Tổng Kết Chương Trình Cúng Dường Trường Hạ Học Viện Phật Giáo Việt Nam Tại Tp. Hcm (Cơ Sở Lê Minh Xuân, Bình Chánh) (DL.2020 – PL.2564) (C252)

Đã đọc: 320           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

An cư kiết hạ không chỉ là khoảng thời gian quý báu để chư Tăng Ni an định tu học, thúc liễm thân tâm trau dồi giới đức mà còn là thời gian quý báu để hàng Phật tử tại gia có dịp bày tỏ tấm lòng tri ân công đức vô lượng của Tam bảo.

 

  

Bắt đầu vận động:                                        02/06/2020

Kết thúc vận động:                                       09/06/2020

Tổng tịnh tài đóng góp:                       438.241.000 đồng

Tổng chi phí của chương trình:           350.600.000 đồng

Phần tịnh tài chuyển vào C256:           87.641.000 đồng

Số lượt đóng góp:                                              351 lượt

 

An cư kiết hạ không chỉ là khoảng thời gian quý báu để chư Tăng Ni an định tu học, thúc liễm thân tâm trau dồi giới đức mà còn là thời gian quý báu để hàng Phật tử tại gia có dịp bày tỏ tấm lòng tri ân công đức vô lượng của Tam bảo.

Với sứ mệnh hộ trì Phật Pháp, nhằm trợ duyên cho Tăng Ni sinh an tâm tu học, tạo duyên cho Phật tử gần xa gieo nhân lành với bậc xuất sĩ trong mùa An cư kiết hạ, sáng 09/06/2020 (nhằm ngày 18/4 Canh Tý), đoàn Quỹ Đạo Phật Ngày Nay (Quỹ ĐPNN) – chùa Giác Ngộ đã cúng dường 846 vị ở trường hạ Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM (Cơ sở Lê Minh Xuân, Bình Chánh) với tổng kinh phí 350.600.000 đồng.

Buổi cúng dường có sự quang lâm chứng minh của Hòa thượng Thích Trí Quảng – Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM GHPGVN cùng chư tôn đức trong Hội đồng Điều hành, Ban quản viện, tập thể giảng sư.

Trước buổi cúng dường, TT. Thích Nhật Từ có bài pháp thoại về “Thở thiền và thái độ của người tu thiền” đem lại lợi lạc cho quý Tăng Ni sinh và quý Phật tử đang tu tập thiền định. Sau thời pháp thoại, trong buổi thọ trai, thay mặt Quỹ ĐPNN, Phật tử Giác Từ Bi dâng lời tác bạch lên chư tôn đức Tăng Ni: “Hôm nay, Quỹ ĐPNN chúng con cùng nhau quay về đây với tất cả tấm lòng thành kính, tịnh tài cúng dường mười phương chư Phật và hiện tiền chư tôn đức. Nguyện cầu Phật pháp trường lưu, Phật sự viên thành, pháp sự viên mãn, quý Tăng Ni sinh thân khỏe tâm an, tinh tấn tu học trở thành tăng tài”.

Quỹ ĐPNN vô cùng xúc động trước hình ảnh của các vị đệ tử Phật đang ngày đêm tinh tấn, nỗ lực vượt qua các khó khăn để học hỏi kiến thức, tu trì giới hạnh làm nền tảng cho sự nghiệp hoằng Pháp độ sinh. Tịnh tài mà Quỹ dâng cúng tuy nhỏ bé nhưng phần nào có thể giúp quý Tăng, Ni sinh yên tâm tu hành, thanh tịnh tự thân, trau dồi Giới – Định – Tuệ trong những ngày “cấm túc”. Thấy chư Tăng Ni tu tập miên mật, có nền tảng đạo đức, hàng Phật tử rất hoan hỷ tu tập theo. Quả là một phước duyên cho người xuất gia và tại gia cùng tiến bước trên con đường giác ngộ. 

Kết thúc chương trình cúng dường trường hạ Học viện Phật giáo Việt Nam TP.HCM (cơ sở Lê Minh Xuân, bình chánh) (C252), Quỹ ĐPNN đã nhận được 351 lượt đóng góp với số tịnh tài hơn 438 triệu đồng. Số tịnh tài còn lại sau chương trình sẽ được chuyển vào chương trình C256.

Quỹ ĐPNN chân thành cảm niệm công đức hộ trì Tam bảo vô lượng của quý mạnh thường quân, quý Phật từ gần xa. Với tất cả công đức thù thắng mà quý vị đang tác tạo, Quỹ ĐPNN thành kính ngưỡng nguyện mười phương thiên chúng, long thần hộ pháp hộ trì cho tất cả quý vị và gia đình luôn được an vui, khỏe mạnh, vạn sự cát tường, sở cầu như nguyện.

Nam-mô Công Đức Lâm Bồ-tát Ma-ha-tát!

