Tâm Tịnh

Điềm Lành


Sơ Thiền Giải Thoát


Không hại, không sầu


Nguyện Cầu


Thịnh Vượng


tổng số: 41 | đang hiển thị: 1 - 41

Thông tin tác giả

Tâm Tịnh

Bình luận cuối cùng

avatar Chính Phan Chí vào lúc 26/11/2023 13:54:45

Đăng nhập