Tổng Kết Chương Trình Phước Xây Chùa - Xây Dựng Chi Nhánh Chùa Giác Ngộ - Củ Chi (C130-3)

Đã đọc: 180           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Với vai trò hộ pháp, Quỹ Đạo Phật Ngày Nay (Quỹ ĐPNN) đã cúng dường cho công trình chùa Giác Ngộ chi nhánh Củ Chi từ những ngày đầu xây dựng. Trong năm 2020, Quỹ ĐPNN tiếp tục cúng dường việc xây dựng chùa Giác Ngộ chi nhánh Củ Chi với kinh phí hơn 1,4 tỷ đồng.

 

 

Tổng tịnh tài đóng góp: 37.450.000 đồng

Tổng chi phí của chương trình: 1.421.900.000 đồng

Tịnh tài nhận từ chương trình QAĐH-2:  1.384.450.000 đồng   

Số lượt đóng góp: 61 lượt 

Mái chùa không chỉ là nơi bảo tồn, lưu giữ những giá trị tinh hoa văn hóa Phật giáo của dân tộc, mà còn là không gian tĩnh lặng, trang nghiêm, nơi quay về nương tựa của tứ chúng. Với mong muốn nối dài cánh tay Phật Pháp, đem Pháp Phật trải rộng khắp muôn nơi, chùa Giác Ngộ TP. HCM đã xây dựng thêm chùa Giác Ngộ tại huyện Củ Chi. Với vai trò hộ pháp, Quỹ Đạo Phật Ngày Nay (Quỹ ĐPNN) đã cúng dường cho công trình chùa Giác Ngộ chi nhánh Củ Chi từ những ngày đầu xây dựng. Trong năm 2020, Quỹ ĐPNN tiếp tục cúng dường việc xây dựng chùa Giác Ngộ chi nhánh Củ Chi với kinh phí hơn 1,4 tỷ đồng.

Cụ thể, Quỹ ĐPNN tiếp tục cúng dường hỗ trợ chi phí xây dựng chùa ở các hạng mục: chi phí xây dựng, đổ bê tông, gạch len tường, gạch ốp lát sàn và tường, đá lát nền, thiết bị vệ sinh… 

Vào tháng 6/2018, công trình xây dựng chi nhánh chùa Giác Ngộ (Củ Chi) đã được khởi công với hạng mục đầu tiên được xây dựng là dãy Tăng xá. Đến nay, hai tầng của tòa Tăng xá đã hoàn thiện nội thất, sắp sửa đưa vào sử dụng.

Cúng dường, xây dựng chùa tháp, làm cho ngôi Phật bảo được huy hoàng và trang nghiêm là cách để người con Phật bày tỏ sự biết ơn và đền ơn đối với Tam bảo. Đồng thời, đây cũng là một phúc duyên vô cùng thù thắng để tích lũy phước báu, làm tư lương trên bước đường tu nhân học Phật. 

 Chúng con kính nghe rằng:

“Công đức mở mang Tam Bảo, nên tướng hảo được trang nghiêm,

Phước báo trùng tu Phật điện mà quả lành được tăng trưởng”.

Và 

“Chánh pháp lưu truyền, hẳn phải nhờ sự đảm đương của bốn chúng,

Thiền môn hưng thịnh đều trông cậy vào người thí chủ phát tâm”

Để ngôi Tam bảo Giác Ngộ chi nhánh Củ Chi sớm được hoàn thành viên mãn, sớm trở thành ngôi nhà tâm linh cho những người con Phật quay về chiêm bái, nương tựa, tu học chánh Pháp, Quỹ ĐPNN rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm và ủng hộ tịnh tài từ quý doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, quý mạnh thường quân, quý Phật tử trong và ngoài nước. 

Kết thúc chương trình “Hùn phước xây dựng chùa Giác Ngộ (chi nhánh Củ Chi)”, Quỹ ĐPNN đã nhận được 61 lượt đóng góp với số tịnh tài hơn 37 triệu đồng (trong đó, nhận từ chương trình QAĐH-2 số tịnh tài gần 1,4 tỷ đồng). Quỹ ĐPNN xin cảm niệm tấm lòng vàng của quý mạnh thường quân, quý Phật tử gần xa. Kính chúc quý vị và quý quyến thân khỏe tâm an, sở nguyện tùy tâm, cát tường như ý!

