Tổng Kết Chương Trình Cúng Dường Học Bổng Thạc Sĩ/Phó Tiến Sĩ/Tiến Sĩ Kỳ 9 (HBTS-7)

Đã đọc: 64           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Quỹ ĐPNN, trong suốt hơn 07 năm hình thành và phát triển của mình đã luôn là hậu phương vững chắc, nâng đỡ bước chân của quý Tăng, Ni đến với phương trời cao rộng của tri thức và trí tuệ. Trong khuôn khổ chương trình Học bổng Tiến sĩ kỳ 9 (HBTS-7) này, Quỹ ĐPNN đã cúng dường đến 24 vị Tăng, Ni đang theo học Thạc sĩ, Phó Tiến sĩ,Tiến sĩ tại các nước. Tổng tịnh tài cúng dường lên đến hơn 1,2 tỷ đồng.

 

Tổng tịnh tài đóng góp:                        560.077.946 đồng

Tổng chi phí của chương trình:           1.056.612.000 đồng

Tịnh tài nhận thêm từ Quỹ lưu động:     496.534.054 đồng   

Số lượt đóng góp:                                              319 lượt 

 

Sứ mệnh phát triển giáo dục của Quỹ Đạo Phật Ngày Nay (Quỹ ĐPNN) luôn gắn liền với sự nghiệp giáo dục và đào tạo Tăng tài của Giáo hội. Với mục đích trợ duyên cho việc đào tạo đội ngũ Tăng Ni trẻ có đức hạnh, năng lực, trình độ vững vàng, thâm hiểu giáo pháp, có kiến thức sâu và chuyên môn cao, Quỹ ĐPNN, trong suốt hơn 07 năm hình thành và phát triển của mình đã luôn là hậu phương vững chắc, nâng đỡ bước chân của quý Tăng, Ni đến với phương trời cao rộng của tri thức và trí tuệ. Trong khuôn khổ chương trình Học bổng Tiến sĩ kỳ 9 (HBTS-7) này, Quỹ ĐPNN đã cúng dường đến 24 vị Tăng, Ni đang theo học Thạc sĩ, Phó Tiến sĩ,Tiến sĩ tại các nước. Tổng tịnh tài cúng dường lên đến hơn 1,2 tỷ đồng. 

Trong số 24 vị Tăng Ni của HBTS-7 có 01 vị Thạc sĩ, 02 vị Phó Tiến sĩ, 21 vị Nghiên cứu sinh Tiến sĩ. Cụ thể, Quỹ đã cúng dường:

  • 15 vị Nghiên cứu sinh Tiến sĩ, 02 vị Phó Tiến sĩ tại Ấn Độ. 

  • 03 vị Nghiên cứu sinh Tiến sĩ tại Nhật Bản.

  • Các nước vùng lãnh thổ như: Đài Loan, Trung Quốc, Sri-Lanka mỗi nơi có 01 vị Nghiên cứu sinh Tiến sĩ. 

  • 01 vị Thạc sĩ tại Mỹ

Vì một Phật giáo hưng thịnh, vì an lạc lớn cho nhân loại, Quỹ thiết tha kêu gọi quý Phật tử gần xa, quý thiện hữu tri thức, các thiện nam tín nữ hãy khởi lòng đại bi, phát tâm Bồ đề, cùng đồng hành, hỗ trợ cho Quỹ trong chương trình học bổng Tiến sĩ. Sự yểm trợ của quý vị sẽ là một duyên lành lớn cho quý Tăng, Ni sinh an tâm tu học nơi xứ người. 

Kết thúc chương trình, Quỹ ĐPNN đã nhận được 319 lượt đóng góp với số tịnh tài là 560.077.946 đồng (nhận từ Quỹ lưu động 496.534.054 đồng). Quỹ ĐPNN xin chân thành cảm niệm công đức của quý mạnh thường quân, quý Phật tử gần xa đã đóng góp tịnh tài cho chương trình ý nghĩa này. Kính chúc quý vị và quý quyến phước thọ tăng trưởng, tứ đại điều hòa, sống an lạc trong chánh Pháp và hanh thông trong cuộc đời!

Nam-mô Công Đức Lâm Bồ-tát Ma-ha-tát!

Kính mời quý vị xem báo cáo chi tiết của chương trình tại bảng sau:

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH (HBTS-7)
TP. HCM, Ngày tháng năm 2020
Hướng dẫn tra cứu thứ tự đóng góp và những lưu ý quan trọng
A/ Tổng kết chi phí cho chương trình
STT Diễn giải ĐVT Số lượng Trị giá Số tiền (VNĐ) Ghi chú Ngày chi
1 Cúng dường TNS Tiến sĩ - Thích Phước Toàn - Xiamen University - Trung Quốc - Lần 5       69.600.000   1/6/20
2 Cúng dường TNS Tiến sĩ - Thích Nữ Diệu Hân - Acharya Nagarjuna University - Ấn Độ - Lần 2       35.100.000 1500USD  
3 Cúng dường TNS Tiến sĩ - Thích Giác Tự - Subharti University - Ấn Độ - Lần 2       35.100.000 1500USD  
4 Cúng dường TNS Tiến sĩ - Thích Nữ Hải Liên - Subharti University - Ấn Độ - Lần 2       35.100.000 1500USD  
5 Cúng dường TNS Tiến sĩ - Thích Giác Lâm- Sanchi Univeristy of Buddhist- Ấn Độ- Lần 2       35.100.000 1500USD  
6 Cúng dường TNS Tiến sĩ - Thích Trung Thức - Acharya Nagarjuna University - Ấn Độ - Lần 3       35.100.000 1500USD  
7 Cúng dường TNS Tiến sĩ - Thích Khai Pháp - Acharya Nagarjuna University - Ấn Độ - Lần 3       35.100.000 1500USD  
8 Cúng dường TNS Tiến sĩ - Thích Trung Thuận - Gautam Buddha University- Ấn Độ - Lần 3       35.100.000 1500USD  
9 Cúng dường TNS Tiến sĩ - Thích Nữ Chánh Ngộ - Nalanda University - Ấn Độ - Lần 3       35.100.000 1500USD  
10 Cúng dường TNS Tiến sĩ - Indatthero - Visva Bharati University - Ấn Độ - Lần 3       35.100.000 1500USD  
11 Cúng dường TNS Tiến sĩ - Thích Thánh Duyên - Aichi University - Nhật Bản - Lần 3       70.200.000 3000USD  
12 Cúng dường TNS Tiến sĩ - Thích Quảng Đại - Huafan University - Trung Quốc - Lần 3       35.100.000 1500USD  
13 Cúng dường TNS Tiến sĩ - Thích Nữ Đức Nguyên - Acharya Nagarjuna University - Ấn Độ - Lần 4       35.100.000 1500USD  
14 Cúng dường TNS Tiến sĩ - Thích Nữ Bảo Giác - Acharya Nagarjuna University - Ấn Độ - Lần 5       35.100.000 1500USD  
15 Cúng dường TNS Tiến sĩ - Thích Nữ Huệ Thoại - Acharya Nagarjuna University - Ấn Độ - Lần 5       35.100.000 1500USD  
16 Cúng dường TNS Tiến sĩ - Thích Trí Hải - Acharya Nagarjuna University- Ấn Độ - Lần 5       35.100.000 1500USD  
17 Cúng dường TNS Tiến sĩ - Thích Nữ Liên Lạc - Acharya Nagarjuna University - Ấn Độ - Lần 5       35.100.000 1500USD  
18 Cúng dường TNS Tiến sĩ - Thích Huệ Văn - University of Dehli - Ấn Độ - Lần 5       35.100.000 1500USD  
19 Cúng dường TNS Tiến sĩ - Thích Nữ Từ Quang - University of Dehli - Ấn Độ - Lần 5       35.100.000 1500USD  
20 Cúng dường TNS Tiến sĩ - Thích Tường Nghiêm - Otani University - Nhật Bản - Lần 5       70.200.000 3000USD  
21 Cúng dường TNS Tiến sĩ - Thích Chân Pháp Cẩn - Graduate Theological Union- Mỹ - Lần 5       109.512.000 4680USD  
22 Cúng dường TNS Tiến sĩ - Thích Nhật Tri - Bykkyo University - Nhật Bản - Lần 6       70.200.000 3000USD  
23 Cúng dường TNS Phó Tiến sĩ - Thích Giác Quả - Gautam Buddha University - Ấn Độ - Lần 3       35.100.000 1500USD  
24 Cúng dường TNS Phó Tiến sĩ - Thích Nguyên Đạo - Subharti University - Ấn Độ - Lần 3       35.100.000 1500USD  
  TỔNG       1.056.612.000 [a]  
               