Kính mời quý vị xem báo cáo chi tiết chương trình tại bảng sau:

 

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH (C252)
TP. HCM, Ngày tháng năm 2020
Hướng dẫn tra cứu thứ tự đóng góp và những lưu ý quan trọng
A/ Tổng kết chi phí cho chương trình
STT Diễn giải ĐVT Số lượng Trị giá Số tiền (VNĐ) Ghi chú Ngày chi
1 Cúng dường trường hạ Học viện PGVN -CS Lê Minh Xuân Phần 782 300.000 234.600.000   13/06/2020
2 Cúng dường trường hạ Học viện PGVN -CS Lê Minh Xuân Phần 15 1.000.000 15.000.000   13/06/2020
3 Cúng dường trường hạ Học viện PGVN -CS Lê Minh Xuân Phần 48 2.000.000 96.000.000   13/06/2020
4 Cúng dường trường hạ Học viện PGVN -CS Lê Minh Xuân Phần 1 5.000.000 5.000.000   13/06/2020
  TỔNG       350.600.000 [a]  
               
B/ Tổng kết đóng góp cho chương trình
STT Phương Danh Ngày Ngoại tệ Tỷ giá Số tiền (VNĐ) Ghi chú Nơi ĐG-Số PCĐ/
Sao kê
1 Bùi Thị Trúc Quỳnh Pd Giác Từ Bi 15/06/2020     15.000.000   T-20F253
2 MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT 04/06/2020     15.000.000   T-20D955
3 Do Van Thanh 04/06/2020     10.000.000   T-20D925
4 Gđpt ThiệN Thành Và TườNg Phúc 05/06/2020     10.000.000   T-20F053
5 Hồ Minh Tân 06/06/2020     10.000.000   A-2006-0104
6 NguyễN Thị Xuân LiễU Pd Giác DiệU Thơ 04/06/2020     10.000.000   T-20D911
7 Trần Nhật Minh 09/06/2020     10.000.000   E
8 Dang Hoang Quan 02/06/2020     7.500.000   T-20D861
9 Nguyen Thi Giau 09/06/2020     6.000.000   T-20F164
10 Chuc Thom 05/06/2020     5.000.000   T-20F035
11 Gia Dinh Nguyen Thi Thu Hang 05/06/2020     5.000.000   T-20F054
12 Gia Đình Tô Thị Thu Trang PD Nguyệt Như Quang 08/06/2020     5.000.000   A-2006-0374
13 Giac Dieu Thanh 04/06/2020     5.000.000   T-20D931
14 GĐ Phong Ngọc Q8 04/06/2020     5.000.000   T-20D959
15 Gđpt Diệu Hiếu - Thủy Hoàng 06/06/2020     5.000.000   A-2006-0103
16 Kim Anh 08/06/2020     5.000.000   T-20F097
17 Le Thi Ngan 05/06/2020     5.000.000   T-20F048
18 Lương Bá Hạnh- Huỳnh Lệ Phụng PD Minh Từ- Viên Long 05/06/2020     5.000.000   A-2006-0074
19 MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT 10/06/2020     5.000.000   T-20F180
20 Nguyen Thi Tham 07/06/2020     5.000.000   T-20F089
21 Nguyễn Thị Bình 09/06/2020     5.000.000   E
22 Nguyễn Thị Mai PD Chơn Diệu Hương 04/06/2020     5.000.000   A-2006-0052
23 PhạM Thị ẺNg Pd Thanh Giáp 04/06/2020     5.000.000   T-20D926
24 Trương Thị Thu Huệ, Trương Thị Thu Hằng 17/06/2020     5.000.000   A-2006-0655
25 Vũ Thị Thanh HảO Pd Giác Nhã Đoan 09/06/2020     5.000.000   T-20F149
26 Nguyễn Thị Nhảy PD Thọ Hoa ( New Zealand) 06/06/2020     4.400.000   A-2006-0129
27 MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT 04/06/2020     3.500.000   T-20D922
28 Võ Trọng Nghĩa 06/06/2020     3.400.000   A-C2006-0024
29 Bich Thu PD Duc Nguyet 06/06/2020     3.000.000   A-C2006-0035
30 Dieu Minh 04/06/2020     3.000.000   T-20D963
31 Diệu Đế 18/06/2020     3.000.000   A-C2006-0077
32 Gdpt Vien Thuy 05/06/2020     3.000.000   T-20F021
33 Gia Đình Ngô Thị Hảo PD Hoa Tâm 08/06/2020     3.000.000   A-2006-0379
34 Giac Hanh My 04/06/2020     3.000.000   T-20D932
35 Giác An Diệu 09/06/2020     3.000.000   E
36 Ho Thi Phuong Thao 10/06/2020     3.000.000   T-20F176
37 Ho Thi Thu Hoai 06/06/2020     3.000.000   T-20F064
38 Hồ Nguyễn Quang Khiêm PD Tâm Phước ( New Zealand) 06/06/2020     3.000.000   A-2006-0132
39 MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT 05/06/2020     3.000.000   T-20F036
40 MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT 13/06/2020     3.000.000   T-20F223
41 Nguyen Thi Hong Chi 05/06/2020     3.000.000   T-20F022
42 Nguyễn Phúc Trọng Ân ( New Zealand) 06/06/2020     3.000.000   A-2006-0130
43 Nguyễn Thị Thanh 09/06/2020     3.000.000   E
44 Nguyễn Văn Thủy - Nguyễn Văn Thúy + Cô Liên Phương + Chị Phong 08/06/2020     3.000.000   A-2006-0375
45 Tâm Hằng Liên 04/06/2020     3.000.000   A-2006-0047
