Thích Đồng Trí

Rồi Mai Tôi Ra đi


Hạnh Ngộ Chơn Tâm


Công Hạnh Từ Quang


Phòng Hộ Thân Tâm


Chúc Xuân Tân Sửu


Trung Thu Cho Em


PHƯỚC NHUẬN SƠN HÀ


Tương Ngộ - Cách Ly


VẠN HẠNH KHAI TÂM


Người Tri Kỷ


Siêu Thiện Minh Quang


Tự tại tùy duyên


Huệ Hạnh Viên Dung


Nén Hương Đưa Tiễn


Quan Âm cứu khổ


Tâm Tình bên mộ MẸ


Trường cũ tình xưa


Hoa đăng cung tiễn


Duy ngã độc tôn


Duy ngã độc tôn


Giới Hạnh Chuyên Tu


Nhớ


Quên


Lối về chân như


Học đạo và thi cử


Cung tiễn Ân Sư


Ngày tu an lạc


Kim Cang Cảm Để


Tâm Xuân


Đêm Huyền Diệu


Ân Thầy


Noi Dấu Người Xưa


Nhập hạ Khánh An


Nén hương đưa tiễn


1 2 next tổng số: 110 | đang hiển thị: 1 - 100

Thông tin tác giả

Thích Đồng Trí

Bình luận cuối cùng

avatar trần thanh phong vào lúc 10/04/2020 19:26:06

Đăng nhập