Chùm thi kệ

Đã đọc: 2018           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Trên Con Đường Tối Thượng

Tự tri: tỏa duyên lành cùng khắp

Giữa vầng trăng một niệm vô ngôn

Ta – người gợn sóng, nghe tức thấy

Tức lý đương nhiên, thôi nói năng...

 

Việc nói năng?

Phó thác ngày xuân muôn hoa nở...

 

 Hết nghi rồi

“Chẳng dùng cầu chơn

Chỉ dứt sở kiến”

Chẳng sợ chẳng nôn

Ung dung tự tỉnh...

 

Nếu kiếp này sinh tử còn vương

Kiếp sau nguyện sinh miền Đại Giác

Đồng hành bạn lữ Vô Sư Trí(*)

Sự nghiệp muôn đời : Tâm vô sự

Cứu khổ chúng sinh – sự, vô tâm

 

           (*)Vô Sư Trí: Bát Nhã Trí, Siêu Việt Trí.

 

 

Nhận Thức Và Thực Tại

Nhận thức là tâm ngôn

Cũng gọi là tâm hành

Diêu động mờ tâm trí

Làm sao thấy toàn chân

 

Thực tại ví con voi

Nhận thức như gã mù

Quờ quạng theo “nhị tướng”(*)

Tưởng voi giống...quạt mo...!

 

Khi ý thức dừng lại

Ý căn thôi nói năng

Thức chuyển thành diệu trí

Thực tại tức Chân Tâm

 

(*) Nhãn quan nhị nguyên luôn luôn bị quy định theo tinh thần quy ngã, theo sự hạn chế tất yếu của kinh nghiệm – kiến thức, theo bộ não bị ảnh hưởng bởi tâm lý bất bình thường.

Đọc Kinh “Trí Tuệ Siêu Việt”(*)

Kinh ví như tấm gương

Soi gương thấy tâm mình

Nếu đọc nhưng chưa thấy

Thiếu công phu tham thiền

 

Đọc – hiểu, chỉ biết đường

Đọc – thấy, đang đi đường

Có đi thì mới đến

“Hiểu” cách “Thấy” nghìn trùng

 

Không nhắm Trí Bát Nhã

Tu hành chưa chính tâm

Nên tâm Kinh Bát Nhã

Là thước đo trí nhân

(*) Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Đọc kinh này, hãy nhìn vào tâm để thấy rõ các trạng thái : quán tự tại, chiếu kiến, thọ, tưởng, hành, thức, v.v...

 

Tìm Lại Chính Mình

(“Khuôn mặt thật muôn đời” của cuộc sống chúng ta là gì? Làm sao để ngộ?)

Đừng khẳng định “tôi”

Là thân xác này

(Xác thân tan rã

Luân hồi còn đây)

 

Đừng khẳng định “tôi”:

Cảm giác, nghĩ suy...

(Huyễn tướng duyên hợp

Càng chấp càng si)

 

Sống tức “tôi là...”

Vậy Chân Ngã đâu?

-Giác tâm vô trụ

“Tịch chiếu” nhiệm mầu

 

Lời xưa thánh triết

Minh sư trao truyền

Thành tâm...tự ngộ

Xa dần đảo điên

(Đường về minh triết)

 

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Đăng nhập