Quảng Tánh

Quả báo sát sinh


Công đức quét tháp


Phóng sinh nhiều cách !


Sáu pháp hòa kính


Quán vô thường


Hạnh hiếu của đức Phật


Không Vui Không Buồn


Ta Thương Mình Nhất


Không Phóng Dật


Hướng Đến Ánh Sáng


tổng số: 38 | đang hiển thị: 1 - 38

Thông tin tác giả

Quảng Tánh

Bình luận cuối cùng

avatar trần thanh phong vào lúc 10/04/2020 19:26:06

Đăng nhập