Thân - Tâm giả tạm

Đã đọc: 1430           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

 
Thân này thật của ta chăng?
Nếu không sao lại chăm lo đủ điều
Nào là tiền của sắc - danh
Ăn ngon mặc đẹp của dư của thừa
Bon chen tham lợi cho mình
Tranh giành sát hại không chừa phần ai.
 
Tâm này tâm của ta chăng?
Cớ sao nó lại khiến sai đủ điều
Nào là trộm cướp sát sanh..
Tà dâm dối gạt đặng ta thiệt người
Hơn thua phải quấy biện tài
Mong cho sự nghiệp đời đời hiển vinh.
 
Thân này thân của sắc-không
Từ vô thủy kiếp khởi duyên hợp thành
Tâm này tâm của vô minh
Nhân do vọng tưởng phan duyên cảnh trần
Thức tâm đối đãi không dừng
Nhân duyên nghiệp quả thân này tâm kia.
 
Nghiệp nhân quả báo có chăng?
Nếu không sao lại tử sanh luân hồi
Thân này tâm nọ tánh kia
Thay hình đổi dạng cảnh duyên không đồng.
 
Tuy rằng vẫn có khi mê
Nhưng khi giác ngộ bóng, mây không còn
Trở về bản thể tịnh minh
Tánh tâm trí huệ pháp thân khắp cùng..
 
Chành Bảo Trung

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Được quan tâm nhất

Đăng nhập