Tưởng tâm

Đã đọc: 771           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font

 
Chúng sanh ngã tướng...hữu tình
Tham,si, sân, mạng...mê lầm tưởng tâm
Vô thường sanh diệt chuyển luân
Sắc thân duyên hợp tướng tâm trả về.
Sanh già bệnh chết khổ đau
Duyên sanh vô ngã tướng không, không là..
Chân không thật thể tuy đồng
Tánh không sắc tướng nghiệp trần tưởng sanh
Thế gian huyễn vọng vô thường
Lầm mê đắm trước buộc ràng thân tâm
Nhân vì vạn pháp giai không
Hợp tan chuyển biến trụ thành hoại không.!
 
Chánh Bảo Trung

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Được quan tâm nhất

Đăng nhập