46 Đặng Hồng 09/06/2020     3.000.000   E
47 MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT 04/06/2020     2.900.000   T-20D960
48 Nhóm Phật Tử Cô Kim Dung 08/06/2020     2.850.000   A-C2006-0044
49 MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT 03/06/2020     2.500.000   T-20D895
50 Hon Sien 23/06/2020 150AUD 15.775 2.366.250   A-2006-0871
51 Annie Kim Tran Pd Nhat Chi 16/06/2020     2.330.000   T-20F286
52 Gia Đình Anh Chính & Chị Thanh 09/06/2020 100USD 23.250 2.325.000   A-C2006-0052
53 Bui Ngoc Mai 08/06/2020     2.000.000   T-20F130
54 Le Kim Thai 04/06/2020     2.000.000   T-20D919
55 Le Pham Gia Hy 08/06/2020     2.000.000   T-20F103
56 Le Pham Gia Khiem 05/06/2020     2.000.000   T-20F015
57 Ngoc Bich PD Giac Hoa 06/06/2020     2.000.000   A-C2006-0031
58 Nguyen Thi Hien 05/06/2020     2.000.000   T-20F044
59 Nguyen Thi Thao 09/06/2020     2.000.000   T-20F173
60 Nguyễn Hải Hòa PD Thiện Bình 11/06/2020     2.000.000   A-2006-0414
61 Nguyễn Thị Tình PD Giác Chơn Tâm 06/06/2020     2.000.000   A-2006-0116
62 Phạm Thị Mây 14/06/2020     2.000.000   A-2006-0550
63 Phật Tử Diệu Hương 07/06/2020     2.000.000   A-2006-0260
64 Nguyen Thi Hoa Pd Hoa Tam 05/06/2020     1.650.000   T-20F032
65 Trúc Hiển 06/06/2020     1.500.000   A-C2006-0028
66 Bui Mai Bach Tuyet 03/06/2020     1.500.000   T-20D878
67 Giac Le Tam - Hoang Anh Tuan 04/06/2020     1.500.000   T-20D949
68 Hà Thị Tơ PD Như Thuận 09/06/2020     1.500.000   A-2006-0382
69 Khánh Thủy 04/06/2020     1.500.000   A-2006-0059
70 Le Van An 07/06/2020     1.500.000   T-20F086
71 Mai Thi Hien Pd Dieu Tanh 04/06/2020     1.500.000   T-20D921
72 MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT 04/06/2020     1.500.000   T-20D941
73 MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT 08/06/2020     1.500.000   T-20F105
74 Nguyen Hai Hoa-Ho Thi Thu Nga 15/06/2020     1.500.000   T-20F269
75 Nguyen Thi Ngoc Tho Pd Hoa Duc 08/06/2020     1.500.000   T-20F114
76 Nguyen Thi Thanh Thao 04/06/2020     1.500.000   T-20D958
77 Nguyễn Quốc Huy PD Tâm Hoàng ( New Zealand) 06/06/2020     1.500.000   A-2006-0131
78 Nguyễn Thị Kim Thanh PD Hoa Hải 05/06/2020     1.500.000   A-2006-0072
79 Pham Thi Xuan 03/06/2020     1.500.000   T-20D890
80 Tran Kien Phuc Pd Thien Loc 05/06/2020     1.500.000   T-20F029
81 Trung Dao 12/06/2020     1.500.000   T-20F211
82 Trần Quang Đương PD Tâm Tịnh ( New Zealand) 06/06/2020     1.500.000   A-2006-0133
83 Vũ Duy Khánh - Vũ Gia Đức 10/06/2020     1.500.000   A-2006-0410
84 Hoa Minh 05/06/2020     1.200.000   A-2006-0068
85 Tô Văn Sết 09/06/2020     1.200.000   A-2006-0395
86 Tran Hanh Tinh Anh Pd Phap Hanh 05/06/2020     1.050.000   T-20F024
87 Bui Ngoc Mai 05/06/2020     1.000.000   T-20F042
88 Bùi Thị Kim Mai 08/06/2020     1.000.000   A-2006-0370
89 Chơn Thành Giác 08/06/2020     1.000.000   A-2006-0367
90 Dao Thi Xuat - Bui Hong Quy (Bac Ninh) 17/06/2020     1.000.000   T-20F316
91 Dieu Thuy 08/06/2020     1.000.000   T-20F128
92 Diệu Ấn, Diệu Mai 07/06/2020     1.000.000   A-2006-0346
93 Gd Phat Tu Mai Nguyen Hp 04/06/2020     1.000.000   T-20D916
94 Gd Vo Thanh Lam Gd Ho Thi Na 08/06/2020     1.000.000   T-20F138
95 Gdpt Minh Duc Va Kim Tuyen 04/06/2020     1.000.000   T-20D962
96 Gdpt Ngo Minh Hai 03/06/2020     1.000.000   T-20D883
97 Gia Đình Diệu Quảng 06/06/2020     1.000.000   A-2006-0100
98 Gia Đình Phật Tử Chúc Hồng 07/06/2020     1.000.000   A-2006-0250
99 Giac Anh Ngoc 04/06/2020     1.000.000   T-20D948
100 Giac Xuan Thai 07/06/2020     1.000.000   T-20F091
101 Giang Bích Phượng 08/06/2020     1.000.000   A-2006-0373
102 Giác Hà Phúc - Giác Hà Nghiêm - Ngộ Việt An - Trịnh Minh Xuân 08/06/2020     1.000.000   A-2006-0363
103 Ho Thanh Tri 12/06/2020     1.000.000   T-20F210
104 Hue Nhan - Hoa Tam 08/06/2020     1.000.000   T-20F139