B/ Tổng kết đóng góp cho chương trình
STT Phương Danh Ngày Ngoại tệ Tỷ giá Số tiền (VNĐ) Ghi chú Nơi ĐG-Số PCĐ/
Sao kê
1 GĐPT Nguyên Phúc - Nhà hàng Chay Giác Ngộ 13/06/2019     180.000.000 C202 A-16802
2 Công Ty Thép Prima Steel 22/12/2020     50.000.000   T-20M310
3 Ngo Chanh Phap 13/10/2020     23.000.000   T-20I746
4 Tran Thi Kim Phuong 22/06/2020     13.052.259   T-20F373
5 Gia Đình Kathy Loan 08/03/2020 500USD 23.400 11.700.000   A-2003-0099
6 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 15/10/2020     10.000.000   T-20I785
7 Ni Sư Như Hạnh Chùa Liên Hoa Q.7 03/03/2020     10.000.000   A-2003-0040
8 Anh Nguyen 28/12/2020     5.723.794   T-20M368
9 Phuong Duong ( Ở Mỹ) 08/12/2020     5.142.000   A-2012-0114
10 Gđ Trinh Nguyen Dang Thu 31/05/2020     5.000.000   T-20D831
11 Hương Linh Cụ Đỗ Xuân Nhỡ PD Đức Minh 07/06/2020     5.000.000   A-2006-0236
12 Le Thi Bach Lan Anh 25/06/2020     5.000.000   T-20F412
13 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 01/05/2020     5.000.000   T-20D322
14 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 08/07/2020     5.000.000   T-20G111
15 Huỳnh Thị Kim Nga PD Giác Viên Hoàn 23/10/2020     4.000.000   A-2010-0672
16 Nguyễn Thị Phụng PD Viên Bửu 06/10/2020     4.000.000   A-2010-0156
17 Thai Thi Thu Trang 01/07/2020     4.000.000   T-20F499
18 Thai Thi Thu Trang 04/08/2020     4.000.000   T-20H328
19 Thai Thi Thu Trang 01/09/2020     4.000.000   T-20I049
20 Thai Thi Thu Trang 02/10/2020     4.000.000   T-20I571
21 Thai Thi Thu Trang 02/11/2020     4.000.000   T-20L216
22 Thiện Hoa Và Thiện Phong 09/10/2020 200AUD 16.750 3.350.000   A-2010-0192
23 Gia Đình Phật Tử Trần Ngọc Sơn PD Ngộ Kim Hải 09/03/2020     3.000.000   A-2003-0154
24 Le Kim Thai 14/06/2020     3.000.000   T-20F240
25 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 08/07/2020     3.000.000   T-20G112
26 Nathalie Pham 09/06/2020     2.554.000   T-20F153
27 Thiện Hoa Và Thiện Phong 23/06/2020 150AUD 15.775 2.366.250   A-2006-0878
28 Nguyễn Văn Nghĩa PD Lý Chánh 04/03/2020 100USD 23.400 2.340.000   A-2003-0045
29 Diệu Thiện (Q.4) 18/10/2020 100 USD 23.210 2.321.000   A
30 Diệu Thiện (Q.4) 26/10/2020 100 USD 23.210 2.321.000   A
31 Diệu Thiện 16/06/2020 100 USD 23.200 2.320.000   A
32 Be Vu Manh Tung Pd Tam Phap Tue 21/06/2020     2.000.000   T-20F356
33 Be Vu Nguyen Ha Anh Pd Tam Hanh Hue 21/06/2020     2.000.000   T-20F357
34 Cam Tu 25/10/2020     2.000.000   T-20J692
35 Diệu Tuyết, Diệu Châu 21/10/2020     2.000.000   A-C2010-0140
36 Diệu Đào, Tịnh Trí 21/10/2020     2.000.000   A-C2010-0139
37 Do Thi Thanh Thao 05/10/2020     2.000.000   T-20I604
38 Do Thi Thanh Thao 14/12/2020     2.000.000   T-20M231
39 Gia Dinh Pham Thi Ngoc Dung 09/09/2020     2.000.000   T-20I211
40 Le Thi My Ngoc 30/06/2020     2.000.000   T-20F466
41 Le Thi My Ngoc 01/08/2020     2.000.000   T-20H273
42 Le Thi My Ngoc 05/10/2020     2.000.000   T-20I589
43 Le Thi My Ngoc 03/12/2020     2.000.000   T-20M052
44 Lu Khi 84 Tuoi 27/07/2020     2.000.000   T-20H199
45 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 04/12/2020     2.000.000   T-20M072
46 Nguyễn Quốc Bảo PD Tịnh Bảo 01/05/2020     2.000.000   A-C2005-0004
47 Nguyễn Thị Liên PD Diệu Giới 29/07/2020     2.000.000   A-2007-0912
48 Pham Thi Ngoc Dung 23/10/2020     2.000.000   T-20J631
49 Pham Thi Ngoc Dung 28/11/2020     2.000.000   T-20L816
50 Tran Thi Bao Nga 18/12/2020     2.000.000   T-20M281
51 Vo Pham Phuong Anh-Vo Thanh Lam-Gd Ho Thi Na 30/11/2020     2.000.000   T-20L868
52 Dương Thị Gặp 08/04/2020 5500INR 330 1.815.000   A-2004-0026
53 Le Thi My Ngoc 03/03/2020     1.700.000   T-20B276
54 Le Thi My Ngoc 01/04/2020     1.700.000   T-20C446
55 Le Thi My Ngoc 02/05/2020     1.700.000   T-20D340
56 Le Thi My Ngoc 30/05/2020     1.700.000   T-20D810
57 Thiện Hoa Và Thiện Phong (22/10,15/11) 30/11/2020 100AUD 16.786 1.678.600   A-2011-0613
58 Ban Đạo Ca Chùa Giác Ngộ Cúng Dường Học Bổng Tăng Ni 05/12/2020     1.600.000   A-2012-0065
59 Nguyen Huu Bang 01/07/2020     1.200.000   T-20F510
60 Nguyen Huu Bang 01/10/2020     1.200.000   T-20I530
61 Ngộ Nguyên Thành 03/03/2020     1.200.000   A-2003-0037
62 Nguyễn Kim Tuyến ( Ở Hoa Kỳ) 07/11/2020 50USD 23.210 1.160.500   A-2011-0160
63 Vinh Bong 09/12/2020     1.150.000   T-20M151
64 Le Thi My Ngoc 01/09/2020     1.080.000   T-20I052
65   29/09/2020     1.000.000    
66 Boc Minh Hung 06/07/2020     1.000.000   T-20G063
67 Bui Minh Quan-Bui Gia Chan Quoc 20/07/2020     1.000.000   T-20H101
68 Chung Văn Toàn 18/06/2020     1.000.000   A-2006-0669
69 Dhh 20/05/2020     1.000.000   T-20D675
70 Dieu Ha 30/11/2020     1.000.000   T-20L865
71 Doan Viet Tien Hung Pd Ngo Minh Kien 16/06/2020     1.000.000   T-20F293
72 Dong Anh, Ngo An Duong 11/11/2020     1.000.000   T-20L552
73 Gd Nguyen Thi Minh Loi 22/12/2020     1.000.000   T-20M316
74 Giác Như Châu 22/12/2019     1.000.000 C229 A
75 Ha Minh Diem Phuong Quyen 16/05/2020     1.000.000   T-20D627
76 Hoa Duc Hai 07/07/2020     1.000.000   T-20G085
77 Hương Linh Nguyễn Văn Chuyên PD Minh Cần Thọ 84t 28/07/2020     1.000.000   A-2007-0904
78 Hương Linh Phạm Hồng Phước 04/03/2020     1.000.000   A-2003-0042
79 Le Van An 23/05/2020     1.000.000   T-20D733
80 Lê Ngọc Thảo Vy- Lê Thị Thúy Linh 29/07/2020     1.000.000   A-2007-0913
81 Minh Phat 20/11/2020     1.000.000   T-20L718
82 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 20/05/2020     1.000.000   T-20D691
83 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 03/06/2020     1.000.000   T-20D902
84 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 12/07/2020     1.000.000   T-20G170
85 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 21/08/2020     1.000.000   T-20H697
86 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 22/08/2020     1.000.000   T-20H723
87 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 15/09/2020     1.000.000   T-20I312
88 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 24/12/2020     1.000.000   T-20M332
89 Nguyen Huu Bang 01/04/2020     1.000.000   T-20C473
90 Nguyen Huu Bang 01/05/2020     1.000.000   T-20D327
91 Nguyen Huu Bang 01/08/2020     1.000.000   T-20H282
92 Nguyen Huu Bang 01/12/2020     1.000.000   T-20M016
93 Nguyen Huu Tuan 30/04/2020     1.000.000   T-20D310
94 Nguyễn Thạch Thảo Nguyên 28/07/2020     1.000.000   A-2007-0903
95 Ni Su Vinh Lien 14/06/2020     1.000.000   T-20F243
96 Phan Van Trinh 09/05/2020     1.000.000   T-20D535
97 Phạm Thị Quyến - Ngụy Trung Hiếu 31/10/2020     1.000.000   A-2010-0895
98 Tran Kim Yen 07/06/2020     1.000.000   T-20F075
99 Tran Kim Yen 30/06/2020     1.000.000   T-20F470
100 Tran Ngoc Minh Hang - Tran Dang Long 07/07/2020     1.000.000   T-20G084
101 Trung Vân Toàn PD Minh Đạt 06/08/2020     1.000.000   A-2008-0090
102 Trung Văn Toàn PD Minh Đạt 18/11/2020     1.000.000   A-2011-0400
103 Truyen Quynh-Duy Tuyen 28/11/2020     1.000.000   T-20L817
104 Trương Tài 29/11/2020     1.000.000   A-2011-0562
105 Trương Tố Khanh 11/05/2020     1.000.000   A-C2005-0068
106 Trần Thị Hồng 10/07/2020     1.000.000   A-2007-0313
107 Trần Yên Thúy PD Viên Thanh 02/06/2020     1.000.000   A-2006-0031
108 Tùng Chi + Tùng Linh 07/07/2020     1.000.000   A-C2007-0054
109 Tân Bảo Phúc PD Ngộ Tâm Thiện 03/03/2020     1.000.000   A-2003-0036
110 Vo Pham Phuong Anh-Vo Thanhlam-Gd Ho Thi Na 24/11/2020     1.000.000   T-20L768
111 Vo Pham Phuong Anh-Vo Thanhlam-Gd Ho Thi Na Vl Vo Van Rat Hl Vo Hieu Hien 09/09/2020     1.000.000   T-20I208
112 Vo Thi Huyen Tran 10/07/2020     1.000.000   T-20G150
113 Vu Thi Hien Pd Dieu Hoa 10/08/2020     1.000.000   T-20H457
114 Vũ Thị Tao PD Hương Tâm 09/03/2020     1.000.000   A-2003-0152
115 Đàm Ngọc Dung 06/05/2020     1.000.000   A-C2005-0031
116 Nhóm Phật Tử Trần Đình Xu 22/08/2020     730.000   A-2008-0321
117 NguyễN NgọC Giàu 12/05/2020     700.000   T-20D593
118 Nguyễn Thị Pha 03/05/2020     700.000   A-2005-0041
119 Nhóm Phật Tử Trần Đình Xu 13/03/2020     700.000   A-2003-0211
120 Vu Thai Son 11/11/2020     700.000   T-20L563
121 Luu My Phung 01/12/2020     600.000   T-20M009
122 Trần Lê Hoàng 15/08/2020     600.000   A-2008-0195
123 Nhóm Phật Tử Trần Đình Xu 29/05/2020     580.000   A-2005-0501
124 Từ Hiệp 28/06/2020     580.000   A-2006-1036
125 Trương Thị Gặp 27/04/2020 1600INR 330 528.000   A-2004-0304
126 Thiên Kim 11/07/2020     500.000   A-C2007-0079
127 Quảng Long 23/08/2020     500.000   A-C2008-0131
128 Bui Thi Lai 15/12/2020     500.000   T-20M249
129 Bui Van Hoanh 03/12/2020     500.000   T-20M049
130 Diep Kim Phung 27/10/2020     500.000   T-20J747
131 Dieu Yen 18/10/2020     500.000   T-20J163
132 Dinh Thi Tuyet 14/12/2020     500.000   T-20M230
133 Diệu Nhẫn + Diệu Quý 01/06/2020     500.000   A-C2006-0002
134 Do Thi Kim Lan 26/08/2020     500.000   T-20H787
135 Duong Quynh Huong 21/05/2020     500.000   T-20D695
136 Duong Quynh Huong 30/06/2020     500.000   T-20F489
137 Duong Quynh Huong 30/07/2020     500.000   T-20H253
138 Duong Quynh Huong 31/08/2020     500.000   T-20I022
139 Duong Quynh Huong 24/09/2020     500.000   T-20I425
140 Duong Quynh Huong 19/10/2020     500.000   T-20J243
141 Duong Quynh Huong 30/11/2020     500.000   T-20L866
142 Duong Quynh Huong 30/12/2020     500.000   T-20M412
143 Huỳnh Kiến An 22/08/2020     500.000   A-2008-0317
144 Kim Thị Bé 69 Tuổi 05/03/2020     500.000   A-2003-0052
145 Lam Boi Chau 30/09/2020     500.000   T-20I494
146 Le Duc Thinh 30/06/2020     500.000   T-20F488
147 Le Thi Minh Hue 14/12/2020     500.000   T-20M233
148 Le Van Phuc 29/11/2020     500.000   T-20L820
149 Lien Uyen 11/11/2020     500.000   T-20L551
150 Lâm Minh Thông PD Nhuận Kiết 28/08/2020     500.000   A-2008-0418
151 Một Phật Tử 15/12/2020     500.000   A-C2012-0045
152 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 04/10/2020     500.000   T-20I587
153 Nguyen Doan Dieu Hong 29/05/2020     500.000   T-20D804
154 Nguyen Duc Trung 30/06/2020     500.000   T-20F480
155 Nguyen Huu Bang 01/09/2020     500.000   T-20I060
156 Nguyen Tat Nguyen, Huynh Kim Chu, Le Thi Quyen, Lu Hoang Khang 01/10/2020     500.000   T-20I518
157 Nguyen Thi Hang (Giac An Nhu) 07/09/2020     500.000   T-20I176
158 Nguyen Thi Ngoc Duyen 21/07/2020     500.000   T-20H115
159 Nguyễn Thị Thanh Thủy PD Giác Phương Hà 30/04/2020     500.000   A-C2004-0121
160 Nguyễn Phúc Nguyên Khang - Nguyễn Phúc Nguyên Khôi 11/10/2020     500.000   A-2010-0215
161 Nguyễn Thị Hoa PD Diệu Liên 18/04/2020     500.000   A-2004-0109
162 Nguyễn Thị Hồng- Shulala 31/08/2020     500.000   A-2008-0482
163 Nguyễn Thị Thanh PD Diệu Nhã 25/10/2020     500.000   A-C2010-0188
164 Nguyễn Thị Thu Hà PD Dung Ngọc 13/09/2020     500.000   A-2009-0268
165 Nguyễn Đắc Đăng Khoa 10/07/2020     500.000   A-2007-0321
166 Ngộ Minh Tịnh - Ngộ Minh Kiên 03/10/2020     500.000   A-2010-0046
167 Nhóm Phật Tử Trần Đình Xu 05/05/2020     500.000   A-2005-0082
168 Pham Van Thinh 03/06/2020     500.000   T-20D906
169 Phan Huynh Tan Thinh 29/04/2020     500.000   T-20D287
170 Phan Thị Viên 31/08/2020     500.000   A-2008-0481
171 Phạm Ngọc Quỳnh Như 15/09/2020     500.000   A-C2009-0117
172 Phạm Ngọc Thu PD Diệu Hòa 24/04/2020     500.000   A-2004-0254
173 Phạm Thị Trọng PD Phổ Hiền 02/06/2020     500.000   A-2006-0027
174 Thanh Phuong 28/04/2020     500.000   T-20D254
175 To Thi Thuy Hang 23/12/2020     500.000   T-20M324
176 Tran Thu Hue 09/11/2020     500.000   T-20L518
177 Trương Tài PD Minh Trọng 30/04/2020     500.000   A-2004-0375
178 Trương Tài PD Minh Trọng 23/05/2020     500.000   A-2005-0352
179 Trương Tài 06/06/2020     500.000   A-2006-0135
180 Trần Duy Nhân 16/12/2020     500.000   A-2012-0222
181 Trần Huỳnh Thanh Hưng 07/08/2020     500.000   A-2008-0095
182 Trần Thị Hồng 04/10/2020     500.000   A-2010-0095
183 Trần Thị Thùy Dương PD Giác Hân Nghi 17/10/2020     500.000   A-2010-0285
184 Trần Thị Thùy Dương PD Giác Hân Nghi 04/11/2020     500.000   A-2011-0124
185 Trần Thị Thùy Dương PD Giác Hân Nghi 28/12/2020     500.000   A-2012-0401
186 Trần Thị Thúy Quỳnh PD Diệu Hương 11/11/2020     500.000   A
187 Vo Hoang Minh 22/10/2020     500.000   T-20J553
188 Vo Ngoc Hoang (Ngo Minh Huy) 30/09/2020     500.000   T-20I487
189 Vu Thai Son 12/09/2020     500.000   T-20I268
190 Đoàn Tự Kiên 11/10/2020     500.000   A-2010-0214
