Khánh Hoàng

Tự Thán


Bếp Nhà


Tiếng Xuân


Xuân


Đạo Tâm Thân Ái


Giọt Xuân Xanh


Lão Trượng Qua Cầu


Mây Trắng Đường Qua


Mẹ Hiền Cửu Long


Chuông Chùa Hàn Sơn


Hương Quê Diệu Thường


Dưới Cành Vô Ưu


Bồ Tát Di Lặc


Xuân An Hòa


Chung Trà Ngày Tết


Nắng Mưa Không Ngại


Trưởng Giả Duy Ma Cật


Tôi Nghe Như Vầy…


Mai này đi vào núi


Nguyệt Trà


Cơn Đau Làm Bạn


Hộ Niệm


Đừng Tưởng Ta Là


Đừng Tưởng Ta Là


tổng số: 36 | đang hiển thị: 1 - 36

Thông tin tác giả

Khánh Hoàng

Bình luận cuối cùng

avatar trần thanh phong vào lúc 10/04/2020 19:26:06

Đăng nhập