105 Huỳnh Khánh Ngân PD Tịnh Kim 09/06/2020     1.000.000   A-2006-0381
106 Huỳnh Thị Bông và Nguyễn Văn Bé 09/06/2020     1.000.000   E
107 Kha Tú Trân 06/06/2020     1.000.000   A-2006-0105
108 Le Thi Chau 09/06/2020     1.000.000   T-20F172
109 Ly Ngoc Quynh 15/06/2020     1.000.000   T-20F276
110 Lê Thị Bắc Mỹ Thuận 07/06/2020     1.000.000   A-2006-0273
111 Lê Thị Thu Thủy PD Diệu Thu 04/06/2020     1.000.000   A-2006-0044
112 Lường Xuân Kiên 04/06/2020     1.000.000   A-2006-0050
113 Mai Diệu Lệ 09/06/2020     1.000.000   E
114 Mai Thị Yểm PD Giác Lệ Từ 07/06/2020     1.000.000   A-2006-0265
115 MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT 05/06/2020     1.000.000   T-20F018
116 Nguyen Huu Tuan 02/06/2020     1.000.000   T-20D858
117 Nguyen Minh Bao Va Gd Nguyen Kim Dung 18/06/2020     1.000.000   T-20F323
118 Nguyen Tan Ngoc 08/06/2020     1.000.000   T-20F106
119 Nguyen Thi My Linh 11/06/2020     1.000.000   T-20F198
120 Nguyen Thi Thanh Thuy 08/06/2020     1.000.000   T-20F140
121 Nguyen Thi Thao 12/06/2020     1.000.000   T-20F212
122 Nguyen Thi Thu Thuy 15/06/2020     1.000.000   T-20F248
123 Nguyễn Ngọc Hạnh 09/06/2020     1.000.000   E
124 Nguyễn Ngọc Kiều Vân PD Thiện Bạch 06/06/2020     1.000.000   A-C2006-0026
125 Nguyễn Thị Diệu Anh 07/06/2020     1.000.000   A-2006-0282
126 Nguyễn Thị Kim Phượng 14/06/2020     1.000.000   A-2006-0499
127 Nguyễn Thị Kim Tuyến PD Tường Diệp 07/06/2020     1.000.000   A-2006-0230
128 Nguyễn Thị Lan PD Giác Nhuận Linh 06/06/2020     1.000.000   A-2006-0134
129 Nguyễn Thị Tới 09/06/2020     1.000.000   E
130 Ngô Hoàng Huy PD Minh Hoàng 07/06/2020     1.000.000   A-2006-0343
131 Phan Thi Minh Phuong 10/06/2020     1.000.000   T-20F178
132 Thien Ngoc 02/06/2020     1.000.000   T-20D853
133 Thiện Minh- Diệu Tuyền 08/06/2020     1.000.000   A-2006-0366
134 Thuy Luan Pd Dieu Tam Bac Ninh 08/06/2020     1.000.000   T-20F133
135 Tran Kim Yen 09/06/2020     1.000.000   T-20F156
136 Tran Thi Binh Khanh Pd Hoa Phuc - Tran Van Dai Pd Phap Hanh 05/06/2020     1.000.000   T-20F030
137 Tran Thi Kim Oanh 04/06/2020     1.000.000   T-20D945
138 Trần Thị Hồng Sâm PD Chánh Niệm 07/06/2020     1.000.000   A-2006-0275
139 Trần Thị Kim Khánh 07/06/2020     1.000.000   A-2006-0272
140 Tuân Hòa 05/06/2020     1.000.000   A-C2006-0020
141 Tường Thủy Khánh Nhung 09/06/2020     1.000.000   E
142 Tống Ngọc Dũng 16/06/2020     1.000.000   A-2006-0632
143 Vo Ngoc Tuyet Phung Va Nguyen Van Tai 05/06/2020     1.000.000   T-20F002
144 Vo Phu Quan 12/06/2020     1.000.000   T-20F205
145 Đoàn Ngọc Dung 05/06/2020     1.000.000   A-C2006-0016
146 Đặng Thị Mỹ 06/06/2020     1.000.000   A-2006-0150
147 Đỗ Thị Phượng PD Thanh Tài 07/06/2020     1.000.000   A-2006-0231
148 Hồ Văn Thanh 07/06/2020     800.000   A-2006-0223
149 Tu Lam 23/06/2020 50AUD 15.775 788.750   A-2006-0872
150 Nguyen Thi Cam Tien 08/06/2020     700.000   T-20F126
151 Hương Linh Lưu Giang Tông 04/06/2020     600.000   A-2006-0062
152 Le Ngoc Tan 05/06/2020     600.000   T-20F047
153 Le Ngoc Tan 12/06/2020     600.000   T-20F204
154 Le Thi Kim Ngan 03/06/2020     600.000   T-20D893
155 Lê Thị Kim Loan PD Phan Thanh Nhân 07/06/2020     600.000   A-2006-0242
156 MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT 04/06/2020     600.000   T-20D915
157 MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT 05/06/2020     600.000   T-20F019
158 MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT 07/06/2020     600.000   T-20F079
159 MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT 08/06/2020     600.000   T-20F141
160 Nguyen Thi Hong Xuan 03/06/2020     600.000   T-20D903
161 Nguyen Thi Yen Trinh 04/06/2020     600.000   T-20D933
162 Nguyen Tri (Nguyen Thi Quynh Nga) 08/06/2020     600.000   T-20F100
163 Nguyễn Thị Thơm PD Diệu Thắm 07/06/2020     600.000   A-2006-0227
164 Nguyễn Thị Ánh Tuyết PD Diệu Minh 06/06/2020     600.000   A-2006-0114
