Hạnh Phương

Nguồn Hương


Pháp Thân


Minh Châu Trưởng Lão


Chén Rượu Trời Thơ


Đồng Thể Từ Bi


Âm Vang Tự Tình


Đạo Phật Ngày Nay


Hoa Ưu Đàm Nở


Bước Hoa Sen Nở


Phước Duyên Thù Thắng


Quán Niệm Đản Sanh


Âm Vang Tự Tình


Trầm hương Khánh đản


Niềm Tĩnh Lặng


tổng số: 16 | đang hiển thị: 1 - 16

Thông tin tác giả

Hạnh Phương

Bài viết theo ngày - tháng

Tác giả ngẫu nhiên

Bình luận cuối cùng

avatar trần thanh phong vào lúc 10/04/2020 19:26:06

Đăng nhập