Thích Giác Tâm

Mai nở ngoài sân


Trải tòa dương xuân


Nhớ quá Việt Nam


Ba trước của tôi


Đi tìm mộ Ba


Ôn đã đi rồi


Ngọn lửa và trái tim


Xuân đến Thầy đi


Bà Ngoại Tôi


Chú Tiểu Ơi


Mai này


Đời Hoa Dã Quỳ


Muôn Đời Nương Nhau


Tự Tại Tháng Ngày


Mắt Phật


Lá vàng rơi cố Tháp


LÁ VÀNG RƠI CỔ THÁP


Chuyện Cha Con


Bỏ Mẹ Đi Tìm


Hội lễ Vu Lan


Nhớ mẹ


Chùm thơ Xuân


Chùm thơ xuân


Nước mắt mẹ già


Con đường chung thủy


Về với Huế thương


Duyên nợ vợ chồng


Pleiku và lữ khách


Nhớ Cành Mai Xưa


1 2 next tổng số: 163 | đang hiển thị: 1 - 100

Thông tin tác giả

Thích Giác Tâm

Bình luận cuối cùng

avatar Chính Phan Chí vào lúc 26/11/2023 13:54:45

Đăng nhập