165 Trần Thị Mai Sen PD Hoa Trí 03/06/2020     600.000   A-2006-0040
166 Tuấn Tú 08/06/2020     600.000   A-2006-0380
167 Vo Thi Thanh Nga Pd Hoa Minh 08/06/2020     600.000   T-20F134
168 Vu Thi Hue 04/06/2020     600.000   T-20D951
169 Vu Thi Hue 04/06/2020     600.000   T-20D952
170 Tín Tâm 08/06/2020     500.000   A-C2006-0048
171 Bạch Huệ 09/06/2020     500.000   E
172 Cụ Bà Trung Mai 09/06/2020     500.000   A-2006-0383
173 Dinh Thi Thanh Nhan (Bac Ninh) 17/06/2020     500.000   T-20F317
174 Diệu Thành 09/06/2020     500.000   E
175 Dong Anh 07/06/2020     500.000   T-20F084
176 Gd Giac An Nhu 08/06/2020     500.000   T-20F095
177 Gdpt Dao Quang Son 03/06/2020     500.000   T-20D885
178 Gia Dinh Hoa Phuc 05/06/2020     500.000   T-20F040
179 Gia Dinh Nhat Khuyen An Kha Ha Di 06/06/2020     500.000   T-20F059
180 Gia Đình Pháp Đức 14/06/2020     500.000   A-2006-0598
181 Ho Thi Ngoc Le (Nhat Le) 09/06/2020     500.000   T-20F163
182 Huynh Nhat Hoa 03/06/2020     500.000   T-20D896
183 Hồ Thị Vặn 93t 09/06/2020     500.000   A-2006-0388
184 Khánh Bích 09/06/2020     500.000   E
185 Khánh Thủy 09/06/2020     500.000   E
186 Khương Thị Phương 07/06/2020     500.000   A-2006-0277
187 Lien Tam 09/06/2020     500.000   T-20F161
188 Lâm Kim Si 07/06/2020     500.000   A-2006-0350
189 Lê Thị Bắc Mỹ Thuận 08/06/2020     500.000   A-2006-0376
190 Một Nhân Viên Quỹ Đạo Phật Ngày Chia Sẻ Ba La Mật 02/06/2020     500.000   A-2006-0030
191 MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT 03/06/2020     500.000   T-20D907
192 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 06/06/2020     500.000   A-2006-0137
193 MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT 08/06/2020     500.000   T-20F101
194 Mỹ Hạnh 07/06/2020     500.000   A-2006-0284
195 Nguyen Thi Hoai An 08/06/2020     500.000   T-20F102
196 Nguyen Thi Tam - Thai Nguyen 10/06/2020     500.000   T-20F182
197 Nguyen Thi Thanh Thuy Pd Dieu Thao 15/06/2020     500.000   T-20F271
198 Nguyen Thuy Trang 05/06/2020     500.000   T-20F041
199 Nguyen Thuy Trang 15/06/2020     500.000   T-20F259
200 Nguyễn Hữu Đạt - Hà Thị Tý 07/06/2020     500.000   A-2006-0270
201 Nguyễn Quốc Huy 17/06/2020     500.000   A-2006-0642
202 Nguyễn Thị Hái 07/06/2020     500.000   A-2006-0237
203 Nguyễn Thị Hạnh PD An Duyên 07/06/2020     500.000   A-2006-0276
204 Nguyễn Thị Hảo PD Diệu Hiền 07/06/2020     500.000   A-2006-0243
205 Nguyễn Thị Kiều Oanh 08/06/2020     500.000   A-2006-0371
206 Nguyễn Thị Sơn 07/06/2020     500.000   A-2006-0228
207 Nguyễn Thị Thu Trang PD Diệu Nghiêm 07/06/2020     500.000   A-2006-0246
208 Nguyễn Thị Trinh 87t 09/06/2020     500.000   A-2006-0385
209 Phan Thi Thu Thuy 05/06/2020     500.000   T-20F051
210 Phạm Thị Trọng PD Phổ Hiền 02/06/2020     500.000   A-2006-0028
211 Thanh Phuong 02/06/2020     500.000   T-20D854
212 Thanh Thuy PD Giac Phuong Ha 06/06/2020     500.000   A-C2006-0041
213 Tran Thi Hien 08/06/2020     500.000   T-20F117
214 Tran Thi Huong Sen 08/06/2020     500.000   T-20F111
215 Trần Thị Ngọc Diệp 12/06/2020     500.000   A-2006-0422
216 Trần Thị Tuyết Mai PD Hoa Xuân 07/06/2020     500.000   A-2006-0345
217 Tô Thị Thúy Hằng 06/06/2020     500.000   A-2006-0083
218 Viên Nhuận - Minh Bửu 06/06/2020     500.000   A-2006-0079
219 Võ Thị Bảy 09/06/2020     500.000   E
220 Võ Thị Mỹ Ngọc PD Diệu Cúc 07/06/2020     500.000   A-2006-0274
221 Võ Thị Thanh Thúy PD Huệ Phước 06/06/2020     500.000   A-C2006-0025
222 Vũ Thị Nga PD Diệu Tín 06/06/2020     500.000   A-2006-0081
223 Đỗ Thanh Liêm 07/06/2020     500.000   A-2006-0293
224 Đỗ Thị Lan PD Tâm Phương 06/06/2020     500.000   A-2006-0080
225 Minh Khanh 04/06/2020     450.000   A-2006-0057
226 Phat Tu Da Nang 06/06/2020     450.000   T-20F062
227 Dieu Hoa 13/06/2020     400.000   T-20F221