Nam-mô Công Đức Lâm Bồ-tát Ma-ha-tát!

Kính mời quý vị xem báo cáo chi tiết chương trình tại bảng sau:

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH (C130-3)
TP. HCM, Ngày 31 tháng 12 năm 2020
 
A/ Tổng kết chi phí cho chương trình
STT Diễn giải ĐVT Số lượng Trị giá Số tiền (VNĐ) Ghi chú Ngày chi
1 1.900m Gạch len tường và 4.350m gạch ốp lát sàn và tường       717.000.000  
Nhiều đợt
2 Đổ bê tông Củ Chi       38.700.000  
28/03/2020
3 Chi trả hợp đồng xây dựng đợt 3       311.000.000  
03/04/2020
4 Chi phí Củ Chi       50.000.000 Chú Pháp Minh
22/03/2020
5 Chi phí xây dựng Củ Chi       106.700.000  
24/04/2020
6 Chi phí mua đá lát nền Củ Chi       126.000.000  
21/08/2020
7 Thiết bị vệ sinh Củ Chi       72.500.000  
04/09/2020
  TỔNG         [a]  
               
B/ Tổng kết đóng góp cho chương trình
STT Phương Danh Ngày Ngoại tệ Tỷ giá Số tiền (VNĐ) Ghi chú
Nơi ĐG-Số PCĐ/
Sao kê
1 Hương Linh Nguyễn Thị Tho PD Tâm Thiện An 21/03/2020     10.000.000  
A-2003-0300
2 Hồ Trần Minh Phúc 20/01/2020     2.000.000 C130-2
A-2001-0337
3 Duong Thien Lanh 17/01/2020     1.200.000  
T-20A297
4 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 31/10/2020     1.000.000    
5 Gia Đình Họ Cát Và Họ Trần 05/02/2020     1.000.000  
A-2002-0074
6 Giac Duyen Hoa, Giac Duyen Phuc 04/12/2020     1.000.000  
T-20M075
7 Lê Hoàng Sơn PD Tịnh Sơn 20/09/2020     1.000.000  
A-2009-0472
8 Lê Hà Triều 10/04/2020     1.000.000  
A-2004-0046
9 Nguyễn Thị Nhâm PD Diệu Tịnh 19/05/2020     1.000.000  
A-2005-0316
10 Nguyễn Thị Tý PD Diệu Thới 19/01/2020     1.000.000 C130-2
A-2001-0328
11 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 02/09/2020     800.000   T-20I088
12 Nguyễn Thị Thu Hà PD Dung Ngọc 02/03/2020     600.000  
A-2003-0018
13 Bui Ha Uyen 04/06/2020     500.000  
T-20D950
14 Bui The Hoang 19/02/2020     500.000  
T-20B114
15 Bạch Thị Phương Linh 14/02/2020     500.000  
A-C2002-0057
16 Diệu Đức 11/02/2020     500.000  
A-C2002-0049
17 Gd Ngô Mai Hà 17/02/2020     500.000  
A-2002-0179
18 Giác Phước Bình 18/02/2020     500.000  
A-2002-0191
19 Lê Hoàng Sơn 13/05/2020     500.000  
A-2005-0210
20 Lê Thị Mỹ Hạnh 01/01/2020     500.000 C130-2
A-2001-0005
21 Lường Xuân Kiên 13/05/2020     500.000  
A-2005-0209
22 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 09/01/2020     500.000  
T-20A144
23 Nguyen Phuoc Khoi 13/02/2020     500.000  
T-20B037
24 Nguyễn Thị Nga PD Chiếu Đức Bửu 08/03/2020     500.000  
A-2003-0107
25 Nguyễn Thị Thiên Kim 14/02/2020     500.000  
A-C2002-0059
26 Nguyễn Thị Thúy Hằng PD Liên Hằng 02/04/2020     500.000  
A-2004-0004
27 Nguyễn Thị Trinh 87t 09/06/2020     500.000  
A-2006-0387
28 Phạm Ngọc Thu PD Diệu Hòa 24/04/2020     500.000  
A-2004-0255
29 Quảng Nguyên 18/02/2020     500.000  
