỉm cười vô thường


Mẹ ơi con khóc !


Nhớ Mẹ !


Cứ ngỡ


Nữ nhi cầu đạo


Pháp Lữ


Chú tiểu lạy Cha mẹ !


tổng số: 35 | đang hiển thị: 1 - 35

Thông tin tác giả

Thích Minh Lễ

Bình luận cuối cùng

avatar trần thanh phong vào lúc 10/04/2020 19:26:06

Đăng nhập