228 Giang Thị Lan, Nguyễn Thị Phượng PD Giác An Phúc, Giác Minh Tâm 07/06/2020     400.000   A-2006-0254
229 Nguyễn Quang Sơn PD Minh Đạo 07/06/2020     400.000   A-2006-0245
230 Ngô Thị Diễm 08/06/2020     400.000   A-2006-0364
231 Anh Long 09/06/2020     300.000   E
232 Dieu Nhu 09/06/2020     300.000   T-20F162
233 Duong Thi Huyen 07/06/2020     300.000   T-20F090
234 Gdpt Ngo Quang Chuong - Lien Dung - Ngo Hanh Thong - Giac Tam An 03/06/2020     300.000   T-20D876
235 Giac Chan Hoai 07/06/2020     300.000   T-20F080
236 Hoang Duc Quang 04/06/2020     300.000   T-20D953
237 Huỳnh Thị Nhung 07/06/2020     300.000   A-2006-0235
238 Hà Thị Thảo PD Hoa Tâm 06/06/2020     300.000   A-2006-0077
239 Khánh Bích 04/06/2020     300.000   A-2006-0053
240 Khánh Hà 09/06/2020     300.000   E
241 Le Thi Diem Tuyet 05/06/2020     300.000   T-20F012
242 Lê Thị Hoàng Trang ( Ban Đạo Ca) PD Giác Hương Như 03/06/2020     300.000   A-2006-0039
243 Lê Thị Kim Loan 07/06/2020     300.000   A-2006-0356
244 MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT 05/06/2020     300.000   T-20F009
245 MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT 05/06/2020     300.000   T-20F031
246 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 10/06/2020     300.000   A-2006-0411
247 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 16/06/2020     300.000   A-2006-0622
248 Nguyen Duc Thai 18/06/2020     300.000   T-20F322
249 Nguyen Thi Nhai Pd Tam Trang 15/06/2020     300.000   T-20F272
250 Nguyên Lan Chương PD Thanh Tiễn 04/06/2020     300.000   A-2006-0067
251 Nguyễn Thị Bích Như PD Trung Ngọc 04/06/2020     300.000   A-2006-0042
252 Nguyễn Thị Kim Hoàng PD Giác Trí Nguyện 07/06/2020     300.000   A-2006-0240
253 NGUYỄN THỊ KIM PHỤNG 07/06/2020     300.000   A-2006-0337
254 Nguyễn Thị Thanh Vân PD Giác Diệu Hà 07/06/2020     300.000   A-2006-0286
255 Ngô Thị Nguyệt PD Diệu Viên 08/06/2020     300.000   A
256 Ngộ Kiển Phước 06/06/2020     300.000   A-2006-0147
257 Pham Hoang Viet 04/06/2020     300.000   T-20D936
258 Phan Mọc Lan 05/06/2020     300.000   A-C2006-0019
259 Phan Thị Em 07/06/2020     300.000   A-2006-0280
260 Phan Thị Mỹ Nga 07/06/2020     300.000   A-2006-0253
261 Pháp Hoa Huệ Liên 04/06/2020     300.000   A-2006-0046
262 Phật Tử Nguyên Thức 05/06/2020     300.000   A-2006-0073
263 Quan Kim Sơn 06/06/2020     300.000   A-2006-0146
264 Thanh Thoai 07/06/2020     300.000   T-20F082
265 Tin Uyen 06/06/2020     300.000   T-20F058
266 Trần Như Ngọc 07/06/2020     300.000   A-2006-0267
267 Tường Thủy 04/06/2020     300.000   A-2006-0058
268 Đạt Liên 04/06/2020     300.000   A-2006-0065
269 Đặng Thị Thu Liễu PD Tâm Huệ 07/06/2020     300.000   A-2006-0285
270 Đặng Duy Đôn 16/06/2020     250.000   A-2006-0628
271 Gia Dinh Quang Dung Bmt 03/06/2020     201.000   T-20D887
272 Chuc Binh 08/06/2020     200.000   T-20F118
273 Chánh Hạnh 07/06/2020     200.000   A-2006-0362
274 Diệu Tâm Q12 08/06/2020     200.000   A
275 Gd Giac Huong Hiep 04/06/2020     200.000   T-20D964
276 Giac Nhu Hue 18/06/2020     200.000   T-20F324
277 Giác Liên Trí 07/06/2020     200.000   A-2006-0341
278 Huynh Lam Minh Tam Pd Lien Tam 15/06/2020     200.000   T-20F249
279 Le Van Phuc 04/06/2020     200.000   T-20D912
280 Lê Ngọc Mai + Lê Thị Kim Phụng PD Phổ Hiền + Hạnh Liên 08/06/2020     200.000   A-C2006-0046
281 Lê Thị Sáu PD Đức Viên 07/06/2020     200.000   A-2006-0251
282 Lê Thị Tuyết Nhung 11/06/2020     200.000   A-2006-0415
283 Lữ Thị Ngọc Chi 08/06/2020     200.000   A-2006-0372
284 Mai Van Lan 07/06/2020     200.000   T-20F085
285 MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT 07/06/2020     200.000   T-20F092
286 Nguyen Nguyen Ngoc 07/06/2020     200.000   T-20F073
287 Nguyen Thi Phuoc 08/06/2020     200.000   T-20F121
288 Nguyen Xuan Hung 08/06/2020     200.000   T-20F120
289 Nguyễn Thị Bích Như 09/06/2020     200.000   E
