Bạch Vân Nhi

Tâm - Ngọc


Kiếp Phù Vân


Quán Sinh Tử


Duyên Nghiệp Sinh Khởi


Như Ngày Nào


Quên Ngày Qua


Thuyền Tâm


Hồi Tưởng


Huân Tu Như Nguyệt


Điều Phục Thân Tâm


Phước Duyên


Tương Tác Cõi Thơ


Lục Căn


Dòng Luân Chuyển


Chuyển Hoá Tự Thân


Lặng Sóng


Chỉ Một Vầng Trăng


Thi Cầm


Ân Tình Đời Đạo


Tự Quán


Nhân Sinh


Gieo Hạt Từ Tâm


Giác Tánh


Pháp Nhũ Cảm Tác


Một Thoáng Tư Duy


Quán Thân Tâm


Chân Quán


Trái Tim Nhân Ái


Như Nguyện


Một Ngày Để Nhớ


Tâm Yên Bình


Liên Hoa Tâm


Cảm Nhận Khổ Đau


Niệm Khúc Vu Lan


Tâm Vô Ưu


Dòng Sông


Phi Vân Thi Cảm


Tình Thương


Cảnh Thiền


Lắng nghe


Kiếp Luân Hồi


Lưu Bút Tâm Thi


Chuỗi Tâm


Quán Chân Tâm


Dòng Thơ Cảm Tác


Tâm Tịnh An


Tan Tác


Đoản Khúc Bạch Vân


Hạnh Huân Tu


Quán Thân Tâm


Nhẫn Tham Sân


Hoa Khai Mùa Đạo


Chân Quán


Thi Bảo


Tự Tánh


Nên Tu Đúng Chánh Pháp


Cảm Tác Giả Chân


Tuyết Rơi


Bài Thơ Đầu Năm


Xuân Viễn Xứ


Khúc Chơn Tâm


Giot Châu Sa


Hoài Xuân


Đi Qua Sóng Gió


Nưóc Mắt Xuôi Dòng


Tầm Nhìn


Dòng Sông


Sông Trăng


Huân Tu


Tỉnh Thức


Tâm Thiền


Cõi Thế Gian


Hoa Tâm Tư


Duy Tâm


Chân Tình


Nụ Cười


Chí Thành


Nhân Tâm


Duy Tâm


Hoa Tâm Sen


Đời


Đời Như Chiếc Lá


Tu Đừng Hẹn


Cõi Đời Thường


Hoài Cảm Đời


Suy Tư


Hoa Tâm


Lá Vàng Bay


Hoài Niệm


Ân Tình


Niệm Khúc Vu Lan


Tâm Thư Gởi Mạ


Phong Vân


Tương Tức


Tâm Ngộ


Nhân Sinh


Hãy Sống Như Nước


Duyên Đời Đạo


1 2 3 4 5 6 7 next tổng số: 609 | đang hiển thị: 1 - 100

Thông tin tác giả

Bạch Vân Nhi

Tác giả ngẫu nhiên

Thích Giác Tuệ Hiếu

Bài đã viết:

Bình luận cuối cùng

avatar Chính Phan Chí vào lúc 26/11/2023 13:54:45

Đăng nhập