Thơ

Đời


Tuệ soi


Bóng Trăng


Cảm Tác Bớt & Thêm


Quán thân


Nhân sinh tự tại


Hiếu ân


Đèn Khuya


Vu lan hiếu đạo


Về lại đi con


Tuệ Tâm Đức


Tuổi Chiều Hai Bóng


Thấy Phật !?


Mẹ hiền


Chuồn chuồn


Tuân lời


Vợ giả chết dối chồng


Hoa Không Cánh


Thu Vắng


Giọt Nước Lưu Linh


back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next last tổng số: 2355 | đang hiển thị: 26 - 50

Đăng nhập