191 Binh, Mai Tan Minh Thuong Tin Ha Noi 10/05/2020     400.000   T-20D557
192 Gia Đình Diệu Minh, Pháp Thiện, Khánh Tú 15/04/2020     400.000   A-2004-0083
193 Hồng Hạnh 25/07/2020     400.000   A-2007-0738
194 Lê Tiến Thành PD Quảng Tựu 31/05/2020     400.000   A-2005-0567
195 Nguyen Huu Bang 01/11/2020     400.000   T-20L126
196 Nguyen Thanh Phong 30/12/2020     400.000   T-20M407
197 Truong Cong Thao 16/03/2020     400.000   T-20B719
198 Vu Thai Son 20/07/2020     400.000   T-20H085
199 Vu Thai Son 01/10/2020     400.000   T-20I514
200 Vu Thai Son 16/12/2020     400.000   T-20M255
201 Nguyen Van Trong 14/12/2020     370.000   T-20M232
202 Bé Nguyễn Thiên Phúc 15/11/2020     300.000   A-2011-0341
203 Dao Duc Thuy 30/11/2020     300.000   T-20L860
204 Gia Đình Phật Tử Viên Nhuận 06/05/2020     300.000   A-2005-0089
205 Giac Le Tinh 31/03/2020     300.000   T-20C411
206 Ho Thanh Tri 12/05/2020     300.000   T-20D589
207 Ho Thanh Tri 12/06/2020     300.000   T-20F209
208 Ho Thi Ngoc Le (Nhat Le) 22/05/2020     300.000   T-20D720
209 Le Anh Tuan 27/07/2020     300.000   T-20H204
210 Le Anh Tuan 30/09/2020     300.000   T-20I492
211 Le Van Phuc 30/04/2020     300.000   T-20D295
212 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 21/06/2020     300.000   T-20F358
213 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 28/08/2020     300.000   T-20H851
214 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 30/09/2020     300.000   T-20I496
215 Nguyen Thanh Phong 16/06/2020     300.000   T-20F290
216 Nguyen Thi Mai Chi 11/06/2020     300.000   T-20F197
217 Phan Thị Trang 10/07/2020     300.000   A-2007-0312
218 Simba 12/05/2020     300.000   T-20D578
219 Truong Minh Tri 10/05/2020     300.000   T-20D552
220 Truong Minh Tri 31/05/2020     300.000   T-20D826
221 Truong Thi Tuyet Hanh 07/09/2020     300.000   T-20I183
222 Châu Mỹ Kiều PD Giác Kim Hiền 04/06/2020     250.000   A-C2006-0013
223 Kieu Thi Loan 30/04/2020     250.000   T-20D299
224 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 13/05/2020     250.000   T-20D606
225 Phạm Thị Bích PD Diệu Hòa 11/11/2020     250.000   A
226 Đặng Thị Kim Hoa PD Diệu Hảo 02/12/2020     250.000   A-2012-0025
227 Khanh Linh Vu 23/06/2020 15AUD 15.775 236.625   A-2006-0877
228 Tram Lu (Usa) 17/08/2020     217.918   T-20H595
229 Duc Phuong 05/06/2020     200.000   T-20F008
230 Gd Chi Lai 25/07/2020     200.000   T-20H183
231 Gd Giac Huong Hiep 04/06/2020     200.000   T-20D965
232 Gd Nhu Hanh 13/07/2020     200.000   T-20G173
233 Huỳnh Lâm Em PD Quảng Định 15/12/2020     200.000   A-C2012-0046
234 Hồ Hữu Hiệp 13/08/2020     200.000   A-2008-0169
235 Hồ Ngọc Vy PD Giác An Minh 19/10/2020     200.000   A-2010-0527
236 Lê Giang Thùy Linh PD Hoa Tâm 17/10/2020     200.000   A-2010-0289
237 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 16/06/2020     200.000   T-20F300
238 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 30/09/2020     200.000   T-20I495
239 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 02/12/2020     200.000   T-20M044
240 Nguyen Nguyen Ngoc 07/06/2020     200.000   T-20F072
241 Nguyen Thanh Phong 07/07/2020     200.000   T-20G098
242 Nguyen The Kien 17/05/2020     200.000   T-20D635
243 Nguyen Thi Mai Chi 30/04/2020     200.000   T-20D296
244 Nguyen Thi My Nhan 01/12/2020     200.000   T-20M008
245 Nguyen Tien Dat 01/07/2020     200.000   T-20F502
246 Nguyễn Phan Hải Đăng 11/07/2020     200.000   A-2007-0326
247 Nguyễn Thị Kim Nga PD Giác Minh Hiếu 01/12/2020     200.000   A-2012-0006
248 Nguyễn Trần Đăng Khoa 04/07/2020     200.000   A-C2007-0027
249 Ngô Thị Riêng PD Diệu Hoa 11/11/2020     200.000   A
250 Pham Hoang Tung, Pham Hoang Phuc 24/12/2020     200.000   T-20M330
251 Phan Thị Trang 19/09/2020     200.000   A-2009-0427
252 Phùng Minh Thịnh PD Trí Đạt 01/08/2020     200.000   A-2008-0019
253 Phạm Thị Minh Nguyện PD Diệu Minh 26/11/2020     200.000   A-2011-0506
254 Thích Nữ Tuệ Nhàn - Trương Thị Vui - Thiện Trung Chánh 25/09/2020     200.000   A-2009-0520
255 Tran Ngoc Diep 27/06/2020     200.000   T-20F445
256 Triệu Thanh Vân 20/09/2020     200.000   A-2009-0448
