Trang chủ Văn hóa Vu Lan bồn Làm Con Chí Hiếu

Làm Con Chí Hiếu

Đã đọc: 1105           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Mùa Vu Lan Thắng Hội - Ất Mùi - 2015

Sau ba tháng an cư (1) đầy năng lượng

Hàng Tăng già Giới Định Tuệ tinh chuyên

Độ tự thân cứu thất tổ cửu huyền

Phật hoan hỷ cho ngày Tăng tự tứ (2)

Mùa Vu Lan đã về cùng Phật Tử

Khắp năm châu bốn biển nguyện tuyên  dương

Mùa đền ơn (3) báo đáp đến song đường

Là con cháu phải vẹn toàn hiếu nghĩa

Khi lớn khôn mỗi ngày thêm thấm thía

Ơn sinh thành dưỡng dục của mẹ cha

Hằng Cù lao chín chữ (3) của ông bà

Rồi tiên tổ cũng nhiều đời lao nhọc

Nhớ công khó hãy vui lên chớ khóc

Lo đền ơn (4) bằng phước đức gieo trồng   

Trả bốn ân (5) phải thao thức hằng mong

Ngôi Tam bảo quy y là hiếu đạo

Bồ Đề Tâm (6) phát sanh nhiều thuận thảo

Cha mẹ vui là hạnh phúc lắm rồi    

Con nên người cha mẹ được lên ngôi     

Con hiếu thảo còn niềm vui nào tả

Rèn đạo đức trở thành người vô giá

Mang niềm vui ích lợi đến muôn người  

Cho tình thương trí tuệ mãi xinh tươi 

Đem chia sẻ lạc an cùng khắp cả

Mong lục thân quyến thuộc tin nhân quả

Luôn hành trì bát chánh đạo nghiêm minh 

Không vọng tưởng biệt phân chấp thủ mình

Đấy mới chính là người con chí hiếu (7)

Giúp cha mẹ giải hết điều phiền nhiễu 

Mà cùng nhau theo Tam bảo tu hành

Tích tam phước (8) hiếu thuận thực hành nhanh

Khuyến tấn cả những cháu con còn lại

Mùa Vu Lan cùng nhắc nhau quyết phải   

Đền công ơn dưỡng dục với sinh thành           

Nhưng hằng ngày thực hiện mới xứng danh  

Con cháu thảo ngoan hiền và chí hiếu

An Lạc thất, Mùa Vu Lan Ất Mùi – 2015 

Thích Viên Thành

 

GHI CHÚ 

(1) An Cư : Đến mùa mưa loài côn trùng phát triển

Những mầm non cây cỏ cũng đâm chồi

Chư Tôn Đức kiết giới tại một nơi 

Ở một chỗ trau dồi giới định tuệ  

(2) Tự Tứ: Tự nhận lỗi và cầu xin sám hối

Xin đại Tăng thương xót sửa giùm cho 

Phật hỷ hoan tình hòa ái học trò

Dẹp ngã chấp cũng từ đây thể hiện 

(3) Báo ơn, đền ơn:“ Này các Thầy Tỳ Kheo ! Nếu người nào biết ơn và đền ơn cho dù ở cách xa Ta ngàn dặm , nhưng ta vẫn xem người đó như đứng hầu gần bên Ta . Còn nếu như người nào không biết ơn và đền ơn , cho dù người đó có đứng hầu gần bên Ta nhưng Ta vẫn xem họ cách xa ngàn dặm” .(Kinh Tăng Nhất A Hàm)   

(4) Chín chữ cù lao: Đó là "Sinh nở, nâng đỡ, vỗ về, dạy dỗ, cho bú, nuôi lớn, trong nom, nuông chiều, che chở". (Sinh, cúc, phủ, dục, súc, trưởng, cố, phục, phúc). Thế nhưng, trong kinh Đại Báo Phụ Mẫu Trọng Ân, Đức Phật kể đến mười công đức của mẹ đối với con. 1. - Chín tháng cưu mang khó nhọc 2. - Sợ hãi, đau đớn khi sinh 3. - Nuôi con cam đành cực khổ  4. - Nuốt cay, mớm ngọt cho con , 5. - Chịu ướt, nhường ráo cho con  6. - Sú nước, nhai cơm cho con , 7. - Vui giặt đồ dơ cho con , 8. - Thương nhớ khi con xa nhà , 9. - Có thể tạo tội vì con , 10. - Nhịn đói cho con được no no 

(5) Tứ ân: Ân Cha Mẹ - Ân Tam Bảo Sư Trưởng – Ân quốc gia Xã Hội – Ân chúng sanh vạn loại.

(6) Bồ Đề Tâm: là tâm giác ngộ, tâm thấy được bản mặt thật của chư pháp, tâm tinn nơi nhân quả và Phật tánh có nơi mỗi chúng sanh cũng như luôn dụng công tu hành để chia sẻ cho tất cả cùng hướng về quả vị Phật ( thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh)

(7) Chí hiếu: khi cha mẹ còn hiện tiền, chúng ta không những lo phụng dưỡng về thể xác mà phần tinh thần phải tìm cách cho cha mẹ kính tin và quy y Tam bảo là chúng ta đã giúp cho cha mẹ thoát khỏi ba đường ác, địangục, ngạ quỷ, súc sanh. Ngoài ra, cón thường xuyên nhắc nhở cha mẹ không làm việc ác, tạo điều kiện cho chamẹ làm việc thiện, nhất là hỗ trợ cha mẹ trong việc thường xuyên nghe pháp, cúng dường, tụng kinh, niệm Phật để hiện tại được an lành và tương lai sanh về cỏi cực lạc, đó mới chính là người con CHÍ HIẾU

(8) Tam Phước: ba điều tạo nên phước đức

1 - Hiếu dưỡng phụ mẫu. Phụng sự sư trưởng. Từ tâm không sát hại sinh vật. Tu thập thiện nghiệp.,

2 - Thọ trì tam quy, giữ gìn cấm giới, không phạm oai nghi.

3 -  Phát Bồ Ðề tâm, Tin sâu nhân quả, Ðọc tụng Ðại thừa, Khuyến tấn hành giả.

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

Captcha

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập