Thất bảo Giác Ngộ

Đã đọc: 1638           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Thân tặng TT. Thích Nhật Từ nhân ngày Lễ khánh thành chùa Giác Ngộ ngày 28/8/2016

CHÚC Phật pháp được hưng long

MỪNG nhân gian được tươi hồng thiền quang

ĐẠI ân,đại đức rỡ ràng

LỄ tạ Tam bảo khương an thế trần

KHÁNH ​hỷ công đức thiên chân

THÀNH ​vô lượng phúc, trong ngần tướng tâm


CHÙA ​xưa lan tỏa hồng ân

GIÁC ​tri chiếu diệu thất phần tuệ hương

NGỘ ​đời, ngộ đạo hoằng dương


QUẬN ​huyện xứ xứ, bốn phương thiện lành

MƯỜI ​mươi tích tụ tinh anh

THÀNH ​trì nhẫn pháp vô sanh nhiệm mầu

PHỐ ​phường lai khứ nhịp cầu

HỒ ​thiêng an định tâm giao kinh hiền

CHÍ ​lực bi dũng hạo nhiên

MINH ​minh trầm mặc ánh thiền long lanh

DO ​ân đức Tổ hóa thành

THƯỢNG ​trung hạ phẩm trổ cành liên hoa

TỌA ​thị mài miệt thuần hòa


TRỤ ​pháp tinh tấn Tăng-già thơm hương


TRÌ ​Như Lai tạng chơn thường

THÍCH ​Mầu Ni hiện cát tường phạm âm


NHẬT ​nhật sâu lắng thậm thâm


TỪ ​bi hỷ xả… kết trầm Tỳ lô


ĐẠI ​hùng, đại nguyện nam mô


TRÙNG ​phùng tánh Phật hư vô suối nguồn

TU ​sửa trụ xứ đạo trường


VIÊN ​dung thể tướng nối đường tông phong


THÀNH ​ta bà… nở sen hồng


TÂM ​hiếu, tâm hạnh hợp dòng thăng hoa


NGUYỆN ​lực tăng trưởng ma ha


TRI ​nhân, tri đức hằng sa nghĩa tình


ÂN ​sâu vô lượng lung linh


TAM ​thế chư Phật hiển minh vô vàn


BẢO ​sở thân chứng nghiêm trang

THẦY ​xưa hạt giống Kim Cang Bồ-đề


TỔ ​tổ ấn thị du hề


NHÂN ​duyên nối pháp sơn khê dặm ngàn


NGÀY ​nay phụng hiến huy hoàng

TƯỞNG ​kính ân đức báo thân tiền hiền


NIỆM ​nhớ vô lượng hựu huyền


CỐ ​công giáo dưỡng ấn truyền thọ trao


HÒA ​tương hội, hòa mật đào


THƯỢNG ​trí dũng, thượng bi mầu… Linh Sơn


BỔN ​duyên lai khứ dấu mòn


​đệ gặp lại như còn trong mơ


THÍCH ​Ba-la-mật… đợi chờ


THIỆN ​Tỳ-kheo đến đúng giờ nhập môn

HUỆ ​trí Bát-nhã trường tồn


VIÊN ​minh hằng hữu, thượng tôn nhiệm mầu


MÃN ​Như Lai sứ… xưa sau


CÔNG ĐỨC vi diệu thiên thu thừa truyền.


**
A Di Đà Phật thắng duyên
Mười phương tịnh lạc, hiện tiền an vui._Chùa Giác Ngộ, 26/7/Bính Thân (Năm 2016)_

 

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Đăng nhập