Quảng Tánh

Quả báo sát sinh


Công đức quét tháp


Phóng sinh nhiều cách !


Sáu pháp hòa kính


Quán vô thường


Hạnh hiếu của đức Phật


Không Vui Không Buồn


Ta Thương Mình Nhất


Không Phóng Dật


Hướng Đến Ánh Sáng


tổng số: 38 | đang hiển thị: 1 - 38

Thông tin tác giả

Quảng Tánh

Tác giả ngẫu nhiên

Huệ Giáo

Bài đã viết:

Bình luận cuối cùng

avatar Chính Phan Chí vào lúc 26/11/2023 13:54:45

Đăng nhập