290 Nguyễn Thị Của PD Lệ Tài 07/06/2020     200.000   A-2006-0278
291 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 06/06/2020     200.000   A-2006-0151
292 Nguyễn Thị Mỹ Nhung 06/06/2020     200.000   A-2006-0088
293 Nguyễn Thị Nhị PD Diệu Tường 07/06/2020     200.000   A-2006-0354
294 Nguyễn Thị Tiến PD Nghiêm Tiến 07/06/2020     200.000   A-2006-0347
295 Nguyễn Văn An PD Khánh Tường 07/06/2020     200.000   A-2006-0241
296 Pham Thi Kim Thoa 05/06/2020     200.000   T-20F046
297 Phạm Thị Dung - Nguyễn Hoàng Kim Khuê PD Ngọc Yên - Ngọc Trí 07/06/2020     200.000   A-2006-0252
298 Tran Thi Binh An Pd Hoa Hanh - Nguyen An Binh Minh Pd Hoa Thien 05/06/2020     200.000   T-20F028
299 Tu Lam 02/06/2020     200.000   T-20D852
300 Van Kiet 07/06/2020     200.000   T-20F083
301 Võ Thị Bảy 07/06/2020     200.000   A-2006-0334
302 Võ Yến Linh 04/06/2020     200.000   A-2006-0066
303 Đang Phước Lợi 05/06/2020     200.000   A-C2006-0021
304 Đặng Thị Quỳnh Như PD Thánh Ý 07/06/2020     200.000   A-2006-0357
305 Do Duc Trung 03/06/2020     150.000   T-20D880
306 Dong Lam 03/06/2020     150.000   T-20D894
307 Khánh Hạ 04/06/2020     150.000   A-2006-0056
308 Minh Hoàng 04/06/2020     150.000   A-2006-0055
309 Minh Đăng 04/06/2020     150.000   A-2006-0054
310 MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT 03/06/2020     150.000   T-20D891
311 MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT 03/06/2020     150.000   T-20D892
312 MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT 08/06/2020     150.000   T-20F110
313 Nguyen Hong Xuong Pd Hoa Dao 05/06/2020     150.000   T-20F025
314 Nguyen Minh Hung Pd Thien Lai - Nguyen Tan Phat Pd Thien Nguyen 05/06/2020     150.000   T-20F026
315 Nguyen The Kien 05/06/2020     150.000   T-20F004
316 Nguyen Thi Binh Nhut Pd Hoa Quang 05/06/2020     150.000   T-20F023
317 Nguyen Thi Dao Pd Hue Lien Diep 08/06/2020     150.000   T-20F115
318 Vc Ta Cong Khai -Ho Thi Kim Thoa 08/06/2020     150.000   T-20F135
319 Viên Tín 05/06/2020     150.000   A-2006-0069
320 Phan Duc Son 04/06/2020     130.000   T-20D961
321 Bùi Thị Thủy PD Liên Thủy 06/06/2020     100.000   A-2006-0107
322 Giác Phương Nga 07/06/2020     100.000   A-2006-0352
323 Huệ Vân 08/06/2020     100.000   A
324 Liên Hằng 09/06/2020     100.000   E
325 Liên Ngọc 06/06/2020     100.000   A-2006-0138
326 Liêu Phụng Hương 04/06/2020     100.000   A-2006-0064
327 Ly Nguon 05/06/2020     100.000   T-20F045
328 Mỹ Phương 09/06/2020     100.000   E
329 Nguyen Khac Binh Pd Phap Tam 05/06/2020     100.000   T-20F027
330 Nguyen Ngoc Hoang Hai 08/06/2020     100.000   T-20F112
331 Nguyen Nhu Duc 03/06/2020     100.000   T-20D881
332 Nguyen Thi Canh 14/06/2020     100.000   T-20F246
333 Nguyen Thi Toi 11/06/2020     100.000   T-20F194
334 Nguyen Thi Tuyet 02/06/2020     100.000   T-20D857
335 Nguyen Xuan Hau 08/06/2020     100.000   T-20F119
336 Nguyễn Thị Thanh PD Diệu Nhã 07/06/2020     100.000   A-2006-0360
337 Nguyễn Thị Tám 07/06/2020     100.000   A-2006-0229
338 Nhom Tu Tam Ha Noi 08/06/2020     100.000   T-20F145
339 Phan Thị Huỳnh Hoa 07/06/2020     100.000   A-2006-0335
340 Phan Thị Thu Thảo PD Diệu Hiếu 07/06/2020     100.000   A-2006-0359
341 Phan Thị Thu Thủy PD Diệu Hà 07/06/2020     100.000   A-2006-0358
342 Phan Tâm 07/06/2020     100.000   A-2006-0249
343 Phạm Bích Thu 09/06/2020     100.000   E
344 Trần Thị Mai PD Thanh Hà 07/06/2020     100.000   A-2006-0355
345 Tất Nhi Nữ 06/06/2020     100.000   A-2006-0093
346 Tất Tín 04/06/2020     100.000   A-2006-0063
347 Giác Phước Hoa 08/06/2020     50.000   A
348 Ho Tu Quynh 06/06/2020     50.000   T-20F068
349 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 06/06/2020     50.000   A-2006-0097
350 Nguyen Duc Anh 02/06/2020     50.000   T-20D860
351 Nguyen Nhu Duc 05/06/2020     50.000   T-20F013
  TỔNG       438.241.000 [b]  
               
