Tổng Kết Chương Trình Ấn Tống 160.000 Quyển Kinh Sách: 100 Điều Đạo Đức Tại Gia, Kinh Phật Về Đạo Đức Và Xã Hội, Truyện Tranh Về Cuộc Đời Đức Phật (C232)

Đã đọc: 261           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Nhằm đáp ứng nhu cầu của người tại gia, Quỹ Đạo Phật Ngày Nay đã tiến hành ấn tống 100 ngàn quyển “100 điều đạo đức tại gia”, 50 ngàn quyển “Truyện tranh về cuộc đời đức Phật” và 10 ngàn quyển “Kinh Phật về Đạo đức và Xã hội”.

Tổng Kết Chương Trình Ấn Tống 160.000 Quyển Kinh Sách: 100 Điều Đạo Đức Tại Gia, Kinh Phật Về Đạo Đức Và Xã Hội, Truyện Tranh Về Cuộc Đời Đức Phật (C232)

 

Tổng tịnh tài đóng góp: 539.128.936 đồng

Tổng chi phí chương trình: 539.128.936 đồng

(Để thỉnh kinh sách, kính mời quý vị truy cập vào: https://quydaophatngaynay.org/thinh-kinh-sach/?masp=S001)

Chương trình “Ấn tống 160.000 quyển kinh sách” (C232), với tổng kinh phí gần 540 triệu đồng, được tài trợ hoàn toàn bởi Thế Giới Phật Giáo. Theo đó, nhằm đáp ứng nhu cầu của người tại gia, Quỹ Đạo Phật Ngày Nay đã tiến hành ấn tống 100 ngàn quyển “100 điều đạo đức tại gia”, 50 ngàn quyển “Truyện tranh về cuộc đời đức Phật” và 10 ngàn quyển “Kinh Phật về Đạo đức và Xã hội”.

Câu chuyện về đức Phật đã trải qua trên 2600 năm trường lưu và những lời dạy của Ngài giúp cho con người sống tốt, sống hạnh phúc hơn. Giờ đây, những lời dạy quý báu ấy được TT. Thích Nhật Từ soạn dịch/ biên soạn chủ yếu trên nền chất liệu từ thuần Việt nhằm giúp người tại gia dễ hiểu, dễ suy ngẫm, dễ ứng dụng. Tuy 3 đầu Kinh sách trên hướng đến những lứa tuổi khác nhau nhưng lại cùng phục vụ cho nhu cầu của người tại gia. “100 điều đạo đức tại gia”, “Kinh Phật về Đạo đức và Xã hội” và “Truyện tranh về cuộc đời đức Phật” cung cấp những kiến thức cốt lõi về Đức Thế Tôn và bốn chân lý thánh; nhưng lại được thể hiện theo những hướng khác nhau để người đọc có những góc nhìn đa dạng về đạo Phật. Đồng thời, 3 quyển Kinh sách trên cũng mang lại những lợi ích vô cùng thiết thực, chẳng hạn: các bé thiếu nhi có thể học theo đạo hạnh của đức Phật Gotama khi đọc truyện tranh, người lớn thì lại khai mở trí tuệ khi đọc Kinh Phật, và bất cứ lứa tuổi nào cũng đều có thể áp dụng những lời dạy của Phật vào cuộc sống,... 

Kinh sách luôn đóng một vai trò to lớn trong việc truyền bá Phật pháp, lưu giữ kiến thức cũng như các giá trị về Phật giáo. Điều đó không chỉ giúp ích cho con người ở xã hội đương thời mà còn mang những giá trị, tinh hoa của quá khứ vào tương lai.

Quỹ xin chân thành cảm ơn Thế giới Phật giáo đã tài trợ cho chương trình ấn tống kinh sách (C232), góp phần mang lại lợi lạc cho mọi người. Kính chúc quý vị thân khỏe, tâm an và hanh thông trong cuộc sống. 

 

 Kính mời quý vị xem báo cáo chi tiết:

 

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH
ẤN TỐNG 160.000 QUYỂN KINH SÁCH DO
THẾ GIỚI PHẬT GIÁO BẢO TRỢ (C232)
TP. HCM, Ngày 03 tháng 03 năm 2020
Hướng dẫn tra cứu thứ tự đóng góp và những lưu ý quan trọng
A/ Tổng kết chi phí cho chương trình
STT Diễn giải ĐVT Số lượng Trị giá Số tiền (VNĐ) Ghi chú Ngày chi
1 Chi phí giấy in 100 điều đạo đức tại gia Ram 201 281.736 56.628.936    
2 Chi phí công in 100 điều đạo đức tại gia Quyển 100.000 600 60.000.000    
3 Kinh Phật về đạo đức và xã hội Quyển 10.000 16.500 165.000.000    
4 Truyện tranh Cuộc đời đức Phật Quyển 50.000 5.000 250.000.000    
5 GPXB truyện tranh Cuộc đời đức Phật (Thích Nhật Từ) => nối bản       2.000.000    
6 GPXB 100 điều đạo đức tại gia (Thích Nhật Từ) => TB       2.500.000    
7 GPXB Kinh Phật về đạo đức và xã hội (Thích Nhật Từ) => nối bản       3.000.000    
  TỔNG       539.128.936 [a]  
 
B/ Tổng kết đóng góp cho chương trình
STT Phương Danh Ngày Ngoại tệ Tỷ giá Số tiền (VNĐ) Ghi chú Nơi ĐG-Số PCĐ/
Sao kê
1 Thế Giới Phật Giáo.org (quốc tế)       539.128.936    
  TỔNG       539.128.936 [b]  
 
C/ Xử lý Quỹ: C1/ Nhận hỗ trợ từ Quỹ Lưu Động: - [c]=[a]-[b] (Chi > Thu)  
C/ Xử lý Quỹ:
C2/ Chuyển vào Quỹ Lưu Động
  