A-2002-0185
30 Tran Thanh Sang 10/01/2020     500.000  
T-20A195
31 Trần Đình Phúc Duy 14/02/2020     500.000  
A-C2002-0058
32 Vòong A Tài 24/03/2020     500.000  
A-2003-0367
33 Vỏ Thị Hồng Hạnh PD Minh Tâm 03/09/2020     500.000  
A-2009-0118
34 Đặng Thị Ngọ 79t PD Hồng Minh Tâm 11/07/2020     500.000  
A-2007-0329
35 Nguyễn Thị Thu Hà PD Dung Ngọc 05/01/2020     400.000 C130-2
A-2001-0055
36 Nguyen Hoang Anh 06/10/2020     300.000   T-20I620
37 Trần Ngọc Sương PD Hồng Huệ 02/03/2020     300.000  
A-2003-0017
38 Trần Ngọc Sương PD Hồng Huệ 13/09/2020     300.000  
A-2009-0272
39 Hồ Trung Vỹ PD Thiện Đạt 17/01/2020     250.000 C130-2
A-2001-0286
40 Cao Thị Cúc PD Diệu Chơn Liên 23/02/2020     200.000  
A-2002-0236
41 Diệu Nghiêm 12/02/2020     200.000  
A-2002-0139
42 Gia Đình Diệu Minh, Pháp Thiện, Khánh Tú 15/04/2020     200.000  
A-2004-0083
43 Hồ Ngọc Thùy PD Giác An Nghiêm 18/02/2020     200.000  
A-2002-0194
44 Nguyen Hoang Tuan 09/01/2020     200.000  
T-20A153
45 Nguyen Thien Trang 22/02/2020     200.000  
A-C2002-0079
46 Nguyễn Thị Ngọc Trâm PD Tịnh Quang 17/10/2020     200.000  
A-2010-0305
47 Trần Trung Tín PD Ngộ Tường Hưng 27/01/2020     200.000 C130-2
A-C2001-0158
48 Viên Nhuận 57 Tuổi 19/02/2020     200.000  
A-2002-0209
49 Võ Đức Thanh 16/09/2020     200.000  
A-2009-0336
50 Hoàng Văn Bảo 13/05/2020     150.000  
A-2005-0211
51 Nhóm Thiện Nguyện Kết Nối Trái Tim Vàng 02/03/2020     150.000  
A-2003-0014
52 Bùi Thị Thủy PD Liên Thủy 06/06/2020     100.000  
A-2006-0108
53 Dì Nga PD Giác Ngộ 26/04/2020     100.000  
A-2004-0281
54 Dì Nga 13/12/2020     100.000  
A-2012-0139
55 Gia Dinh Con Chau Ong Do Quang Tuan 01/11/2020     100.000  
T-20L050
56 Gia Dinh Con Chau Ong Do Quang Tuan 30/11/2020     100.000  
T-20L850
57 Gia Dinh Con Chau Ong Do Quang Tuan 31/12/2020     100.000  
T-20M446
58 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 07/01/2020     100.000 C130-2
A-2001-0135
59 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 26/01/2020     100.000  
T-20A409
60 Nguyễn Hồng Nhung 02/01/2020     100.000 C130-2
A-2001-0018
61 Nguyễn Minh Huy 12/01/2020     100.000 C130-2
A-2001-0186
  TỔNG         [b]  
               
C/ Xử lý Quỹ: C6/ Nhận hỗ trợ từ QAĐH-2 R[-67]C[0];R[-2]C[0]-R[-67]C[0];R[-67]C[0]-R[-2]C[0])">  Thu)"}" data-sheets-numberformat="{"1":1}">[c]=[a]-[b] (Chi > Thu)
               
  Hướng dẫn tra cứu mã số nơi đóng góp:  
  A = Đóng góp trực tiếp tại Chùa Giác Ngộ  
  E = Đóng góp trực tiếp trong hoạt động  
  T = Đóng góp vào TK Vietcombank - Tran Ngoc Thao (Thich Nhat Tu) - 0071000776335  
  U = Đóng góp tại Úc Châu  
  V = Đóng góp bằng hiện vật quy đổi thành tiền (theo thông tin MTQ cung cấp hoặc ước lượng)  
  P = Đóng góp qua Paypal  
               