C/ Xử lý Quỹ: C3/ Chuyển vào HĐ C256 87.641.000 [c]=[b]-[a] (Chi < Thu)
               
  Hướng dẫn tra cứu mã số nơi đóng góp:  
  A = Đóng góp trực tiếp tại Chùa Giác Ngộ  
  E = Đóng góp trực tiếp trong hoạt động  
  T = Đóng góp vào TK Vietcombank - Tran Ngoc Thao (Thich Nhat Tu) - 0071000776335  
  U = Đóng góp tại Úc Châu  
  V = Đóng góp bằng hiện vật quy đổi thành tiền (theo thông tin MTQ cung cấp hoặc ước lượng)  
  P = Đóng góp qua Paypal  
               
Lưu ý quan trọng:
1. Tài khoản Vietcombank Tran Ngoc Thao (Thich Nhat Tu) - 0071000776335 là tài khoản duy nhất của Quỹ Đạo Phật Ngày Nay. Quý vị chuyển khoản vào TK Quỹ mà không ghi rõ mục đích đóng góp thì BĐH Quỹ sẽ ghi nhận như là "Đóng góp tùy hỉ" và chuyển đóng góp đó vào những chương trình còn thiếu kinh phí. Quý vị chuyển khoản mà không ghi rõ phương danh thì BĐH Quỹ sẽ ghi nhận như là "Một Phật tử chia sẻ ba la mật". Quý vị chuyển khoản cho những hoạt động Quỹ đã hoàn thành tổng kết báo cáo thì đóng góp đó sẽ được chuyển vào những hoạt động có mục đích tương tự.
2. Tài khoản Vietcombank 0071000989041 được dành riêng cho Quỹ đời sống Tăng Ni (C106)
Tài khoản Vietcombank 0171003471369 được dành riêng cho chương trình xây dựng Chùa Quan Âm Đông Hải tại Sóc Trăng (QAĐH)
Tài khoản Vietcombank 0171003481551 được dành riêng cho chương trình xây dựng Chùa Giác Ngộ Vũng Tàu (GNVT)
Tài khoản Vietcombank 0071004336891 được dành riêng cho chương trình Ấn tống Thánh điển Phật giáo Việt Nam (C200)
Do đó toàn bộ các khoản đóng góp vào các tài khoản này chỉ được dùng cho những mục đích nêu trên. Kính mong Quý vị liễu tri.
3. Để tiết kiệm chi phí chuyển khoản, Quý vị phát tâm ủng hộ nhiều hoạt động của Quỹ cùng lúc, xin hãy chuyển khoản trong cùng 1 lần, và ghi rõ tất cả các mã chương trình trong Nội dung chuyển khoản, BĐH Quỹ sẽ phân bổ đúng mục đích yêu cầu.
4. Khi thực hiện chuyển khoản kính mong Quý vị ghi rõ trong nội dung chuyển khoản số điện thoại hoặc địa chỉ email để BĐH Quỹ liên hệ xác nhận đóng góp.
5. Mọi đóng góp trực tiếp tại Văn Phòng Quỹ đều có in Phiếu Công Đức để cảm tạ Quý vị mạnh thường quân. Những vị hảo tâm đóng góp qua hình thức chuyển khoản hoặc các hình thức khác xin vui lòng liên hệ Văn Phòng Quỹ để được hướng dẫn về việc in Phiếu Công Đức.
6. Ngoài những thư vận động được đăng tải trên các kênh truyền thông chính của Quỹ Đạo Phật Ngày Nay có ghi rõ hướng dẫn đóng góp, BĐH Quỹ không ủy nhiệm cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác để nhận đóng góp hoặc vận động các chương trình không do Quỹ Đạo Phật Ngày Nay tổ chức. Kính mong Quý vị liễu tri.
7. Đóng góp bằng hiện vật được quy đổi thành tiền theo giá tham khảo hoặc giá trị Mạnh thường quân ghi nhận.
8. Sau khi xem danh sách chi mua những sản phẩm trong mục A/TỔNG CHI nêu trên, nếu Quý vị nhà hảo tâm có biết những địa chỉ nhà cung cấp nào có thể cung cấp cùng loại sản phẩm với giá tốt hơn thì xin hoan hỷ chỉ dẫn lại để BĐH Quỹ có thể liên hệ thu mua cho những hoạt động sau này ngày càng được tiết kiệm chi phí. Điều này rất quan trọng đối với Quỹ Đạo Phật Ngày Nay vì chúng ta đều mong muốn có nhiều người được giúp đỡ hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn.
9. Quý vị có đóng góp mà chưa có tên trong danh sách trên, xin vui lòng liên hệ Liên hệ Văn Phòng Quỹ Đạo Phật Ngày Nay để được đính chính. Kính mong Quý vị hoan hỷ.
10. Mọi thắc mắc, góp ý, kính mong Quý vị liên hệ ĐT: (028) 6680 9802, email: quydaophatngaynay@gmail.com, địa chỉ: Văn Phòng Quỹ Đạo Phật Ngày Nay, tầng trệt Chùa Giác Ngộ, 92 Nguyễn Chí Thanh, P.3, Q.10, TP.HCMĐăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Previous
Next

Đăng nhập