- [c]=[b]-[a] (Chi < Thu)  
C/ Xử lý Quỹ:
C3/ Chuyển vào HĐ C
  
- [c]=[b]-[a] (Chi < Thu)  
C/ Xử lý Quỹ:
C4/ Chuyển số dư cho Chùa
  
- [c]=[b]-[a] (Chi < Thu)  
C/ Xử lý Quỹ: C5/ Nhận hỗ trợ từ Quỹ ĐSTN: - [c]=[a]-[b] (Chi > Thu)  
C/ Xử lý Quỹ: C6/ Nhận hỗ trợ từ Số dư CT - [c]=[a]-[b] (Chi > Thu)  
 
  Hướng dẫn tra cứu mã số nơi đóng góp:  
  A = Đóng góp trực tiếp tại Chùa Giác Ngộ  
  E = Đóng góp trực tiếp trong hoạt động  
  T = Đóng góp vào TK Vietcombank - Tran Ngoc Thao (Thich Nhat Tu) - 0071000776335  
  U = Đóng góp tại Úc Châu  
  V = Đóng góp bằng hiện vật quy đổi thành tiền (theo thông tin MTQ cung cấp hoặc ước lượng)  
  P = Đóng góp qua Paypal  
 
Lưu ý quan trọng:
1. Tài khoản Vietcombank Tran Ngoc Thao (Thich Nhat Tu) - 0071000776335 là tài khoản duy nhất của Quỹ Đạo Phật Ngày Nay. Quý vị chuyển khoản vào TK Quỹ mà không ghi rõ mục đích đóng góp thì BĐH Quỹ sẽ ghi nhận như là "Đóng góp tùy hỉ" và chuyển đóng góp đó vào những chương trình còn thiếu kinh phí. Quý vị chuyển khoản mà không ghi rõ phương danh thì BĐH Quỹ sẽ ghi nhận như là "Một Phật tử chia sẻ ba la mật". Quý vị chuyển khoản cho những hoạt động Quỹ đã hoàn thành tổng kết báo cáo thì đóng góp đó sẽ được chuyển vào những hoạt động có mục đích tương tự. 2. Tài khoản Vietcombank 0071000989041 được dành riêng cho Quỹ đời sống Tăng Ni, do đó toàn bộ các khoản đóng góp vào tài khoản này chỉ được dùng cho các chương trình thuộc Quỹ đời sống Tăng Ni. Tài khoản Vietcombank 0171003471369 được dành riêng cho chương trình xây dựng Chùa Quan Âm Đông Hải tại Sóc Trăng, tài khoản Vietcombank 0171003481551 được dành riêng cho chương trình xây dựng Chùa Giác Ngộ Vũng Tàu, do đó toàn bộ các khoản đóng góp vào tài khoản này chỉ được dùng cho mục đích nêu trên. Kính mong Quý vị liễu tri. 3. Để tiết kiệm chi phí chuyển khoản, Quý vị phát tâm ủng hộ nhiều hoạt động của Quỹ cùng lúc, xin hãy chuyển khoản trong cùng 1 lần, và ghi rõ tất cả các mã chương trình trong Nội dung chuyển khoản, BĐH Quỹ sẽ phân bổ đúng mục đích yêu cầu. 4. Khi thực hiện chuyển khoản kính mong Quý vị ghi rõ trong nội dung chuyển khoản số điện thoại hoặc địa chỉ email để BĐH Quỹ liên hệ xác nhận đóng góp. 5. Mọi đóng góp trực tiếp tại Văn Phòng Quỹ đều có in Phiếu Công Đức để cảm tạ Quý vị mạnh thường quân. Những vị hảo tâm đóng góp qua hình thức chuyển khoản hoặc các hình thức khác xin vui lòng liên hệ Văn Phòng Quỹ để được hướng dẫn về việc in Phiếu Công Đức. 6. Ngoài những thư vận động được đăng tải trên các kênh truyền thông chính của Quỹ Đạo Phật Ngày Nay có ghi rõ hướng dẫn đóng góp, BĐH Quỹ không ủy nhiệm cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác để nhận đóng góp hoặc vận động các chương trình không do Quỹ Đạo Phật Ngày Nay tổ chức. Kính mong Quý vị liễu tri. 7. Đóng góp bằng hiện vật được quy đổi thành tiền theo giá tham khảo hoặc giá trị Mạnh thường quân ghi nhận. 8. Sau khi xem danh sách chi mua những sản phẩm trong mục A/TỔNG CHI nêu trên, nếu Quý vị nhà hảo tâm có biết những địa chỉ nhà cung cấp nào có thể cung cấp cùng loại sản phẩm với giá tốt hơn thì xin hoan hỷ chỉ dẫn lại để BĐH Quỹ có thể liên hệ thu mua cho những hoạt động sau này ngày càng được tiết kiệm chi phí. Điều này rất quan trọng đối với Quỹ Đạo Phật Ngày Nay vì chúng ta đều mong muốn có nhiều người được giúp đỡ hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn. 9. Quý vị có đóng góp mà chưa có tên trong danh sách trên, xin vui lòng liên hệ Liên hệ Văn Phòng Quỹ Đạo Phật Ngày Nay để được đính chính. Kính mong Quý vị hoan hỷ. 10. Mọi thắc mắc, góp ý, kính mong Quý vị liên hệ ĐT: (028) 6680 9802, email: quydaophatngaynay@gmail.com, địa chỉ: Văn Phòng Quỹ Đạo Phật Ngày Nay, tầng trệt Chùa Giác Ngộ, 92 Nguyễn Chí Thanh, P.3, Q.10, TP.HCM

 

 

 

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Previous
Next

Đăng nhập