Lê Huy Trứ

Tôn Giáo hay Triết Lý


Phép An Thân


Bản Lai Như Lai


Vô Nhất Vật


Không đến, không đi


Mộng


Chân Lý & Sự Thật


Chúng Sinh Khó Giác Ngộ


Vô Sinh Pháp Nhẫn


Kệ Diệt Khổ


Như Lai Chánh Đẳng Giác


Kệ Thiền


Nhân duyên cá nước


Bát Phong


Phổ Hiền Bồ Tát


Vũ Trụ trong vũ trụ


Vô Úy Quan Âm


Quang Âm hay Quán Âm?


Chân Như Tịnh Tĩnh


Như Huyễn Như Mộng


Luật Nhân Quả


Đám mù sờ voi ảo


Bát Phong (Attha-Loka-Dhamma)


Thảnh Thơi Ta Về


Mùa Xuân Trong Thơ Thiền


Xuân Giáp Thìn


Tuổi già


Tâm Hương


Chân Lý & Sự Thật


Ánh Trăng Chơi


Ngộ Không


Đồng bất đồng


Đồng độ


Niết Bàn Là Cái Chi Chi?


Hiện Hữu


Quên Nhớ, Nhớ Quên


Kệ Diệt Khổ


Trí, Ngu & Điên


Không qua không lại


Tri Kiến Như Lai


Duy nhất Tâm


Tôi Không Tôi


Ta Tìm Ta


Cái gì là Tâm Lòng?


Quán Hoa Nghiêm


Quán tự kiến tại


Vũ trụ do tâm tạo


Quán Vô Thường


Tri Kiến Phật


Thiện ác


Quán Tự Kiến Tại


Không qua không lại


Vũ Trụ Ảo?


Duy Ngã Tự Tôn


Tổng tướng ảnh tượng


Biết Buông Xả


Như Như Bất Động


Vô minh


Không hiểu chi cả


Kệ Thiền


tổng số: 89 | đang hiển thị: 1 - 89

Thông tin tác giả

Lê Huy Trứ

Bình luận cuối cùng

avatar Chính Phan Chí vào lúc 26/11/2023 13:54:45

Đăng nhập