257 Trương Tài PD Minh Trọng 08/03/2020     200.000   A-2003-0111
258 Võ Đức Thanh 16/09/2020     200.000   A-2009-0339
259 Văn Thị Ngọc Liễu - Hồ Ngọc Vy - Hồ Trung Vỹ - Hồ Ngọc Huyền - Hồ Hữu Hiệp 23/05/2020     200.000   A-2005-0341
260 Toan An 10/09/2020     150.000   T-20I228
261 Gia Dinh Quang Dung Bmt 01/07/2020     101.000   T-20F497
262 Giác Phú Ngọc 11/07/2020     100.000   A-C2007-0080
263 Chuc Binh 10/08/2020     100.000   T-20H458
264 Duong Duc Huy 11/06/2020     100.000   T-20F188
265 Gia Dinh Con Chau Ong Do Quang Tuan 01/10/2020     100.000   T-20I545
266 Gia Dinh Con Chau Ong Do Quang Tuan 01/11/2020     100.000   T-20L049
267 Gia Dinh Con Chau Ong Do Quang Tuan 30/11/2020     100.000   T-20L849
268 Gia Dinh Con Chau Ong Do Quang Tuan 31/12/2020     100.000   T-20M445
269 Gia Dinh Ong Do Quang Tuan 18/08/2020     100.000   T-20H618
270 Gia Dinh Ong Do Quang Tuan 03/09/2020     100.000   T-20I114
271 Giac Duc Sang 12/11/2020     100.000   T-20L584
272 Ha Duy An 05/05/2020     100.000   T-20D401
273 Hoang Thi Thanh Huyen 29/12/2020     100.000   T-20M402
274 Kiều Thị Hà My PD Mẫn Viên Trụ 31/05/2020     100.000   A-2005-0532
275 La Thi Cham 22/08/2020     100.000   T-20H725
276 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 03/03/2020     100.000   T-20B293
277 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 03/04/2020     100.000   T-20C532
278 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 25/06/2020     100.000   T-20F415
279 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 22/11/2020     100.000   T-20L742
280 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 10/12/2020     100.000   T-20M169
281 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 12/12/2020     100.000   T-20M210
282 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 30/12/2020     100.000   T-20M409
283 Nguyen Minh Tuan 06/05/2020     100.000   T-20D446
284 Nguyen Thanh Phong 29/07/2020     100.000   T-20H219
285 Nguyen Thi Thanh Thuy 02/09/2020     100.000   T-20I086
286 Nguyen Thi Uc Hue 08/12/2020     100.000   T-20M136
287 Nguyen Thi Uyen 05/06/2020     100.000   T-20F003
288 Nguyen Van Hoang 11/12/2020     100.000   T-20M190
289 Nguyễn Thị Dung PD Diệu Tánh 06/07/2020     100.000   A-2007-0274
290 Ong Ba Ta Oanh 01/09/2020     100.000   T-20I076
291 Phước Đức 21/05/2020     100.000   A-2005-0334
292 Trần Ngọc Tuấn(đinh Duy Ngọc ) 28/10/2020     100.000   A-C2010-0236
293 Van Thi Hoang Anh 13/05/2020     100.000   T-20D608
294 Vo Ngoc Pho 29/07/2020     100.000   T-20H233
295 Vo Thi Van 22/07/2020     100.000   T-20H138
296 Vuong Quang 07/12/2020     100.000   T-20M117
297 Do Thi Thu Ha 24/09/2020     50.000   T-20I423
298 Gdpt Giac Dieu Luu 05/10/2020     50.000   T-20I596
299 Le Nguyen Duong 20/09/2020     50.000   T-20I380
300 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 14/12/2020     50.000   T-20M225
301 Nguyen Duc Anh 28/04/2020     50.000   T-20D247
302 Nguyen Khac Thanh 09/07/2020     50.000   T-20G139
303 Nguyen Nhu Duc 29/07/2020     50.000   T-20H249
304 Nguyen Nhu Mui 21/05/2020     50.000   T-20D694
305 Nguyen Truong Vu 01/10/2020     50.000   T-20I531
306 Pham Dinh Minh 30/08/2020     50.000   T-20H879
307 Pham Dinh Minh 05/09/2020     50.000   T-20I157
308 Pham Dinh Minh 10/09/2020     50.000   T-20I229
309 Pham Dinh Minh 12/09/2020     50.000   T-20I269
310 Pham Dinh Minh 26/09/2020     50.000   T-20I455
311 Pham Dinh Minh 29/09/2020     50.000   T-20I480
312 Pham Dinh Minh 02/10/2020     50.000   T-20I579
313 Tran Quoc Thinh Pd Ngo Tung Loi Sinh Ngay 8.10.2000 Lop 36T He 4 Hoc Vien Khoa Hoc Quan Su 23/05/2020     50.000   T-20D735
314 Tran Thi Tuyet Nhi 20/11/2020     50.000   T-20L728
315 Trinh Cong Tuan 01/10/2020     50.000   T-20I532
316 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 03/03/2020     40.000   A-2003-0039
317 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 24/06/2020     35.000   T-20F401
318 Pham Dinh Minh 09/10/2020     25.000   T-20I664
319 Tran Hoang Hai Anh 31/08/2020     10.000   T-20I004
  TỔNG       560.077.946 [b]  
               
