Đạt Lai Lạt Ma

Yêu Thương Từ Bi


Bảy bước tu tập tâm


tổng số: 53 | đang hiển thị: 1 - 53

Thông tin tác giả

Đạt Lai Lạt Ma

Tác giả ngẫu nhiên

Bình luận cuối cùng

avatar Chính Phan Chí vào lúc 26/11/2023 13:54:45

Đăng nhập