Thích Hiển Chánh

Vô ngã và Niết-bàn


tổng số: 1 | đang hiển thị: 1 - 1

Thông tin tác giả

Thích Hiển Chánh

Bài viết theo ngày - tháng

Bình luận cuối cùng

avatar trần thanh phong vào lúc 10/04/2020 19:26:06

Đăng nhập