Trang chủ Văn học Thơ Lục Độ Ba La Mật

Lục Độ Ba La Mật

Đã đọc: 3076           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

  • Người con Phật phát tâm rộng lớn
  • Phải ngày đêm tinh tấn trau dồi
  • Thực hành SÁU HẠNH không thôi
  • BA LA MẬT PHÁP Thầy thời dạy khuyên
  • Hạnh thứ nhất hành tâm Bố Thí
  • Nội, ngoại tài nhớ nhé đừng quên
  • Chuyên tâm hoàng pháp vững bền
  • Mang niềm vô úy nhẹ tênh đến người
  • Hạnh thứ hai phải luôn Trì Giới
  • Nguyện giữ gìn bền chí bền tâm
  • Tránh xa dục vọng mê lầm
  • Đễ hòng thoát khỏi trói cầm nghiệp mang
  • Hạnh thứ ba bình tâm Nhẫn Nhục
  • Bởi biết thân, khẩu, ý vô thường
  • Quán từ thấm đẫm lòng thương
  • Mỉm cười hỷ lạc trên đường độ sanh
  • Hạnh thứ tư luôn luôn Tinh Tấn
  • “Tứ chánh cần” bốn phẩm nào xa
  • Tạc lòng diệt sạch tâm ma
  • Niệm lành nuôi dưỡng ấy là tấn tu
  • Hạnh thứ năm siêng năng Thiền Định
  • Tập trung từng niệm xứ không lơi
  • Quán thân ngũ uẫn chơi vơi
  • Nhất tâm dẹp vọng tìm nơi an bình
  • Hạnh thứ sáu phát dương Trí Tuệ
  • Nội minh bền chánh kiến xá chi
  • Nương theo kinh kệ tu trì
  • Đạo thời vững chắc Phật tri kiến mình
  • Phát nguyện rồi hằng luôn ghi nhớ
  • Sáu hạnh này tu tập không thôi
  • Ngày đêm tinh tấn trau dồi
  • Ắt rằng cõi Phật hiện thời trong ta.

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

Captcha

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Previous
Next

Đăng nhập