Thơ

Tâm vân


Để dành sữa


Còn đó


Thở và cười


Ngày gặp Phụ Vương


Tâm nguyện


Phật tại Tâm


Ghi dấu trên thuyền


Xuân muộn


An nhiên


Tâm Nguyện


Buồn Vui


Nơi ta


Hoa nắng


Ngộ Ngộ Là Giác


Tự Tánh Quán Âm


Nghe thấy lại mình


Hoài Cố Hương


Thông Dong Vạn Biến


back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next last tổng số: 2325 | đang hiển thị: 76 - 100

Đăng nhập