C/ Xử lý Quỹ: C1/ Nhận hỗ trợ từ Quỹ Lưu Động: 496.534.054 [c]=[a]-[b] (Chi > Thu)
               
  Hướng dẫn tra cứu mã số nơi đóng góp:  
  A = Đóng góp trực tiếp tại Chùa Giác Ngộ  
  E = Đóng góp trực tiếp trong hoạt động  
  T = Đóng góp vào TK Vietcombank - Tran Ngoc Thao (Thich Nhat Tu) - 0071000776335  
  U = Đóng góp tại Úc Châu  
  V = Đóng góp bằng hiện vật quy đổi thành tiền (theo thông tin MTQ cung cấp hoặc ước lượng)  
  P = Đóng góp qua Paypal  
               
Lưu ý quan trọng:
1. Tài khoản Vietcombank Tran Ngoc Thao (Thich Nhat Tu) - 0071000776335 là tài khoản duy nhất của Quỹ Đạo Phật Ngày Nay. Quý vị chuyển khoản vào TK Quỹ mà không ghi rõ mục đích đóng góp thì BĐH Quỹ sẽ ghi nhận như là "Đóng góp tùy hỉ" và chuyển đóng góp đó vào những chương trình còn thiếu kinh phí. Quý vị chuyển khoản mà không ghi rõ phương danh thì BĐH Quỹ sẽ ghi nhận như là "Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật". Quý vị chuyển khoản cho những hoạt động Quỹ đã hoàn thành tổng kết báo cáo thì đóng góp đó sẽ được chuyển vào những hoạt động có mục đích tương tự.
2. Tài khoản Vietcombank 0071000989041 được dành riêng cho Quỹ đời sống Tăng Ni (C106)
Tài khoản Vietcombank 0171003471369 được dành riêng cho chương trình xây dựng Chùa Quan Âm Đông Hải tại Sóc Trăng (QAĐH)
Tài khoản Vietcombank 0171003481551 được dành riêng cho chương trình xây dựng Chùa Giác Ngộ Vũng Tàu (GNVT)
Tài khoản Vietcombank 0071004336891 được dành riêng cho chương trình Ấn tống Thánh điển Phật giáo Việt Nam (C200)
Do đó toàn bộ các khoản đóng góp vào các tài khoản này chỉ được dùng cho những mục đích nêu trên. Kính mong Quý vị liễu tri.
3. Để tiết kiệm chi phí chuyển khoản, Quý vị phát tâm ủng hộ nhiều hoạt động của Quỹ cùng lúc, xin hãy chuyển khoản trong cùng 1 lần, và ghi rõ tất cả các mã chương trình trong Nội dung chuyển khoản, BĐH Quỹ sẽ phân bổ đúng mục đích yêu cầu.
4. Khi thực hiện chuyển khoản kính mong Quý vị ghi rõ trong nội dung chuyển khoản số điện thoại hoặc địa chỉ email để BĐH Quỹ liên hệ xác nhận đóng góp.
5. Mọi đóng góp trực tiếp tại Văn Phòng Quỹ đều có in Phiếu Công Đức để cảm tạ Quý vị mạnh thường quân. Những vị hảo tâm đóng góp qua hình thức chuyển khoản hoặc các hình thức khác xin vui lòng liên hệ Văn Phòng Quỹ để được hướng dẫn về việc in Phiếu Công Đức.
6. Ngoài những thư vận động được đăng tải trên các kênh truyền thông chính của Quỹ Đạo Phật Ngày Nay có ghi rõ hướng dẫn đóng góp, BĐH Quỹ không ủy nhiệm cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác để nhận đóng góp hoặc vận động các chương trình không do Quỹ Đạo Phật Ngày Nay tổ chức. Kính mong Quý vị liễu tri.
7. Đóng góp bằng hiện vật được quy đổi thành tiền theo giá tham khảo hoặc giá trị Mạnh thường quân ghi nhận.
8. Sau khi xem danh sách chi mua những sản phẩm trong mục A/TỔNG CHI nêu trên, nếu Quý vị nhà hảo tâm có biết những địa chỉ nhà cung cấp nào có thể cung cấp cùng loại sản phẩm với giá tốt hơn thì xin hoan hỷ chỉ dẫn lại để BĐH Quỹ có thể liên hệ thu mua cho những hoạt động sau này ngày càng được tiết kiệm chi phí. Điều này rất quan trọng đối với Quỹ Đạo Phật Ngày Nay vì chúng ta đều mong muốn có nhiều người được giúp đỡ hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn.
9. Quý vị có đóng góp mà chưa có tên trong danh sách trên, xin vui lòng liên hệ Liên hệ Văn Phòng Quỹ Đạo Phật Ngày Nay để được đính chính. Kính mong Quý vị hoan hỷ.
10. Mọi thắc mắc, góp ý, kính mong Quý vị liên hệ ĐT: (028) 6680 9802, email: quydaophatngaynay@gmail.com, địa chỉ: Văn Phòng Quỹ Đạo Phật Ngày Nay, tầng trệt Chùa Giác Ngộ, 92 Nguyễn Chí Thanh, P.3, Q.10, TP.HCM

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Previous
Next

Đăng nhập