Thơ

Bàn tay


Mênh mang với tách trà


Vết thời gian


Tri kiến mê lầm


Chiếc lá tương tư


Tâm nguyệt


Nỗi đau còn đó…


Ma tâm pháp


Biển tâm


Am Vắng


Tình Ong Bướm


Cõi quên


Quán Thân


Lá vàng chiều thu


Vô minh


Chân Thiện Mỹ


Như thị thấy biết


U Sầu Trần Thế


Cảm tác sao


Nỗi Sầu Nhân Thế


back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next last tổng số: 2571 | đang hiển thị: 201 - 225

Đăng nhập