Lưu ý quan trọng:
1. Tài khoản Vietcombank Tran Ngoc Thao (Thich Nhat Tu) - 0071000776335 là tài khoản duy nhất của Quỹ Đạo Phật Ngày Nay. Quý vị chuyển khoản vào TK Quỹ mà không ghi rõ mục đích đóng góp thì BĐH Quỹ sẽ ghi nhận như là "Đóng góp tùy hỉ" và chuyển đóng góp đó vào những chương trình còn thiếu kinh phí. Quý vị chuyển khoản mà không ghi rõ phương danh thì BĐH Quỹ sẽ ghi nhận như là "Một Phật tử chia sẻ ba la mật". Quý vị chuyển khoản cho những hoạt động Quỹ đã hoàn thành tổng kết báo cáo thì đóng góp đó sẽ được chuyển vào những hoạt động có mục đích tương tự.
2. Tài khoản Vietcombank 0071000989041 được dành riêng cho Quỹ đời sống Tăng Ni (C106)
Tài khoản Vietcombank 0171003471369 được dành riêng cho chương trình xây dựng Chùa Quan Âm Đông Hải tại Sóc Trăng (QAĐH)
Tài khoản Vietcombank 0171003481551 được dành riêng cho chương trình xây dựng Chùa Giác Ngộ Vũng Tàu (GNVT)
Tài khoản Vietcombank 0071004336891 được dành riêng cho chương trình Ấn tống Thánh điển Phật giáo Việt Nam (C200)
Do đó toàn bộ các khoản đóng góp vào các tài khoản này chỉ được dùng cho những mục đích nêu trên. Kính mong Quý vị liễu tri.
3. Để tiết kiệm chi phí chuyển khoản, Quý vị phát tâm ủng hộ nhiều hoạt động của Quỹ cùng lúc, xin hãy chuyển khoản trong cùng 1 lần, và ghi rõ tất cả các mã chương trình trong Nội dung chuyển khoản, BĐH Quỹ sẽ phân bổ đúng mục đích yêu cầu.
4. Khi thực hiện chuyển khoản kính mong Quý vị ghi rõ trong nội dung chuyển khoản số điện thoại hoặc địa chỉ email để BĐH Quỹ liên hệ xác nhận đóng góp.
5. Mọi đóng góp trực tiếp tại Văn Phòng Quỹ đều có in Phiếu Công Đức để cảm tạ Quý vị mạnh thường quân. Những vị hảo tâm đóng góp qua hình thức chuyển khoản hoặc các hình thức khác xin vui lòng liên hệ Văn Phòng Quỹ để được hướng dẫn về việc in Phiếu Công Đức.
6. Ngoài những thư vận động được đăng tải trên các kênh truyền thông chính của Quỹ Đạo Phật Ngày Nay có ghi rõ hướng dẫn đóng góp, BĐH Quỹ không ủy nhiệm cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác để nhận đóng góp hoặc vận động các chương trình không do Quỹ Đạo Phật Ngày Nay tổ chức. Kính mong Quý vị liễu tri.
7. Đóng góp bằng hiện vật được quy đổi thành tiền theo giá tham khảo hoặc giá trị Mạnh thường quân ghi nhận.
8. Sau khi xem danh sách chi mua những sản phẩm trong mục A/TỔNG CHI nêu trên, nếu Quý vị nhà hảo tâm có biết những địa chỉ nhà cung cấp nào có thể cung cấp cùng loại sản phẩm với giá tốt hơn thì xin hoan hỷ chỉ dẫn lại để BĐH Quỹ có thể liên hệ thu mua cho những hoạt động sau này ngày càng được tiết kiệm chi phí. Điều này rất quan trọng đối với Quỹ Đạo Phật Ngày Nay vì chúng ta đều mong muốn có nhiều người được giúp đỡ hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn.
9. Quý vị có đóng góp mà chưa có tên trong danh sách trên, xin vui lòng liên hệ Liên hệ Văn Phòng Quỹ Đạo Phật Ngày Nay để được đính chính. Kính mong Quý vị hoan hỷ.
10. Mọi thắc mắc, góp ý, kính mong Quý vị liên hệ ĐT: (028) 6680 9802, email: quydaophatngaynay@gmail.com, địa chỉ: Văn Phòng Quỹ Đạo Phật Ngày Nay, tầng trệt Chùa Giác Ngộ, 92 Nguyễn Chí Thanh, P.3, Q.10, TP.HCM
Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Previous
Next

Đăng nhập