Chốn Yên Bình

Đã đọc: 322           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

CHỐN YÊN BÌNH
(Thuận nghịch độc)

 Đọc xuôi:

Hương thơm Phật điện ngát trầm hoa
Mõ khánh ngân âm kệ diệu hoà 
Đường giác lộ tâm khai nghiệp chuyển
Lực bi ngời tánh độ trần qua
Thương kiếp khổ rời bờ sầu muộn 
Sáng trăng huyền toả cảnh mượt mà
Dương ánh đạo hoằng truyền cội nghĩa
 Vườn thiền tuệ sáng chiếu mê xa
 
Đọc Ngược:
 
Xa mê, tuệ sáng chiếu thiền vườn
Nghĩa cội truyền hoằng đạo ánh dương 
Mà mượt cảnh toả huyền trăng sáng 
Muộn sầu bờ rời khổ kiếp thương 
Qua trần ngộ tánh ngời bi lực
Chuyển nghiệp khai tâm lộ giác đường 
Hoà diệu kệ ngân âm khánh mõ
Hoa trầm ngát điện, Phật thơm hương.
 
Trúc Nguyên -Thích Chúc Hiền
 
----------------- 
Bài hoạ:

NGUYỆN 
 
Đọc xuôi:
 
Hương ngát Phật đài tượng thắm hoa,
Thấu thêm lời nguyện, khắc câu hoà.
Đường quang mãi lướt… vui tâm hiển,
Lối khổ đang còn… khó nẻo qua.
Thương hiểu chốn trần, duyên rõ thế!
Cảm xao từ phúc, đạo nương mà…
Dương ngời sáng rọi soi huyền Nhã
Vươn mãi tịnh thời… đến cõi xa…
 
Đọc ngược:
 
Xa cõi đến thời, tịnh mãi vươn…
Nhã huyền soi rọi sáng ngời dương.
Mà nương đạo, phúc từ xao cảm
Thế rõ duyên, trần chốn hiểu thương.
Qua nẻo khó, còn đang khổ lối!
Hiển tâm vui, lướt mãi quang đường.
Hoà câu khắc nguyện, lời thêm thấu,
Hoa thắm tượng đài, Phật ngát hương…
 
1/1/2021
Minh Đạo (Kính hoạ)

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Đăng nhập